Becws Islyn

Be Nesa Llŷn?: ‘Y cynllun benthyciadau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr’

Cyfle i gymunedau Gwynedd a Môn beilota modelau buddsoddi lleol yn eu hardaloedd

Darllen rhagor

Cynnal profion Covid-19

Profion Covid-19 yn parhau i fod ar gael i aelodau’r cyhoedd sy’n dangos symptomau

“Fel y gwelsom o’r blaen, gall Covid newid yn gyflym, ac rwy’n cyhoeddi’r estyniad hwn mewn ymateb i’r sefyllfa sy’n newid”

Darllen rhagor

Dadorchuddio Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

“Mae’r Gadair a’r Goron ill dwy yn hardd ac yn cynrychioli gwahanol elfennau o’n sir, ac yn gwbl deilwng o’u lle ar lwyfan ein Pafiliwn …

Darllen rhagor

Arwydd Senedd Cymru

Pôl piniwn yn awgrymu bod y cyhoedd yn gwrthwynebu’r cynlluniau i ddiwygio’r Senedd

Dywedodd 33% o’r ymatebwyr nad oedden nhw’n gwybod, sy’n awgrymu nad yw canran sylweddol o’r boblogaeth yn gwybod beth yn union sydd dan …

Darllen rhagor

Ceidwadwyr Cymreig yn galw am weithredu ar fynediad i fysiau ysgol

“Mae’n destun pryder mawr fod plant yn colli’r ysgol am resymau ariannol,” meddai Laura Anne Jones AS, Gweinidog y Ceidwadwyr Cymreig dros …

Darllen rhagor

Cyhoeddi gorymdaith dros annibyniaeth i Gernyw fis nesaf

“Mae ein hiaith a’n hanes yn cael eu diystyru a’u dileu mewn ymdrechion i wneud i Gernyw ymddangos yn rhan o Loegr yn unig”

Darllen rhagor

Boris Johnson yn peri “bygythiad gwirioneddol” i ddyfodol yr Undeb

“Os ydych chi eisiau chwalu’r undeb, rydych chi’n anfon Boris Johnson i’r Alban,” meddai cyn-gadeirydd y Blaid Geidwadol

Darllen rhagor

Dafydd Iwan

Yr “amseru’n berffaith” i gynnal gorymdaith annibyniaeth Wrecsam, medd Dafydd Iwan

gan Huw Bebb

“Dydy pawb ddim yn cytuno ar bob peth, ond y prif beth ydi’r alwad am annibyniaeth i Gymru”

Darllen rhagor

Rhestrau aros y Gwasanaeth Iechyd yn “gywilyddus” yng Nghymru

“Mae angen i Lafur roi’r gorau i dorri’r holl recordiau anghywir a dod â’r niferoedd cywilyddus hyn i ben,” meddai Russell George AS

Darllen rhagor

Carolyn Hitt

Carolyn Hitt yw Golygydd newydd Radio Wales a Chwaraeon

Bydd hi’n dechrau yn y swydd ym mis Awst, gan olynu Colin Paterson

Darllen rhagor