Y pync o Werddon sy’n gyfaill i’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Rydyn ni efo grŵp o ffrindiau sy’n mynd i wersylla, nerds ieithoedd lleiafrifol i gyd fwy neu lai!”

Y cyn-rapiwr sy’n arwain Americanwyr i’n cestyll

Cadi Dafydd

“I fi, fel tywysydd, mae’r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd yn gwneud ein gwaith ni lot haws”

Yr Americanwr sy’n mynd ar daith ‘Dim Saesneg’

Cadi Dafydd

“Fe wnes i ddweud wrth fy hun: ‘Rhyw ddydd dw i am ddod yn ôl a dw i ddim am siarad dim byd ond Cymraeg a cherdded o amgylch y wlad am …

Y cerddor sy’n codi’r llen ar weithwyr rhyw

Gwaith rhyw yng Nghymru’r ddeunawfed ganrif ydy un o bynciau hanesydd o Ganada sy’n byw yng Nghaerdydd

Yr Americanes sy’n caru pêl-droed Cymru

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n agnostig tuag at bêl-droed – pan oeddwn i’n chwech oed cefais fy nhaflu oddi ar y tîm dan saith gan fy mod i mor ofnadwy”

Y seren sy’n lledaenu’r Gymraeg yn Llundain a’r Gaiman

Cadi Dafydd

Ag yntau’n dysgu yn Llundain ers 2020, mae’r Cofi 29 oed yn teimlo’i fod yn “mynd on am Gymru” yn wythnosol

‘Y Dewin Melys’ a’i bwdin hudolus

Cadi Dafydd

“Dw i wedi gwneud y deg rysáit yna mewn ychydig o ffyrdd gwahanol trwy fy mywyd. Mae hyn yn gyfrinach dydw i ddim wedi dweud wrth neb”

Dona eisiau dysgu Cymraeg i sêr a chefnogwyr Cymru

Cadi Dafydd

“Mae gennym ni arlwy newydd i gefnogwyr pêl-droed o gwmpas Cwpan y Byd, mae gennym ni adnoddau wedi’u teilwra i bêl-droed”

Y ferch o Faldwyn sy’n canu gwerin

Cadi Dafydd

“O pan dw i’n cofio, roedd yna gerddoriaeth yn bob man a’r teulu hefyd yn gerddorol”

O Rownd a Rownd i holi sêr ffwti a rygbi

Cadi Dafydd

“Ar ddiwedd y gêm, ti’n sefyll yna, a ti’n cael yr hyfforddwr yn dod, hyfforddwr y tîm arall, seren y gêm, capten, capten arall”