Adeiladu tair ysgol carbon sero net newydd yng Nghymru

Bydd yr ysgolion yn cael eu codi yn Y Bontnewydd ger Caernarfon, Rhosafan yng Nghastell Nedd Port Talbot a Glyn-coch ger Pontypridd

Cŵn yn helpu plant i ddarllen

Lowri Larsen

Mae plant mewn dwy ysgol yn Arfon yn darllen i gŵn er mwyn codi eu safon darllen, helpu eu hyder a gwella eu lles

Digon o ganu a dawnsio wrth ddysgu ieithoedd yn Ysgol Gynradd Sili

Mae hyfforddiant unigryw wedi’i roi i ddisgyblion ysgol ger Caerdydd i’w helpu i ddysgu ieithoedd drwy ddrama a chân
Safle'r feithrinfa arfaethedig

Cymeradwyo meithrinfa Gymraeg ar safle canolfan fusnes yng Nghasnewydd

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cafodd y cynlluniau ar gyfer Meithrinfa Wibli Wobli eu hailgyflwyno ar Chwefror 8, ar ôl i’r cais gwreiddiol gael ei wrthod ar sail pryderon …

Ethol Is-Lywydd Iaith, Cymuned a Diwylliant Cymru cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Elin Owen

Ar hyn o bryd mae Deio Owen, sy’n wreiddiol o Bwllheli, yn ei drydedd flwyddyn yn astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth ac yn Swyddog y Gymraeg yr …
Nic Parry

Nic Parry fydd y siaradwr cyntaf mewn darlith arbennig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Bydd Darlith gyntaf Cyril Oswald Jones y Gyfraith ar nos Iau, Mawrth 23

Buddsoddi i wneud ysgolion Cymru’n fwy cynaliadwy

Bydd ysgolion a cholegau dros Gymru’n derbyn £60m er mwyn sicrhau bod adeiladau’n fwy effeithlon o ran ynni

Ymestyn prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau Ebrill a Mai

Mae cyhoeddiad Jeremy Miles, Ysgrifennydd Addysg Cymru, yn ymwneud â gwyliau’r Pasg a’r Sulgwyn

Prifysgol Aberystwyth yn lansio ysgoloriaeth uwchraddedig newydd ym maes Hanes Cymru

Mae Dr David Jenkins, astudiodd ar gyfer ei Ddoethuriaeth yn y brifysgol 40 mlynedd yn ôl, wedi rhoi £500,000 i greu Cronfa Ysgoloriaeth Pennar

Cymeradwyo sefydlu ffrwd Gymraeg mewn ysgol gynradd yng Nghwm Tawe Uchaf

“Bydd cymeradwyo ffrwd Gymraeg yn Ysgol y Cribarth yn hwb i’w groesawu i’r Gymraeg yn Abercraf, yn enwedig yn wyneb canlyniadau’r …