Dawnsio yn yr O2 Arena gydag Andrea Bocelli

“Dw i’n joio gweithio gyda phlant o Gymru achos mae o mor brin iddyn nhw gael siawns i ddysgu dawns drwy gyfrwng y Gymraeg”

Y Cymro yn Sweden sydd am adrodd “stori’r dyn bach”

Yn ogystal â chynhyrchu ffilmiau ar gyfer sianeli teledu yn Sgandinafia a’r Almaen, mae Dylan Williams wedi gweithio ar rai i S4C, BBC, a Netflix

Y dyn sy’n troi at y padlfwrdd a’r dŵr i dawelu ei feddwl

“Tra ti ar y dŵr, ti jyst in the zone, yn canolbwyntio ar beth ti’n ei wneud”

Y ddarlithwraig sy’n gyfaill i’r ddaear

“Fydda i ddim yn mynd â’r plant mewn awyren, byth… maen nhw reit flin efo fi am y peth”

Y dylunydd theatr sy’n cael ei denu at ddisgleirdeb y dillad

“Mae’n neis gwneud rhywbeth eithaf hudol i’r plant gael ymateb iddo, ac iddyn nhw gael gweld theatr o oedran ifanc”

Y cyflwynydd teledu yn troi at lyfrau

“Roeddwn i’n anobeithiol yn yr ysgol, yr unig beth oedd gen i ddiddordeb ynddo fo oedd chwarae dipyn o ffwtbol a threnau stêm”

Yr artist sy’n cael gwefr gan bobol y cwm

Mae’r arlunydd bytholwyrdd Mike Jones yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 fis yma, ac mae’r filltir sgwâr mor bwysig ag erioed iddo

Y ddarlithwraig ddawnus sy’n dotio at dlysni’r blodau

“Rydych chi’n gorfod rhoi lot mewn, mae’n waith caled. Ond dw i’n meddwl eich bod chi’n cael lot allan ohono”

Y fyfyrwraig sy’n codi pwysau a herio goreuon y byd

“Byddwn i wrth fy modd yn creu dyfodol i godi pwysau, oherwydd does yna ddim lot o godwyr pwysau ifanc yng Nghymru”

Y bocsiwr sy’n dysgu Cymraeg i’w dilynwyr yn China

Yn ogystal â charu ieithoedd, mae YuQi Tang yn hoffi roc metel trwm a bocsio Thai