Dweud jôcs yn Gymraeg: “Dw i erioed wedi teimlo’r fath ofn”

Alun Rhys Chivers

Kiri Pritchard-McLean yn trafod ei phrofiad o wneud stand-yp yn Gymraeg am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gomedi Aberystwyth

Pob tocyn i daith hydref Nôl i Nyth Cacwn wedi hedfan mewn ychydig ddyddiau

Cadi Dafydd

“Mae yna ryw gyfrinach, ac er mai Ifan [Gruffydd] a fi wnaeth awduro’r peth, dydyn ni ddim yn deall e,” meddai Euros Lewis wrth drafod apêl …

“Dydy comedi ddim wedi’i ganslo”

Mae dryswch ar y sîn gomedi ledled y Deyrnas Unedig, o ganlyniad i wybodaeth gan y BBC dros ddegawd yn ôl pe byddai Brenhines Lloegr yn marw

Caerdydd yw Dinas Gomedi 2023

Bydd nifer o wyliau a digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal yn y brifddinas yn ystod y flwyddyn

Digrifwraig o Fôn yn cefnogi gweithwyr sbwriel Caeredin yn ystod yr ŵyl gomedi

Mae Kiri Pritchard-McLean yn un o nifer o ddigrifwyr fydd yn perfformio nos Fercher (Awst 24)

Darlledu “noson i ddathlu comedi Cymraeg, cwiar” ar S4C

Cadi Dafydd

“Y rheswm mae’n bwysig cael ein gweld, ydy i’r hogyn bach ifanc yna, fel fi, sylwi ‘Dydyn ni ddim y butt of the joke’,” …

Y digrifwr o Abertawe sy’n mynd â’i swigen i Gaeredin

Alun Rhys Chivers

Mae Steffan Alun yn perfformio’i sioe newydd fis yma fel rhan o arlwy rhad ac am ddim un o’r gwyliau comedi mwyaf yn y byd

Perfformio yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin: “Dw i naill ai’n panicio neu dw i’n hollol llorweddol am y peth”

Cadi Dafydd

“Heb ddatgelu gormod, mae’r diwedd wastad yn newid bywyd un person yn y gynulleidfa,” meddi Esyllt Sears am y sioe fydd hi’n ei …

‘Angen cofio bod y Deyrnas Unedig yn cynnig lle diogel i Wcráin gynnal yr Eurovision’

Cadi Dafydd

Teimlad bod “y naratif i gyd o gwmpas y Deyrnas Unedig” a phawb wedi’u dal yn y cyffro, meddai Esyllt Sears

“Gyda chalon pedair tunnell ar ddeg rwy’n ysgrifennu i ymddiswyddo o’m swydd yn y Cabinet”

Steffan Alun

Llythyr gan y digrifwr Steffan Alun yn ymateb i’r helynt yn San Steffan cyn y cyhoeddiad gan Boris Johnson heddiw (dydd Iau, Gorffennaf 7)