Safbwynt

Dyddiadur figan tila

Mae Non Tudur yn rhoi tro ar Veganuary
Gwleidyddiaeth

Beth ddigwyddodd i’r £350m ychwanegol i’r Gwasanaeth Iechyd?

Mae Boris Johnson ar fai am orbwysleisio bendithion Brecsit, yn ôl Rhodri Glyn Thomas sy’n gyn-Weinidog Treftadaeth Llywodraeth Cymru

Gwleidyddiaeth

Dim ond athrawon all asesu cyflawniad pob disgybl

“Mae addysg wedi bod yn lled anobeithiol eleni,” meddai Huw Onllwyn
Meddwl

Cydymdeimlo gyda’r llanast drewllyd cywilyddus

Mae mae ’nghalon i’n gwaedu braidd dros fyfyrwyr ein prifysgolion eleni
Meddwl

Torri Addunedau

Ar ôl cymryd un sip hir, hamddenol o’m diod, bydda i’n ymestyn am y cynhwysion gwaharddiedig
Pêl-droed

Cerdyn Kylian Mbappe yn gwerthu am £50,000

Mae yna gerdyn Neco Williams ar werth ar y funud am £70
Gwleidyddiaeth

Gwneud digon – dim digon da

Er gwaetha’ ambell gamgymeriad ac arwydd o wendid, mae’r Llywodraeth yn cael y clod am ddelio’n gall a chytbwys efo argyfwng y feirws
Adolygiadau

Hewlfa Drysor: Camsillafu Gwarthus

Roedd gwylio hwn yn lot o hwyl. Rhaglen fach ddifyr ar gyfer awr fach dawel yng nghanol y pla
Adolygiadau

Huzzah i yrfa newydd George North!

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi cael blas ar Bridgerton, The Great a The Serpent
Meddwl

‘Ta ta Twitter!’ medd lot o bobol dw i’n nabod, ond tybed a wnawn nhw sylwi?

Wel, fe gath e fynd yn diwedd. Taflwyd Trump oddi ar Twitter