Troi at fanc sberm i feichiogi

Marlyn Samuel

“Yn ogystal â gweithio’n llawn amser, chi hefyd fydd yn gyfrifol am wneud yr holl benderfyniadau”

Testun sbort am nad ydw i yn rhuthro i gael rhyw

Rhian Cadwaladr

“Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â gadael i’r profiad eich dychryn rhag cychwyn perthynas efo merch arall”

Dal heb ffeindio YR UN

Marlyn Samuel

“Tydi hi byth yn rhy hwyr. Mae yna frȃn i bob brȃn medda nhw”

Hen gyfaill yn bod yn gas

Marlyn Samuel

“Efallai y bydd rhaid i chi dderbyn yn y pendraw na fydd pethau byth yr un peth”

Maes B – Y mab yn cicio yn erbyn y tresi

Rhian Cadwaladr

“Mi fydd yn anodd dal eich tir yng ngwyneb y swnian a’r pledio, ac mae’n dda o beth fod ei fam yn ochri efo chi”

Magu pwysau yn pwyso ar y meddwl

Rhian Cadwaladr

I dorri stori hir yn fyr dw i wedi colli stôn heb deimlo mod i’n trio drwy wneud dewisiadau call

Gormod o ddŵr dan bont i ail-gydio mewn perthynas

Rhian Cadwaladr

Rhian Cadwaladr sy’n rhoi cyngor i ddynes sydd ddim eisiau cyflwyno ei thad i’w phartner newydd er gwaetha ei ymdrechion i ddod a nhw at ei gilydd

Y goedan sy’n achosi’r gyflafan

Rhian Cadwaladr

“Rydw i yn ffeindio fy hun mewn hen bicil annifyr ar ôl mynd i ffraeo gyda’r ddynes drws nesaf”

Tywydd poeth yn dân ar fy nghroen

Rhian Cadwaladr

“Un opsiwn fyddai i chi fynd ar wyliau ar wahân – mi fyddai hyn yn fwy costus”