Pêl griced wen

Dim criced yn bosib rhwng Morgannwg a Gwlad yr Haf yn Taunton

Roedd disgwyl i’r gêm gael ei darlledu’n fyw ar Sky Sports

Colin Ingram

Colin Ingram yn tanio wrth i Forgannwg guro Middlesex

Buddugoliaeth o 21 rhediad wrth i’r batiwr o Dde Affrica daro 75

Gerddi Sophia

Siom i Forgannwg yn erbyn Caint yng Nghaerdydd

Matthew Maynard, y prif hyfforddwr, yn dweud na all y tîm barhau i ddibynnu ar Marnus Labuschagne a Nick Selman am rediadau

Pêl griced wen

Siom i Forgannwg ar yr Oval

Surrey yn cynnal eu record ddi-guro yng nghystadleuaeth ugain pelawd y Vitality Blast wrth ennill o bum wiced

Colin Ingram

Morgannwg yn teithio i herio Surrey mewn gêm ugain pelawd – ond “rhwystredigaeth” yng Nghaerdydd

Byddan nhw’n mynd am ail fuddugoliaeth mewn deuddydd, ond yn poeni am effaith cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Nick Selman

Buddugoliaeth gynta’r tymor: perfformiad cyflawn gan Forgannwg wrth guro Essex o saith wiced

Hanner canred yr un i Marnus Labuschagne a Nick Selman, a dwy wiced yr un i Andrew Salter a Ruaidhri Smith yn y Vitality Blast yng Nghaerdydd

Pêl griced wen

Morgannwg yn mynd am fuddugoliaeth ugain pelawd gyntaf wrth i’r Eryr lanio yng Nghaerdydd

Byddan nhw’n gobeithio taro’n ôl yn erbyn Essex heddiw (dydd Sul, Mehefin 13, 2.30yp) ar ôl colli eu gêm gyntaf yn erbyn Swydd Gaerloyw

Gallai cricedwyr gael eu cosbi ymhellach fel rhan o adolygiad o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn ffrae yn ymwneud â negeseuon nifer o gricedwyr blaenllaw

Siom i Forgannwg er gwaethaf ymdrechion Marnus Labuschagne

93 heb fod allan i’r Awstraliad, ond colli o bedwar rhediad yn erbyn Swydd Gaerloyw

Pêl griced wen

Dechrau’r Vitality Blast: uchafswm o 1,000 yn cael gwylio Morgannwg

Gêm ugain pelawd gynta’r tymor yn erbyn Swydd Gaerloyw yng Ngerddi Sophia, ond amser dechrau’r gêm heno wedi newid oherwydd nam ar y …