Symud o Gaerdydd i’r Gogs

gan Jason Morgan

“Dyma fi yma heddiw wedi gwneud un o benderfyniadau mawr bywyd: derbyn cynnig ar fy nhŷ yng Nghaerdydd”

Darllen rhagor

Drannoeth y ffair

gan Barry Thomas

“Rhowch filoedd o Gymry mewn cae yn llawn dop o ddiwylliant, a be’ maen nhw’n wneud?”

Darllen rhagor

Phil Stead

Ffashiwn sarhad ger y ffin

gan Phil Stead

“Ges i gyfle ar y penwythnos i ymweld â Phenarlâg”

Darllen rhagor

Izzy Morgana Rabey

Yr Izzy-steddfod!

gan Izzy Morgana Rabey

Roedd e’n bleser i fod yn rhan o Eisteddfod a oedd yn teimlo fel yr un fwyaf croesawgar i mi erioed ei phrofi

Darllen rhagor

Dawnsio Qwerin

Roedd yna griw cyfoes draw ar y Maes yn Nhregaron yn cyfuno dawnsio gwerin gyda feib y bywyd nos cwiar

Darllen rhagor

Pêl griced wen

Siom i Forgannwg yn erbyn Swydd Efrog yng Nghaerdydd

Maen nhw wedi colli am y tro cyntaf yng nghystadleuaeth 50 pelawd Cwpan Royal London eleni, gyda’r Saeson yn fuddugol o 23 rhediad

Darllen rhagor

Wizz Air yn cwtogi eu hamserlen ym Maes Awyr Caerdydd dros dro

Bydd yr amserlen yn cael ei chwtogi rhwng Medi 19 a mis Ebrill 2023 yn sgil “pwysau macro-economaidd cynyddol”

Darllen rhagor

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad

Darllen rhagor

Angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i gefnogi landlordiaid yng Nghymru, medd Janet Finch-Saunders

gan Huw Bebb

“Mae gennym ni argyfwng tai yng Nghymru ond mae yna fwy nag un ffordd i fynd i’r afael ag ef”

Darllen rhagor

Teyrngedau o Gymru i’r awdur Raymond Briggs, darlunydd ‘The Snowman’

“Mae ei lyfrau wedi cyffwrdd miliynau o bobol o amgylch y byd, ac am ddyled o ddiolch sydd gen i i’w greadigaeth orau un,” medd Aled Jones

Darllen rhagor