Stadiwm Liberty
Pêl-droed

Yr Elyrch ddim am bwdu ar ôl colli yn erbyn Leeds, meddai’r capten Matt Grimes

Pablo Hernandez yn dychwelyd i gosbi Abertawe yn y ras am y gemau ail gyfle

Darllen rhagor

Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian
Arian a Busnes

Plaid Cymru’n galw ar gwmni Reach i ystyried peidio â thorri swyddi

“Cam mawr yn ôl” fyddai rhannu cynnwys o Loegr nad yw’n berthnasol i Gymru

Darllen rhagor

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Heddlu’n cyhoeddi gorchymyn gwasgaru ym Mae Caerdydd

Roedd torfeydd wedi dod ynghyd neithiwr (nos Sadwrn, Gorffennaf 11)

Darllen rhagor

Iechyd

Tua 200 o weithwyr fferm dan gwarantîn yn Sir Henffordd

73 o weithwyr llysiau wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Darllen rhagor

Coronafeirws: dim marwolaethau heddiw (dydd Sul, Gorffennaf 12)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi heddiw (dydd Sul, Gorffennaf 12) na fu unrhyw farwolaethau yn sgil y coronafeirws dros y 24 awr diwethaf.

Mae 16 o achosion newydd wedi’u cyhoeddi, sy’n mynd â’r cyfanswm i 15,962.

1,541 o bobol sydd wedi marw yn y wlad ers dechrau’r ymlediad, yn ôl y ffigurau.

Ond dydy’r ffigurau swyddogol ddim yn debygol o fod yn fanwl gywir yn sgil y ffordd mae achosion a marwolaethau’n cael eu hadrodd a’u cofnodi.

 

Pêl-droed

Daearyddiaeth Haen 3 cynghreiriau pêl-droed Cymru’n peri trafod

Mae’r cynghreiriau, sydd wedi’u trefnu yn ôl pedair rhanbarth, yn “gwneud mwy o synnwyr ar y map” yn ôl y colofnydd Phil Stead

Darllen rhagor

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Gwleidyddiaeth

Nicola Sturgeon ddim yn ofni rhoi ymwelwyr o Loegr dan gwarantîn

Ond prif weinidog yr Alban yn dweud na fyddai’n benderfyniad hawdd

Darllen rhagor

Apêl yn dilyn achos honedig o drywanu yng Nghaerdydd

Mae’r heddlu’n ymchwilio i achos honedig o drywanu yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd.

Cawson nhw eu galw am oddeutu 4.15yb fore heddiw (dydd Sul, Gorffennaf 12).

Cafodd dyn 19 oed ei gludo i’r ysbyty ag anafiadau i’w goesau, ac mae e mewn cyflwr sefydlog.

Does neb wedi cael ei arestio hyd yn hyn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â’r heddlu ar 101.

Map o India
Celfyddydau

Tad a mab sy’n sêr Bollywood wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Amitabh ac Abhishek Bachchan yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ym Mumbai

Darllen rhagor