Pêl-droed

Crynodeb Cymru Premier (27/11/20 – 29/11/20)

Golwg ar gemau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru

Darllen rhagor

Pêl-droed

Golwr Wrecsam yn cael ei anafu’n ddifrifol

Gêm yn erbyn Bromley yn cael ei hatal am 30 munud

Darllen rhagor

Cymru

Cymru 13-24 Lloegr

Lloegr yn curo Cymru ym Mharc y Scarlets

Darllen rhagor

Caerdydd
Pêl-droed

Caerdydd yn curo Luton 4-0

Lleihau’r pwysau ar y rheolwr Neil Harris

Darllen rhagor

Cymru

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cerddi

Eurig Salisbury ceisio dangos nad yw’r angerdd a’r ysbryd gwladgarol wedi diflannu yn y pandemig

Darllen rhagor

Pêl-droed

Casnewydd yn curo Salford 3-0

Buddugoliaeth rwydd i’r tîm cartref yn ail rownd cwpan yr FA

Darllen rhagor

Cefn Gwlad

Cynllun i ddiogelu a rheoli mawndiroedd Cymru

Cyhoeddi rhaglen newydd i fanteisio ar allu mawn i storio carbon yn naturiol

Darllen rhagor

29 yn rhagor o gleifion coronafeirws wedi marw

Fe fu farw 29 yn rhagor o gleifion coronafeirws yng Nghymru dros y cyfnod 24-awr diwethaf, gan godi cyfanswm y marwolaethau i 2,523.

Cafodd 1,446 o bobl eu profi’n bositif i’r haint dros yr un cyfnod, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 78,536.

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Prydain

Mynnu’r hawl am bleidlais arall ar annibyniaeth i’r Alban

Arolygon barn cyson yn dangos mwyafrifoedd o blaid

Darllen rhagor

Awyren British Airways
Cymru

British Airways yn ymddiheuro i gefnogwyr Cymru

Y cwmni awyrennau wedi dymuno’n dda i Loegr yn y gêm y pnawn yma

Darllen rhagor