Cymru

Y pleidleisio drosodd… beth nesa’?

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leolgan Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd llawer o weithgarwch ledled Cymru wrth i’r broses gyfrif ddechrau.

Darllen rhagor

Cerddoriaeth

Tafwyl i gael croesawu cynulleidfa gyfyngedig

Yr ŵyl gyntaf yng Nghymru i gael croesawu cynulleidfa fyw ers dechrau’r pandemig ym mis Mawrth y llynedd

Darllen rhagor

Old Trafford
Criced

Diwrnod rhwystredig i Forgannwg yn y glaw ym Manceinion

Yr ymwelwyr wedi colli tair wiced, ond y gogleddwr David Lloyd wedi taro 78 allan o gyfanswm o 117 am dair yn erbyn Swydd Gaerhirfryn

Darllen rhagor

Addysg

Cyngor i benderfynu a fydd Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn dod yn ysgol Gymraeg i bob oed

“Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy’n mynychu’r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg”

Darllen rhagor

Pêl droedwyr Cymru'n diolch i'w cefnogwyr ar ôl taith anhygoel yn Ffrainc
Cymru

Cystadleuaeth yn chwilio am ‘chants’ pêl-droed newydd ar gyfer Ewro 2020

“Dw i’n annog pawb i fynd ati i greu ‘chant’ gan obeithio y byddwn yn clywed y rhain ar y terasau yn fuan” medd Yws Gwynedd sy’n un o’r …

Darllen rhagor

Prydain

Protest gan bysgotwyr Ffrengig dros hawliau ôl-Brexit ym mhrif borthladd Jersey wedi dod i ben

Roedd tua 60 o gychod yn protestio yn St Helier ac anfonwyd dwy o longau’r Llynges Frenhinol a dau gwch Ffrengig i’r ardal

Darllen rhagor

Pêl-droed

Kieffer Moore yn ffit i wynebu Rotherham

Ymosodwr Cymru, Kieffer Moore, ar gael i wynebu ei hen glwb, Rotherham, ddydd Sadwrn.

Darllen rhagor

Steve Cooper
Pêl-droed

Hiliaeth: “Mae ffordd bell i fynd,” meddai rheolwr yr Elyrch

Steve Cooper yn ymateb wrth i bedwerydd chwaraewr, Morgan Whittaker, gael ei sarhau

Darllen rhagor

Gwleidyddiaeth

Gorsafoedd yn y Gogledd wedi derbyn papurau pleidleisio anghyflawn

Golwg360 yn derbyn cadarnhad bod “camgymeriad argraffu” wedi achosi problem

Darllen rhagor

Rygbi

Dim lle i Jonathan Davies, Josh Navidi na Leigh Halfpenny yng ngharfan y Llewod

Warren Gatland wedi gadael ambell i enw mawr allan o garfan y Llewod

Darllen rhagor