William Vaughan

Yr actor William Vaughan wedi marw

Bu farw’n 88 oed yn ddiweddar, ac roedd yn fwyaf adnabyddus am actio yn ‘Pobol y Cwm’ a’r gyfres dditectif …

Hwb ariannol i ddatblygu ffilmiau Cymraeg

Llywodraeth Cymru’n rhoi £180,000 ychwanegol i ddatblygu ffilmiau Cymraeg wrth i S4C ddathlu ei phen-blwydd yn 40 oed
Academi Felys Richard Holt

Academi Felys Richard Holt ar agor unwaith eto

Yn dilyn llwyddiant y gyfres gyntaf, mae meistr y pwdinau’n ysu i rannu ei sgiliau a darganfod pobyddion o fri

Cyw a’i Ffrindiau yn diddanu plant Wcráin

Bu dau o’r plant a wnaeth gymryd rhan yn y prosiect yn byw gyda’u teuluoedd yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog cyn ymgartrefu yn y gymuned

Rhaglen newydd “llawn nostalgia” ar donfeddi Radio Ysbyty Gwynedd

Cadi Dafydd

Bydd Mici Plwm yn defnyddio ei gasgliad o dros 1,000 o recordiadau fel sail i’w raglen ‘Ddoe yn ôl yng nghwmni Mici Plwm’

“Bwrlwm a brwdfrydedd” dyddiau cynnar S4C: “Dim bob dydd ti’n cael mynd i Hollywood!”

Cadi Dafydd

“Roedd yna Rolls Royce open top mawr gwyn yn pigo ni fyny, chauffeur bob bore, yn mynd â ni i Hollywood”

Ymateb cymysg i bennod gyntaf Gogglebocs Cymru

Cymrodd gwylwyr i Twitter i rannu eu barn am bennod gyntaf y gyfres hir ddisgwyliedig.
Mici Plwm

Mici Plwm yn ymuno â Radio Ysbyty Gwynedd

Bydd yr actor adnabyddus, DJ a Maer Pwllheli yn cyflwyno rhaglen radio wythnosol, ‘Ddoe yn ôl yng nghwmni Mici Plwm’
Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford

Noson o gomedi i ddathlu pen-blwydd S4C yn 40 oed

Bydd Noson Gomedi: Dathlu 40 yn dod yn fyw o Ganolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin nos Wener (Tachwedd 4)