Gwrthod cludo bachgen i’r un ysgol â’i frodyr

Cadi Dafydd

“Rydyn ni’n meddwl mai [Ysgol Pennant] ydy’r lle gorau iddo fo, ac mae Powys yn meddwl eu bod nhw’n gwybod yn well… ond dydyn nhw …

Cyflwyno cais i adeiladu canolfan gymunedol a chaffi ar dir ysgol Gymraeg

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae disgwyl penderfyniad ynghylch y cais ar gyfer Ysgol Cwm Brombil dros y misoedd nesaf

“Balch” bod lle i blentyn mewn ysgol Gymraeg, ond yr ymgyrch yn parhau

Cadi Dafydd

“Mae hi’n ymgyrch ehangach o ran sicrhau mynediad teg at addysg ddwyieithog tu allan i Gymru,” medd Lowri Jones

Galw am gynllun gweithredu ar ôl dirwyn cwrs TAR Prifysgol Aberystwyth i ben

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am ailgyflwyno’r cwrs ymarfer dysgu cyn gynted â phosib

‘Mesurau Covid-19 ar fai am gwymp yn nifer y plant sy’n dechrau addysg Gymraeg yn Wrecsam’

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Y ffaith fod plant wedi cael eu dysgu gartref gan rieni di-Gymraeg sy’n gyfrifol, yn ôl swyddogion addysg

Gwrthod cais i ehangu cegin ysgol gynradd Gymraeg

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg y Castell yng Nghaerffili yn awyddus i dyfu’r cyfleusterau sydd ganddyn nhw eisoes

Ysgol Dyffryn Aman wedi symud ar-lein dros dro

Fydd yr ysgol ddim yn agor ei drysau i ddisgyblion ddydd Gwener (Ebrill 26)

“Pryder a syndod” fod cyrsiau ymarfer dysgu Aberystwyth yn dod i ben

Cadi Dafydd

“Mae o’n gwneud i mi bryderu, os rywbeth, ynglŷn â dyfodol y cwrs TAR ar draws Cymru a dyfodol athrawon cyfrwng Cymraeg,” medd un cyn-fyfyriwr