Galw am “greu cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn y Gelli Gandryll”

Daw’r alwad gan y Cynghorydd Elwyn Vaughan ar drothwy cyfarfod â rhieni

“Gwarthus, trist ac anghyfrifol”: Ymateb chwyrn i brotest yn oriel Cyngor Gwynedd

Huw Bebb

“Pan mae pobol yn dechrau ymddwyn fel yna, dwyt ti ddim yn gwybod be wneith neb”

Condemnio “negeseuon a gwybodaeth gamarweiniol” am bolisi addysg rhyw

“Yn anffodus, mae grŵp bach o bobol yn rhannu negeseuon a gwybodaeth camarweiniol gan greu ofn a phryder ymhlith rhieni” 

Cyngor Gwynedd yn cyflwyno mesurau i helpu pobol yn sgil yr argyfwng costau byw

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae pobol a theuluoedd incwm isel yn ei chael hi’n anodd yn sgil costau bwyd cynyddol, a morgeisi a biliau ynni uwch
Ysgol Llwynderw

“Nid Eisteddfod mo hon” a’r Mwmbwls “ddim yn ardal Gymraeg”

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae e-byst cynghorydd yn y Mwmbwls yn Abertawe wedi’u cyhoeddi yn dangos ei gyfiawnhad dros wrthod yr hawl i ysgol ganu yn Gymraeg mewn gŵyl …

Plaid Cymru yn galw am lai o bwyslais ar arholiadau

“Mae Plaid Cymru yn parhau i gwestiynu ai sefyll arholiadau yw’r ffordd orau o fesur galluoedd a chyraeddiadau pobol ifanc”