Addysg

Rhagor o ysgolion yn gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu

Mae rhagor o ysgolion yng Nghymru wedi gofyn i ddisgyblion a staff hunanynysu ar ôl achosion o’r coronafeirws

Addysg

Ysgol yng Ngheredigion yn gofyn i ddisgyblion hunan-ynysu

Ers ail agor mae dros 30 o ysgolion yng Nghymru wedi gofyn i ddisgyblion a staff hunan-ynysu
Addysg

Mi af i’r ysgol fory, â’m llyfyr yn fy llaw…

“Dw i wedi dod i’r casgliad fod astudio deunydd yn y fath fanylder yn wastraff amser” – Angharad Tomos
Addysg

Pryder fod rhieni yn casglu wrth gatiau ysgolion a ddim yn dilyn y canllawiau

Athrawon yng Ngheredigion a Powys wedi rhannu eu pryderon am rieni sy’n ymgasglu tu allan i gatiau’r ysgol

Addysg

Disgyblion yn cael eu gyrru adref o ddwy ysgol ar ôl profion positif

Blwyddyn gyfan mewn dwy ysgol uwchradd yng Nghasnewydd yn cael eu gorfodi i hunan-ynysu

Addysg

Galw ar y llywodraeth i beidio diystyru deiseb am hanes Cymru 

“Dw i’n barod i ymprydio i’r eithaf ar risiau’r Senedd ei hun”, meddai Elfed Wyn Jones

Profion Covid-19, y coronafeirws
Addysg

21 o blant mewn ysgol gynradd yn sir Caerffili yn ynysu ar ôl prawf positif aelod o staff

Fydd dim angen i unrhyw un arall yn yr ysgol ynysu, yn ôl cyngor sydd wedi’i roi

Addysg

Mwy na £2.3m i ddarparu gorchuddion wyneb i blant mewn ysgolion ac addysg bellach

Argymell eu gwisgo yn unol ag asesiad risg lle nad oes modd cymryd camau eraill

Addysg

Pedwar aelod o staff ysgolion yn y de wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Mae’r ysgolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Torfaen a Sir Gaerfyrddin

Addysg

Undebau yn cyhuddo Prifysgol De Cymru o ymddwyn yn anfoesol

“Mae’r brifysgol yn ymddwyn yn warthus ac nid yw’n bod yn onest gyda staff am yr hyn mae’n ei gynnig.”