Prifathro’n euog o droseddau rhyw yn erbyn plant

Cafwyd Neil Foden yn euog o 19 o droseddau

Ben Lake yn galw am sicrwydd ynghylch dyfodol fisas i raddedigion

Mae adroddiad wedi codi pryderon am economi ardaloedd tu allan i Lundain a de-ddwyrain Lloegr pe bai’r cynllun yn cael ei ddileu

Plaid Cymru’n galw am gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol prifysgolion Cymru

Daw galwad Heledd Fychan yn dilyn adroddiadau gan Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd am bwysau ariannol allai arwain at golli swyddi

Swyddi dan fygythiad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn “bryder mawr iawn”

Cadi Dafydd

Mae undeb wedi dweud wrth Aelod o’r Senedd y gallai rhwng 150 a 200 o swyddi fod mewn perygl ym Mhrifysgol Aberystwyth
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Plant a phobol ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn methu cael cefnogaeth

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Mae’r Senedd wedi clywed bod y drefn bresennol yn gadael teuluoedd ar ymyl y dibyn

Galw am agwedd gadarnhaol tuag at ysgolion gwledig

Maen nhw’n cael eu trin fel “problemau” mewn un sir yng Nghymru, medd Cymdeithas yr Iaith
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Cyflwyno rhaglen werth £300m i adeiladu ysgolion ym Mhowys i Lywodraeth Cymru

“Gall y Rhaglen Strategol Amlinellol y byddwn yn ei chyflwyno nawr i Lywodraeth Cymru ymddwyn fel catalydd i drawsnewid addysg yn y sir”

Codi cwestiynau ynghylch llenwi bwlch ariannu ysgol Gymraeg

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Charlie McCoubrey, arweinydd Cyngor Conwy, yn cael ei holi am y sefyllfa’n ymwneud ag Ysgol y Creuddyn
Cyngor Powys

Cynghorwyr Powys yn bwrw ymlaen â chynlluniau i uno dwy ysgol

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Daw’r penderfyniad i uno Ysgol Treowen ac Ysgol Calon y Dderwen er gwaethaf cryn wrthwynebiad

‘Angen cydweithio â chymunedau gwledig yn sgil pryderon am ad-drefnu ysgolion’

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i weithio gyda chymunedau wrth iddyn nhw’n dechrau adolygu dyfodol ysgolion cynradd