Beti George, Plant y Sianel

Ailymweld â Phlant y Sianel wrth i S4C ddathlu’r 40

Mae Beti George wedi cwrdd â phlant sy’n rhannu eu pen-blwydd â’r sianel adeg ei phen-blwydd yn 10, 20 a 30 oed
Cân i Gymru

Cân i Gymru 2023 ar agor

Mae S4C yn galw ar gerddorion a chyfansoddwyr Cymru i gynnig eu caneuon
Dyfrig Davies TAC

Galw ar ddarlledwyr i gydweithio â chwmnïau cynhyrchu mewn cyfnod economaidd anodd

“Mae’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant gyda chostau cynyddol ar y sector yn cael effaith ar ein sefyllfa ni fel cwmnïau annibynnol yma yng …

Mam yn gobeithio sefydlu gwasanaeth cyfeillio newydd i atal hunanladdiadau ymysg pobol ifanc

Ers iddi golli ei mab drwy hunanladdiad, mae Kerry Davies-Jones o Amlwch yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl
The Pact

Actores o Gaerdydd yn ymateb yn chwyrn i honiadau bod cyfres deledu’n “woke” am gynnwys teulu du

Mae Rakie Ayola yn actio yn y gyfres The Pact, sydd bellach yn cynnwys teulu du

Tudur Owen fydd llais Gogglebocs Cymru

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n falch iawn eu bod nhw wedi gofyn i mi ei leisio fo, achos dw i’n ffan a dw i’n meddwl ei bod hi’n gyfres glyfar iawn”

Nôl i Langrannog: y swogs, y sgïo, Dawns Llangrannog a llawer mwy

Bydd selebs a chyn-aelodau’r Urdd yn cael camu ’nôl mewn amser fel rhan o gyfres newydd ar S4C

Cymro yw un o’r ffefrynnau i fod y James Bond nesaf

“Byddai Luke Evans yn gwneud James Bond gwych, gan fod ganddo ddigon o brofiad ac mae o yn yr oedran delfrydol i ymgymryd â’r rôl”

BBC yn cael eu gorfodi i ddarlledu rhaglenni Cymraeg, yn ôl David Dimbleby

Dywed cyn-gyflwynydd Question Time fod y Gorfforaeth wedi ei “berswadio” i gymryd “rhwymedigaethau heb eu hariannu”
Kayleigh Llewellyn

In My Skin wedi arwain at “sgyrsiau anodd” i’r awdur Kayleigh Llewellyn

Alun Rhys Chivers

Mae awdur y gyfres hefyd wedi canu clodydd Gabrielle Creevy wrth siarad â golwg360 ar ôl i’r gyfres gipio tair gwobr BAFTA Cymru