safbwynt

Eich barn ar bob dim

“Rhwystredigaeth”: ceisio (a methu) trefnu gigs yn ystod y pandemig

“Erbyn hyn, roeddwn i’n teimlo’n hynod rwystredig ac yn poeni ’mod i’n mynd i fod yn hen ddyn cyn i mi gael trefnu gig arall!”
Boris Johnson

Dyfodol Boris yn y fantol?

“Os yw’r cyhuddiadau’n wir, mae disgwyliad rhesymol y dylai Heddlu Llundain fod yn cicio drws 10 Downing Street i’r llawr”

Yn y Ffrâm

“Mae pawb yn meddwl eu bod yn gallu tynnu chwip o lun ond fe all pawb ddysgu rhywbeth am y grefft wrth wylio’r rhaglen hon”

Gobeithio am gip o Chris Gunter

“Hyd at 2020 doeddwn i byth ‘di bod mewn safle ariannol neu sefyllfa o ran gwaith lle’r oeddwn i’n gallu cymryd cwpl o ddyddie off i fynd i’r …

Pa ffordd well o gofio Colston?

“Doedd dim cyfiawnhad moesol o fath yn y byd dros gael cerflun o Edward Colston ym Mryste nag yn unrhyw le arall”

Gofal… a hawliau hefyd

“A ydi hi’n gwneud sens fod gwasanaethau fel hyn yn cael eu cynnal er mwyn elw?”

Rwyf am losgi dy gar

“Ai mob-rule yw’r ffordd orau i weithredu mewn democratiaeth?”

Yn gaeth i ddŵr oer y llyn

“Rydw i wedi bod yn nofio yn Llyn Padarn yn Llanberis bob dydd ers y Nadolig”

Blwyddyn Heb Mohamud

“Fe fyddai’n well ganddi pe na bai o’n hashnod, yn #JusticeForMohamud ar sgriniau ffôn a chyfrifiaduron, yn symbol, bellach”

Colli pwysau at y briodas

“Bydd hi’n Chwefror mewn fawr o dro, a bydda i a phawb arall wedi hen anghofio am ddymuniadau Ionawr”