Y Sarjant sy’n gweld pethau mawr

Cadi Dafydd

Portread o’r Rhingyll Raymond Williams

Y ferch sy’n cael blas garw ar fyw yn yr ardd

Cadi Dafydd

“Mae hi’n satisfying gweld rhywbeth ti wedi’i dyfu’n blaguro hefyd. Yn amlwg efo bwyd, mae pethau jyst yn blasu gymaint, gymaint gwell”

Llais yr ifanc ar goridorau grym y Rhondda

Cadi Dafydd

“Mae’r polisïau prydau ysgol am ddim y mae’r llywodraeth wedi’i wneud nawr drwy’r Cytundeb Cydweithio wedi dod o un o aelodau Plaid Ifanc”

O Siop Siafins i Rybish… a bach o Bollywood!

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n torri fy nghalon, ac yn dweud: ‘Dw i ddim eisiau bod yn bregethwr, neu’n athro, neu’n dwrnai’.”

Y gyfreithwraig sy’n hoffi seiclo a sgïo 

Cadi Dafydd

“Mi wnaeth y tribiwnlys gytuno efo mi, ac fe gafodd hi iawndal arwyddocaol iawn, iawn – tua £247,000”

Yr academydd sy’n dwli ar blymio i ddŵr oer

Cadi Dafydd

“Ar ôl dod mas, am o leiaf dau ddiwrnod ar ôl hynny, roeddwn i’n teimlo’n hollol wych”

Yr actor amryddawn sy’n dod yn fyw wrth berfformio     

Cadi Dafydd

“Actio a pherfformio, dyna sy’n dod â fi’n fyw”

Canfod hud a lledrith rhwng cloriau llyfrau

Cadi Dafydd

“Dw i wrth fy modd yn darllen rhywbeth sy’n mynd â fi i fydoedd eraill”

Dysgu’r iaith… a’i rhoi i blismyn, gwleidyddion a ffoaduriaid

Cadi Dafydd

“Roedd pobol fel Hywel Gwynfryn, Huw Ceredig, Harriet Lewis a Myfanwy Talog mor gefnogol”

Y bachgen o’r wlad sy’n dod o hyd i dalent i Hansh

Cadi Dafydd

“Rydyn ni’n dŷ eithaf theatrical, does yna ddim lot o dawelwch yma!”