Fy Hoff Raglen ar S4C

Jason Kilshaw

Y tro yma, Jason Kilshaw o Gaer sy’n adolygu’r rhaglen ‘Bwyd Epic Chris’

Cwis Bob Dydd yn ôl am dymor arall

Bydd y tymor newydd yn para ugain wythnos o fis Mai tan fis Hydref, a gwyliau sgïo i Ffrainc yw’r brif wobr y tro hwn

‘Ymosodiadau ar ddefaid yn digwydd yn wythnosol yn y gogledd’

Mae camerâu cyfres newydd Y Linell Las wedi dal ymosodiad gan ddau gi XL Bully wnaeth ladd 22 o ddefaid oedd yn cario wyn yn Wrecsam

Ffilm newydd yn croniclo taith Dylan Thomas trwy Iran

Yn 1951, aeth ei waith ag e i Iran lle cafodd ei gomisiynu i ysgrifennu ffilm bropaganda ar gyfer yr Anglo-Iranian Oil Company, sef BP bellach

Côr Ifor Bach yn cipio tlws Côr Cymru 2024

Daeth y côr o fyfyrwyr Prifysgol y Drindod Dewi Sant i’r brig yn y rownd derfynol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sul (Mai 12)

Fy Hoff Raglen ar S4C

Wendy Parry

Y tro yma, Wendy Parry o Swydd Henffordd sy’n adolygu’r gyfres sebon Pobol y Cwm

Penodi Beth Angell yn Bennaeth Adloniant ac Adloniant Ffeithiol S4C

Bydd hi’n olynu Elen Rhys, gan ddechrau yn y swydd fis nesaf

I bob un sydd ffyddlon…

Alun Rhys Chivers

Roedd Andrew Jenkins o Donysguboriau’n un o’r cystadleuwyr yn y gyfres realiti ‘The Traitors’, ac mae bellach am achub ar y …

Fy Hoff Raglen ar S4C

Hayley Rowley

Y tro yma, Hayley Rowley o Gei Conna, Sir y Fflint sy’n adolygu’r rhaglen Dan Do

Enillydd Cân i Gymru yn rhoi hwb i ymgyrch yr Eurovision

Mae Sara Davies yn newid gwisg bedair gwaith yn y fideo ar gyfer y fersiwn ddawns o ‘Anfonaf Angel’