Y Sgrîn

Marw Dave Prowse, yr actor Star Wars

Roedd hefyd yn adnabyddus am chwarae cymeriad y Green Cross Code Man

Roc a Phop

Cher yn mynd i Bacistan i helpu “eliffant mwya’ unig y byd”

Bydd Kaavan yr eliffant yn symud i warchodfa arbennig yn Cambodia

Y Sgrîn

Lefel boddhad gwylwyr hŷn â’r BBC yn dangos ‘arwyddion o ddisgyn’, yn ôl adroddiad

Netflix, YouTube a Spotify “yn parhau i ddenu cynulleidfaoedd i ffwrdd o’r BBC”

Y Sgrîn

Richard Burton – “y dyn y tu ôl i’r ddelwedd”

Mae’r arddangosfa gyntaf ar fywyd yr actor enwog am fod yn agoriad llygad i lawer
I'm A Celebrity
Y Sgrîn

Dadlau am y defnydd o drychfilod anfrodorol ar I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Y prif weinidog Mark Drakeford yn dweud ei ddweud hyd yn oed

Y Sgrîn

Deian a Loli – 550 o blant wedi ceisio am rannau’r efeilliaid yn y gyfres newydd

Safon y rhai fu’n ceisio am gyfle i actio “yn anhygoel o uchel” – bachgen o Borthaethwy a merch o Gerrigydrudion wedi eu dewis
Y Sgrîn

Merched Parchus, die respektablen Mädchen, des filles respectables…

Mae hawliau darlledu cyfres ddrama ddigidol gyntaf S4C wedi eu prynu gan blatfform ffrydio Ewropeaidd i’w dangos yn yr Almaen, y Swistir ac …

Y Sgrîn

11m yn gwylio I’m A Celebrity o Gastell Gwrych

Dyma oedd y rhaglen agoriadol mwyaf poblogaidd y gyfres ers 2013

Y Sgrîn

Ffilmiau Cymraeg ar Amazon Prime am y tro cyntaf

Cwmni Da sydd wedi cynhyrchu’r ddwy ffilm

Y Sgrîn

‘South Park’ y Cymoedd yn mynd o nerth i nerth

Portread o gyfres gomedi The Vale