‘Croeso i bawb o bob cefndir’ – Cadeirydd newydd yr Urdd

Cadi Dafydd

Fe gafodd Nia Bennett ei geni yn Bolton a’i magu yn Llanfairpwll ar Ynys Môn, ac mae bellach yn magu teulu yng Nghaerdydd

Adar, orcas, eliffantod, rheinos… a rygbi!

Cadi Dafydd

“Dw i’n arwain teithiau dramor, dim mor aml ag oeddwn i… un neu ddwy y flwyddyn i’r Affrig neu i Sbaen. Pam? Mae yna reswm da”

Yr hyfforddwr bywyd sy’n syllu ar y sêr

Cadi Dafydd

“Dw i yn meddwl bod o’n rhywbeth penodol i ferched, lle maen nhw’n gor-boeni, yn tynnu pethau i’w pennau, yn poeni am be mae pobol eraill yn …

Y cyflwynydd cynnes sy’n dychwelyd i’r West End

Cadi Dafydd

“Pan gefais i fy adroddiad cyntaf roedd yr athrawes yn dweud fy mod i’n licio cerdded o amgylch y dosbarth yn siarad efo pobol”

Ffion Arbed Arian yn arbenigo ar gynilo

Cadi Dafydd

“Mae lot o bobol moyn newid cwmni yn syth. Ond fydda i’n dweud wrth bobol, os ydyn nhw mewn lle da, i aros le maen nhw”

Y ffermwraig fu’n helpu ffoaduriaid

Cadi Dafydd

“Mae pawb yn cwyno bod cyn lleied gyda nhw, a does dim syniad gyda phobol pa mor ffodus ydyn nhw, ym mhob agwedd”

Yr hanesydd sy’n gwirioni ar ganeuon gwerin

Cadi Dafydd

“Dydy hi ddim yn hawdd creu gyrfa drwy hanes a cherddoriaeth, ond dw i wrth fy modd yn gwneud hyn”

Y rocar sy’n cofnodi hanes ei deulu a’i dref

Cadi Dafydd

“Atgof cyntaf fi erioed, go-iawn rŵan, dw i’n meddwl fy mod i tua dwy oed, [oedd clywed cân] Peter Gabriel, ‘Sledgehammer’, yn dod ar y radio”

Yr actores sy’n genhades tros Gymru Annibynnol

Cadi Dafydd

“Dw i’n licio bod yn yr awyr agored, achos dw i wedi dioddef efo iselder… os dw i’n gwrando ar sŵn y dŵr mae’n helpu’n iechyd meddwl i’n …

Siop y Siswrn yn cyrraedd yr hanner cant

Cadi Dafydd

“Gan ein bod ni mor agos i’r ffin yma yn yr Wyddgrug, coeliwch neu beidio, ac mae hyn yn wir heddiw, mae 75% o’n cwsmeriaid ni yn ddi-Gymraeg”