Y Sgrîn

Cyhoeddi enwebiadau ar gyfer seremoni ar-lein BAFTA Cymru

Rhaglen Tudur Owen ‘O Fôn i’r Lleuad’, Priodas Pum Mil a Heno ymysg yr enwebiadau

Y Sgrîn

Seren deledu sy’n ffermio ym mharadwys

Gareth Wyn Jones yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus Cymru
Windrush
Y Sgrîn

Y rhan fwyaf o hawlwyr iawndal Windrush yn dal heb dderbyn ceiniog

A chyfarwyddwr drama am y sgandal yn dweud bod y Swyddfa Gartref wedi ceisio gweld drama am y sgandal cyn iddi ymddangos ar y teledu

Y Sgrîn

Be’ Ti’n Gwylio?

O na! Un o lockdown specials S4C yw hwn! Tri theulu, yn sdyc yn eu cartrefi, yn cystadlu am têc-awê.
Y Sgrîn

Cartref newydd i selebs ‘I’m A Celebrity’ yn Abergele

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn falch o groesawu ‘I’m A Celebrity…Get Me Out of Here!’ i’r gogledd

Y Sgrîn

Siarad Cymraeg – all the way?

Beth yw’r panic ’na am glywed iaith arall?
Y Sgrîn

Y saer coed creadigol

Mae’r saer coed Carwyn Lloyd Jones o Aberystwyth wedi bod yn dangos ei ddawn greadigol gyda phren mewn cyfres newydd ar S4C, Lle Bach Mawr
Cerddoriaeth

Elan Evans a’r teulu roc a rôl sy’n ei hysbrydoli

Mae Elan Evans yn dwlu ar Gaerdydd, yn dod o deulu roc a rôl, ac yn medru troi ei llaw at bach o bopeth. 
Y Sgrîn

‘I’m a Celebrity’ yn y gogledd? Sïon yn tewhau…

Mae cryn ddyfalu mai yng Nghastell Gwrych yn Abergele fydd y gyfres nesa’

Y Sgrîn

Iaith Addas

A Suitable Boy sy’n cael sylw Siân yr wythnos hon