Geraint Lloyd yn “siomedig” gyda phenderfyniad Radio Cymru i ddod â’i raglen i ben

Cadi Dafydd

“Mae’n anodd credu ar ôl yr holl flynydde,” meddai’r cyflwynydd sydd wedi bod ar Radio Cymru ers 25 mlynedd

Academydd o Aberystwyth yn curadu rhaglen gŵyl sy’n dathlu ffilmiau menywod

Bydd yn edrych ar Ddigwyddiad chwedlonol y Merched ym 1972 ac yn dathlu’r 1970au yn fwy cyffredinol fel degawd allweddol yn hanes sinema merched
Bernard Cribbins

Russell T Davies yn talu teyrnged i’r “lejend” Bernard Cribbins

“Roedd e’n caru bod yn Doctor Who,” meddai’r awdur o Abertawe yn dilyn marwolaeth yr actor yn 93 oed
Anwen Butten

Cymry’r Gemau: Dod i adnabod rhai o athletwyr Cymru fydd yn cystadlu yn Birmingham

Bydd rhai o sêr Cymru sy’n gobeithio ennill medalau yng Ngemau’r Gymanwlad yn ymddangos ar raglen arbennig ar S4C heno (nos Fawrth, …
S4C yn Llanelwedd

Mwy na 100,000 o sesiynau gwylio ar ffrydiau byw Sioe Llanelwedd ar Facebook ac YouTube

Llwyddodd S4C i ddarlledu dros 40 awr ar nifer o lwyfannau gwahanol

Twf pellach yn nifer y bobol sy’n defnyddio gwasanaeth dal i fyny S4C

Fodd bynnag, roedd gostyngiad yn nifer gwylwyr y sianel ar y teledu yn ystod 2021-22 o’i gymharu â 2020-21

Cefn Gwlad i ddathlu bywyd Iolo Trefri, tad Tudur Owen y digrifwr poblogaidd

Mae’r gŵr 90 oed, sy’n frodor o Ynys Môn, bellach yn edrych ymlaen at ei fenter ddiweddaraf sef adfer tŷ tafarn ym Malltraeth

Bryn Fôn yn cofio “perfformiad anhygoel” olaf Dyfrig ‘Topper’ Evans

S4C yn dangos rhaglen deyrnged i’r cerddor a’r actor amryddawn
Stadiwm Swansea.com

Academi’r Elyrch: 1% sy’n cyrraedd y nod

Mae Bois yr Academi sydd yn cael ei dangos am 9 o’r gloch nos Fawrth (Mehefin 21) ar S4C yn olrhain taith tri aelod o academi Clwb Pêl-droed …

Eddie Ladd yn ei hôl – gyda rhaglen bum awr o hyd

Non Tudur

Un o arwyr celfyddydol Cymru yn cyflwyno rhaglen gelfyddydol unwaith eto