Rhestr fer Cân i Gymru 2023

Y panel o arbenigwyr sydd wedi dewis yr wyth cân sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yw Eädyth, Gwyneth Glyn, Arfon Wyn ac Ifan Davies

Teyrngedau i’r actores Christine Pritchard, sydd wedi marw’n 79 oed

Cadi Dafydd

“Mae’n golled i Gymru, yn enwedig i’r theatr a’r byd celfyddydau. Roedd hi’n berson unigryw iawn,” medd yr actor Richard Elfyn

Gwerthu blanced o lieiniau cwrw C’mon Midffîld! mewn ocsiwn i godi arian

Cadi Dafydd

Roedd Morus Elfryn yn rheolwr cynhyrchu ar y gyfres, ac yn dod adref bob hyn a hyn efo’r llieiniau oedd ar y bar yn nhafarn y Bull, yn ôl ei fab
Owain Wyn Evans ym Mae Caerdydd

Y BBC yn nodi 100 mlynedd o ddarlledu yng Nghymru

Roedd darllediad cyntaf y BBC am 5 o’r gloch ar Chwefror 13 o stiwdio yn Stryd y Castell, Caerdydd

Un o raglenni S4C yn dod i’r brig mewn gwobrau Prydeinig

Llwyddodd Drych: Fi, Rhyw ac Anabledd i guro rhaglenni fel Love Island yng Ngwobrau Broadcast 2023 yn Llundain neithiwr (Chwefror 8)
Sean Fletcher

Miliwn o siaradwyr Cymraeg: Lansio Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng S4C a Llywodraeth Cymru

Mae S4C eisoes wedi creu rôl newydd yn gyfrifol am gynnwys aml-blatfform i gefnogi dysgu Cymraeg
Jason Mohammad yn dal pêl o dan ei fraich yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Darlledwyr Cymru, Iwerddon, Tsieina a Gweriniaeth Corea yn cydweithio ar gyfres am stadiymau

S4C, Cwmni Da, TG4, Loosehorse, LIC China, Jeonju Television (JTV) ac Asiantaeth Cyfathrebu Corea sydd wedi dod ynghyd
Cymeriad Gwynfor Evans yn y ffilm Y Sŵn

Ffilm am hanes sefydlu S4C yn y sinemâu fis Mawrth

Mae ‘Y Sŵn’ gan Roger Williams yn mynd i’r afael â bygythiad Gwynfor Evans i ymprydio hyd nes bod sianel deledu Gymraeg yn cael ei …
Dylan Ebenezer a Joe Ledley ger yr Wyddfa

All Joe Ledley a’i daith iaith annog y genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg?

Alun Rhys Chivers

Fe fydd y cyn-bêldroediwr ymhlith yr enwogion fydd yn cymryd rhan yn Iaith Ar Daith 2023, a’i fentor fydd y cyflwynydd chwaraeon Dylan Ebenezer