Syr Anthony Hopkins yn dathlu ennill Bafta

Enillodd yr actor 83 oed o Bort Talbot wobr am yr actor gorau am ei ran yn y ffilm The Father

Actorion o Gymru ymhlith yr enwebeion ar gyfer prif wobrau BAFTA

Morfydd Clark wedi’i henwebu ar gyfer gwobr ‘Rising Star’, ac Anthony Hopkins ymhlith yr enwebeion am wobr y prif actor

Priodas Pum Mil yn galw am gyplau i gystadlu am briodas hafaidd fydd yn cael ei darlledu’n fyw

“Y gwylwyr fydd yn dewis y pâr buddugol, felly mae gan bawb ran bwysig i’w chwarae yn yr uniad y tro yma”

Y Gymraes sy’n dringo tua’r sêr

Mae Morfydd Clark yn y ras am wobr fawreddog BAFTA sydd wedi ei hennill gan actorion adnabyddus megis Kristen Stewart, James McAvoy a Tom Hardy

Rhoi llwyfan i actorion

Mae criw o actorion o’r Gogledd wedi dod at ei gilydd i gynnig cefnogaeth a rhannu profiadau yn ystod y cyfnod clo

Shane Williams yn ymweld â 50 o gestyll Cymru mewn ymdrech i gipio record byd

Bydd rhaglen ar S4C nos fory (Mawrth 31) yn datgelu a oedd ei ymgais yn llwyddiannus

Chris Coleman yn dweud fod dysgu Cymraeg yn “rhywbeth y dylwn i wedi gwneud pan oeddwn i’n lot ifancach”

Sgwrs gyda cyn-reolwr Cymru am ddysgu Cymraeg… ag ymgyrch cymhwyso Cwpan y Byd Cymru

Y BBC i symud i ffwrdd o Lundain er mwyn “adlewyrchu pob rhan o’r Deyrnas Unedig”

Y BBC yn dweud ei fod am “gynrychioli gwahanol leisiau a safbwyntiau yn fwy effeithiol”

Ffilm sydd “o ddifri” am Owain Williams a bomio Tryweryn

Mae gwneuthurwr ffilm o Ynys Môn wedi rhoi gwedd newydd ar stori a chymeriad sy’n rhan bwysig o hanes mudiad cenedlaethol Cymru, meddai