Y Golau

Denu’r sêr at Y Golau ar S4C

Alexandra Roach, Joanna Scanlan ac Iwan Rheon yn serennu, ynghyd â Hannah Daniel, Siân Reese-Williams ac Annes Elwy heno (nos Sul, Mai 15)

Staff Pobol y Cwm yn wynebu diswyddiadau posib: “Hynod siomedig”

“BBC Studios yn bygwth colli’r dalent sydd wedi bod yn gyfrifol am lwyddiant parhaus y rhaglen,” medd undeb Bectu
In My Skin

Dwy wobr BAFTA i’r ddrama Gymreig ‘In My Skin’

Mae’r gyfres wedi’i lleoli yn y cymoedd ac yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a rhywioldeb
Katie Owen a Huw Stephens

“Deall cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg” yn ysgogi Katie Owen i ddysgu’r iaith

“Oherwydd fy mod i’n gweithio yn y byd miwsig, hoffwn i allu deall cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg”
Wilf Davies

Ffilm am fugail o Ddyffryn Teifi yn cael ei dangos mewn gŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

Mae’r ffilm Heart Valley yn seiliedig ar erthygl gan Kiran Sidhu am fywyd Wilf Davies

“Dim gwirionedd” fod Pobol y Cwm yn dod i ben

Ond S4C yn cadarnhau mai naw ac nid 12 mis fydd y cyfnod cynhyrchu yn para

Cyfarfod Zoom i drafod dyfodol ‘Pobol y Cwm’

Mae golwg360 ar ddeall fod nifer o opsiynau’n cael eu hystyried
Mali Harries ac Amanda Henderson

‘Paid â bod ofn’ yw trac sain actores ar ei thaith iaith ar S4C

Amanda Henderson, actores yn y gyfres ‘Casualty’, yw seren ddiweddaraf ‘Iaith Ar Daith’, ac mae hi’n cael cwmni …
Hendrik a Gwilym

Hendrik yr Almaenwr sy’n siarad Cymraeg yn annog darpar gantorion i ddod yn sȇr teledu

Hendrik Robisch a Rhys Meirion yn chwilio am freuddwydwyr cerddorol i gymryd rhan mewn deuawdau disglair yn Canu Gyda Fy Arwr ar S4C