safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Am Gymru, gwelwch yr Alban

Dylan Iorwerth

“Barn y barnwyr oedd fod “cyfraith ryngwladol yn ffafrio unoliaeth diriogaethol gwladwriaethau”. Syrpreis, syrpreis”

Rhy gynnar i glochdar

Dylan Iorwerth

“Yn nyddiau ola’ argyfyngus ymgyrch refferendwm yr Alban, gwnaeth llywodraeth y Deyrnas Unedig… 19 addewid i etholwyr yr Alban”

Ga i datŵ Dolig yma, plîs, Santa?

Barry Thomas

“A hithau bellach yn fis Rhagfyr, mae’r Dolig ar y gorwel… ac nid pawb sy’n gwirioni’n bot”

Podlediad pêl-droed yn plesio

Gwilym Dwyfor

“Rwyf yn wrandäwr cyson o bodlediad pêl-droed Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, ble mae’r ddau gyn-chwaraewr yn trin a thrafod”

Aros am Ambiwlans

Manon Steffan Ros

“Soi’n siŵr pa mor hir ma fe wedi bod nawr”

Tristwch Unieithrwydd

Cris Dafis

“Mae’n drist gweld cynifer o’n cymdogion agosaf, drws nesaf yn Lloegr, yn dal i’n gwatwar a’n bychanu”

Wfft i’r Nadolig

Huw Onllwyn

“Os, fel fi, rydych chi’n meddwl bod y Nadolig yn rhy-gormod, dyma ambell syniad i’ch helpu osgoi’r gor-ddathlu”

Yr awyrgylch yn wych yn Qatar

Phil Stead

“Dydy hi ddim wedi teimlo fel bod yn Qatar, mae wedi teimlo fel bod yn rhan o Gwpan y Byd”

Nadolig modern yn mynd ar fy nerfau

Jason Morgan

“Nid fy mod i’n casáu’r Nadolig, cofiwch, ond dwi’n ddigon surbwch i feddwl y dylid ei gadw at fis Rhagfyr o leiaf”

Fi, Shari, a Rocky Balboa…

Dr Sara Louise Wheeler

Celfyddydau Cymru a’r chwyldro ar y gorwel