safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Bydd menywod yn aros degawdau am gydraddoldeb fel mae pethau’n mynd

Natasha Davies

“Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn dal i fod yn endemig,” medd Arweinydd Polisi ac Ymchwil Chwarae Teg
CynulleidfaHawliholi

Crocbris am y bws draw i Gaia yn peryglu addysg Gymraeg yn Wrecsam?

Dr Sara Louise Wheeler

Thema gafodd ei thrafod pan ddaeth ‘Hawl i Holi’ i’r ddinas
YrOdliadur3

Fy Nhalwrn cyntaf yn y cnawd

Dr Sara Louise Wheeler

Myfyrdodau un o feirdd y gororau

Chwilio am brotestwyr Pont Trefechan

Carol Jenkins

Bydd taith gerdded arbennig yn Aberystwyth ddydd Sadwrn (Chwefror 4)

Y cwestiynau Mawr

Dylan Iorwerth

“Mae perthynas gwahanol rannau o’r ‘Deyrnas Unedig’ yn dal i achosi poendod i’r blogwyr”

Cynefin

Dr Huw Griffiths

“Dwi’n mynd i dreulio’r erthygl yma yn trafod un gair – Cynefin, ac esbonio’r frwydr i gael y gair yn y Cwricwlwm i Gymru”

Melltith y sinema

Jason Morgan

“Eisteddais i a ffrind lawr y noson o’r blaen i wylio The Texas Chainsaw Massacre, sy’n glasur o ffilm arswyd”

Priodas Pum Mil – cyfres i’w thrysori

Gwilym Dwyfor

“Dychwelodd cyfres chwedlonol i’n sgriniau nos Sul. Dyna ydi Priodas Pum Mil bellach ynde?”

Traed moch yn yr Alban – eto

Huw Onllwyn

“Y newyddion mawr a diweddar am y ddadl, wrth gwrs, oedd penderfyniad Llywodraeth yr Alban i symleiddio’r broses o newid eich rhyw”

Wrecsam yn Uwch Gynghrair Lloegr?

Phil Stead

“Nid pobl yn mynychu gemau sydd yn codi’r pres i glybiau’r dyddiau yma, ond incwm o deledu, gwerthiant crysau a thanysgrifwyr …