Busnesau bach ddim yn barod am y gwaith papur newydd ar gyfer derbyn cynnyrch o’r Undeb Ewropeaidd

Rheolau mewnforio newydd yn dod i rym fis Ionawr – Ffederasiwn y Busnesau Bach yn poeni am ddiffyg paratoi

Darllen rhagor

Protestio a gorymdeithio i bwyso ar Gyngor Conwy i gynyddu trethi Tai Haf i 100%

Bydd y brotest ‘Nid yw Cymru ar Werth’ ar Sgwâr Lancaster, Conwy, am 11 y bore (dydd Sadwrn, 4 Rhagfyr)

Darllen rhagor

Osian Roberts i arwain Crystal Palace yn Old Trafford brynhawn Sul?

Patrick Vieira wedi gorfod gadael sesiwn hyfforddi oherwydd “mater teuluol”

Darllen rhagor

Hynt a helynt clybiau Cymru dros y penwythnos

Y Bala v Y Seintiau Newydd ar gael i’w gwylio ar Sgorio ar-lein

Darllen rhagor

Gwastraff ar safle Porthmadog Skip Hire ar Ystâd Ddiwydiannol Penamser ym Mhorthmadog

Dirwy o £353,000 i dri am gladdu gwastraff yn anghyfreithlon a gwneud elw o bron i £5 miliwn

Asbestos a gwastraff clinigol peryglus wedi eu claddu yn anghyfreithlon yng Nghastell-nedd

Darllen rhagor

Canfod yr achos cyntaf o Omicron yng Nghymru

Cafodd yr achos ei ddarganfod yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac mae’n gysylltiedig â theithio rhyngwladol

Darllen rhagor

Russell Martin

Abertawe â’r “dewrder” i chwarae eu steil o bêl-droed gartref ac oddi cartref

Mae’r Elyrch yn teithio i Middlesbrough ddydd Sadwrn (4 Rhagfyr), gyda’r gic gyntaf am dri

Darllen rhagor

Llys y Goron Caerdydd

Dyn 27 oed yn euog o ddynladdiad ar ôl ymosod ar ddieithryn 50 oed ym Mhorthcawl

“Y diffynnydd wedi cael ei danio gan alcohol a chyffuriau [ac] allan yn chwilio am drwbl y noson honno”

Darllen rhagor

Dyn lleol wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ar gyrion Llangefni ym Môn

Gyrrwr car Seat Leon wedi marw, a dyn oedd yn cyd-deithio mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn Stoke

Darllen rhagor

Ben Lake yn cefnogi’r alwad am gyfnod o’r gwaith gyda thâl i deuluoedd sy’n colli babi yn y groth

“Ond yn deg bod rhieni’n cael yr amser sydd ei angen arnyn nhw i alaru eu colled yn iawn”

Darllen rhagor