Pêl-droed

Seren Cymru, Jonny Williams, yn browd o un o’i “ffrindiau gorau”, Wilfried Zaha

Soniodd Williams am ei falchder am y ffordd y mae un o’i “ffrindiau gorau” wedi ymateb i hiliaeth

Darllen rhagor

Rhyngwladol

Dynes o Loegr yn osgoi’r gosb eithaf ym Malaysia

Dynes o Wlad yr Haf yn osgoi cael ei dienyddio am drywanu ei gŵr i farwolaeth yn Malaysia yn 2018 ar ôl i lys dderbyn cyfaddefiad o ddynladdiad

Darllen rhagor

Profion Covid-19, y coronafeirws
Iechyd

Pryder am “ddehongliadau gwael” o ddata achosion Covid-19

Athro Meddygaeth ym Mhrifysgol Rhydychen yn dweud fod potensial i ganlyniadau cadarnhaol ffug arwain at benderfyniadau anghywir

Darllen rhagor

Newyddion

Storm drofannol ar fin taro’r Unol Daleithiau

Storm drofannol sydd eisoes wedi achosi dinistr yn y Caribî ar ei ffordd i America

Darllen rhagor

Cymru

Rhaglen lawn i lenwi’r bwlch yn ystod wythnos yr Eisteddfod

Y Brifwyl Amgen yn addo rhaglen yr un mor eclectig ag Eistedddfod ‘arferol’

Darllen rhagor

Prydain

John Hume, gwleidydd ac enillydd gwobr heddwch Nobel, wedi marw

Bu farw John Hume, cyn-arweinydd yr SDLP, a chwaraeodd ran allweddol yn y broses heddwch yng Ngogledd Iwerddon

Darllen rhagor

Rhyngwladol

Dynes o Loegr yn wynebu’r gosb eithaf

Mae’r Heddlu yn Malaysia yn dweud bod Samantha Jones wedi cyfaddef iddi drywanu ei gŵr yn y frest yn ystod dadl.

Darllen rhagor

Iechyd

Profion cyflymach ar y gyfer coronafeirws a ffliw

Datblygu profion a all ddangos Covid-19 o fewn 90 munud

Darllen rhagor

Cymru

Tafarndai a thai bwyta yn ailagor y tu mewn yng Nghymru

Cynllun am brydau bwyd am hanner pris yn dod i rym ledled Prydain wrth i reolau ar dai bwyta a thafarndai lacio yng Nghymru

Darllen rhagor