Yr actores sy’n genhades tros Gymru Annibynnol

Cadi Dafydd

“Dw i’n licio bod yn yr awyr agored, achos dw i wedi dioddef efo iselder… os dw i’n gwrando ar sŵn y dŵr mae’n helpu’n iechyd meddwl i’n …

Siop y Siswrn yn cyrraedd yr hanner cant

Cadi Dafydd

“Gan ein bod ni mor agos i’r ffin yma yn yr Wyddgrug, coeliwch neu beidio, ac mae hyn yn wir heddiw, mae 75% o’n cwsmeriaid ni yn ddi-Gymraeg”

Y cerddor sy’n cofleidio’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Ryden ni eisiau i bobol ddeall bod rhaid i Gymru esblygu er mwyn helpu’r Gymraeg”

Y DJ sydd â’i bys mewn sawl potes

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n mynd rownd sioeau yn helpu i’w werthu fo pan wnes i droi’n ddeunaw felly Catrin Toffoc oeddwn i!”

Y cerddor sy’n cofleidio’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Ryden ni eisiau i bobol ddeall bod rhaid i Gymru esblygu er mwyn helpu’r Gymraeg”

Yr Arweinyddes sy’n un garw am garnifal a ralïo ceir

Cadi Dafydd

“Fe wnaeth ffrind i fi brynu car rali a gofyn a fyswn i’n licio dysgu sut i nafigetio, a fues i’n gwneud ym Mhencampwriaethau Cymru”

Canon Brifardd cyntaf Cymru

Cadi Dafydd

“Wrth gerdded fydda i’n aml yn cyfansoddi cerddi a phregethau, ac mae rhywun yn cyfarfod pobol ddiddorol ar droeon”

Y delynores sy’n giamstar ar y gyfraith a’r rygbi

Cadi Dafydd

“Mae o’n dangos i mam bod yr holl bres o wersi telyn heb fynd i wast hefyd!”

Yr hyfforddwr jiwdo sy’n hyrwyddo’r iaith

Cadi Dafydd

“Mae jiwdo yn gamp arbennig, mae e’n cynnig popeth – ffitrwydd, cryfder, hyblygrwydd, cydbwysedd. Mae e’n becyn cyflawn”

Y Gymraes sy’n canu opera yn Glasgow

Cadi Dafydd

“Un peth sy’n dda am Canwr y Byd – ar ôl i chdi wneud o, does yna ddim byd yn teimlo mor ofnadwy. Ti ddim yn mynd mor nerfus!”