Addysg

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno fframwaith y Gymraeg i gyd-fynd â Bil y Cwricwlwm

Ond ‘os na fydd y fframwaith yn cael ei wneud yn statudol ar wyneb y Bil yna byddwn yn colli cyfle,’ medd y Gymdeithas

Addysg

“Anffodus iawn” bod Bil y Cwricwlwm yn cyrraedd ei gyfnod olaf heb elfen orfodol o hanes Cymru, medd Plaid Cymru

Dywed Siân Gwenllian y bydd disgyblion yn destun “loteri cod post” heb gorff cyffredin o wybodaeth

Addysg

Holl blant cynradd i ddychwelyd i’r ysgol wythnos nesaf

“Yr wythnos nesaf, byddwn yn gweld gweddill ein disgyblion cynradd yn dychwelyd i’r ysgol, yn ogystal â grwpiau o ddysgwyr mewn ysgolion …

Disgybl yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau
Addysg

Miliynau o blant yn dychwelyd i’r dosbarth yn Lloegr

Llacio’r cyfyngiadau wrth i ddisgyblion fynd yn ôl i’r ysgol am y tro cyntaf ers mis Rhagfyr

Addysg

Cyhoeddi canlyniadau TGAU a Lefel A ddeufis yn gynnar – i roi’r cyfle i ddisgyblion apelio

Ni fydd y disgyblion yn gorfod sefyll arholiad – athrawon sydd i benderfynu’r canlyniadau

Addysg

“Cam anferthol ymlaen” i helpu pobl fyddar

Mae Senedd Cymru wedi pleidleisio dros gynnig ar gyfer Mesur fydd yn annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain [BSL – British Sign Language]
Addysg

Ysgol Talwrn: “Gadewch i’r gymuned gael ei chlywed”

Ymgyrchwyr yn poeni nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed ond “nid oedd modd gohirio’r broses am byth” meddai’r Cyngor Sir

Addysg

Rhagor o blant am ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Bydd disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 yn cael mynd yn ôl i’r ysgol, medd Kirsty Williams

Addysg

Cyngor Sir Gâr yn ymestyn ymgynghoriadau ysgolion tan Orffennaf 16

Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr am i bobol gael “dweud eu dweud”

Addysg

Galw ar Gyngor Sir Gâr i roi “sicrwydd” i ysgolion am eu dyfodol

‘Cyfle am drafod cadarnhaol a sail lewyrchus i addysg Gymraeg yn yr ardal’ medd Cymdeithas yr Iaith