“Dydy comedi ddim wedi’i ganslo”

Mae dryswch ar y sîn gomedi ledled y Deyrnas Unedig, o ganlyniad i wybodaeth gan y BBC dros ddegawd yn ôl pe byddai Brenhines Lloegr yn marw

Caerdydd yw Dinas Gomedi 2023

Bydd nifer o wyliau a digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal yn y brifddinas yn ystod y flwyddyn

Digrifwraig o Fôn yn cefnogi gweithwyr sbwriel Caeredin yn ystod yr ŵyl gomedi

Mae Kiri Pritchard-McLean yn un o nifer o ddigrifwyr fydd yn perfformio nos Fercher (Awst 24)

Darlledu “noson i ddathlu comedi Cymraeg, cwiar” ar S4C

Cadi Dafydd

“Y rheswm mae’n bwysig cael ein gweld, ydy i’r hogyn bach ifanc yna, fel fi, sylwi ‘Dydyn ni ddim y butt of the joke’,” …

Y digrifwr o Abertawe sy’n mynd â’i swigen i Gaeredin

Alun Rhys Chivers

Mae Steffan Alun yn perfformio’i sioe newydd fis yma fel rhan o arlwy rhad ac am ddim un o’r gwyliau comedi mwyaf yn y byd

Perfformio yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin: “Dw i naill ai’n panicio neu dw i’n hollol llorweddol am y peth”

Cadi Dafydd

“Heb ddatgelu gormod, mae’r diwedd wastad yn newid bywyd un person yn y gynulleidfa,” meddi Esyllt Sears am y sioe fydd hi’n ei …

‘Angen cofio bod y Deyrnas Unedig yn cynnig lle diogel i Wcráin gynnal yr Eurovision’

Cadi Dafydd

Teimlad bod “y naratif i gyd o gwmpas y Deyrnas Unedig” a phawb wedi’u dal yn y cyffro, meddai Esyllt Sears

“Gyda chalon pedair tunnell ar ddeg rwy’n ysgrifennu i ymddiswyddo o’m swydd yn y Cabinet”

Steffan Alun

Llythyr gan y digrifwr Steffan Alun yn ymateb i’r helynt yn San Steffan cyn y cyhoeddiad gan Boris Johnson heddiw (dydd Iau, Gorffennaf 7)

Tudur Owen: “Rydw i bellach yn gwbl argyhoeddedig bod Cymru yn mynd i fod yn annibynnol”

Huw Bebb

Mi fydd y digrifwr yn annerch y rali fawr yn Wrecsam sy’n cael ei chynnal gan AUOBCymru, Indy Fest Wrecsam ac YesCymru

Tocynnau i ddrama Gymraeg yn gwerthu allan mewn llai na hanner awr

500 o docynnau i weld ‘Nôl i Nyth Cacwn’ wedi mynd mewn 25 munud – a bydd perfformiadau ychwanegol yn cael eu trefnu