Gwasanaethau Brys

Hofrennydd yn achub teulu o’u cartref oherwydd llifogydd

“Rydym wrth ein bodd bod y tri wedi dod allan yn ddiogel ac yn iach”

Darllen rhagor

Cymru

Carcharu gyrrwr bws am ddamwain a laddodd academydd Tsieineaidd ‘addawol’

Gyrrwr bws wedi’i garcharu am ddwy flynedd a hanner ar ôl i’w fws deulawr daro pont reilffordd

Darllen rhagor

Ysbyty Treforys
Iechyd

Bywyd ar reng flaen gofal dwys

Clinigwyr rheng flaen Ysbyty Treforys yn rhoi cipolwg ar yr effaith y mae ail don Covid-19 yn ei chael ar gleifion ac ar staff

Darllen rhagor

Gwleidyddiaeth

‘Un bach arall?’

Adroddiadau fod Paul Davies AoS, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, a Darren Millar AoS wedi bod yn yfed ar Ragfyr 9 yn ogystal â Rhagfyr 8

Darllen rhagor

Car yn mynd trwy eira ar draffordd yr M4
Cymru

Rhybudd am rew ag eira yng Nghymru

Gallai’r tywydd eithafol amharu ar deithio, meddai’r Swyddfa Dywydd

Darllen rhagor

Cymru

Cynllun newydd y Mudiad Meithrin i ddenu gweithwyr Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig

“Gobeithiwn, drwy’r cynllun prentisiaeth hwn, y gwelwn ni gychwyn ar newid diwylliannol sylweddol o fewn ein Mudiad”

Darllen rhagor

Cymru

Hyd at £1,000 ar gael i breswylwyr cartrefi sydd wedi eu taro gan lifogydd diweddar

Cafodd dros 150 o adeiladau ledled Cymru eu heffeithio gan lifogydd wythnos yma

Darllen rhagor

Cymru

Lambastio cynllun £100m i adeiladu 300 o gartrefi gwyliau ym Môn

“Byddai’r cynllun yn dwysáu’n sefyllfa trwy gynyddu’r ddibyniaeth ar ordwristiaeth”

Darllen rhagor

Cymru

Dylai’r Ceidwadwyr wahardd aelodau a fu’n yfed yn y Senedd, meddai Mark Drakeford

Ond y Ceidwadwyr Cymreig yn rhoi “cefnogaeth unfrydol” i Paul Davies

Darllen rhagor

Cymru

Gofyn i’r Comisiynydd Safonau ymchwilio i AoSau’n yfed yn y Senedd

Comisiwn y Senedd yn dod i’r casgliad fod y criw fu’n yfed yn y Senedd o bosib wedi torri rheolau

Darllen rhagor