Prifysgol Abertawe
Addysg

Wyth enwebiad i Brifysgol Abertawe yng ngwobrau addysg Heist

Mae’r gwobrau’n dathlu rhagoriaeth ym maes marchnata addysg

Addysg

Colegau Cymru’n gofyn am arweiniad gan y Llywodraeth

Cais am eglurder ar gynlluniau ailagor colegau addysg bellach o fis Medi
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth
Addysg

Ysgolion Cymru i ail-agor yn llawn ym mis Medi

Y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi y byddan nhw’n ail-agor i holl ddisgyblion

Dosbarth mewn ysgol
Addysg

900 o staff addysgu ychwanegol i ysgolion yng Nghymru

Y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi pecyn gwerth £29m i gefnogi disgyblion

Pen ac ysgwyddau Kirsty Williams
Addysg

Galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng gorfodaeth o Saesneg o Fil y Cwricwlwm

407 o weithwyr a chyn-weithwyr addysg wedi llofnodi llythyr agored at y Gweinidog Addysg ynghylch gorfodaeth o Saesneg yn y Cwricwlwm

Pen ac ysgwyddau Kirsty Williams
Addysg

Gohirio’r broses o gategoreiddio ysgolion Cymru y flwyddyn nesaf

Llywodraeth Cymru am ohirio’r broses am flwyddyn er mwyn lleihau’r baich ar ysgolion yn ystod y pandemig

Addysg

Cymry Cymraeg yn troi at addysg breifat ar-lein

Mae cwmni preifat o Wrecsam sy’n darparu gwersi ar-lein wedi gweld galw mawr am eu gwasanaeth ers i’r ysgolion fod ar gau.
Dosbarth mewn ysgol
Addysg

Ysgolion Ynys Môn i ailagor dosbarthiadau ar Orffennaf 13

Ond rhieni fydd yn gwneud penderfyniadau eu hunain “yn y pen draw”

Addysg

Gorfodi Saesneg ar blant pedair oed: dros 100 yn llofnodi llythyr o wrthwynebiad

Ymgyrchwyr yn pwyso ar yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams

Pen ac ysgwyddau Kirsty Williams
Addysg

Plant “wedi bod yn wych” wrth i ysgolion ailagor am y tro cyntaf ers mis Mawrth

A’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn canmol arweinwyr a staff ysgolion am y “gwaith cynllunio enfawr”