Ysgol Felindre, Abertawe

Pwysig cynnal asesiad llawn i’r effaith bosibl y gall gwaredu ased cymunedol ei chael ar y Gymraeg

Cafodd ymchwiliad ei lansio gan Gomisiynydd y Gymraeg ar ôl i Gyngor Abertawe benderfynu nad oedd defnydd cyhoeddus i’r ysgol Gymraeg ar ôl ei …

Mae gan Lywodraeth Cymru gynllun addysg “creadigol ac uchelgeisiol”, medd Jeremy Miles

Huw Bebb

“Mae gennym ni gynllun addysg sy’n greadigol, yn uchelgeisiol, ac mae gennym ni ymroddiad i sicrhau ein bod yn ehangu trochi ar draws Cymru”

Galw am wneud y Gymraeg yn iaith addysg i bawb yng Nghymru erbyn 2050

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi eu Deddf Addysg Gymraeg eu hunain yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Powys am geisio agor ysgolion mewn ardaloedd Seisnig

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Eu nod yw ceisio cynyddu nifer y plant sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
Ysgol Felindre, Abertawe

Ysgol Gynradd Felindre: tribiwnlys yn dyfarnu o blaid Comisiynydd y Gymraeg

Doedd Cyngor Abertawe ddim wedi ystyried yr iaith wrth werthu adeilad yr ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe

£217.1m i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru

Mae hyn yn cynnwys £105.6m ar gyfer ymchwil ac arloesi, a bydd £81.7m ohono ar gyfer cyllid ymchwil cylchol

Plant a phobol ifanc yn elwa ar ethos “Tîm Môn” sydd wedi’i feithrin gan arweinwyr addysg

Mae Estyn wedi cyhoeddi adroddiad ar Wasanaethau Dysgu’r Cyngor

“Nid codiad cyflog mo hwn”

Plaid Cymru’n ymateb i gyhoeddiad Jeremy Miles, Ysgrifennydd Addysg, ynghylch tâl athrawon
Beti George

Gradd er Anrhydedd i Beti George

Mae’r ddarlledwraig ac ymgyrchydd tros ofal dementia wedi’i gwobrwyo gan Brifysgol Abertawe
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Plaid Cymru yn galw am “adolygiad cyflym” i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb addysg yng Nghymru

Daw galwad Heledd Fychan wrth i ymchwil newydd ddangos bod disgyblion o gefndiroedd difreintiedig tua dwy flynedd y tu ôl i’w cyfoedion