Gêm Morgannwg a Surrey yn llusgo tua’i therfyn ar yr Oval

Surrey yn 387 am ddwy yn eu batiad cyntaf wrth ymateb i 672 am chwech Morgannwg, gyda diwrnod yn unig yn weddill o’r gêm a’r tymor sirol

Chris Cooke

Wicedwr Morgannwg yn trechu record Eifion Jones

Chris Cooke wedi sgorio 205 heb fod allan ar yr Oval, y sgôr gorau erioed gan wicedwr wrth fatio i Forgannwg gan guro 146 heb fod allan Jones yn 1968

Tân Cymreig / Welsh Fire

Newid deddfau criced fel bod cenedl enwau’n fwy niwtral

Bydd y termau ‘batsman/batsmen’ yn diflannu a ‘batter/batters’ yn cael eu defnyddio

David Lloyd

Canred cynta’r tymor i David Lloyd yn gosod seiliau cadarn i Forgannwg ar yr Oval

Dyma’r tro cyntaf i’r chwaraewr amryddawn o’r gogledd daro canred wrth agor y batio i’r sir

Morgannwg yn teithio i’r Oval ar gyfer gêm ola’r tymor criced

Mae eu hymgyrch yn y Bencampwriaeth wedi bod yn ddigon siomedig eleni

Viv Richards

Jim Parc Nest a’r daith fythgofiadwy i Gaergaint gyda Dafydd Rowlands yn 1993

Enillodd tîm criced Morgannwg y gynghrair undydd union 28 o flynyddoedd yn ôl ar Fedi 19, 1993 ond ble’r oedd Dafydd Rowlands fod ar y diwrnod …

Morgannwg yn colli’n drwm eto

Buddugoliaeth o ddeg wiced i Swydd Gaerloyw yn y gêm olaf yng Nghaerdydd

Morgannwg dan bwysau yn eu gêm gartref olaf

Maen nhw’n 57 am chwech yn eu hail fatiad, ar ei hôl hi o 53 rhediad yn erbyn Swydd Gaerloyw

Swydd Gaerloyw mewn sefyllfa gref yng Nghaerdydd

Wrth ymateb i 309 Morgannwg, mae’r ymwelwyr yn 224 am bedair

Batiwr ifanc yn achub Morgannwg ar y diwrnod cyntaf yn erbyn Swydd Gaerloyw

Eddie Byrom wedi sgorio 60 heb fod allan yn ei fatiad cyntaf i’r sir yng Nghaerdydd