safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Iesu Grist ar y groes mewn ffenestr liw

Sub specie aeternitatis

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Lle bydd Iesu ddydd Iau, Gorffennaf 4 eleni, tybed?

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Y frwydr am Rif 10 dal yn frwydr, medd Llafur

Rhys Owen

Ymhen tair wythnos, bydd naill ai Rishi Sunak neu Keir Starmer yn cerdded i mewn drwy un o’r drysau enwocaf yn y byd

Y fyddin fwyaf moesol yn y byd?

Ioan Talfryn

Iddewon ifainc yn gwrthwynebu militariaeth Israel

Treulio’r Sul gyda phum llofrudd

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

…Procrustes, Periphetes, Sinis, Scirion a Cercyon

Colofn Dylan Wyn Williams: Prydain Faluriedig

Dylan Wyn Williams

Meddyliwch! Gorfod erfyn ar Ffrancwr i drwsio rhywfaint o Broken Britain!

Mam sy’n brwydro i orchfygu trawma a dechrau pennod newydd

Malan Wilkinson

“Welodd mam na dad eu 60au. Dw i yn benderfynol o wneud fy rhai i yn flynyddoedd gorau fy mywyd…”

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Diwrnod anesmwyth yn y Senedd

Rhys Owen

“Mae’n fater i’r Prif Weinidog nawr i adlewyrchu ar farn y Senedd nad oes hyder ynddo”

Cegin Medi: Pentwr y Pysgotwr

Medi Wilkinson

Y cyfan yn bwydo tri pherson am £5.93 y pen

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Corwynt yn cychwyn o fewn y Blaid Lafur

Rhys Owen

Yn system lywodraethu hynod ddwybleidiol San Steffan, mae’n hawdd gweld pwysigrwydd deialog fewnol i sicrhau nad yw’r Prif Weinidog yn …