Gobeithio gweld rhagor o gerddi Waldo mewn print

gan Non Tudur

‘Rhued y trymwynt trwy’r fro…’ Mae’r Waldothon, yr her genedlaethol sy’n dathlu gwaith y bardd mawr o Sir Benfro, ar gerdded

Darllen rhagor

Dewi ‘Pws’ Morris… Ar Blât

gan Bethan Lloyd

Y cerddor, actor a digrifwr sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Darllen rhagor

Y gantores werin sy’n gant oed

gan Cadi Dafydd

“Mae hi’n berson cryf, egwyddorol a chydwybodol, yn credu mewn hawliau dynol a chyfrifoldebau dynol”

Darllen rhagor

Y dyn sy’n arloesi drwy drin cyrls y Cymry

gan Cadi Dafydd

“Dw i’n gobeithio mynd o gwmpas salons y gogledd, mae lot o bobol o’r gogledd yn dod ata fi felly maen nhw’n desperate i fi fynd lan fan hynny”

Darllen rhagor

Pethau’n mynd o ddrwg i waeth i Lywodraeth Liz Truss

gan Huw Bebb

Bebb ar Bolitics: “Synnwn i ddim pe bai haneswyr y dyfodol yn ysgrifennu llyfrau am yr wythnos boncyrs yma…”

Darllen rhagor

Pennaeth Radio Cymru yn gwrthod Siarad

gan Anna ap Robert

Mae diddymu ei raglen nid yn unig yn sarhad personol iddo fe ond hefyd yn sarhad i ni’r gwrandawyr.

Darllen rhagor

Rheolwr Dros Dro Caerdydd yn “edrych ymlaen at herio Burnley”

Hon fydd gêm gyntaf y clwb ers iddyn nhw ddiswyddo Steve Morison

Darllen rhagor

‘Heb y dysgwyr byddai’r Gymraeg yn diflannu’ 

gan Bethan Lloyd

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu llyfr newydd – My Way to Welsh – i helpu dysgwyr

Darllen rhagor

Diwrnod Waldo… a Waldothon ar y gorwel

gan Non Tudur

‘Rhued y trymwynt trwy’r fro…’ Wrth edrych ymlaen y Waldothon fory, mae golygydd ei waith yn awyddus i gyhoeddi rhagor o gerddi gan Waldo

Darllen rhagor