Blaenau, Caernarfon, Cymru – y pêl-droediwr sy’n anelu am Ewrop 

Cadi Dafydd

“Mae o gyd werth o pan ti’n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, a chael cyfle i gynrychioli dy wlad”

Y lodes fferm sy’n Delynores Frenhinol

Cadi Dafydd

“Yn amlwg roedd y coroni flwyddyn yn ôl yn rhywbeth cofiadwy iawn”

Colli pwysau, chwarae rygbi a chefnogi pêl-droed

Cadi Dafydd

“Rhan fwyaf o’r pethau dw i wedi licio’u gwneud ers blynyddoedd ydy’r blincin cwrw yma, dyna ydy’r broblem”

Y Cymro sy’n cynrychioli HOLL fyfyrwyr Cymru

“Mae’r Ffermwyr Ifanc wedi siapio lot o be dw i’n ei wneud… mae o’n rhywbeth arbennig iawn mae ein cymunedau gwledig ni’n lwcus iawn o’i gael”

Yr Eidales sy’n caru’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Mae o mor iach i ni ddarllen.  Mae o mor bwysig i helpu ni i ymlacio, dianc weithiau, cael amser i ni’n hunain”

Y cerddor sy’n mwynhau quantum physics

Cadi Dafydd

“Mae bywyd fi’n amrywio eithaf lot rhwng pethau ychydig bach mwy diflas a rhyfedd a phethau cyffrous iawn!”

Cadeirydd newydd YesCymru eisiau “Cymru wahanol, Cymru well”

Cadi Dafydd

“Y gobaith gyda Nabod Cymru yw bod e’n rhywbeth teithiol, ein bod ni’n agor ein drysau i bawb o wahanol rannau o Gymru i ddod a dysgu mwy am …

Rasio ceir, dawnsio bale a gwnïo fel mam-gu

Cadi Dafydd

“Dyna beth dw i wedi dysgu nawr – ac mae e’n mynd i swni’n od iawn – ond mae’r cyhyrau dw i’n gweithio yn bale yn helpu gyda’r gyrru”

Actio, drymio ac adeiladu gitârs yn America

Cadi Dafydd

“Mae’r tiwtora’n lot o hwyl, dw i wrth fy modd yn gweithio efo plant, maen nhw’n llawn egni, yn dweud y pethau mwyaf gwirion”

Gwarchodwr yr enwau Cymraeg

Cadi Dafydd

“Fe wnes i ddod i Gymru i ddysgu Gwyddeleg, os yw hynny’n gwneud unrhyw synnwyr”