Cyhoeddi’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau BAFTA Cymru 2021

Sgwrs Dan y Lloer gyda Kristoffer Hughes, Dolig Ysgol Ni: Maesincla, Pawb a’i Farn, ac Am Dro! ymysg yr enwebiadau eleni

Rhaglen am y dyn arweiniodd Cymru i Gwpan y Byd 1958

Geraint Iwan sy’n cyflwyno’r rhaglen ac fel cefnogwr Manchester United, mae’n dweud ei fod yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r cynhyrchiad

Angen mwy o bobol i weithio tu ôl i’r camera yn y diwydiant ffilm a theledu

Un o academwyr Prifysgol Bangor yn trafod y sefyllfa

Lansio partneriaeth newydd i hybu’r diwydiant teledu yng Nghymru

Mae’r BBC ac asiantaeth Cymru Greadigol wedi lansio’r bartneriaeth heddiw, 1 Medi

Rhaglenni S4C i’w diogelu yn y Llyfrgell Genedlaethol

‘Mae ein harchif yn cynnwys stôr o hanes, gwybodaeth ac adloniant, ac mae’n holl bwysig fod y deunydd hwn ar gael i’r genedl gael eu …

Cymro yn ennill Love Island 2021

Liam Reardon o Ferthyr Tudful a’i bartner Millie Court wedi ennill £50,000 rhyngddyn nhw

Una Stubbs

Yr actores Una Stubbs wedi marw’n 84 oed

Roedd hi’n fwyaf adnabyddus am ei rhan yn y cyfresi Till Death Us Do Part ac In Sickness And In Health, yn ogystal â’r ffilm Summer …

Penodi llais adnabyddus yn Bennaeth Gwasanaethau BBC Cymru

Mae Dafydd Meredydd wedi bod yn Olygydd Cynnwys BBC Radio Cymru dros dro ers i Rhuanedd Richards gael ei phenodi’n Gyfarwyddwr Cynnwys a …

Geraint Pugh

Geraint Pugh o Aberystwyth wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Bu’n Ysgrifennydd Prifysgol Aberystwyth ers dros wyth mlynedd

Creu rhwydwaith benodol i gwmnïau ffilm annibynnol yn “ffordd dda iawn” o sicrhau tegwch o fewn y sector

“Mae’n anodd fel cwmni bach i gael eich troed mewn gyda’r bobol hynny sy’n gwneud penderfyniadau mawr,” meddai un gwneuthurwr ffilmiau o Ynys …