Cymru v Y Ffindir
Sgrin a Sain

S4C i ddarlledu pob gêm o ymgyrch gymhwysol Cymru ar gyfer Cwpan y Byd

Dylan Ebenezer yn edrych ymlaen at “flwyddyn enfawr i Gymru”

Sgrin a Sain

Cai Rhys yw enillydd Her Ffilm Fer Hansh 2021

Gosododd Hansh yr her i gystadleuwyr greu ffilm fer wreiddiol dros gyfnod o 48 awr i ddathlu Mis LHDT+

Sgrin a Sain

Memet Ali Alabora

Mae 2.8 miliwn yn ei ddilyn ar twitter ac mae yn portreadu dyn o Dwrci yn nrama newydd S4C, Fflam
Sgrin a Sain

Rhaglenni S4C yn dychwelyd i lwyfannau digidol ar ôl pythefnos o drafferthion technegol

“Rwy’n falch o ddweud fod pethau wedi gwella’n arw erbyn hyn ac mae pethau nawr yn rhedeg yn union fel y maen nhw i fod,” meddai Prif …

Perfformio

Cân a fideo i ddathlu diwrnod Mamiaith Ryngwladol UNESCO

Bydd ‘Cenedl mewn Cân’ yn cynnwys perfformiadau gan ddisgyblion ysgol, Cleif Harpwood, Bryn Fôn, Eädyth a Mared Williams

Sgrin a Sain

S4C yn penodi eu Cyfarwyddwr Marchnata a Digidol cyntaf erioed

Swydd newydd sbon fydd yn “gwella ac ehangu ein perthynas efo’r gynulleidfa” meddai’r Prif Weithredwr

Sgrin a Sain

O’r soffa i frigau’r sêr

Ewch am dro i’r gofod yng nghwmni Gareth Bale – yr actor, hynny yw
Sgrin a Sain

Cyffes y camera

Yn ei ffilm deledu gyntaf ers deng mlynedd, mae Nia Dryhurst yn ymchwilio i’r berthynas – anodd ar adegau – gyda’i chwaer
Sgrin a Sain

Cymraes yn ennill un o brif wobrau Beirniaid Ffilmiau Llundain

Enillodd Morfydd Clark wobr actores y flwyddyn am ei rhan yn y ffilm arswyd ‘Saint Maud’

Sgrin a Sain

S4C yn newid canllaw oedd yn gofyn i rieni ‘ddofi’ gwallt cyrliog eu plant

“Mae’r syniad yma bod gwallt cyrliog ‘neu grychlyd’ yn rhywbeth sydd angen cael ei ‘ddofi’ yn niweidiol”