Y ferch o Frasil sy’n garddio yn Sain Ffagan

Cadi Dafydd

“Mae’r traethau yng Nghymru’n brydferth, dw i’n hoffi Rhosili. Mae llawer o lefydd arbennig”

Yr awdur sy’n ffoli ar ffwti a hip-hop

Cadi Dafydd

“Roedd cits pêl-droed Cymru yn y 1980au’n cael eu rhoi i mi fel anrhegion pan oeddwn i’n tyfu fyny yn Abertawe”

Yr esgob sy’n rhedeg hanner marathons

Cadi Dafydd

“Mae fy nheulu yn deulu Saesneg i gyd, mewn gwirionedd doeddwn i ddim yn credu bod pobol yng Nghymru wir yn siarad Cymraeg”

Y cyflwynydd sy’n byw breuddwyd ei blentyndod

Cadi Dafydd

“Mae’r stwff gyda’r BBC wedi bod yn freuddwyd, dw i’n foi o Gaerdydd, ardal eithaf tlawd yn Nhrelái”

Yr actor ifanc sy’n gwneud ei farc

Cadi Dafydd

“Does gen i ddim llawer o hobis tu hwnt i’r celfyddydau… os fyswn i’n dweud wrtha chdi fy mod i’n joio cwcio neu rywbeth, fysa hynna’n …

Y ffotograffydd sy’n ymgyrchu tros YesCymru

Cadi Dafydd

“Pan mae yna berson mewn llun mewn lle penodol mewn amser, mae o’n dweud stori yn ei hun”

Y rhedwr sy’n galw am gydraddoldeb i fenywod

Cadi Dafydd

“Nes bod trais yn y cartref yn effeithio arnoch chi, neu eich bod chi’n gweithio yn y sector, dydych chi ddim yn sylwi pa mor gyffredin yw …

Y dylanwadwr sy’n denu dilyniant anferth yn Lerpwl

Cadi Dafydd

“Fe wnes i ddechrau gweithio mewn clybiau nos, a dyna pryd wnaeth pethau fynd yn dda”

Y seiciatrydd sy’n hoffi snorclo

Cadi Dafydd

“Dw i’n licio snorclo hefyd, ti dan y dŵr mewn byd gwahanol. Mae o’n ychydig o ddihangfa, mae’n siŵr”

Awdures sy’n gwirioni ar gerddoriaeth

Cadi Dafydd

“Mae hyn yn swnio mor pretentious dw i’n siŵr, ond mae sgrifennu’n teimlo fel rhan mor fawr o bwy ydw i fel person”