Rygbi

5,000 o bobol yn galw am adael i blant ymarfer rygbi yn y de

Mae Undeb Rygbi Cymru eisoes wedi gwneud tro pedol ar y dewis i atal plant mewn un ardal lle mae cyfyngiadau lleol rhag hyfforddi gyda’u …

Pêl-droed

Casnewydd yn aros am ganlyniadau profion Covid-19 cyn herio Newcastle

Y gêm fawr yng Nghwpan Carabao yn fyw ar Sky Sports nos yfory (nos Fercher, Medi 30)

Rhian Brewster
Pêl-droed

Sheffield United yn barod i dalu £17m am Rhian Brewster

Treuliodd yr ymosodwr ifanc y tymor diwethaf ar fenthyg yn Abertawe

Logo Undeb Rygbi Cymru
Rygbi

Brian Davies, cyn-ganolwr Llanelli a Chymru, wedi marw

Chwaraeodd i Lanelli rhwng 1959 a 1965, gan wneud bron i 100 ymddangosiad i’r clwb

Michael Hogan yn bowlio
Criced

Morgannwg yn ymestyn cytundeb “un o’n bowlwyr gorau erioed”

Mae Michael Hogan yn 39 oed, ond mae’r clwb yn credu y gallai barhau i berfformio ar safon uchel am sawl blwyddyn eto

Pêl-droed

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau dros y penwythnos
Neil Harris, rheolwr Caerdydd
Pêl-droed

Colli yn Reading yn siomi rheolwr Caerdydd

Ildio goliau’n destun pryder i Neil Harris

Steve Cooper
Pêl-droed

Steve Cooper yn canmol gwaith amddiffynnol Abertawe

Y tro cyntaf iddyn nhw gael tair llechen lân o’r bron ar ddechrau’r tymor ers ymuno â’r Gynghrair Bêl-droed

Pêl-droed

Crynodeb Cymru Premier (25/09/20 – 27/09/20)

Golwg ar gemau’r penwythnos yn Uwchgynghrair Cymru

Caerdydd
Pêl-droed

Gôl hwyr ddim digon i achub yr Adar Gleision

Caerdydd yn colli 2-1 gartref i Reading