Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Rhyngom gan Sioned Erin Hughes (Enillydd y Fedal Ryddiaith 2022). Yn ddiweddar fe fues yn rhan o’r Encil Ysgrifennu, cwrs sgrifennu creadigol a gafodd ei gynnal gan Gyngor Llyfrau Cymru. Sioned Erin Hughes oedd yn cynnal y gweithdy a dyma fy ysbrydolodd i ddarllen y llyfr. Mae’n hollol wych hyd yn hyn.Y llyfr a newidiodd fy mywyd