Galw am ddarlledwr cyhoeddus newydd pe bai’r Alban yn mynd yn wlad annibynnol

Byddai awdurdod newydd yn cynrychioli’r Alban yn well, yn ôl Papur Gwyn gan Angus Robertson

Dangos holl gemau Cymru yn y Chwe Gwlad ar S4C

Sarra Elgan fydd yn cyflwyno, Lauren Jenkins yn gohebu, a Gareth Charles a Gwyn Jones yn y blwch sylwebu

Darlledu Scott Quinnell yn hyfforddi tîm rygbi i bobol o bob gallu

Mae’r fformat newydd – T1 – yn gêm ddi-gyswllt, ond mae’n cynnwys nodweddion cyffredin rygbi fel y sgrym a’r lein

Bron i £500,000 i greu sianel YouTube newydd Dewin a Doti

Bydd yr arian gan y Loteri Genedlaethol i Mudiad Meithrin yn caniatáu iddyn nhw greu tua 120 o fideos

S4C yn chwilio am gyplau i briodi ar Priodas Pum Mil

Erbyn hyn, mae’r cyflwynwyr Emma Walford a Trystan Ellis-Morris wedi helpu i drefnu bron i hanner cant o briodasau
Gihoon Kim

BBC Canwr y Byd Caerdydd yn destun proses dendr

Bydd y rhaglen Blue Peter, ynghyd â chystadleuaeth Eurovision a gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yn destun yr un broses

Gwerth can mlynedd o raglenni Cymraeg ar gael mewn tri lleoliad newydd

Mae cannoedd ar filoedd o raglenni radio a theledu ar gael yn Llanrwst, Conwy ac Abertawe, ynghyd â’r Llyfrgell Genedlaethol, bellach

Dathlu pen-blwydd Under Milk Wood gyda dramâu am bum ardal yng Nghymru

Cadi Dafydd

Cafodd Under Milk Wood ei darlledu am y tro cyntaf 70 mlynedd yn ôl, ac mae Manon Steffan Ros ymysg y dramodwyr sydd wedi cyfrannu at gyfres

Rhaglenni S4C wedi cael eu gwylio fwy nag erioed ar iPlayer

O gymharu â’r un cyfnod y llynedd, bu cynnydd o 22% ar gyfer rhaglenni S4C ar BBC iPlayer a chynnydd o 22% ar S4C Clic yn ystod wythnos gyntaf 2024

Sut mae ymdopi â’r sylw fel actor?

Dyna fydd Sian Reese-Williams yn ei drafod mewn pennod o’r gyfres Taith Bywyd ar S4C nos Sul (Ionawr 14)