Addysg

Ceidwadwyr yn galw am ostwng ffioedd myfyrwyr yn sgil Covid-19

“Mae myfyrwyr yn disgwyl addysg o’r safon maen nhw wedi talu amdani, ac y maen nhw yn mynd i ddyled amdani”, meddai Suzy Davies yn y Senedd

Prifysgol Abertawe
Addysg

12 o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi profi’n bositif am y coronafeirws

Mae’r Brifysgol yn dweud eu bod nhw’n cadw llygad ar y datblygiadau

Addysg

Prifysgolion Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn y frwydr yn erbyn Covid-19, meddai adroddiad

Er i brifysgolion chwarae rhan allweddol yn y frwydr yn erbyn Covid-19, mae pryder y bydd wythnos y glas yn arwain at gynnydd mewn achosion …

Addysg

Undebau Addysg yn galw am brofi pob aelod o staff

Mae bron i 100 o sefydliadau addysg yng Nghymru wedi gorfod gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu hyd yma

Y coleg ar y bryn
Addysg

Canlyniadau da i Brifysgolion Cymru yn nhabl y Canllaw Prifysgolion Da

Prifysgolion Cymru’n darganfod eu safle yn nhabl Canllaw Prifysgolion Da y Times a’r Sunday Times

Addysg

Dros 50% yn ofni gweld myfyrwyr yn dychwelyd i drefi a dinasoedd gwledydd Prydain

Pryderon am gynnydd mewn achosion o’r coronafeirws a gorfod cael ail gyfnod clo lleol

Addysg

Neuadd Pantycelyn yn ailagor ei drysau

‘Neuadd breswyl enwocaf Cymru’ yn ail agor ar ôl buddsoddiad o £16.5m

Dosbarth mewn ysgol
Addysg

455 o ddisgyblion mewn ysgol yn Abertawe yn hunanynysu

Ers ail agor mae dros 50 o ysgolion yng Nghymru wedi gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu

Profion Covid-19, y coronafeirws
Addysg

“Dibynnu ar San Steffan yn gwneud niwed i’n plant a phobol ifanc,” meddai Plaid Cymru

Siân Gwenllïan yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu cynyddu capasiti profi Covid-19

Arfbais y sir ar adeilad y cyngor
Addysg

Ysgol Gynradd Abersoch: penderfyniad “siomedig iawn” yn ôl Cynghorydd Abersoch

Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid ymgynghoriad i gau Ysgol Abersoch