Gwleidyddiaeth

Ymwelwyr di-hid yn peryglu ein hiechyd

Wrth i gyfyngiadau lleol ddod i rym mewn rhannau helaeth o Gymru mae ardaloedd eraill sy’n gymharol rydd o’r haint yn dal yn gwbl ddiamddiffyn
Gwleidyddiaeth

Abc!

Annibyniaeth, Brexit a Chernyw sydd dan sylw
Gwleidyddiaeth

Panig am frechiadau gorfodol

“gorfodi brechiadau yn un o’r opsiynau mwyaf eithafol…”
Gwleidyddiaeth

Keir y Brit

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, wedi dadlau na ddylai’r Blaid Lafur rwystro refferendwm ar annibyniaeth yng Nghymru na’r Alban
Gwleidyddiaeth

Amser gohirio Brexit

Dylen nhw a’r Undeb Ewropeaidd gytuno rŵan i ohirio’r trafodaethau
Gwleidyddiaeth

“Un Deyrnas Unedig…”

Dyna yw modus operandi’r llywodraeth Geidwadol hon. Dweud rhwbeth; hynny’n methu; shifftio’r goalposts.
Gwleidyddiaeth

Y frwydr fawr!

Ochr yn ochr â Brexit a Covid, mae gan Gymru frwydr arall… achub datganoli
Gwleidyddiaeth

Sut i adfer enw da’r ‘celwyddgwn diegwyddor’

Rhaid i’r gwrthbleidiau yn y Bae fod yn fwy parod i gydnabod llwyddiannau Llywodraeth Cymru

Gwleidyddiaeth

Y bygythiad mawr

“Ar yr wyneb, mae’r Mesur yn ymddangos yn gymharol ddiniwed a dyna yw dadl y Ceidwadwyr… ond fel erioed, realiti ydi’r broblem.”
Gwleidyddiaeth

Dw i’n fwy o Welsh Nash nag y bues i erioed

“Mae haeriad Saunders Lewis bod yr iaith yn bwysicach na hunanlywodraeth wedi taro tant gen i erioed. Ond…”