Y Sgrîn

Yr actores a’r sgriptwraig Mirain Llwyd Owen wedi marw’n 47 mlwydd oed

Roedd Mirain Llwyd Owen yn adnabyddus am ei phortread o Delyth Haf yn ‘Tydi Bywyd yn Boen’ a ‘Tydi Coleg yn Grêt’

Y Sgrîn

Y ffigurau misol uchaf erioed i dudalen Facebook S4C

“Mae’r llwyddiant hwn yn deillio o’n strategaeth i ddatblygu elfennau digidol S4C”

Y Sgrîn

Rownd a Rownd yn dathlu… ac addasu

Mae’r gyfres yn cyflogi 27 o actorion craidd a 100 o weithwyr teledu

O’r Archif

Y seren ffilm a’r galon lân

Bu’r actor, Luke Evans, yn sgwrsio am ei yrfa, am Gymru, ac am ei fagwraeth yn Aberbargod gyda Golwg yn 2018

Y Sgrîn

Blwyddyn heriol i Rownd a Rownd yn dod i ben gyda dathliad pen-blwydd

Bydd pennod arbennig o’r rhaglen yn cael ei darlledu noson Gŵyl San Steffan

Cerddoriaeth

Carol newydd Casi Wyn i ddathlu bywyd cyfaill oedd yn “enaid arbennig iawn”

‘Nefolion’ yn gân er cof am “enaid arbennig iawn”

Y Sgrîn

Dai Jones Llanilar yn ymddeol

“Yr ifanc ydi dyfodol Cefn Gwlad” yw neges Dai wrth gyhoeddi ei ymddeoliad o waith teledu

Y Sgrîn

Gŵydd epic Dolig Chris

Mae’r Cofi carismatig yn ôl ar S4C gyda chyfres goginio newydd dros y Dolig, sy’n edrych ar be’ oedd y Cymry yn ei fwyta yn yr hen ddyddiau
Y Sgrîn

Beth i’w wylio dros y Dolig?

Mae gan y cyn-gynhyrchydd teledu llond sach Santa o awgrymiada’ o’r hyn fedrwch chi wylio dros yr ŵyl
Cerddoriaeth

Daniel Lloyd

Mae’r actor yn ymarfer i berfformio mewn panto ac yn canu ar sengl Nadolig arbennig sy’n codi arian at achos da