Brechlyn pfizer
Addysg

Brechlyn coronafeirws: ystyried rhoi blaenoriaeth i athrawon

Mae disgwyl i bwyllgor brechu lunio rhestr o bobol i’w blaenoriaethu erbyn canol mis nesaf

Addysg

Rhybuddio ysgolion a rhieni am beryglon ymosodiadau seiber yn y cyfnod o ddysgu o bell

Mae ysgolion yn darged poblogaidd i seiber-droseddwyr, yn ôl yr heddlu

Addysg

Galw ar Lywodraeth Cymru i atal myfyrwyr rhag dychwelyd i brifysgolion

“O ddydd Llun ymlaen bydd miloedd o bobl ifanc yn teithio o un ardal i’r llall” – Helen Mary Jones yn pwyso am dro pedol

Dosbarth mewn ysgol
Addysg

Covid: Ysgolion a cholegau Cymru ynghau tan ar ôl hanner tymor os nad oes gostyngiad

Bydd disgyblion yn dysgu ar-lein oni bai bod gostyngiad “sylweddol” mewn achosion cyn Ionawr 29

Addysg

Athrawon ddim yn wynebu risg uwch o gael eu heintio â’r coronafeirws, medd arbenigwr

“Data’n awgrymu nad yw’r athrawon mewn perygl uwch o gymharu â phroffesiynau eraill”

Addysg

Menter Iaith Môn yn cynhyrchu fideo i helpu rhieni di-Gymraeg ddysgu Cymraeg adre

“Mae’r neges yn syml: mae cefnogi plentyn gyda Chymraeg yn y cartref yn bosib i bawb,” meddai pennaeth un ysgol ar Ynys Môn

Addysg

“Byddwn ni’n talu arian yn ôl am flynyddoedd, am rywbeth nad ydym ni wedi ei dderbyn”

Angen i Lywodraeth Cymru “sylwi pa mor annheg yw’r sefyllfa i fyfyrwyr” medd un myfyriwr

Addysg

Lloegr yn disodli arholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn gydag asesiadau athrawon

Pob gwlad yn y Deyrnas Unedig bellach wedi canslo arholiadau’r haf

Addysg

“Trefniadau presennol i fyfyrwyr ddychwelyd i brifysgolion yn gwbl anghynaladwy,” medd Plaid Cymru

Helen Mary Jones yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddweud wrth myfyrwyr i aros lle maen nhw

Addysg

Angen cynllun cynhwysol i adfer addysg ar frys, yn ôl Plaid Cymru

Siân Gwenllian yn galw am gynllun er mwyn cefnogi dysgu o bell, dysgu cyfunol a sicrhau bod digon o gyswllt rhwng athrawon a disgyblion