Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price yn cerdded allan o gêm ar ei hanner

Doedd y Cymro ddim yn hapus â’r amodau ym Mhencampwriaeth y Chwaraewyr yn Wigan
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Siom i Gerwyn Price ar noson agoriadol Uwch Gynghrair Dartiau’r PDC yng Nghaerdydd

Collodd y Cymro o 6-2 yn erbyn Michael Smith yn y rownd derfynol yn Arena Utilita

Uwch Gynghrair Dartiau’r PDC yn dod i Gaerdydd

Mae cryn edrych ymlaen at weld Luke Littler, 17, y chwaraewr ieuengaf erioed yn yr Uwch Gynghrair
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price yn Uwch Gynghrair Dartiau’r PDC 2024

Does dim lle eleni i Jonny Clayton, wrth i’r gystadleuaeth ddechrau yng Nghaerdydd ar Chwefror 1
Jonny Clayton

Jonny Clayton allan o Bencampwriaeth Dartiau’r Byd y PDC

Collodd y Cymro o 4-0 yn erbyn y Sais Rob Cross yn yr Alexandra Palace yn Llundain
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price allan o Bencampwriaeth Dartiau’r Byd y PDC

Cafodd ei guro’n annisgwyl, o 4-2 gan Brendan Dolan

Y Cymro Jim Williams yn cydymdeimlo ar ôl curo Peter Wright

Mae’r Cymro o Lanandras drwodd i drydedd rownd Pencampwriaeth Dartiau’r Byd y PDC
Gerwyn Price

Gerwyn Price drwodd i drydedd rownd Pencampwriaeth Dartiau’r Byd y PDC

Mae’r Cymro wedi cyfaddef ei fod e wedi ystyried peidio chwarae eleni, a hynny yn sgil ymateb y dorf iddo

Jonny a Gezzi ar ben y byd… eto!

Barry Thomas

“Da o beth fydda hi i S4C atgyfodi ei rhaglen ddartiau ‘Oci Oci Oci!’ ar gyfer rhifyn arbennig yn rhoi sylw dyledus i Jonny …