Y Sgrîn

Lowri Morgan: y Radyr Tap yn annigonol

Diddorol oedd gwylio hynt a helynt Lowri Morgan, wrth iddi baratoi ar gyfer rhywbeth o’r enw’r ‘333’.
Y Sgrîn

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Y Sgrîn

Y gogyddes Ena Thomas wedi marw

Daeth yn ffefryn gyda’r gynulleidfa am ei hagwedd ddi-lol at goginio, a’i hoffter o “joch o frandi”.

Y Sgrîn

Steil y Tŷ: Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.
Roc a Phop

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.
Y Sgrîn

BBC i gael gwared ar 450 o swyddi yn Lloegr

“Angen ailstrwythuro sylweddol”

Y Sgrîn

Pen-blwydd hapus, UDA

Gyda’r Iancs yn dathlu eu diwrnod annibyniaeth ddydd Sadwrn, mae’r cyn-gynhyrchydd teledu, Siân Eleri Jones, yn troi ei golygon at gyfresi trosedd …

Roc a Phop

Y Brifwyl

Pe byddech wedi edrych ar eich set deledu’r wythnos ddiwethaf, gellir maddau i chi am feddwl mai dim ond un peth o bwys oedd yn digwydd yn yr …
Huw Stephens gyda'i wobr BAFTA Cymru
Y Sgrîn

Gwobrau Bafta Cymru yn dal i ddigwydd yn 2020

Cânt eu cynnal ym mis Hydref gan roi ystyriaeth i gyfyngiadau’r coronafeirws.