Beirniadu banc Barclays am ofyn i gynghorydd ailyrru neges Gymraeg yn Saesneg

Yr ymateb yn “dangos sut mae cymunedau Cymraeg am golli allan wrth i gwmnïau mawr gau banciau’r stryd fawr gan wthio pawb ar-lein”

Darllen rhagor

Profion Covid-19, y coronafeirws

Cyfraddau Covid-19 diweddaraf ardaloedd awdurdod lleol Cymru

Gwynedd sydd â’r gyfradd uchaf o hyd, a gwelwyd cynnydd yn Ynys Môn

Darllen rhagor

Aelodau Llafur Cymru’n cwestiynu gweithrediad y Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru

Mae rhai o AoSau Llafur am i aelodau Plaid Cymru a fydd yn rhan o benderfyniadau Llywodraeth Cymru fod yn destun craffu ar lawr y siambr

Darllen rhagor

Azeem Rafiq

Ymchwiliad annibynnol i lywodraethiant Clwb Criced Swydd Efrog

Fe ddaw yn sgil yr honiadau diweddar o hiliaeth sefydliadol

Darllen rhagor

Covid-19 yn bennaf gyfrifol am 15.8% o farwolaethau cartrefi gofal Cymru y llynedd

Cynnydd o 17% mewn marwolaethau yng nghartrefi gofal Cymru yn ystod y flwyddyn, o gymharu â’r cyfartaledd dros bum mlynedd cyn hynny

Darllen rhagor

Elusennau ac Aelodau o’r Senedd yn galw am strategaeth ganser i Gymru

Cyn bo hir, Cymru fydd yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig sydd heb strategaeth ganser

Darllen rhagor

Agor ystafelloedd dianc cyntaf Bangor

“Rydym yn aml wedi mwynhau Escape Rooms wrth ymweld â threfi a dinasoedd eraill felly roedd yn gwneud synnwyr llwyr i ni lansio ein menter ein …

Darllen rhagor

Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos

‘System les y Deyrnas Unedig yn rhannol gyfrifol am lefelau tlodi yng Nghymru’

Dyna awgrym Llywodraeth Cymru wrth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan gyfarfod i drafod datganoli rhagor o bwerau

Darllen rhagor

Lansio’r arolwg cenedlaethol cyntaf o droseddau gwledig

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn holi ffermwyr a thrigolion cefn gwlad am safon plismona, yn ogystal ag effeithiau Brexit a Covid-19

Darllen rhagor