‘Dathlu treftadaeth ddarlledu Cymru’ mewn cyfres o ddigwyddiadau

Mae’r tri digwyddiad cyntaf yn y gyfres yn rhoi llwyfan i unigolion o’r byd drama, comedi, cyflwyno a newyddiaduraeth
Stiwdio Seren Studios yng Nghaerdydd (Llun gan Llywodraeth Cymru)

Cwmni o’r Unol Daleithiau’n prynu stiwdio deledu yng Nghaerdydd

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r sector creadigol yng Nghymru,” medd Dawn Bowden
BAFTA Cymru

Cyhoeddi’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau BAFTA Cymru 2023

Daeth cadarnhad eisoes mai Rakie Ayola yw enillydd Gwobr Siân Phillips eleni

“Anrhydedd” i Rakie Ayola ymuno ag enillwyr Gwobr Siân Phillips

Elin Wyn Owen

“Mae’r duwiau Cymreig wedi lapio eu breichiau o fy nghwmpas,” meddai wrth dderbyn Gwobr Siân Phillips a pharatoi i ganu yn y …

Gostyngiad yn nifer y bobol sy’n gwylio teledu nid-ar-alw

Cwympodd y ffigwr o 83% yn 2021 i 79% yn 2022, yn ôl adroddiad diweddara’r rheoleiddiwr

Cyhoeddi rhestr fer Ffilm Orau ym Mhrydain Gwobr Iris 2023

Bydd y ffilmiau ar y rhestr fer yn cael eu ffrydio ar Channel 4 am flwyddyn ar ôl yr ŵyl, ac mae’r holl ffilmiau’n gymwys i gael eu …

“Alexa, wnei di chwarae Radio Ysbyty Gwynedd?”

Mae’r orsaf bellach ar gael ar ddyfais Amazon drwy ofyn i Alexa i chwarae Radio Ysbyty Gwynedd

Lansio podlediad i ddechrau trafodaeth am anableddau ymysg pobol ifanc

Cadi Dafydd

“Mae yna lot o bodlediadau gan bobol ifanc yn sôn am eu bywydau ond sa i wedi dod ar draws lot sy’n gorfod delio gyda bywyd bob dydd gydag …

‘Noson Lawen’ wedi’i gwylio deg miliwn o weithiau ar YouTube

Does yna’r un rhaglen adloniant yn Ewrop sydd wedi rhedeg yn hirach

Podlediad newydd am ddarganfod straeon a lleisiau cudd ymgyrch Meibion Glyndŵr

Dan arweiniad y cyflwynydd Ioan Wyn Evans, bydd Gwreichion yn archwilio effaith yr ymgyrch ar y gymdeithas Gymraeg