safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Addysg Gymraeg yn dirywio yng Ngwynedd a Môn

Jason Morgan

“Mae pethau’n ddisyndod waeth draw yn Sir Fôn, gydag ond tua thraean o ddisgyblion yr ynys yn cael y mwyafrif o’u haddysg yn Gymraeg”

Gwersi Streic y Glowyr

Dylan Iorwerth

“Bellach, mi allwn ni weld yn gliriach be ddigwyddodd a’r ffordd y cafodd degau o filoedd o weithwyr a’u cymunedau eu haberthu”

Tudur yn tanio ar y radio

Gwilym Dwyfor

“Un o’r pethau mwyaf nodedig am Uned 5 oedd ei hapêl eang a’i gallu i esblygu”

Lleuwen yr archeolegydd cerddorol

Rhys Mwyn

“Gydag artistiaid fel Lleuwen, Gwenan Gibbard, ac yn amlwg hefyd Pedair, rydym yn gweld adfywiad newydd o’r traddodiad gwerin”

Uchelgais i’r Uwch Gynghrair?

Phil Stead

“Rydw i’n disgwyl newid mawr i’r strwythur y Gynghrair.

Blodau San Ffolant

Manon Steffan Ros

“Wnes i ddim prynu blodau iddi ar Ddiwrnod Santes Dwynwen. Ei syniad hi oedd i ni beidio trafferthu”

Brexit yn gyfle i gofio’r gwladychu?

Malachy Edwards

“Lle’r oedd Cymry bodlon i’w canfod yn gwasanaethu Imperialaeth Brydeinig yn y gwladfeydd tramor, a oedd Cymru wedi cydsynio?”

Byddwch bositif!

Barry Thomas

“Wrth gwrs bod trip i Ddulyn ymysg y caletaf”
Protestwyr gwreiddiol Cymdeithas yr Iaith yn sefyll ar Bont Trefechan heddiw

Cofio Gwilym Tudur

Robat Gruffudd

Bachan gwych a gwreiddiol, difyr a diffuant, athronydd nad oedd amser yn bwysig iddo

Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru’n un siomedig i’r Cymry

Gareth Blainey

Ar ôl i Robert Milkins godi’r tlws y llynedd, Sais arall aeth â’r tlws o Landudno eleni