David Lloyd

David Lloyd yn serennu i Forgannwg yn erbyn Caint yng Nghaerdydd

Y chwaraewr amryddawn o’r gogledd wedi cofnodi ei ffigurau bowlio gorau erioed cyn taro hanner canred

Marnus Labuschagne yn dychwelyd i Forgannwg mewn da bryd i herio Caint

Yr Awstraliad yn canu clodydd y clwb, y bobol a’r prif hyfforddwr Matthew Maynard mewn cynhadledd i’r wasg cyn herio Caint fory (dydd …

Morgannwg a’r byd criced sirol yn ymuno yn y boicot o’r cyfryngau cymdeithasol

Byddan nhw’n ymuno â’r byd pêl-droed wrth herio camdriniaeth hiliol ar wefannau cymdeithasol

Safon y bowlio’n costio’n ddrud wrth i Forgannwg golli yn Northampton

Cyrhaeddodd Swydd Northampton y nod o 355 mewn 79 o belawdau heb dorri fawr o chwys ar y diwrnod olaf

Northampton

Morgannwg mewn sefyllfa gref i gipio buddugoliaeth gynta’r tymor yn Northampton

Mae ganddyn nhw flaenoriaeth o 248 gyda chwe wiced o’u hail fatiad yn weddill ar ddiwedd y trydydd diwrnod

David Lloyd

Morgannwg yn rhoi Swydd Northampton dan bwysau ar yr ail ddiwrnod

Maen nhw ar y blaen o 156, gyda dim ond tair wiced ar ôl o fatiad cynta’r Saeson, er i’r capten Adam Rossington frwydro i sgorio 76

Chris Cooke

Capten Cooke yn llywio Morgannwg yn Northampton

107 heb fod allan i Chris Cooke wrth i Forgannwg sgorio 324 am saith ar ddiwrnod cynta’r gêm Bencampwriaeth yn erbyn Swydd Northampton

James Harris yng ngharfan Morgannwg yn Swydd Northampton

Mae’r Cymro ar fenthyg am bythefnos gyda nifer o fowlwyr Morgannwg allan

Y Cymro James Harris yn ymuno â Morgannwg ar fenthyg am bythefnos

Bydd y chwaraewr amryddawn o Abertawe ar gael i herio Swydd Northampton a Chaint yn y Bencampwriaeth

Siom i Forgannwg yng ngêm gartref gynta’r tymor yng Nghaerdydd

Sussex yn fuddugol o wyth wiced wrth i’r ddau dîm efelychu record anarferol mewn gêm Bencampwriaeth