Cadeirydd newydd YesCymru eisiau “Cymru wahanol, Cymru well”

Cadi Dafydd

“Y gobaith gyda Nabod Cymru yw bod e’n rhywbeth teithiol, ein bod ni’n agor ein drysau i bawb o wahanol rannau o Gymru i ddod a dysgu mwy am …

Rasio ceir, dawnsio bale a gwnïo fel mam-gu

Cadi Dafydd

“Dyna beth dw i wedi dysgu nawr – ac mae e’n mynd i swni’n od iawn – ond mae’r cyhyrau dw i’n gweithio yn bale yn helpu gyda’r gyrru”

Actio, drymio ac adeiladu gitârs yn America

Cadi Dafydd

“Mae’r tiwtora’n lot o hwyl, dw i wrth fy modd yn gweithio efo plant, maen nhw’n llawn egni, yn dweud y pethau mwyaf gwirion”

Gwarchodwr yr enwau Cymraeg

Cadi Dafydd

“Fe wnes i ddod i Gymru i ddysgu Gwyddeleg, os yw hynny’n gwneud unrhyw synnwyr”

Gogglebocs, botocs, busnes

Cadi Dafydd

“Y peth gorau am y gwaith ydy gwneud i bobol deimlo’n well am eu hunan, rhoi hyder iddyn nhw a’r ffaith bod pobol yn mynd adref yn hapusach”

Y stiward pêl-droed sy’n siarad SAITH iaith

Cadi Dafydd

Mae ieithydd sy’n medru saith iaith newydd gyfieithu nofel o’r Eidaleg i’r Gymraeg

Y stand-yp sy’n caru’r opera

Cadi Dafydd

“Dw i’n berson eithaf emosiynol, mae opera yn melodramatig iawn a dw i’n teimlo fel bod opera fel drych i sut dw i’n teimlo lot o’r amser”

‘Croeso i bawb o bob cefndir’ – Cadeirydd newydd yr Urdd

Cadi Dafydd

Fe gafodd Nia Bennett ei geni yn Bolton a’i magu yn Llanfairpwll ar Ynys Môn, ac mae bellach yn magu teulu yng Nghaerdydd

Adar, orcas, eliffantod, rheinos… a rygbi!

Cadi Dafydd

“Dw i’n arwain teithiau dramor, dim mor aml ag oeddwn i… un neu ddwy y flwyddyn i’r Affrig neu i Sbaen. Pam? Mae yna reswm da”

Yr hyfforddwr bywyd sy’n syllu ar y sêr

Cadi Dafydd

“Dw i yn meddwl bod o’n rhywbeth penodol i ferched, lle maen nhw’n gor-boeni, yn tynnu pethau i’w pennau, yn poeni am be mae pobol eraill yn …