A ddylai Undebau Llafur gael dod i siarad gyda disgyblion mewn ysgolion?

“Yn y pen draw, mae didueddrwydd gwleidyddol yn helpu ysgolion i ennyn hyder ein cymdeithas amrywiol ac aml-farn”

“Dim opsiwn arall” i staff prifysgolion ond streicio

Cadi Dafydd

“Mae llawer o’n cydweithwyr yn mynd i ffwrdd yn sâl, mae e wir yn mynd yn toxic gweithio dan yr amgylchiadau hyn”

Canllawiau newydd yn helpu ysgolion i chwarae rhan allweddol wrth gefnogi cymunedau

Mae canllawiau newydd wedi’u lansio heddiw (dydd Gwener, Tachwedd 18) i helpu ysgolion i ddatblygu i fod yn Ysgolion Bro

Codiad cyflog o 5% yn cynnig “dim cymhelliant” i athrawon Cymru

Elin Owen

Y cyflog cychwynnol newydd ar gyfer athrawon fydd £28,866, a bydd cyflogau athrawon mwy profiadol yn cynyddu £2,117 i £44,450

Codiad cyflog o 5% i athrawon Cymru, ond “dim cyllid ychwanegol” gan San Steffan

Wrth gadarnhau’r cynnydd, dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog Addysg Cymru, ei fod yn derbyn y gallai rhai pobol fod yn siomedig nad yw’n uwch

Costau byw yn effeithio ar bresenoldeb disgyblion, yn ôl Pwyllgor Addysg y Senedd

Mae’r pwyllgor yn galw am astudiaeth frys gan Lywodraeth Cymru er mwyn deall yn well y problemau sy’n wynebu teuluoedd

Llywodraeth Cymru’n rhoi dros £7m i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg

Bydd y prosiectau gafodd eu cyhoeddi heddiw (dydd Gwener, Tachwedd 11) yn ceisio dod â chyfleoedd i fwy o ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau Cymraeg

Ysgolion Cymru’n ystyried cwtogi ar staff yn sgil argyfwng cyllid

“Mae disgwyliadau afrealistig yn cael eu rhoi ar ysgolion”

‘Lles penaethiaid Cymru wedi dioddef mwy na’r cyfartaledd dros y Deyrnas Unedig yn sgil Covid’

Yn ôl adroddiad gan Brifysgol Abertawe, fe wnaeth uwch arweinwyr wynebu straen cymedrol i uchel, gyda thros eu hanner yn arddangos symptomau iselder

Lansio teclyn i’w gwneud hi’n haws i ddarpar-fyfyrwyr ddewis prifysgol

Pwrpas teclyn newydd Uniselect yw hwyluso dewisiadau yn ystod cyfnod ariannol heriol i ddarpar-fyfyrwyr