Myfyrdodau Ffŵl: Cyfnod emosiynol i ddigrifwyr

Steffan Alun

Gobeithio y bydd modd creu diwylliant lle na fydd pobol yn teimlo bod rhaid aros bron ugain mlynedd cyn mynd i’r afael â honiadau

Digrifwr o Gymru ‘wedi’i sarhau’n wrth-Semitaidd gan asiant’ yng Nghaeredin

Alun Rhys Chivers

“Fe wnaeth e sbwylio’r hyn oedd wedi bod yn ŵyl hyfryd,” medd Bennett Arron
Steffan Alun

Myfyrdodau Ffŵl: Byd gwahanol Gŵyl Caeredin

Steffan Alun

“Lle i artistiaid, i berfformwyr, i ddigrifwyr drafod eu profiadau a gwybod fod y byd yn barod i wrando, i ddysgu, i fwynhau a dathlu” …

Eisteddfod gyntaf digrifwraig ‘wedi newid ei bywyd’

Mae Kiri Pritchard-McLean yn dysgu Cymraeg ac wedi gwneud ambell set gomedi yn Gymraeg erbyn hyn hefyd
Steffan Alun

Myfyrdodau Ffŵl: Gas gen i ormod o wres

Steffan Alun

Mewn colofn newydd sbon i golwg360, y digrifwr o Abertawe sy’n trafod her oesol yn y byd stand-yp

Dwy ddigrifwraig ar daith ledled Cymru ar gyfer podlediad teithio a chomedi

Mae Pod of Wales wedi’i gynhyrchu gan Little Wander, y cwmni sy’n trefnu Gŵyl Gomedi Machynlleth
Mike Bubbins ac Elis James

Digrifwr ‘Iaith Ar Daith’ yn tynnu’n ôl o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Bydd James Acaster yn perfformio sioe ychwanegol yn sgil penderfyniad Mike Bubbins “am resymau personol”

Digrifwr yn lansio her redeg i gyd-fynd â chyhoeddiad Bannau Brycheiniog

Bydd Rob Deering yn codi arian at ganolfan ganser Felindre ar ôl cael ei ysbrydoli gan frwydr bersonol Rhod Gilbert

Tudur Owen: ‘Mae comedi stand-yp yn ffordd wych o hybu iechyd meddwl’

“Chwerthin yw’r unig feddyginiaeth mewn gwirionedd,” meddai Eryl Davies, un arall sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig

Dweud jôcs yn Gymraeg: “Dw i erioed wedi teimlo’r fath ofn”

Alun Rhys Chivers

Kiri Pritchard-McLean yn trafod ei phrofiad o wneud stand-yp yn Gymraeg am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gomedi Aberystwyth