Addysg

Undebau Addysg yn galw am brofi pob aelod o staff

Mae bron i 100 o sefydliadau addysg yng Nghymru wedi gorfod gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu hyd yma

Y coleg ar y bryn
Addysg

Canlyniadau da i Brifysgolion Cymru yn nhabl y Canllaw Prifysgolion Da

Prifysgolion Cymru’n darganfod eu safle yn nhabl Canllaw Prifysgolion Da y Times a’r Sunday Times

Addysg

Dros 50% yn ofni gweld myfyrwyr yn dychwelyd i drefi a dinasoedd gwledydd Prydain

Pryderon am gynnydd mewn achosion o’r coronafeirws a gorfod cael ail gyfnod clo lleol

Addysg

Neuadd Pantycelyn yn ailagor ei drysau

‘Neuadd breswyl enwocaf Cymru’ yn ail agor ar ôl buddsoddiad o £16.5m

Dosbarth mewn ysgol
Addysg

455 o ddisgyblion mewn ysgol yn Abertawe yn hunanynysu

Ers ail agor mae dros 50 o ysgolion yng Nghymru wedi gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu

Profion Covid-19, y coronafeirws
Addysg

“Dibynnu ar San Steffan yn gwneud niwed i’n plant a phobol ifanc,” meddai Plaid Cymru

Siân Gwenllïan yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu cynyddu capasiti profi Covid-19

Arfbais y sir ar adeilad y cyngor
Addysg

Ysgol Gynradd Abersoch: penderfyniad “siomedig iawn” yn ôl Cynghorydd Abersoch

Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid ymgynghoriad i gau Ysgol Abersoch

Addysg

Rhagor o ysgolion yn gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu

Mae rhagor o ysgolion yng Nghymru wedi gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu ar ôl achosion o’r coronafeirws

Addysg

Ysgol yng Ngheredigion yn gofyn i ddisgyblion hunan-ynysu

Ers ail agor mae dros 30 o ysgolion yng Nghymru wedi gofyn i ddisgyblion a staff hunan-ynysu
Addysg

Mi af i’r ysgol fory, â’m llyfyr yn fy llaw…

“Dw i wedi dod i’r casgliad fod astudio deunydd yn y fath fanylder yn wastraff amser” – Angharad Tomos