Cyflwyno Bil i ddileu elw preifat o ofal plant sy’n derbyn gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei fod “wedi ymrwymo i drawsnewid gwasanaethau gofal plant mewn modd uchelgeisiol”

Darllen rhagor

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Jane Aaron

gan Cadi Dafydd

Pleidleisiwch dros eich hoff gyfrol – y bleidlais yn cau ar Fehefin 14!

Darllen rhagor

Stori luniau: Buddugoliaeth y Cofis

gan Elin Wyn Owen

Cymerwch gip ar rai o luniau Cymdeithas Bêl-droed Cymru i gael ail-fyw’r diwrnod

Darllen rhagor

Busnesau’n gobeithio manteisio ar dwf ym mhoblogrwydd yr iaith Wyddeleg

Mae dros bum miliwn o bobol tu allan i Iwerddon wedi bod yn dysgu’r iaith drwy Duolingo, ond prin yw’r cyfleoedd i’w defnyddio yn …

Darllen rhagor

Undeb yn “cynnig pa bynnag gymorth sydd ei angen i achub Opera Cenedlaethol Cymru”

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi cynnig cwtogi cytundebau gwaith llawn amser aelodau eu corws ac mae Equity yn rhybuddio am ddiswyddiadau gorfodol

Darllen rhagor

Nye a Jennie Lee: y berthynas oedd yn gynhaliaeth i Aneurin Bevan

gan Alun Rhys Chivers

Fe fu rhai o’r actorion yn y cynhyrchiad ‘Nye’ yn siarad â golwg360 wrth i’r ddrama ddod i Gaerdydd

Darllen rhagor

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Malachy Edwards

gan Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Darllen rhagor

Gwilym Roberts o Gaerdydd yw enillydd Tlws Coffa Aled Roberts

Caiff y tlws ei gyflwyno er cof am gyn-Gomisiynydd y Gymraeg, i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol nodedig i’r sector Dysgu Cymraeg

Darllen rhagor

Enwi’r rhai fydd yn cael eu hurddo i’r Orsedd yn Rhondda Cynon Taf

Mae Rhuanedd Richards, Gerallt Pennant, Mike Parker a Joseff Gnagbo ymhlith y rhai fydd yn cael eu derbyn i’r Orsedd eleni

Darllen rhagor

Clwb bocsio Pencampwr Cymru

gan Cadi Dafydd

“Mae’r ffaith bod y plant yn troi fyny ac yn trio, mae hynny’n fuddugoliaeth. Rydyn ni’n falch o hynny”

Darllen rhagor