Mynediad Am Ddim

Gig i ddathlu carreg filltir i Brifysgol Aberystwyth

Mae’r brifysgol ger y lli yn 150 oed eleni

Myfyrwyr du yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i lety oherwydd hiliaeth, yn ôl elusen

“Yn anffodus, pan ddaw i dai mae pobol ddu yn dueddol o ddioddef,” meddai cadeirydd Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru

Gwahodd awdurdodau lleol i wneud cais i adeiladu ysgolion cynaliadwy

Bydd un ysgol yn cael ei hadeiladu yn y de ac un arall yn y gogledd

Galw am ymestyn prydau ysgol am ddim

Daw hyn gan Blaid Cymru fel ymateb i’r argyfwng costau byw

Beirniadu diffyg Cymreictod tîm addysg ym Mhowys

Mae’r tîm wedi disodli’r tîm Ein Rhanbarth ar Waith blaenorol, ac mewn un digwyddiad wedi gofyn i ddisgyblion gyfieithu geiriau athrawon

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am ragoriaeth dysgu a bodlonrwydd myfyrwyr

“Mae hyn yn dyst i waith caled ac ymroddiad ein staff,” meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Ehangu’r cynllun prydau ysgol am ddim i gynnwys plant meithrin

“Rydyn ni’n gwybod bod plant iau yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi incwm cymharol, a dyna pam mai ein dysgwyr ieuengaf fydd y cyntaf i …

Y myfyrwyr nyrsio cyntaf yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd myfyrwyr nyrsio cyntaf erioed Prifysgol Aberystwyth yn dechrau ar eu hastudiaethau heddiw (dydd Llun, Medi 5)

Colli her gyfreithiol i atal cyflwyno cwricwlwm newydd ar berthnasoedd a rhywioldeb

Dywedodd y barnwr nad oedd yr hawlwyr yn dangos unrhyw dystiolaeth y byddai plant yn cael eu niweidio gan y cwricwlwm