Y ferch o Gaerdydd sy’n tynnu lluniau Iggy Pop a Solange

Mae’r ffotograffydd Carys Huws mae wedi teithio’r byd gyda’i gwaith ac yn byw yn ninas Berlin ar hyn o bryd

Y nyrs sy’n arwres i’w chymuned

Portread o Hattie Guy

Mab Brasil, dinesydd Cymru

Portread o Rodolfo Piskorski

Y DJ sy’n diddanu ers degawdau

Portread o Ian Cottrell

BendiGAYdfran yn dawnsio at annibyniaeth

Portread o Lewis Owen

Creu bywyd newydd ar ôl ffoi o Syria – Portread o Mohamad Karkoubi

Yn 2019 enillodd Mohamad Karkoubi wobr am ei lwyddiant yn dysgu Cymraeg, wedi iddo orfod ffoi o Syria. Dyma hanes y gŵr “cadarnhaol”

Portread o Owain Fôn Williams

Portread o Owain Fôn Williams, y pêl-droediwr a’r darlunydd o Benygroes, a ymddangosodd yn Golwg yn 2018 – ddwy flynedd wedi’r Ewros