Portread o Owain Huw

Ymddangos mewn cyfres fawr ryngwladol, actio’r claf er mwyn i ddarpar ddoctoriaid gael ei bwnio, sgrifennu a chanu tiwns i’w fand ffync, a chyrraedd ffeinal Cân i Gymru… teg dweud bod Owain Huw yn ennill ei fara menyn mewn ffyrdd gwahanol i’r rhelyw!