safbwynt

Eich barn ar bob dim

Llafur a’r Blaid – mwy na chytundeb?

“Mae nifer o’r blogwyr yn gweld mwy na chasgliad o bolisïau yn y cytundeb newydd rhwng Llafur a Phlaid Cymru”

Cyfnewid y Cymry yn y cabinet cysgodol

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Problem Adam Price

“Y risg i Blaid Cymru yw fod y blaid lai yn gallu colli pleidleisiau yn yr etholiad dilynol”

Clodfori cytundeb Llafur a Phlaid Cymru

“Am rŵan, dw i’n fodlon ildio i fymryn o obaith fod rhywbeth, am unwaith, cadarnhaol, ar droed yng Nghymru”

Cofio curo Awstria ar y Cae Ras

“Bu i’r gwledydd chwarae dwy gêm yn y 1950au, gyda’r un gyntaf yn Vienna yn cael ei disgrifio fel “y gêm fwyaf budur rydw i erioed wedi ei …

Proses, nid (jyst) cytundeb

“Erbyn ei weld yn fanwl, mae yna lawer iawn o bethau da yn nghytundeb Llafur a Phlaid Cymru … mesurau adeiladol a chreadigol”

Deunydd gwleidydd yn Jess Fishlock

“Ymgyrch Laura McAllister i gael ei hethol yn aelod benywaidd UEFA ar Gyngor FIFA a oedd y bachyn ar gyfer y rhaglen”

Roc trwm, y Ddraig Goch a’r Manics!

“Ro’n i’n sôn am y gig ddiweddaraf wnes i fynychu sef The Eagles of Death Metal – lot fwy o hwyl nag ma’r enw yn awgrymu”

Talu am Dwristiaid

“Maen nhw’n dadlau y dylai Cymru wybod ei lle, yn fan chwarae i bobl o’r tu allan, Lloegr yn bennaf”

Adfent

“Dw i ddim angen lot o fwyd ’Dolig,’ ddeudish i wrth Mam ryw fora pan o’dd ei gwyneb hi mor wyn â’r llythyr o’dd hi …