Yr athrawes fu’n chwarae rygbi i Gymru

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n mynd i Dubai, Rwsia, Ffrainc, Sbaen, Amsterdam… roedd o’n grêt”

O chwarae i hyfforddi i sylwebu a chanu gwlad

Cadi Dafydd

“Es i i weld Luke Combs lan yn yr O2 ambyti dau fis ar ôl i fi golli fy nghoes ac roedd bocs gyda ni, roedd e’n sbesial iawn”

Yr heliwr sy’n hudo miliynau ar YouTube

Cadi Dafydd

“Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf dw i wedi bod yn ymddangos ar sianel YouTube hela fwyaf Ewrop – Fieldsports Channel TV”

Y bardd sy’n dawnsio bale 

Cadi Dafydd

“Dw i’n hoffi sut mae dawnsio wastad yn ymlacio fi. Mae o’n gwneud fi’n hapus, fyswn i’n dweud ei fod o’n well na myfyrio”

Y gitarydd sy’n arbenigwr ar achau’r Cymry

Cadi Dafydd

“Yng ngogledd Cymru mae yna lot o gestyll ac arwyddion y tywysogion, ac o hynny ddaeth fy niddordeb gwreiddiol”

Y pysgotwr sy’n bencampwr byd

Cadi Dafydd

“Roedd yr hen foi yn dweud: ‘Bob awr rydyn ni’n treulio yn pysgota, dyw e ddim yn cyfrif yng nghloc ein bywyd ni’”

Y ferch o Lundain sy’n gofalu am lwybrau Eryri

Cadi Dafydd

“Dw i wir yn mwynhau bod yn y mynyddoedd, mae’n wahaniaeth anferth o be oeddwn i’n gwneud o’r blaen”

Y digrifwr sy’n rhoi eglwysi’r gogledd ar y map

Cadi Dafydd

“Dw i’n trio siarad am fy mhrofiad yn y gweithle achos cefais fy ngwneud yn redundant ddwywaith pan oeddwn i ar gyfnod mamolaeth, sy’n hollol …

Y cerddor sy’n cynhyrchu podlediadau

Cadi Dafydd

Mae’r cerddor fu’n chwarae gydag un o fandiau prif leisydd Y Cyrff wedi troi at weithio ar bodlediadau

Seren panto yn tanio’r awydd am Gymraeg

Cadi Dafydd

“Roedd clywed Daniel yn canu yn anhygoel, ond hefyd gefais i athro newydd – yr actor Eilir Jones. Roedd o’n wych a doniol”