Elyrch

Gêm o ddau hanner wrth i’r Elyrch guro Huddersfield

1-0 wrth iddyn nhw ennill gartref am y tro cyntaf y tymor hwn

Darllen rhagor

“Rhaid rhoi’r ideoleg o gau mewnfudo i lawr o’r neilltu”

Rhybudd gan Hywel Williams yn sgil prinder gyrwyr lorïau a’r problemau sy’n debygol o ddilyn

Darllen rhagor

Trident

‘Dylai pobol yr Alban orfod cydsynio i benderfyniadau mawr’

Mae’r rhain yn cynnwys amddiffyn a Trident, yn ôl un o Aelodau Seneddol Albanaidd yr SNP

Darllen rhagor

Embaras i Keir Starmer cyn dechrau cynhadledd y Blaid Lafur

Fe fu’n rhaid iddo gefnu ar ei gynlluniau ar gyfer ethol yr arweinydd

Darllen rhagor

Russell Martin

Abertawe v Huddersfield: cymeriad yr Elyrch yn hollbwysig

gan Alun Rhys Chivers

Roedd arwyddion addawol yn yr ail hanner yn erbyn Luton i ddangos bod modd i’r Elyrch wella’u sefyllfa bresennol

Darllen rhagor

Apêl yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Sir Benfro

Fe ddigwyddodd ar ffordd A40 neithiwr (nos Wener, Medi 24)

Darllen rhagor

Gorymdaith ‘Hawl i Fyw Adra’ ar y gweill yn y gogledd

Maen nhw’n galw am adolygiad brys er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng tai

Darllen rhagor