Y dylunydd theatr sy’n cael ei denu at ddisgleirdeb y dillad

“Mae’n neis gwneud rhywbeth eithaf hudol i’r plant gael ymateb iddo, ac iddyn nhw gael gweld theatr o oedran ifanc”

Y cyflwynydd teledu yn troi at lyfrau

“Roeddwn i’n anobeithiol yn yr ysgol, yr unig beth oedd gen i ddiddordeb ynddo fo oedd chwarae dipyn o ffwtbol a threnau stêm”

Yr artist sy’n cael gwefr gan bobol y cwm

Mae’r arlunydd bytholwyrdd Mike Jones yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 fis yma, ac mae’r filltir sgwâr mor bwysig ag erioed iddo

Y ddarlithwraig ddawnus sy’n dotio at dlysni’r blodau

“Rydych chi’n gorfod rhoi lot mewn, mae’n waith caled. Ond dw i’n meddwl eich bod chi’n cael lot allan ohono”

Y fyfyrwraig sy’n codi pwysau a herio goreuon y byd

“Byddwn i wrth fy modd yn creu dyfodol i godi pwysau, oherwydd does yna ddim lot o godwyr pwysau ifanc yng Nghymru”

Y bocsiwr sy’n dysgu Cymraeg i’w dilynwyr yn China

Yn ogystal â charu ieithoedd, mae YuQi Tang yn hoffi roc metel trwm a bocsio Thai
Dr Andrew Filmer

Yr Awstraliad sy’n curadu arddangosfa fawr ym Mhrâg

“Dw i’n meddwl bod paralels diddorol rhwng rhedeg da a theatr dda”

Y rhedwr sy’n gwibio dros gopaon Eryri

“Dw i’n licio siarad ychydig o Swahili pan mae’r plant yn siarad Cymraeg, jyst i ddrysu nhw!”

Y gyn-athrawes sy’n “ffeindio’r hiwmor mewn pethau tywyll”

“Dw i’n licio mynd i yoga, dw i’n ffeindio hwnna’n dda o ran y ’sgwennu”

Y “Cymro o ddewis” sy’n dilyn ôl troed ei arwr

Portread o Mike Parker, sydd newydd ennill gwobr Owain Glyndŵr am ei gyfraniad arbennig i’r celfyddydau yng Nghymru