Wilf Davies

Ffilm am fugail o Ddyffryn Teifi yn cael ei dangos mewn gŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

Mae’r ffilm Heart Valley yn seiliedig ar erthygl gan Kiran Sidhu am fywyd Wilf Davies

“Dim gwirionedd” fod Pobol y Cwm yn dod i ben

Ond S4C yn cadarnhau mai naw ac nid 12 mis fydd y cyfnod cynhyrchu yn para

Cyfarfod Zoom i drafod dyfodol ‘Pobol y Cwm’

Mae golwg360 ar ddeall fod nifer o opsiynau’n cael eu hystyried
Mali Harries ac Amanda Henderson

‘Paid â bod ofn’ yw trac sain actores ar ei thaith iaith ar S4C

Amanda Henderson, actores yn y gyfres ‘Casualty’, yw seren ddiweddaraf ‘Iaith Ar Daith’, ac mae hi’n cael cwmni …
Hendrik a Gwilym

Hendrik yr Almaenwr sy’n siarad Cymraeg yn annog darpar gantorion i ddod yn sȇr teledu

Hendrik Robisch a Rhys Meirion yn chwilio am freuddwydwyr cerddorol i gymryd rhan mewn deuawdau disglair yn Canu Gyda Fy Arwr ar S4C

Sinemâu Cymru am archwilio’r cysylltiad rhwng hanes y chwareli llechi a chaethwasiaeth

“Mae’r daith yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ddarganfod elfennau o ddiwylliant Cymreig sydd yn sylfaenol i bwy ydyn ni”
Richard Parks, Lowri Morgan a Nel

Richard Parks ‘yn teimlo’n llai Cymreig’ fel dyn o etifeddiaeth gymysg

Yr anturiaethwr a chyn-chwaraewr rygbi yw’r seleb diweddaraf i fynd ati i ddysgu Cymraeg yn y gyfres Iaith Ar Daith, a Lowri Morgan fydd ei …

Awdur ac ymgyrchydd eisiau drama debyg i It’s A Sin ar gyfer pobol drawsryweddol

“Pan dw i’n edrych ar sioeau fel Queer As Folk neu It’s A Sin, maen nhw wedi newid y sgwrs ynghylch pobol hoyw ac am HIV,” meddai Juno …

Gwneuthurwyr ffilm Bangor yn ennill saith tlws yng ngwobrau RTS Cymru

Cipiodd Prifysgol Bangor fwy o wobrau na’r un brifysgol arall yn hanes y gwobrau eleni