Pêl-droed

Ben Woodburn yn dychwelyd i Lerpwl

Roedd y Cymro ifanc wedi bod ar fenthyg gyda Blackpool

Darllen rhagor

Addysg

“Pan mae pobol yn talu lot o bres am rhywbeth, mae angen bod fymryn yn fwy teg hefo nhw”

Ymateb myfyrwyr i’r £40m o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i’w cefnogi

Darllen rhagor

Addysg

Cydweithio i geisio ailymuno â chynllun Erasmus

“Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Alban a Gogledd Iwerddon i weld a allwn gadw’n haelodaeth o Erasmus+,” meddai Kirsty …

Darllen rhagor

Bro

Cymorth ariannol i gefnogi grwpiau lleol sy’n dosbarthu bwyd yng Ngwynedd

“Mae’n ffaith dorcalonnus fod yna deuluoedd yn ein cymunedau yma yng Ngwynedd sy’n ei chael yn anodd cael bwyd maethlon ar y bwrdd.”

Darllen rhagor

Mark Hughes
Pêl-droed

Mark Hughes wedi’i ailfywiogi ac yn hyderus o ddychwelyd i bêl-droed

Cyn-reolwr Cymru yn barod i ddychwelyd fel rheolwr ar ôl “seibiant estynedig”

Darllen rhagor

Addysg

Kirsty Williams yn cyhoeddi’r ‘pecyn cymorth mwyaf hael i fyfyrwyr yn Ewrop’

“Dydw i ddim eisiau gweld unrhyw un yn rhoi’r gorau i addysg eleni oherwydd problemau ariannol.”

Darllen rhagor

Bro

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i “siom wirioneddol” y Setliad Cyllid Llywodraeth Leol

Bydd codi’r dreth gyngor a thoriadau’n “anochel”, medd Arweinydd y Cyngor, a bydd yn rhaid “edrych ar golli staff”.

Darllen rhagor