Caron Wyn Edwards

gan Non Tudur

Dw i wastad wedi ymddiddori yn y diwydiant ffilm, a Hollywood. Dw i wrth fy modd gydag unrhyw gofiannau sy’n ymwneud â’r byd hwnnw

Darllen rhagor

Y ddeuawd roc yn ôl ar y bloc

gan Elin Owen

Mae Elin Owen wrth ei bodd gyda “sengl ffrwydrol” newydd Alffa, sy’n “baradwys pync-roc pwerus”

Darllen rhagor

Ei gwirionedd ar ganfas

gan Non Tudur

“Mae rhai pobol ddim yn mo’yn siarad am bethau fel iechyd meddwl a dibyniaeth, ond maen nhw’n bethau y mae llawer o bobol yn gorfod delio efo …

Darllen rhagor

Cael blas garw ar fwyta pryfaid

gan Cadi Dafydd

Mae ffermwraig o Sir Benfro wedi sefydlu’r bwyty cyntaf ym Mhrydain sy’n gweini bwyd wedi ei greu o bryfaid

Darllen rhagor

Y seren sy’n lledaenu’r Gymraeg yn Llundain a’r Gaiman

gan Cadi Dafydd

Ag yntau’n dysgu yn Llundain ers 2020, mae’r Cofi 29 oed yn teimlo’i fod yn “mynd on am Gymru” yn wythnosol

Darllen rhagor

Elin Parisa Fouladi

gan Barry Thomas

Mae’r gantores Gymreig-Iranaidd newydd ryddhau ei sengl ddiweddaraf, ‘Lleuad Du’

Darllen rhagor

“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

gan Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni

Darllen rhagor

Dim digon o gynnydd wrth wella gwasanaethau iechyd meddwl, medd adroddiad pwyllgor y Senedd Ieuenctid

Bydd yr adroddiad Meddyliau Iau o Bwys yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod arbennig o’r Senedd heddiw (dydd Sadwrn, Tachwedd 26)

Darllen rhagor

Malcolm Allen… Ar Blât

gan Bethan Lloyd

Mi fysa’r cyn-beldroediwr a sylwebydd pêl-droed S4C yn bwyta cyri i frecwast, cinio a swper o ddewis

Darllen rhagor