Llai o fyfyrwyr prifysgol yn astudio cyrsiau drwy’r Gymraeg

“Mae’r ffigurau hyn yn druenus.

Cymdeithas Anabledd Cymru i dderbyn grant ar gyfer prosiect newydd

Bydd y cynllun yn cynnig lleoliadau a phrofiad gwaith i fyfyrwyr anabl rhwng 18 a 25 oed

Bron i chwarter disgyblion ysgol Cymru’n absennol yn ystod wythnos olaf y tymor

Rhwng 12 ac 16 Gorffennaf, roedd 8.6% o ddisgyblion yn absennol am resymau’n ymwneud â Covid-19

“Mae’n anodd gweld dy hun mewn swydd pan ti erioed wedi gweld rhywun o dy gefndir di yn gwneud hi”

Daw sylwadau Natalie Jones wrth iddi ymateb i brinder athrawon du, Asiaidd ac o gefndir ethnig lleiafrifol yng Nghymru
Rajan Zed

Galw am ychwanegu ioga at gwricwlwm ysgolion Cymru

Daw’r alwad gan Rajan Zed, Llywydd Cymdeithas Fyd-eang yr Hindwiaid

Owen Evans, Prif Weithredwr S4C

Cyhoeddi mai Owen Evans fydd prif arolygydd newydd Estyn

Cafodd enw Owen Evans ei argymell i’r Frenhines gan Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford, yn dilyn proses recriwtio gan Lywodraeth Cymru

Ysgol newydd ar safle Felodrôm Maendy: Cyngor Caerdydd “yn ceisio cydbwyso anghenion” y gymuned

Mae’r Cyngor wedi ymateb i ymgyrch sy’n ceisio achub y trac arwyddocaol wrth iddyn nhw godi ysgol newydd yn y brifddinas

Llywodraeth Cymru yn sicrhau cymorth i blant dros wyliau’r haf

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyllid i gefnogi Rhaglen Gwella Gwyliau’r haf wedi “blwyddyn anodd” i blant difreintiedig

Galw ar Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr i ddefnyddio ei bwerau i sicrhau bod plant yn gallu cael mynediad at addysg Gymraeg

“Ni ddylai rhieni fod anfon eu plant ymhellach i ffwrdd neu gorfod dewis addysg cyfrwng Saesneg,” meddai Luke Fletcher AoS

Prifysgol Caerdydd yn sefydlu is-gwmni i redeg rhaglen cyfnewid myfyrwyr tramor i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi clustnodi £65 miliwn i sicrhau y gall myfyrwyr astudio dramor