Tudur Owen

Pryder am ddyfodol Gŵyl Ffrinj Caeredin

Mae’r cyfyngiadau Covid-19 yn yr Alban yn ei gwneud hi’n annhebygol y bydd modd cynnal y digwyddiad eleni

Yr Wyddfa a Have I Got News For You: “Tasai hon yn dasg ar The Apprentice, byddai pawb wedi methu”

Y digrifwr Steffan Alun yn siarad â golwg360 i geisio pwyso a mesur pwy oedd ar fai am yr helynt ar ôl i’r BBC amddiffyn y bennod

Have I Got News For You: y BBC yn gwrthod dweud a fu cwynion am sarhau’r Gymraeg

Mae pennod nos Wener (Ebrill 30) wedi cael ei lambastio ar ôl i’r panelwyr wneud ‘jôcs’ yn honni nad oedd hi‘n bosib ynganu’r Gymraeg

Clwb comedi oedd dan y lach am “gytuno i gynnal digwyddiad arbrofol” yn tynnu’n ôl

Hot Water Comedy Club yn dweud nad oedden nhw’n ymwybodol o’r bwriad i arbrofi â thrwyddedau brechu Covid-19 ar y dechrau

Gareth Bale

Beth ddigwyddodd pan ddywedodd cefnogwr Real Madrid jôcs wrth Gareth Bale?

Cafodd yr hanner Sbaenwr Ignacio Lopez gyfle, ynghyd â Leroy Brito, i berfformio mewn gig arbennig i garfan Cymru yr wythnos hon
Gareth Bale

“Mae’n bwysig codi’r ysbryd”: gig comedi yn ddiddanwch i Gareth Bale a’i gyd-chwaraewyr cyn gêm y Ffindir

Aeth dau ddigrifwr i westy’r Vale ym Mro Morgannwg cyn eu gêm fawr yng Nghynghrair y Cenhedloedd