Y Sgrîn

Gêm Gartre: Jimmy Cheeseman o Bognor Regis

Peth rhyfedd yw dod ar draws unrhyw un â’r gallu i gadw storfa o wybodaeth o fyd chwaraeon yn ei ben
Y Sgrîn

Ailgychwyn ffilmio Pobol y Cwm wythnos nesaf

Dylai’r gyfres fod yn ôl ar y sgrin erbyn yr Hydref

Un Bore Mercher
Y Sgrîn

Dechrau ffilmio Un Bore Mercher eto

“Edrych ymlaen” at Un Bore Mercher yn bwrw’r sgrin eto cyn diwedd y flwyddyn

Y Sgrîn

Steil. Nia Parry

Mae’r cyflwynydd teledu siriol yn hoffi dillad sy’n gwneud iddi deimlo’n hapus
Y Sgrîn

Talu’n ôl i’r gymuned amaeth

Mae mab fferm o Landysul eisiau rhoi help llaw i’r gymuned a berodd iddo deimlo fel dieithryn
Y Sgrîn

Lowri Morgan: y Radyr Tap yn annigonol

Diddorol oedd gwylio hynt a helynt Lowri Morgan, wrth iddi baratoi ar gyfer rhywbeth o’r enw’r ‘333’.
Y Sgrîn

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Y Sgrîn

Y gogyddes Ena Thomas wedi marw

Daeth yn ffefryn gyda’r gynulleidfa am ei hagwedd ddi-lol at goginio, a’i hoffter o “joch o frandi”.

Y Sgrîn

Steil y Tŷ: Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.
Roc a Phop

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.