I’m a Celebrity Get Me Out of Here i ddychwelyd i Gastell Gwrych

Y gyfres y llynedd yng Nghastell Gwrych oedd yr ail gyfres fwyaf poblogaidd ers i’r rhaglen ddechrau

Darllen rhagor

Rhybudd melyn am stormydd yn y de-ddwyrain

Bydd y rhybudd yn aros mewn grym nes 11:00 heno

Darllen rhagor

James Harris

Cymro’n dychwelyd i Forgannwg yn barhaol

James Harris wedi llofnodi cytundeb tair blynedd

Darllen rhagor

Covid-19: Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cyhoeddi 1,106 o achosion (dydd Llun, Awst 2)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi 1,106 o achosion newydd yn eu ffigurau Covid-19 dyddiol heddiw (dydd Llun, Awst 2).

Mae hynny’n golygu eu bod nhw wedi cyhoeddi cyfanswm o 242,668 o achosion yng Nghymru ers dechrau’r pandemig.

Maen nhw hefyd wedi cyhoeddi marwolaeth un person arall, sy’n mynd â’r cyfanswm hwnnw ers dechrau’r pandemig i 5,616.

Ond dydy’r ffigurau ddim yn debygol o fod yn fanwl gywir yn sgil y ffordd y caiff achosion a marwolaethau eu cofnodi a’u hadrodd.

Sector ymchwil Cymru yn “rhagori ar ei faint”, yn ôl adroddiad newydd

“Mae’r dystiolaeth ddiweddaraf hon yn dangos yn eglur bod gan Gymru botensial mawr ar gyfer y dyfodol”

Darllen rhagor

Teyrngedau i fachgen pump oed “annwyl” a gafodd ei ddarganfod yn afon Ogwr

“Rydyn ni’n apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth, i gysylltu â ni,” meddai Heddlu’r De

Darllen rhagor

Hediadau newydd rhwng Caerdydd a Chaeredin yn dechrau heddiw

Bydd awyrennau gan Loganair yn hedfan rhwng Cymru a’r Alban bum gwaith yr wythnos

Darllen rhagor

Y gwaith o adfywio’r Cei Llechi yng Nghaernarfon wedi ei gwblhau

gan Gwern ab Arwel

Mae’r prosiect gwerth £5.8m bellach wedi ei gwblhau, gyda busnesau eisoes yn symud i mewn i’r unedau

Darllen rhagor

Un o redwyr Belarws yn dweud bod ei thîm Olympaidd wedi ceisio ei gorfodi i adael Japan

Mae ymgyrchwyr sy’n cefnogi Krystsina Tsimanouskaya yn dweud ei bod hi’n credu bod ei bywyd mewn perygl yn ei mamwlad

Darllen rhagor