Pen ac ysgwydd Vaughan Gething
Addysg

Llywodraeth Cymru’n egluro’r drefn i gadw plant yn ddiogel yn yr ysgol

Ysgolion yn agor ar raddfa gyfyngedig o ddydd Llun (Mehefin 29)

Pen ac ysgwyddau Kirsty Williams
Addysg

Rheol dau fetr yn parhau, a “chymysgedd” o ddysgu am beth amser – Gweinidog Addysg

“Bydd yn rhaid i ni gynllunio ar gyfer sawl opsiwn, ond byddwn yn parhau i ddilyn y wyddoniaeth.”

Addysg

Prifathro Eton yn ymddiheuro wrth gyn-ddisgybl am hiliaeth

Awdur croenddu’n adrodd hanesion o hiliaeth yn yr ysgol

Addysg

Rhagor o ysgolion ddim am agor am wythnos ychwanegol

Yn ôl Mark Drakeford “mater i’r Awdurdodau Lleol” yw agor ysgolion ar gyfer y bedwaredd wythnos.
Dosbarth mewn ysgol
Addysg

Ysgolion Ceredigion ddim am agor am wythnos ychwanegol

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon

Addysg

Y prifathro sy’n dechrau mewn ysgol newydd yng nghanol y pandemig

Mae Gethin Thomas, pennaeth newydd Ffederasiwn Ysgolion Abercaseg a Pen y Bryn yn Nyffryn Ogwen yn …

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth
Addysg

Arolwg: ‘dylai ysgolion aros ynghau tan fis Medi’

Bron i 4,000 o staff ysgolion wedi ymateb i arolwg undeb Unsain

Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian
Addysg

Addysgu o gartref “yn anhygoel o siomedig”

Llai o gyswllt rhwng disgyblion ac athrawon nag yn unman arall yng ngwledydd Prydain

Y coleg ar y bryn
Addysg

Ysgoloriaeth gwerth £1,500 am astudio rhywfaint o gwrs prifysgol yn Gymraeg

Estyniad o’r Cynllun Ysgoloriaeth Cymhelliant