Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Gymraeg Cyngor Sir Caerfyrddin

“Cafodd ein gwaith cyfathrebu ei ddarparu yn unol â’r Safonau yn ddi-ffael,” meddai Glynog Davies, yr Aelod Cabinet tros Addysg …

Darllen rhagor

Teuluoedd yn “syfrdan” ynghylch diffyg ymchwiliad Covid-19 penodol i Gymru

Mae Mark Isherwood, Aelod Ceidwadol o’r Senedd yn y gogledd, wedi bod yn tynnu sylw at brofiadau teuluoedd wrth i ddadl fynd rhagddi

Darllen rhagor

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Tri ar fechnïaeth ar ôl canfod cyrff dau fabi

Cawson nhw eu canfod mewn eiddo yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn (Tachwedd 26)

Darllen rhagor

Steil. Suchitta Chaplin

gan Cadi Dafydd

“Rydw i wedi bod yn berchen ar fy siaced ddu ers 22 o flynyddoedd ac yn ei charu hi gymaint fel na allaf gael gwared arni”

Darllen rhagor

Ysu am Ddolig heb ffwdan na ffws

gan Marlyn Samuel

Yr awdur Marlyn Samuel o Fôn sy’n rhoi cyngor i wraig sydd ddim eisiau wynebu diwrnod Dolig prysur arall yn slafio wrth y stôf

Darllen rhagor

Yr artist radical o Ferthyr

gan Non Tudur

Darluniau heriol yn codi cwestiynau amserol am y dyfodol sydd gan Gustavius Payne

Darllen rhagor

Y Cymry a fu’n condemnio caethwasiaeth

gan Non Tudur

“Roedd mwyafrif y Cymry a oedd yn cyhoeddi yn y wasg gyfnodol Gymraeg yn America yn cyhoeddi testunau gwrth-gaethwasiaeth”

Darllen rhagor

Y Cymro a Chwpan y Byd 1978

gan Barry Thomas

Mae athro o Gwm Rhondda wedi sgrifennu llyfr am dwrnament pêl-droed ddigwyddodd ar adeg gwaedlud a dychrynllyd yn hanes yr Ariannin

Darllen rhagor

David TC Davies eisiau sicrhau swyddi i Gymru

gan Huw Bebb

Beth allwn ni ddisgwyl gan Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru? Huw Bebb sydd wedi bod yn holi’r dyn ei hun

Darllen rhagor

Y bardd oedd yn berchen ar gaethweision

gan Non Tudur

“Yn y 18fed ganrif, mi’r oedd Goronwy Owen yn berchen ar gaethion”

Darllen rhagor