Nick Selman

Buddugoliaeth gynta’r tymor: perfformiad cyflawn gan Forgannwg wrth guro Essex o saith wiced

Hanner canred yr un i Marnus Labuschagne a Nick Selman, a dwy wiced yr un i Andrew Salter a Ruaidhri Smith yn y Vitality Blast yng Nghaerdydd

Darllen rhagor

Ffrae tros Brexit yn dod ag uwchgynhadledd y G7 i ben yng Nghernyw

“Un Deyrnas Unedig fawr na ellir ei rhannu,” medd Boris Johnson wrth ymateb i sylwadau Emmanuel Macron am ddwy wlad

Darllen rhagor

Baner Cernyw

Protest yn erbyn deddfwriaeth blismona yng Nghernyw

Daw’r brotest wrth i arweinwyr gwledydd y G7 ddod ynghyd ar gyfer uwchgynhadledd

Darllen rhagor

Sinn Fein a’r Wyddeleg: cyhuddo arweinydd y DUP o ymddwyn yn ffuantus

Mynnu bod rhaid rhoi sicrwydd ynghylch yr iaith er mwyn cael enwebiad gan y blaid ar gyfer y prif weinidog a’r dirprwy yn Stormont

Darllen rhagor

Roedd yn rhaid “gwarchod” Kieffer Moore, medd Robert Page

Rheolwr Cymru’n egluro’r sefyllfa sydd wedi bod yn achosi penbleth yn ddiweddar

Darllen rhagor

Covid-19: Un person arall wedi marw yng Nghymru yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru (dydd Sul, Mehefin 13)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi marwolaeth un person arall yn eu ffigurau Covid-19 dyddiol heddiw (dydd Sul, Mehefin 13).

Mae’n golygu eu bod nhw wedi adrodd am gyfanswm o 5,572 o farwolaethau yn y wlad ers dechrau’r pandemig.

Maen nhw hefyd wedi cyhoeddi 115 yn rhagor o achosion, sy’n mynd â’r cyfanswm hwnnw ers dechrau’r pandemig i 213,757.

Ond dydy’r ffigurau ddim yn debygol o fod yn fanwl gywir yn sgil y ffordd y caiff achosion a marwolaethau eu cofnodi a’u hadrodd.

“Angen i ni i gyd wneud llawer mwy i leihau ein hallyriadau carbon yn ystod y 10 mlynedd nesaf”

Neges blaen gan y Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd yn Llywodraeth Cymru

Darllen rhagor

Cymariaethau rhwng GB News a Fox News “yn anffodus”

Simon McCoy yn lleisio barn am y sianel sydd â Guto Harri ymhlith ei chyflwynwyr ac sydd wedi arwain at ddileu neges Twitter gan raglen Heno

Darllen rhagor