Calon Tysul

Calon Tysul yn ceisio denu athrawon nofio sy’n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Lowri Larsen

“Os maen nhw’n rhywun sy’n fodlon dysgu ac yn fodlon taflu ei hunain i mewn i bethau heb boeni gormod am wneud camgymeriadau, byddai’r cwrs yn …

Felodrôm gam yn nes at gael ei ddymchwel wrth gymeradwyo cynllun i gyfnewid tir

Ted Peskett (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Daw’r penderfyniad ynghylch y cyfleuster yng Nghaerdydd ar ôl misoedd o drafodaethau

Elfyn Evans yn llygadu tlws Pencampwriaeth Ralio’r Byd ar ôl 2022 siomedig

Mae’r Cymro Cymraeg o Ddolgellau wedi gorffen yn ail yn y ddau dymor diwethaf
Mark Williams

Siom i Mark Williams yn y Meistri

Cafodd y Cymro o Went ei drechu o 10-8 gan y Sais Judd Trump yn yr Alexandra Palace yn Llundain

Bron i 1,500 wedi llofnodi deiseb i ddiogelu canolfannau hamdden a phyllau nofio rhag costau ynni

James Candy sydd wedi creu’r ddeiseb wrth i ganolfannau ar hyd a lled y wlad wynebu dyfodol ansicr

Paul Whapham yw Prif Weithredwr newydd Hoci Cymru

Mae’n brofiadol ym maes gweinyddu chwaraeon, ac mae’n ymuno â’r corff o ranbarth rygbi’r Gweilch

Gareth Wyn Jones yn gwrthwynebu cefnogaeth i wahardd rasio milgwn

Yn ôl y ffermwr mynydd o Lanfairfechan, mae pethau yn mynd yn rhy bell

Un o bwyllgorau’r Senedd yn cefnogi gwahardd rasio milgwn

Elin Owen

“Dydi [rasio milgwn] ddim yn rywbeth ddylai gael digwydd mewn cymdeithas wareiddiedig,” meddai Delyth Jewell
Seren Jones

Prosiect nofio yng Nghaerdydd yw Prosiect Loteri Genedlaethol y Deyrnas Unedig y Flwyddyn

Mae’r pwll nofio yn rhan o Hyb Seren yn Nhremorfa yn y brifddinas