Esyllt Sears

Podlediadau a dwy sioe ar y gweill i Esyllt Sears ym Machynlleth

Alun Rhys Chivers

Mae hi’n un o ddegau o ddigrifwyr fydd yn perfformio yn yr Ŵyl Gomedi dros y penwythnos

Dyrnu, dyrnu i fyny a dyrnu i lawr… ymateb digrifwr i ffrae fawr yr Oscars

Chris Chopping

Digrifwr yng Nghaerdydd sy’n pwyso a mesur ar bwy roedd y bai am y digwyddiad ar noson fwya’r byd ffilmiau

Neuadd Dewi Sant a Chyngor Caerdydd yn amddiffyn ymddangosiad Jimmy Carr

Alun Rhys Chivers

Daw hyn yn dilyn pryderon y gymuned deithiol am sylwadau blaenorol y digrifwr am yr Holocost a’r ‘Sipsiwn’ yn ystod sioe arall i Netflix
What Just Happened

“Cam seismig” wrth i BBC Cymru ddarlledu eu sioe banel gomedi gyntaf ar deledu

Cafodd peilot o’r rhaglen ‘What Just Happened?’ ei darlledu neithiwr (nos Fawrth, Mawrth 15)

“Dim gwell moddion na chomedi ar ôl dwy flynedd mewn pandemig”

Cadi Dafydd

Bydd y daith stand-yp Gymraeg gyntaf i gael ei chynnal ers pum mlynedd, Glatsh!, yn dechrau yn Abertawe nos Wener (18 Chwefror)

Cwmni Diwylliant a Chelfyddydau Romani yng Nghaerdydd wedi’u “ffieiddio” gan sylwadau Jimmy Carr

Alun Rhys Chivers

“All cymdeithas agored, oddefgar ddim dewis a dethol pa grwpiau sy’n haeddu goddefgarwch a dealltwriaeth”

Gareth yr epa yn addo “adloniant i’r teulu oll” gyda’i sioe newydd ar S4C

Malcolm Allen, Non Eden ac Iestyn Garlick ymysg y gwesteion ar y gyfres sy’n cychwyn heno
Jethro

Jethro wedi marw ar ôl cael ei daro’n wael gan Covid-19

Geoffrey Rowe oedd enw go iawn y digrifwr 72 oed o Gernyw
Priya Hall

Y Gymraes sy’n serennu mewn comedi newydd gyda Meera Syal yng nghymoedd y de

Mae Priya Hall yn gwneud ei marc ar y sîn stand-yp yng Nghymru a thu hwnt
Bill Bailey Brynbuga

Bill Bailey “wir wedi mwynhau” bod ym Mrynbuga i ddadorchuddio cofeb i Alfred Russel Wallace

Mae’r digrifwr wedi bod yn hybu gwaith cydweithiwr Charles Darwin ers blynyddoedd ac wedi cyflwyno rhaglen deledu amdano