Y Sgrîn

‘South Park’ y Cymoedd yn mynd o nerth i nerth

Portread o gyfres gomedi The Vale
Y Sgrîn

Tair gwobr i Gymry yng ngwobrau Into Film

Mae Gwobrau Into Film yn dathlu creadigrwydd pobl ifanc ym myd ffilm

Canolfan ddarlledu newydd BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd
Y Sgrîn

Trafodaethau ynglŷn â phris y drwydded deledu wedi dechrau

Mae Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan wedi rhybuddio bod angen i’r gwasanaeth “esblygu” ar gyfer yr oes ddigidol

Y Sgrîn

Pennaeth ymddiriedolaeth Castell Gwrych “wedi anwybyddu neges ryfedd” gan ITV

Mark Baker wedi meddwl mai neges ffug oedd y gwahoddiad i fod yn gartref i’r gyfres I’m A Celebrity… Get Me Out of Here eleni

Y Sgrîn

Cyhoeddi enwau’r rhai fydd yn cymryd rhan yn I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!

Y gyfres yn cael ei ffilmio yng Nghastell Gwrych ger Abergele eleni

Y Sgrîn

Y ferch sy’n wych am chwarae gwyddbwyll

Mae’r cyn-golofnydd teledu wedi mwynhau “perfformiad ysgubol” actores ifanc ar Netflix, ond mae yna ambell ddrama sydd wedi siomi hefyd

Y Sgrîn

Canfod aur yn Rwsia

Mae Cymro yn cyfweld artist cyfoes llwyddiannus o Rwsia, Pavel Otdelnov, a chreu ffilm amdano
Y Sgrîn

Dewis dillad yn ddoeth…

Roedd y cyfnod clo yn amser prysur i Cadi Matthews o Gaerdydd, sy’n steilydd a phrynwr dillad plant i gwmni Peacocks
Y Sgrîn

Cadeirydd S4C: Gor-gywirdeb iaith wedi gwneud “niwed aruthrol”

“Yng nghyd-destun y pethau sy’n ymwneud â’r Gymraeg, beth sy’n fy ngwylltio i yw pobol yn siarad ar eu cyfer”
Y Sgrîn

I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! yn dechrau ar Dachwedd 15

Mae’r rhaglen yn cael ei ffilmio yng nghastell Gwrych, Abergele