Diffyg is-deitlau mewn ffilmiau i bobol Fyddar

“Mae yna 20 ffilm a dim ond un efo subtitles ym mhob sinema…”

“Pe bydde hi ddim yn stori wir, fyddech chi ddim yn ei chredu hi”

Euros Lyn yw Cyfarwyddwr y ffilm Dream Horse sy’n cynnwys y sêr byd enwog Toni Collette a Damian Lewis

“Darganfyddiad anhygoel” yn taflu goleuni newydd ar Oes yr Haearn yng Nghymru

Yr archeolegydd Dr Iestyn Jones fydd yn olrhain hanes trysor a gafodd ei gladdu yn y ddaear yn Sir Benfro am bron i 2,000 o flynyddoedd

Cast Coronation Street yn dymuno pen-blwydd hapus i Nigel Owens ar S4C

Y dyfarnwr rygbi byd enwog yn dathlu ei ben-blwydd yn hanner cant – a Dan Carter yn dymuno’r gorau iddo

Carys Davies, Ty am Ddim

Gwobrau BAFTA UK i actores o Gaerdydd ac i gyd-gynhyrchiad S4C

Daeth Rakie Ayola (Actores Gynorthwyol Orau) a Tŷ am Ddim (The Great House Giveaway) i’r brig, ynghyd â Casualty sydd wedi’i ffilmio yng …

Yr Awr Gyntaf: arwyddion cenedlaethol S4C

Cofnod air am air o gyfweliad hanesyddol gyda’r diweddar Euryn Ogwen, un o benseiri y sianel deledu Gymraeg

Rhaglen S4C am Ysgol Maesincla yn ennill Gwobr Brydeinig

“Dyma raglen onest a chynnes yn dangos cymuned ar ei orau â chymeriadau Maesincla yn serennu drwy gydol y ddogfen”

Actio yn yr Amgueddfa

“Mae’r actor ifanc Steffan Cennydd o Gaerfyrddin yn chwarae’r brif ran yn nrama nos Sul newydd S4C…”

S4C i ddarlledu holl gemau Ewro 2020 Cymru

“Yn bersonol, alla i ddim disgwyl am yr Ewros, a gobeithio gallwch chi ymuno â ni am y cyfan ar S4C.”

Penodi Sioned Geraint fel Comisiynydd Plant a Dysgwyr newydd S4C

“Mae cael gweithio yn y Gymraeg yn rhywbeth sy’n bwysig tu hwnt i mi ac yn agos iawn at fy nghalon”