Diweddglo anghyffredin wrth i Forgannwg a Surrey orffen y tymor criced gyda gêm gyfartal

Doedd fawr o obaith o fuddugoliaeth i’r naill dîm na’r llall ar y diwrnod olaf ar yr Oval

Elliot Thorpe yn arwyddo i Luton Town

“Rwy’n ymuno â chlwb gyda rheolwr da iawn, grŵp gwych o chwaraewyr ac rwy’n credu ei fod yn addas i mi”

Gêm Morgannwg a Surrey yn llusgo tua’i therfyn ar yr Oval

Surrey yn 387 am ddwy yn eu batiad cyntaf wrth ymateb i 672 am chwech Morgannwg, gyda diwrnod yn unig yn weddill o’r gêm a’r tymor sirol

Enillydd Cwpan Rygbi’r Byd yn gaddo rhoi ei ymennydd i ymchwilwyr

Fe gafodd Steve Thompson ddiagnosis o dementia y llynedd

Rhys Priestland i chwarae yn ei gêm gystadleuol gyntaf i Gleision Caerdydd

“Mae pwysau ychwanegol i gael canlyniad oherwydd bod y gemau cyntaf yn ymwneud ag ennill pwyntiau” medd Dai Young, y cyfarwyddwr rygbi

Russell Martin

“Digonedd i fod yn bositif amdano” wrth i Abertawe golli yn erbyn Brighton

“Fe gawson ni bum cyfle enfawr y tu mewn i’w cwrt cosbi, ond wnaethon ni ddim sgorio,” meddai’r rheolwr Russell Martin

Logo Undeb Rygbi Cymru

Dyledion net Undeb Rygbi Cymru wedi cynyddu i £114.4m

Ond fe wnaethon nhw elw cyn treth o £400,000 yn ystod y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mehefin

Chris Cooke

Wicedwr Morgannwg yn trechu record Eifion Jones

Chris Cooke wedi sgorio 205 heb fod allan ar yr Oval, y sgôr gorau erioed gan wicedwr wrth fatio i Forgannwg gan guro 146 heb fod allan Jones yn 1968

Stadiwm Swansea.com

Cyfle i glybiau sefydlu mannau sefyll diogel mewn stadiymau’r tymor hwn

“Os cânt eu cymeradwyo, byddant yn gallu cynnig mannau sefyll trwyddedig o 1 Ionawr 2022”

Tân Cymreig / Welsh Fire

Newid deddfau criced fel bod cenedl enwau’n fwy niwtral

Bydd y termau ‘batsman/batsmen’ yn diflannu a ‘batter/batters’ yn cael eu defnyddio