Steve Cooper
Pêl-droed

Rheolwr Abertawe’n “rhwystredig” yn Nottingham

Ildio dwywaith ar ôl mynd ar y blaen, a phenderfyniadau’r dyfarnwr yn corddi Steve Cooper

Darllen rhagor

Chwaraeon

Rasio rownd y byd

Iolo Jonesgan Iolo Jones

“Dw i wedi bod yn cynrychioli Cymru ers 55 mlynedd yn olynol, ers pan oeddwn i’n 19”

Darllen rhagor

Gareth Bale yn nghrys Real Madrid
Pêl-droed

Sefyllfa “ryfedd” Gareth Bale yn Real Madrid

Mae Bale wedi ennyn sylw gyda’i ymddygiad diweddar, gan esgus cysgu mewn un gêm ac esgus edrych trwy delesgop dychmygol mewn gêm arall.

Darllen rhagor

Llun yr Wythnos

Ailagor y tafarnau yn yr awyr iach

Yr hawl i weini cwsmeriaid y tu allan i dafarnau yn dod i rym ddechrau’r wythnos

Darllen rhagor

Prydain

Cyhuddo Boris Johnson o fod ag “agenda gelyniaethus” yn erbyn datganoli

Yr SNP yn rhybuddio na fyddan nhw’n “derbyn” cynlluniau San Steffan

Darllen rhagor

Gwleidyddiaeth

Llywodraeth Cymru yn newid ei hamserlen lywodraethu yn sgil pandemig y coronafeirws

Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno 50 o gyfreithiau brys i ddelio â’r pandemig

Darllen rhagor

Coronafeirws: Ffigurau diweddaraf

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (15 Gorffennaf) fod dau yn rhagor wedi marw ar ôl profi’n bositif am Covid-19, gan fynd â chyfanswm y marwolaethau i 1,545.

Roedd 18 o achosion newydd, gan ddod â’r cyfanswm presennol ar gyfer achosion a gadarnhawyd yng Nghymru i 16,854.

Cymru

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi strategaeth brofi newydd

Y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn dweud y bydd y strategaeth newydd yn helpu’r wlad i baratoi am ail don o’r coronafeirws

Darllen rhagor

Cymru

“Nid annibyniaeth yw’r ateb”- Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Jane Dodds yn teimlo fod angen i bethau newid o fewn yr Deyrnas Unedig i fod yn “gryfach a thecach”

Darllen rhagor

Newyddion

“Côr anferth rithiol” i berfformio ar Heno

Manon Rhys-Jonesgan Manon Rhys-Jones

Bydd ‘Cerddwn drwy’r Tywyllwch’ gan Richard Vaughan ac Ifan Erwyn Pleming yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf nos Fercher nesaf

Darllen rhagor