Addysg

Adeilad newydd i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn y Trallwng

Adeiladu ysgol gyda lle i 150 o ddisgyblion, a chyfleusterau cymunedol, ar gyfer Ysgol Gymraeg y Trallwng yn y dref

Addysg

Y Democratiaid Rhyddfrydol eisiau dull pedair gwlad o brofi myfyrwyr am y coronafeirws

Ond mae undeb yn rhybuddio am beryglon cynllun o’r fath

Addysg

Dim gorfodi plant i ddysgu Saesneg yn dair oed – croesawu “newid cyfeiriad” y Llywodraeth

“Mae’r newid cyfeiriad hwn wedi digwydd o ganlyniad i ymgyrchu caled gan Gymdeithas yr Iaith”

Addysg

Galw am gau ysgolion yn gynnar

Gallai achosion o’r coronafeirws mewn ysgolion fis Rhagfyr olygu disgyblion a staff yn hunan-ynysu dros y Nadolig, yn ôl UCAC

Addysg

Rhai o ddisgyblion Ysgol Penweddig yn hunanynysu

Cyngor Sir Ceredigion wedi cadarnhau bod dau achos o Covid-19 wedi eu cadarnhau yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

Addysg

Mwyafrif o ysgolion gogledd Sir Benfro i ailagor

Bydd Ysgol y Preseli, Ysgol y Frenni, Ysgol Eglwyswrw, Ysgol Llandudoch ac Ysgol Clydau yn ailagor

Addysg

Plaid Cymru yn galw am fesurau newydd er mwyn cadw ysgolion yn ddiogel

Mae ymchwil diweddar yn dangos mai plant sydd yn tueddu i fod y cyntaf i gael eu heintio â’r coronafeirws o fewn yr aelwyd

Addysg

Disgwyl i ddisgyblion a staff ysgolion uwchradd wisgo mygydau ym mhobman

Llywodraeth Cymru yn diweddaru ei chanllawiau ar y defnydd o fygydau mewn ysgolion uwchradd a cholegau

Arwydd Ceredigion
Addysg

Ysgolion yn ardal Aberteifi yn cau am bythefnos

21 o achosion wedi’u cofnodi yng Ngheredigion ddydd Sul (Tachwedd 22)

Addysg

Ysgol newydd £48 miliwn i Fachynlleth… a’r cyngor eisiau addysg Gymraeg i bawb

“Mae nifer y disgyblion oedran cynradd sy’n mynychu’r ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn y dalgylch yn isel”