Enwi pêl Cwpan Rygbi’r Gynghrair y Byd ar ôl Clive Sullivan

Y Cymro o Gaerdydd oedd y capten du cyntaf ar unrhyw dîm cenhedlaethol ym Mhrydain, ac arweiniodd ei dîm i fuddugoliaeth yng Nghwpan y Byd 1972

Bachwr y Gweilch, Ifan Phillips, wedi’i anafu’n ddifrifol mewn damwain ffordd

“Mae teulu Ifan yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsant yn ystod y dyddiau diwethaf”

Ieuan Evans yn cael ei ethol yn is-gadeirydd Undeb Rygbi Cymru

“Rwy’n falch iawn o fod mewn sefyllfa i roi rhywbeth yn ôl i rygbi Cymru…”

Rob Davies yn ymddiswyddo o fod yn gadeirydd y Gweilch

Helpodd Rob Davies i lansio’r Gweilch ar ddechrau rygbi rhanbarthol yn 2003 a chymerodd rôl cadeirydd Mike James ym mis Mawrth 2019

Azeem Rafiq

Awdurdodau criced yn canmol “diwylliant iach” yr academïau sirol

Mae Cymdeithas y Cricedwyr Proffesiynol wrthi’n cyflwyno rhaglenni amrywiaeth a chynhwysiant yn sgil helynt Azeem Rafiq

S4C i ddangos gemau Cymru yn y Chwe Gwlad am bedair blynedd

S4C fydd yr unig sianel a fydd yn darlledu holl gemau Cymru yn fyw ac am ddim

Y Scarlets yn ildio gêm Cwpan Pencampwyr Ewrop yn erbyn Bristol Bears

Y mwyafrif llethol o’u carfan mewn cwarantin ym Melffast

Cwpan FA Lloegr

Caerdydd gartref yn erbyn Preston ac Abertawe’n croesawu Southampton yng Nghwpan FA Lloegr

Bydd y gemau’n cael eu cynnal rhwng Ionawr 7-10

Elyrch

Pennaeth Recriwtio’r Elyrch yn gadael ei rôl

Fe ddaw yn sgil newidiadau i strwythur y clwb yn ddiweddar

Cymru Premier: Hynt a helynt y penwythnos

Digonedd o goliau, drama – ac ymddiswyddiad