“Colled aruthrol” ar ôl yr actor Dafydd Hywel, sydd wedi marw’n 77 oed

Elin Owen

“Roedd o’n hyfryd i weithio gyda fe, ac yn rhwydd iawn,” meddai Jim Parc Nest, a gydweithiodd gyda Dafydd Hywel droeon

Archif ddarlledu genedlaethol gyntaf y Deyrnas Unedig am agor yn Aberystwyth

Bydd hanner miliwn o glipiau fideo o hanes radio a theledu Cymru yn cael eu rhoi ar gael i’r cyhoedd

Geraint Lloyd yn ymuno â MônFM

Bydd y cyflwynydd poblogaidd o Geredigion yn cyflwyno’i raglen gyntaf ar Ebrill 11

Cydnabyddiaeth i stiwdio yng Nghatalwnia yn yr Oscars

Roedd gan stiwdio Grangel yn Barcelona ran flaenllaw yn y ffilm ‘Pinocchio’ gan Guillermo del Toro

Gary Lineker a’r BBC: “Allwch chi ddim rhedeg brand â gwerthoedd gwrth-hiliol a thawelu’r rheiny sy’n beirniadu hiliaeth llywodraeth”

Y newyddiadurwr Paul Mason, sy’n gobeithio sefyll tros Lafur yng Nghanol a De Sir Benfro, yn cynnig dadansoddiad fel cyn-newyddiadurwr y BBC

Ffilmiau Gwyddeleg gafodd eu henwebu ar gyfer yr Oscars yn hwb i’r iaith

Roedd siom i’r ffilm The Quiet Girl (An Cailín Ciúin), ond mae hi wedi codi proffil yr iaith ar draws y byd

Gŵyl y Ferch yn rhoi llwyfan i ffilmiau byrion merched y gogledd

Elin Owen

Bydd ffilmiau gan 19 o wneuthurwyr ffilm fenywaidd yn cael eu dangos yng nghanolfan Pontio ym Mangor heno (nos Fercher, Mawrth 8)
Elis James

Stori’r Iaith yng nghwmni Elis James

Mae’r gyfres yn dilyn trywydd hanes y Gymraeg a pherthynas pedwar cyflwynydd y gyfres â’r iaith
Staff Cwmni Da

Cwmni teledu sy’n berchen i’r staff yn gwneud Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl banc i’r gweithlu

Mae Cwmni Da yn annog Llywodraeth Cymru i bwyso eto i wneud diwrnod nawddsant Cymru yn ŵyl banc genedlaethol i bawb

Rhestr fer Cân i Gymru 2023

Y panel o arbenigwyr sydd wedi dewis yr wyth cân sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yw Eädyth, Gwyneth Glyn, Arfon Wyn ac Ifan Davies