Y Sgrîn

Steil Catrin Powell

Mae gweithio yn siop ddillad Kiti Cymru yng Nghaerdydd, ynghyd â gwerthu dillad vintage ar-lein, wedi rhoi’r esgus perffaith i’r actores Catrin …
Y Sgrîn

Mared Parry

Y ferch 23 oed o Lan Ffestiniog yw ‘Showbiz and Lifestyle Reporter’ gorsaf radio Heart yn Llundain.
Y Sgrîn

Galw am leoli Deian a Loli yn y de

Yn ôl ieithydd o’r gogledd, mi fyddai’n dda cael amrywiadau tafodieithol o gyfresi teledu llwyddiannus fel Deian a Loli.
Y Sgrîn

Ymadawiad Willie bach yn achosi poen mawr

Torrodd fy nghalon yn deilchion wythnos d’wetha. Ac o’dd e ddim byd i neud gyda Covid. Bu farw cymeriad unigryw.
Theatr

 ‘Angen plac yn y Senedd i gofio ymgyrchwyr iaith’

Sharon Morgan yn galw am gydnabyddiaeth i gymwynaswyr y Gymraeg

Y Sgrîn

Gohirio Oscars 2021 am ddeufis yn sgil y coronafeirws

Ebrill 25 yw’r dyddiad newydd

Map o India
Y Sgrîn

Actor Bollywood, 34, wedi’i ganfod yn farw yn ei fflat

Adroddiadau bod Sushant Singh Rajput wedi’i ganfod wedi crogi

Fawlty Towers
Y Sgrîn

Pennod o Fawlty Towers yn dychwelyd i wasanaeth ffrydio UKTV

Roedd pryderon am ystrydebau hiliol yn y bennod

Y Sgrîn

S4C yn rhoi hysbysebion am ddim i elusennau yn y cyfnod Covid-19

Y Sianel yn rhoi £500 at greu’r hysbysebion teledu hefyd – “gwych” meddai Shelter Cymru

Gŵyl Gyfryngau Celtaidd
Y Sgrîn

Pedair gwobr i Gymru yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Digwyddiad arbennig yn fyw ar y we neithiwr (nos Iau, Mehefin 11)