Y chwaraewr rygbi Lloyd Lewis i gyflwyno cyfres newydd CIC ar S4C

“Mae e mor bwysig hefyd i blant gael esiamplau BAME ar y teledu, fel bod pobol yn gallu cysylltu â nhw a chael eu hysbrydoli”

Y cyflwynydd a’r cynhyrchydd radio Magi Dodd wedi marw’n 44 oed

Daeth hi’n llais cyfarwyddwr ar raglenni C2 Radio Cymru, a bu’n gweithio gyda Radio Cymru am dros ugain mlynedd

Dim ond tair pennod o Pobol y Cwm yr wythnos fydd yna yn lle pedair o fis Tachwedd ymlaen

Cwtogi nifer penodau Pobol y Cwm yn sgil costau Covid

Yr iaith Gymraeg i’w chlywed ar raglen fwyaf poblogaidd Netflix

Ffermwr yn dysgu’r digrifwr Jack Whitehall i siarad Cymraeg a chorlannu defaid

Lansio prosiect i drawsnewid y diwydiant ffilm a theledu

Bydd Cyswllt Diwylliant Cymru yn cefnogi’r diwydiant ffilm a theledu i ymgysylltu â thalent ethnig amrywiol

Grav, Gareth John Bale

Grav: darlledu’r ddrama lwyfan sydd wedi’i haddasu ar gyfer y sgrîn

Byddai’r cawr o Fynydd-y-garreg wedi bod yn 70 oed heddiw (dydd Sul, Medi 12)

Yr actor Rhys Ifans

Rhys Ifans yn Llanelli heno ar gyfer premier “brawd bach” y ffilm eiconig Twin Town

“Fydden i’n disgwyl hiwmor gwyllt, ddim yn annhebyg i Twin Town,” meddai Gary Slaymaker am y ffilm newydd

Ant McPartlin yn diolch i Gymru wedi i I’m a Celebrity… ddod i’r brig yn y Gwobrau Teledu Cenedlaethol

It’s A Sin, After Life, a The Great British Bakeoff ymysg yr enillwyr eraill eleni

Enillwyr o Gymru yn dod i’r brig ar noson gyntaf y Gwobrau Cyfryngau Celtaidd

Côr Digidol Rhys Meirion, Nadolig Deian a Loli, 47 Copa, ac Y Gerddorfa – Sain yn Dathlu 50 ymhlith y rhai ddaeth i’r brig

Cymru’n “diflannu” yn ddiwylliannol yn sgil y system gyfryngau a chyfathrebu bresennol

Enwebiadau Gwobrau BAFTA Cymru yn “ymgais wan i’n cynnwys ac i’n prynu”, meddai aelod newydd o Fwrdd y Cyngor Cyfathrebu …