Sally Holland yn eistedd ar y llawr gyda grwp o blant
Addysg

Cyhuddo Llywodraeth Cymru o “fethu” a gwarchod hawliau plant sy’n cael addysg gartref

Dywed adroddiad y Comisiynydd Plant “nad yw Llywodraeth Cymru wedi cydymffurfio â’i dyletswyddau cyfreithiol”

Addysg

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi pecyn £10m i gefnogi dysgwyr sydd dan anfantais

Llywodraeth Cymru i ymestyn cynllun i gefnogi dysgwyr ym mlynyddoedd 1, 5, 8, 9 ac 11, ar gyfradd o £125 yr un

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth
Addysg

Disgyblion Môn yn aros adref

Cyfradd heintio Ynys Môn yn 112.8 fesul 100,000 o’r boblogaeth, sydd yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru (80 fesul 100,000).

Addysg

Ymestyn cyfnod ymgynghori ar gyfer pedwar o wahanol gynigion ysgolion

Dylai’r ymgyngoriadau fod wedi dod i ben ddoe (dydd Sul, Chwefror 21)

Addysg

Pob disgybl cynradd i ddychwelyd i’r ysgol erbyn canol mis Mawrth

Does dim dyddiad pendant wedi ei roi i flynyddoedd eraill, ond mae’r Gweinidog Addysg yn gobeithio bydd modd i bawb ddychwelyd ar ôl …

Addysg

Galw am flaenoriaethu staff ysgolion i gael brechlyn Covid-19

Daw’r alwad gan Siân Gwenllian, llefarydd addysg Plaid Cymru, wrth i ysgolion baratoi i agor eu drysau i ragor o blant

Addysg

Rhybudd gan Kirsty Williams na all ysgolion “ddychwelyd i’r hen drefn arferol”

Bydd plant tair i saith oed a rhai myfyrwyr coleg yn cael dychwelyd o yfory (dydd Llun, Chwefror 22)

Addysg

Galw drachefn am sefydlu corff cyffredin o wybodaeth i ddysgu Hanes Cymru

Angen “mwy o ganllawiau” a “mwy o arweiniad” ar ysgolion, medd Ymgyrch Hanes Cymru

Addysg

Llywodraeth Cymru wedi methu disgyblion gyda chynlluniau dal-i-fyny addysg, medd Plaid Cymru

Siân Gwenllian yn galw am eglurder ar wariant y gronfa dal-i-fyny addysg

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth
Addysg

Cynlluniau dal-i-fyny addysg yn ‘annigonol’, medd adroddiad

Cymru’n gwario llai na hanner yr hyn sy’n cael ei wario fesul disgybl yn yr Alban, ond cynllun Cymru wedi’i dargedu’n well …