safbwynt

Eich barn ar bob dim

Gwleidyddiaeth – yr esboniadau go-iawn

“Mae Llafur a Phlaid Cymru ill dwy’n frwd tros Senedd fwy gyda chynnydd yn nifer yr aelodau i 90 neu hyd yn oed 100”

Esgobion Seisnig Annemocrataidd

“Gwarthus fod 26 o esgobion Seisnig yn meddu ar yr hawl i eistedd yn Nhŷ’r Arglwyddi yn San Steffan”

Wythnos Ryngwladol y Byddar

“Bûm i’n fyddar i’r holl bethau mae hi’n eu clywed o fewn ei mudandod ei hun”

Carlo, y cwîn a phris rwdins

“Anodd gen i gredu y byddai ein bywydau ni’n well mewn unrhyw ffordd ddirnadol o ddisodli’r cwîn a’i thylwyth am bennaeth etholedig”

Wythnos yng Nghymru sydd

“Yr unig gymhwyster sydd ganddi i fod yn Ysgrifennydd Diwylliant o be wela’ i, yw ei bod wedi ysgrifennu tair nofel gwirioneddol …

Edutech – prawf pwysig i Jeremy Miles

“Os bydd edutech pwerus yn dod yn rhan craidd o fyd addysg mwy a mwy o wledydd eraill, yna mae ’na beryg y bydd disgyblion Cymru’n …

Dawnsio i’r anthem, a choesau blewog Yws Gwynedd

“Chwaraeodd fy mab dros Gymru ar y penwythnos. Wel, i fod yn hollol gywir, chwaraeodd dros dîm Cefnogwyr Cymru Dros Annibyniaeth”

Bos newydd S4C

“Mae hi’n deyrngar iawn i Boris Johnson ac yn Frecsitwraig bybyr”

Fawr o GOP

“Mae hi’n ymddangos y gallai’r gaea’ nesa’ yma fod yr un mor anodd – os nad gwaeth – na’r un aeth heibio”

Clod i’r cyfresi covid

“Mae Sgwrs Dan y Lloer wedi ei enwebu yng nghategori rhaglen adloniant orau BAFTAs Cymru ac Elin Fflur yng nghategori’r cyflwynydd gorau”