Dwy ddigrifwraig ar daith ledled Cymru ar gyfer podlediad teithio a chomedi

Mae Pod of Wales wedi’i gynhyrchu gan Little Wander, y cwmni sy’n trefnu Gŵyl Gomedi Machynlleth
Mike Bubbins ac Elis James

Digrifwr ‘Iaith Ar Daith’ yn tynnu’n ôl o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Bydd James Acaster yn perfformio sioe ychwanegol yn sgil penderfyniad Mike Bubbins “am resymau personol”

Digrifwr yn lansio her redeg i gyd-fynd â chyhoeddiad Bannau Brycheiniog

Bydd Rob Deering yn codi arian at ganolfan ganser Felindre ar ôl cael ei ysbrydoli gan frwydr bersonol Rhod Gilbert

Tudur Owen: ‘Mae comedi stand-yp yn ffordd wych o hybu iechyd meddwl’

“Chwerthin yw’r unig feddyginiaeth mewn gwirionedd,” meddai Eryl Davies, un arall sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig

Dweud jôcs yn Gymraeg: “Dw i erioed wedi teimlo’r fath ofn”

Alun Rhys Chivers

Kiri Pritchard-McLean yn trafod ei phrofiad o wneud stand-yp yn Gymraeg am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gomedi Aberystwyth

Pob tocyn i daith hydref Nôl i Nyth Cacwn wedi hedfan mewn ychydig ddyddiau

Cadi Dafydd

“Mae yna ryw gyfrinach, ac er mai Ifan [Gruffydd] a fi wnaeth awduro’r peth, dydyn ni ddim yn deall e,” meddai Euros Lewis wrth drafod apêl …

“Dydy comedi ddim wedi’i ganslo”

Mae dryswch ar y sîn gomedi ledled y Deyrnas Unedig, o ganlyniad i wybodaeth gan y BBC dros ddegawd yn ôl pe byddai Brenhines Lloegr yn marw

Caerdydd yw Dinas Gomedi 2023

Bydd nifer o wyliau a digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal yn y brifddinas yn ystod y flwyddyn

Digrifwraig o Fôn yn cefnogi gweithwyr sbwriel Caeredin yn ystod yr ŵyl gomedi

Mae Kiri Pritchard-McLean yn un o nifer o ddigrifwyr fydd yn perfformio nos Fercher (Awst 24)

Darlledu “noson i ddathlu comedi Cymraeg, cwiar” ar S4C

Cadi Dafydd

“Y rheswm mae’n bwysig cael ein gweld, ydy i’r hogyn bach ifanc yna, fel fi, sylwi ‘Dydyn ni ddim y butt of the joke’,” …