Galw am gau holl ysgolion Cymru yn gynt na’r arfer cyn y Nadolig, i atal lledaeniad Covid

Bydd ysgolion 12 o’r 22 sir yng Nghymru yn cau ar gyfer yr ŵyl ar 17 Rhagfyr, tra bod y gweddill yn cau ar 21 neu 22 Rhagfyr

Rhybudd y bydd ysgolion yn colli staff cynorthwyol yn sgil “tâl isel”

Mwy na 45% o gymhorthyddion, glanhawyr, gofalwyr, a staff cynorthwyolysgolion Cymru’n chwilio am waith sy’n talu’n well, yn ôl arolwg newydd

Rhaid i o leiaf 25% o wersi mewn ysgolion yng Nghatalwnia fod yn Sbaeneg

Fe ddaw yn sgil dyfarniad Goruchaf Lys Catalwnia

TikTok: galw am fynd i’r afael â chamddefnyddio’r ap mewn ysgolion

Mae athrawon wedi cael eu sarhau a’u galw’n bedoffiliaid, gyda disgyblion yn gosod eu hwynebau ar luniau pornograffig

Pleidleisio o blaid cau ysgol gynradd yng ngogledd Powys

Bydd y 23 disgybl yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion yn symud i ysgolion cynradd cyfagos erbyn mis Medi 2022

Plant ysgol Ceredigion yn ôl yn cael eu “trochi” wyneb yn wyneb yn yr iaith Gymraeg

“Mae’n gadarnhaol iawn ac yn bwysig iawn eich bod wedi llwyddo mewn cyfnod anodd iawn i drochi’r disgyblion hynny yn yr iaith …

Pryder am ddisgyblion ysgol yn defnyddio cyfrifon TikTok i greu deunydd “amhriodol”

Bu’r cyfrifon yn rhoi wynebau staff ar luniau pornograffig ac yn awgrymu bod rhai athrawon yn bedoffiliaid

Ehangu’r cymorth i drochi disgyblion yn y Gymraeg i bob cwr o’r wlad

Fe fydd wyth awdurdod lleol yn sefydlu eu canolfannau trochi hwyr cyntaf, a’r holl awdurdodau yn derbyn cyllid i sefydlu neu ddatblygu eu …

Cynnig cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd ger Pontypridd

Y cais yn cynnig adeiladu ysgol newydd gwerth £12.5m ar safle Ysgol Heol y Celyn yn Rhydyfelin, gyda’r disgwyl iddi agor ym mis Medi 2024

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Ysgolion Conwy yn wynebu bil o hyd at £350,000

Cyngor Conwy yn wynebu “penderfyniadau anodd”