Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn dychwelyd am y trydydd tro

Bydd dros hanner cant o ddigrifwyr yn perfformio yn y dref dros y penwythnos

John Challis

Yr actor John Challis wedi marw’n 79 oed

Roedd yn fwyaf adnabyddus am chwarae’r cymeriad Boycie yn Only Fools and Horses

Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn gyfle “i ddod â’r dref yn fyw”

Bydd Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn dychwelyd fis Hydref, ac yn cynnwys mwy o sioeau nag erioed

Y comedïwr Sean Lock wedi marw yn 58 oed

Y byd comedi wedi bod yn rhoi teyrngedau i “un o’r goreuon pennaf”

Steffan Alun

Canolfan y Mileniwm yn llwyfannu’r sioe stand-yp “newidiodd yrfa” Steffan Alun

Bydd y digrifwr o Abertawe’n perfformio S Club Steffan, sioe Caeredin 2018, yn y brifddinas nos Wener (Gorffennaf 23)
Tom O'Connor a Jimmy Tarbuck

Y digrifwr Tom O’Connor wedi marw

Roedd e’n gyflwynydd nifer o gyfresi teledu poblogaidd hefyd

Sesiwn Fawr Dolgellau ar y We eleni – ond mi fydd modd gwylio’r perfformiadau yn y pybs!

Bandiau Cymraeg wedi bod yn ffilmio perfformiadau yn nhafarnau’r dref

Cyfres gomedi yn gyfle i “drio rhywbeth ychydig yn wahanol”

Aeron Pughe, un o griw Hyd y Pwrs, yn cymharu’r rhaglen i “farmite Cymraeg”, ac yn dweud ei bod hi’n amhosib i gomedi …
Tudur Owen

Pryder am ddyfodol Gŵyl Ffrinj Caeredin

Mae’r cyfyngiadau Covid-19 yn yr Alban yn ei gwneud hi’n annhebygol y bydd modd cynnal y digwyddiad eleni

Yr Wyddfa a Have I Got News For You: “Tasai hon yn dasg ar The Apprentice, byddai pawb wedi methu”

Y digrifwr Steffan Alun yn siarad â golwg360 i geisio pwyso a mesur pwy oedd ar fai am yr helynt ar ôl i’r BBC amddiffyn y bennod