Pêl-droed

Crynodeb Cymru Premier (25/09/20 – 27/09/20)

Golwg ar gemau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru

Darllen rhagor

Gwleidyddiaeth

Ymwelwyr di-hid yn peryglu ein hiechyd

Huw Prys Jonesgan Huw Prys Jones

Wrth i gyfyngiadau lleol ddod i rym mewn rhannau helaeth o Gymru mae ardaloedd eraill sy’n gymharol rydd o’r haint yn dal yn gwbl ddiamddiffyn

Darllen rhagor

Prydain

Miloedd yn protestio yn erbyn cyfyngiadau cloi yn Llundain

Gwrthdaro rhwng yn heddlu a phrotestwyr yn Trafalgar Square

Darllen rhagor

Logo Abertawe
Pêl-droed

Yr Elyrch yn ymestyn eu record diguro

Buddugoliaeth 2-0 oddi cartref yn Wycombe

Darllen rhagor

Cymru

Rhybudd am ‘gynnydd cyflym iawn’ mewn achosion Covid ym Mlaenau Gwent

Annog pawb sydd â symptomau i drefnu prawf mewn uned brofi symudol yno

Darllen rhagor

Seiclo

Geraint Thomas yn bedwerydd yn nhreialon amser UCI

Methu o drwch blewyn i gipio medal ar ôl perfformiad cryf

Darllen rhagor

Cymru

Amau ymgais fwriadol yn Whitehall i anwybyddu Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford yn beio elfennau gwrth-ddatganoli o fewn llywodraeth Boris Johnson am y diffyg trafodaethau rhwng y ddau arweinydd

Darllen rhagor

Rhyngwladol

Japan yn benderfynol o gynnal y Gemau Olympaidd y flwyddyn nesaf

Prawf fod y ddynoliaeth wedi curo’r pandemig, yn ôl y prif weinidog newydd

Darllen rhagor

Cymru

Achosion Covid Caerdydd ‘yn digwydd trwy rwydweithiau teuluol yn bennaf’

Arweinydd y Cyngor yn esbonio’r angen am gyflwyno’r cyfyngiadau yn ddi-oed

Darllen rhagor