Cymeradwyo cynlluniau llawn fferm wynt alltraeth yng Nghonwy

Gall fferm wynt alltraeth Awel y Môr bweru mwy na hanner cartrefi Cymru pan yn weithredol

Darllen rhagor

Tri llyfr i ddysgwyr sy’n berffaith fel anrhegion

gan Pawlie Bryant

Ac os ydy hynny’n golygu cefnogi eich siop lyfrau leol – gorau oll!

Darllen rhagor

Cau wardiau yn Ysbyty Maelor Wrecsam oherwydd norofeirws

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhybuddio’r cyhoedd i olchi eu dwylo yn rheolaidd ac osgoi lleoliadau iechyd a gofal os oes ganddyn nhw …

Darllen rhagor

“Digon yw digon”: Gwrthod datblygiad fyddai’n troi Môn yn “faes chwarae i ymwelwyr”

gan Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cais i ddatblygu cabanau yn ardal Dwyran wedi cael ei ddisgrifio fel un “gwarthus”

Darllen rhagor

Cyhoeddi rhaglen gystadlu gychwynnol Eisteddfod Genedlaethol 2024

Y bwriad yn 2024 yw cynnal rhaglen gystadlu sy’n uchelgeisiol, yn llifo ac yn gweithio tuag at uchafbwynt naturiol a chlir ar ddiwedd yr wythnos

Darllen rhagor

Hwb bancio newydd yn gam ymlaen i arian parod

gan Catrin Lewis

Mae hwb bancio cyntaf Cymru wedi agor ym Mhrestatyn gyda’r bwriad o wneud bancio wyneb i wyneb yn haws

Darllen rhagor

Siân Doyle wedi’i chludo i’r ysbyty yn dilyn gorddos

Daeth ei gŵr o hyd iddi’n anymatebol yn ystod y nos, yn ôl datganiad

Darllen rhagor

Cau ysgolion: Atgoffa cynghorydd am bwysigrwydd y Gymraeg a chymunedau gwledig

gan Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae cynghorydd yng Nghonwy yn galw am gau ysgolion er mwyn atal Cyngor rhag mynd yn fethdal

Darllen rhagor