Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Plant yn cael eu trin “fel dinasyddion eilradd” am geisio derbyn addysg uniaith Saesneg

Yn ôl y Daily Mail, deheuad Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 sydd ar fai
Gorymdaith Mudiad Meithrin

Parêd i ddathlu addysg Gymraeg yn ardal Eisteddfod yr Urdd

Bydd yn cael ei gynnal yn Sir Ddinbych ar ddydd Sadwrn, Mehefin 4

Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad i hiliaeth mewn ysgolion

“Dylai plant deimlo’n ddiogel yn eu hysgolion eu hunain,” meddai Adam Price, arweinydd Plaid Cymru

Cynllun i gynyddu nifer yr athrawon sy’n gallu dysgu drwy’r Gymraeg “ddim yn gwneud digon”

“Mae angen buddsoddi £10m y flwyddyn dros y pum mlynedd nesaf i Gymreigio’r gweithlu addysg yn ei gyfanrwydd,” medd Cymdeithas yr …

Lansio cynllun deng mlynedd i gael mwy o athrawon sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £1m ychwanegol eleni i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun

Cyngor Hil Cymru yn galw ar ysgol Raheem Bailey i ddangos empathi dros yr ymosodiad

Elin Owen

Yn ôl Natalie Jones, sy’n aelod o Gyngor Hil Cymru, roedd datganiad yr ysgol yn oeraidd a ddim yn dangos cydymdeimlad nac empathi

Wythnos Grefyddau’n dangos mai “pobol ydyn ni i gyd”

Alun Rhys Chivers

Bydd Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes yng Nghaerdydd yn cynnal wythnos o ddathliadau yr wythnos hon
Nifer o bobol ifanc wrth ddesgiau

Galw am eglurder ynghylch arholiad Mathemateg Uwch Gyfrannol CBAC

Mae adroddiadau bod ymgeiswyr yn eu dagrau ar ôl cael cwestiwn am bwnc oedd heb fod yn y maes llafur
Cerddoriaeth

Treblu cyllid addysg gerddorol i £13.5m

Daw’r cyllid fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dathlu’r deg oed

“Mae cymaint wedi ei gyflawni yn ystod degawd cyntaf y Coleg ond does dim bwriad gorffwys ar ein rhwyfau”