‘Dim rheswm pam y byddai Cymru’n cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg’

Daw sylwadau’r Ceidwadwyr Cymreig wedi i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil y Gymraeg ac Addysg gerbron y Senedd

“Argyfyngus”: Undebau’n mynnu gweithredu ar anghenion dysgu ychwanegol

Daw hyn yn dilyn cyhoeddi dau adroddiad beirniadol gan Bwyllgor Plant, Pobol Ifanc ac Addysg y Senedd

Rhai plant yng Nghymru yn cael eu hamddifadu o ran addysg, yn ôl adroddiad y Senedd

Y pwyllgor wedi clywed tystiolaeth gan deuluoedd sy’n cael trafferth cael mynediad at addysg gynhwysol a chymorth gofal plant addas

Cyfnewidfa Gwisg Ysgol i arbed arian a chefnogi’r blaned

Cadi Dafydd

“Mae’n wych i’r amgylchedd, unrhyw beth sy’n stopio ni rhag prynu pethau newydd pan nad oes angen”

Addysg Gymraeg i bawb: Bil Addysg yn “colli cyfle unwaith mewn cenhedlaeth”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i’r Bil sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw (dydd Llun, Gorffennaf 15)

Prifysgolion Cymru’n wynebu toriadau mewn grantiau

Mae’n “anochel” y bydd swyddi’n cael eu colli, medd yr Athro Richard Wyn Jones

Cynlluniau i agor ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Rhondda Cynon Taf

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol) a Cadi Dafydd

Y bwriad yw adeiladu ysgol newydd Gymraeg yn Llanilid, ond newid Ysgol Gynradd Dolau o fod yn un ddwyieithog i fod yn un Saesneg

Cyhoeddi enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac

Dyfarnir y wobr i’r myfyriwr a gyfrannodd fwyaf at fywyd Cymraeg y sefydliad yn ystod y flwyddyn

Cyn-brifathro wedi’i garcharu am 17 o flynyddoedd am droseddau rhyw

Mae galwadau am ymchwiliad statudol yn dilyn achos llys Neil Foden, gafwyd yn euog o 19 o droseddau yn erbyn plant

Gwobr Menter Ifanc y Deyrnas Unedig yn rhoi Ysgol Penweddig ar y map

Erin Aled

Cipiodd yr ysgol uwchradd yn Aberystwyth nifer o wobrau, a byddan nhw’n torri tir newydd ar lefel Ewropeaidd yn sgil eu llwyddiant