Dyn y rheilffyrdd sy’n tanio’r Ddraig Werdd 

Cadi Dafydd

Ers tua wyth mlynedd mae Cadeirydd Cymdeithas Gymraeg Iwerddon yn cynnig gwersi Cymraeg i drigolion yr Ynys Werdd

Y boi sy’n beicio, coginio a garddio

Cadi Dafydd

“Dw i wedi bod yn yr Alpau yn Ffrainc, yn Bourg d’Oisans ar waelod Alpe d’Huez, mae o’n gleim eiconig yn y Tour de France”

Y ferch ddigri’ sy’n gaeth i ddiddanu

Cadi Dafydd

Y gomedïwraig o Gaerdydd yn prysur wneud enw iddi hi ei hun fel perfformiwr stand-yp ac wedi cefnogi Katherine Ryan ar daith fawr

Y llyfrgellydd sydd am i eraill brofi gwefr geiriau

Cadi Dafydd

“Un o fy hoff bethau am weithio yn y maes yw trio trosglwyddo’r brwdfrydedd sydd gen i tuag at ddarllen”

Yr hyfforddwr sy’n tywys eraill i gopa’r mynydd

Cadi Dafydd

“Dw i’n trio canolbwyntio ar bobol sy’n byw yn y cymunedau rydyn ni’n byw ynddi yn hytrach nag ymwelwyr”

Y Blaidd di-flewyn-ar-dafod

Cadi Dafydd

“Roedd yna lot o bobol ofn ni am fod yna olwg y diawl arnom ni”

Y cynghorydd ifanc sy’n barod ei gymwynas i’r Gymraeg

Cadi Dafydd

Does yna ddim byd mwy pleserus na phan mae pobol yn dod ata’i efo problem a dw i’n ffeindio ffordd o’i datrys hi

Y dyn gweithgar sy’n barod i groesawu’r wlad i Dregaron

Cadi Dafydd

Syniad Owain Pugh o Dregaron oedd codi cylch cerrig parhaol i gofio am ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r dref

Y chwaraewr rygbi sy’n herio hiliaeth

Cadi Dafydd

“Dw i’n trio annog pobol i fod mor flaengar â phosib yn y ffordd maen nhw’n meddwl, a’u hannog nhw i ystyried pawb”

Yr acrobat sy’n byw ar y tir ac yn magu hwyaid

Cadi Dafydd

“Achos fy mod i’n flexible, roeddwn i’n gallu plygu fy hun mewn i siwtces… dw i rhy hen i wneud hynny rŵan”