safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Pita porc

Cegin Medi: Pitas Porc Groegaidd

Medi Wilkinson

Mae’r cyfan yn bwydo wyth person, am £1.93 y pen!

Gair o Grymych

“Difyr gwrando ar sgwrs y Llafurwr, yr Athro Syr Deian Hopkins ar Radio Cymru ar fore Sul”

The Times of London yn dweud ‘Eryri’

“Ar ddechrau’r erthygl, ddaru nhw gyfeirio at ‘Snowdonia, which is known as Eryri in Welsh’ ac o hynny ymlaen roedden nhw’n defnyddio …

Traed lawr ar y trenau os gwelwch yn dda

“Dwi wedi teithio sawl gwaith ar drên yn Yr Almaen. Dwi ddim yn cofio unrhyw deithiwr yn creu llygredd sŵn hefo ffôn symudol”

Gwraig yn gwarafun ymddeoliad ei gŵr anffyddlon

Marlyn Samuel

“Mae fy ngŵr ar fin ymddeol. Mae ei swydd wedi cymryd blaenoriaeth dros bopeth arall – gan gynnwys ein perthynas ni”

Mwyafrif yn credu mai cam-gym oedd Brexit

Dylan Iorwerth

“Mae’r arch-Frecshitiwr, Nigel Farage, yn cydnabod bod y cynllun yn methu”

Mwy a mwy o Saesneg ar Pobol y Cwm

Gwilym Dwyfor

Mae Gwilym Dwyfor wedi bod ar Radio Cymru yn trafod ei golofn y bore yma

Gwych gweld David Brooks yn ôl

Phil Stead

“Roedd hi’n wych i weld David Brooks yn dechrau i Bournemouth am y tro gyntaf ers 18 mis”

Chwysu chwartiau tros ddyfodol y blaned

Jason Morgan

“Dwi’n llechu yn y cysgodion, yn wyn fel y galchen, drwy ran helaeth o haf arferol”