Mesur glaw y mynydd bob mis ers ugain mlynedd

Cadi Dafydd

“Un peth sy’n sefyll allan ydy fod trend y glawiad blynyddol yn cynyddu…”

Yr hanesydd prysur sydd â sawl pluen yn ei het

Cadi Dafydd

“Mae gen i ddiddordeb mawr yn niwylliant yr ieuenctid… drwy ddeall diwylliant yr ieuenctid rydych chi’n deall meddylfryd yr ieuenctid”

O Benfro i Frwsel – a Japan – i gynrychioli’r ffermwyr llaeth

Cadi Dafydd

“Fe wnes i gadeirio’r drafodaeth fawr ar y prynhawn olaf, oherwydd, medden nhw, fy mod i’n gadeirydd ar y bloc mwyaf o gynhyrchwyr llaeth yn y byd”

Y Sarjant sy’n gweld pethau mawr

Cadi Dafydd

Portread o’r Rhingyll Raymond Williams

Y ferch sy’n cael blas garw ar fyw yn yr ardd

Cadi Dafydd

“Mae hi’n satisfying gweld rhywbeth ti wedi’i dyfu’n blaguro hefyd. Yn amlwg efo bwyd, mae pethau jyst yn blasu gymaint, gymaint gwell”

Llais yr ifanc ar goridorau grym y Rhondda

Cadi Dafydd

“Mae’r polisïau prydau ysgol am ddim y mae’r llywodraeth wedi’i wneud nawr drwy’r Cytundeb Cydweithio wedi dod o un o aelodau Plaid Ifanc”

O Siop Siafins i Rybish… a bach o Bollywood!

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n torri fy nghalon, ac yn dweud: ‘Dw i ddim eisiau bod yn bregethwr, neu’n athro, neu’n dwrnai’.”

Y gyfreithwraig sy’n hoffi seiclo a sgïo 

Cadi Dafydd

“Mi wnaeth y tribiwnlys gytuno efo mi, ac fe gafodd hi iawndal arwyddocaol iawn, iawn – tua £247,000”

Yr academydd sy’n dwli ar blymio i ddŵr oer

Cadi Dafydd

“Ar ôl dod mas, am o leiaf dau ddiwrnod ar ôl hynny, roeddwn i’n teimlo’n hollol wych”