Steffan Alun

Canolfan y Mileniwm yn llwyfannu’r sioe stand-yp “newidiodd yrfa” Steffan Alun

Bydd y digrifwr o Abertawe’n perfformio S Club Steffan, sioe Caeredin 2018, yn y brifddinas nos Wener (Gorffennaf 23)
Tom O'Connor a Jimmy Tarbuck

Y digrifwr Tom O’Connor wedi marw

Roedd e’n gyflwynydd nifer o gyfresi teledu poblogaidd hefyd

Sesiwn Fawr Dolgellau ar y We eleni – ond mi fydd modd gwylio’r perfformiadau yn y pybs!

Bandiau Cymraeg wedi bod yn ffilmio perfformiadau yn nhafarnau’r dref

Cyfres gomedi yn gyfle i “drio rhywbeth ychydig yn wahanol”

Aeron Pughe, un o griw Hyd y Pwrs, yn cymharu’r rhaglen i “farmite Cymraeg”, ac yn dweud ei bod hi’n amhosib i gomedi …
Tudur Owen

Pryder am ddyfodol Gŵyl Ffrinj Caeredin

Mae’r cyfyngiadau Covid-19 yn yr Alban yn ei gwneud hi’n annhebygol y bydd modd cynnal y digwyddiad eleni

Yr Wyddfa a Have I Got News For You: “Tasai hon yn dasg ar The Apprentice, byddai pawb wedi methu”

Y digrifwr Steffan Alun yn siarad â golwg360 i geisio pwyso a mesur pwy oedd ar fai am yr helynt ar ôl i’r BBC amddiffyn y bennod

Have I Got News For You: y BBC yn gwrthod dweud a fu cwynion am sarhau’r Gymraeg

Mae pennod nos Wener (Ebrill 30) wedi cael ei lambastio ar ôl i’r panelwyr wneud ‘jôcs’ yn honni nad oedd hi‘n bosib ynganu’r Gymraeg

Clwb comedi oedd dan y lach am “gytuno i gynnal digwyddiad arbrofol” yn tynnu’n ôl

Hot Water Comedy Club yn dweud nad oedden nhw’n ymwybodol o’r bwriad i arbrofi â thrwyddedau brechu Covid-19 ar y dechrau

Gareth Bale

Beth ddigwyddodd pan ddywedodd cefnogwr Real Madrid jôcs wrth Gareth Bale?

Cafodd yr hanner Sbaenwr Ignacio Lopez gyfle, ynghyd â Leroy Brito, i berfformio mewn gig arbennig i garfan Cymru yr wythnos hon
Gareth Bale

“Mae’n bwysig codi’r ysbryd”: gig comedi yn ddiddanwch i Gareth Bale a’i gyd-chwaraewyr cyn gêm y Ffindir

Aeth dau ddigrifwr i westy’r Vale ym Mro Morgannwg cyn eu gêm fawr yng Nghynghrair y Cenhedloedd