Cau ysgolion: Atgoffa cynghorydd am bwysigrwydd y Gymraeg a chymunedau gwledig

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae cynghorydd yng Nghonwy yn galw am gau ysgolion er mwyn atal Cyngor rhag mynd yn fethdal

Dangos y cynlluniau ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen mewn digwyddiad galw heibio

Mae Cyngor Sir Powys am adeiladu ysgol newydd ym Machynlleth fel rhan o’u rhaglen Trawsnewid Addysg

Honiadau o “gam-drin ac aflonyddu” Cymdeithas Iddewig mewn cyfarfod myfyrwyr

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwiliad i ymddygiad myfyrwyr
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Twf addysg Gymraeg: Angen “newid agwedd sylfaenol”

“Mae’n glir o ddarllen adroddiad blynyddol Jeremy Miles ar Cymraeg 2050 nad ydyn ni wedi gweld y cynnydd sydd ei angen”

“Dylai canlyniadau PISA fod yn agoriad llygaid i’r Llywodraeth Lafur”

Canlyniadau’n dangos bod perfformiad Cymru wedi gostwng i’r lefel isaf erioed mewn profion Mathemateg, Darllen a Gwyddoniaeth
Disgybl yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Cyhoeddi cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd yng Nghymru

Mae hyn yn rhan o ymdrechion ehangach Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag effeithiau’r pandemig Covid-19 ar ysgolion

Galw am ymateb cryfach i hiliaeth mewn ysgolion

Daw’r alwad gan Gomisiynydd Plant Cymru, sydd wedi cyhoeddi adroddiad heddiw (dydd Mawrth, Tachwedd 28)