Matthew Rhys yn y gyfres The Americans

Actor Hollywood yn buddsoddi mewn menter gymunedol i brynu tafarn yng Ngheredigion

Fe gafodd yr actor Matthew Rhys ei ysbrydoli gan y ffaith bod y bardd Dylan Thomas yn arfer ymweld â Thafarn y Vale yn Nyffryn Aeron

Dim pennod fyw o I’m A Celebrity… am yr ail noson yn dilyn Storm Arwen

Mae’r ffilmio wedi dod i ben yng nghastell Gwrych am y tro yn sgil y tywydd garw

Wythnos o anlwc i ‘selebs’ Castell Gwrych

Tresmasydd, tywydd drwg a gwaeledd cyflwynydd yn tarfu ar raglen deledu

Lansio tair cyfres newydd ar Hansh

Un o gyflwynwyr Hansh, Garmon ab Ion, yn siarad â golwg360 ar drothwy cyfresi newydd ar y sianel

Y selebs yn ôl yng nghastell Gwrych heno

Byddan nhw’n wynebu heriau newydd gan gynnwys trychfilod yn y castell a cherdded ar ddarn o bren gannoedd o droedfeddi yn yr awyr

Erfyn ar griw rhaglen ‘I’m a Celebrity’ i roi’r gorau i ddefnyddio anifeiliaid byw

“Yng ngogledd Cymru, gwelon ni anifeiliaid yn cael eu rhoi mewn sefyllfaoedd pryderus iawn, gyda phryfed mewn perygl o gael eu gwasgu …

Alex Jones i gyflwyno fersiwn Saesneg o raglen ‘Gwesty Aduniad’ S4C

Dywedodd y gyflwynwraig ei bod hi’n “hynod gyffrous” i gyflwyno’r rhaglen, fydd ar deledu drwy Brydain yn 2023

Cyfres I’m a Celebrity wedi bod yn hwb mawr i Glwb Golff Abergele

Mae mwy o bobol wedi ymweld â’r cwrs golff ers i’r gyfres boblogaidd gael ei ffilmio yng Nghastell Gwrych y llynedd

Siân Doyle fydd Prif Weithredwr newydd S4C

Bydd yn dechrau yn y swydd ym mis Ionawr, gan olynu Owen Evans

Cyhoeddi lein-yp ail gyfres I’m a Celebrity yng Nghymru

Y cyflwynydd teledu Richard Madeley a’r coreograffydd Arlene Phillips ymhlith y cystadleuwyr