Galw ar yr Ysgrifennydd Addysg i wyrdroi’r penderfyniad i gau tair ysgol

Fe bleidleisiodd cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot yr wythnos ddiwethaf i gau ysgolion Alltwen, Godre’r Graig a Llangiwg

Cynllun newydd i recriwtio athrawon Du, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol

“Yn syml, nid yw’n ddigon da bod llai na 2% o athrawon o gefndir ethnig lleiafrifol”

Ysgol Abersoch

Cabinet Cyngor Gwynedd i drafod pryderon newydd dros gau Ysgol Abersoch

O ganlyniad i’r pryderon, bydd y cabinet yn trafod y penderfyniad eto yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cyhuddo Cyngor Castell-nedd Port Talbot o anwybyddu pryderon dros effaith ysgol Saesneg newydd ar y Gymraeg

“Mae’r sir wedi gwneud cam â’r gymuned ac wedi difrïo statws arwyddocaol y Gymraeg yn yr ardal”

Galw am gyflymu’r rhaglen frechu ymhlith plant dros hanner tymor

Daw galwad y Democratiaid Rhyddfrydol ar ôl i 58,000 o sesiynau yn ysgolion Cymru gael eu colli rhwng Hydref 11 a 15

Lambastio penderfyniad “annemocrataidd” i gau tair ysgol gynradd yng Nghwm Tawe

“Mae’r neges gan drigolion Cwm Tawe yn glir: nid ydym yn cymeradwyo’r cynlluniau hyn,” meddai Sioned Williams, Aelod …
Ysgol Abersoch

Cyhuddo Plaid Cymru o “droi eu cefnau” ar Abersoch

‘Mae ’na bobol Gymreig dal yn byw yn Abersoch. Mae ’na gymuned yma, ac rydyn ni’n haeddu ysgol’

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T.H. Parry-Williams yn Athro ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd y Brifysgol yn cynnal cynhadledd ar-lein ddydd Sadwrn (Hydref 23) yn dathlu cyfraniad y bardd at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg

Ysgol Abersoch

Galw am graffu ar benderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd i gau Ysgol Abersoch

Cafodd y penderfyniad i gau’r ysgol ei gymeradwyo fis diwethaf er gwaetha’r pryderon lleol

Y penderfyniad i gau Ysgol Abersoch am gael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd

“Ein gobaith yw y bydd y Cyngor yn awr yn gweld dyfodol yr ysgol yng nghyd-destun adfeddiannu ac adfywio’r gymuned leol,” meddai …