Taith Señor Hunanddinistriol i Fachynlleth ac i oleuadau mawr camerâu Llundain

Alun Rhys Chivers

Dydy teitl sioe newydd Ignacio Lopez ddim yn adlewyrchu’r holl lwyddiant mae’r digrifwr yn ei gael ar hyn o bryd

Comedi’n Cyfieithu

Steffan Alun

Sut mae cyfieithu hiwmor, a sut mae cadw trefn ar ddigrifwyr wrth iddyn nhw fynd i hwyliau? Dyma ddigrifwr a chyfieithydd i egluro

Cân: Croeso, Vaughan Gething

Steffan Alun

Y digrifwr o Abertawe sydd wedi llunio cân (tafod yn y boch!) i groesawu Prif Weinidog newydd Cymru i’w swydd

Enwi digrifwyr fydd yn rhan o gynllun i ddatblygu digrifwyr o Gymru

Bydd eu hanner nhw’n gweithio’n bennaf drwy Gymraeg a’r hanner arall yn bennaf drwy Saesneg

Sgwrs genedlaethol am y celfyddydau: gadewch i ni drafod standyp!

Steffan Alun

Yn ogystal â chytuno â’r angen am fwy o arian i’r celfyddydau, rwy’ hefyd yn digwydd bod yn hollol gywir. Yn wrthrychol. A dyma pam..

S4C, Channel 4 a Little Wander yn cydweithio ar Raglen Datblygu Artistiaid Comedi

Nod y cynllun yw chwilio am dalentau newydd yng Nghymru, yn y Gymraeg a’r Saesneg, a’u datblygu
Steffan Alun

A ddylid ariannu standyp?

Steffan Alun

Daw’r cwestiwn yn dilyn cyhoeddiad diweddar Cyngor y Celfyddydau

Myfyrdodau Ffŵl: Cyfnod emosiynol i ddigrifwyr

Steffan Alun

Gobeithio y bydd modd creu diwylliant lle na fydd pobol yn teimlo bod rhaid aros bron ugain mlynedd cyn mynd i’r afael â honiadau

Digrifwr o Gymru ‘wedi’i sarhau’n wrth-Semitaidd gan asiant’ yng Nghaeredin

Alun Rhys Chivers

“Fe wnaeth e sbwylio’r hyn oedd wedi bod yn ŵyl hyfryd,” medd Bennett Arron
Steffan Alun

Myfyrdodau Ffŵl: Byd gwahanol Gŵyl Caeredin

Steffan Alun

“Lle i artistiaid, i berfformwyr, i ddigrifwyr drafod eu profiadau a gwybod fod y byd yn barod i wrando, i ddysgu, i fwynhau a dathlu” …