safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Yr-Awen-o-sach-Modryb-Venedotia

Yr Awen o sach Modryb Venodotia – creadigrwydd Cymreig yn Wrecsam

Dr Sara Louise Wheeler

Yn groes i’r farn gyffredin, nid yw tân yr iaith Gymraeg wedi diffodd yn llwyr yn Wrecsam; mae’n bodoli fel gloÿnnau y gellir chwythu arnynt …

Ysbryd cydweithio Drakey ddim yn argyhoeddi

Huw Bebb

Roedd cynhadledd y Blaid Lafur yn llawn bwrlwm ddechrau’r wythnos, a phwy all eu beio?

Egni’r bobl Sorbaidd yn swyno

Izzy Morgana Rabey

“Rydw i newydd ddod nôl o daith gerddorol yn yr Almaen gydag Efa Supertramp a’i band Chwalaw, a’r delynores Cerys Hafana”

Jargon Bae Caerdydd

Barry Thomas

“Ry’n ni’n colli hyder pobl drwy ddefnyddio jargon y llywodraeth. Yn aml, mae’r geiriau hyn yn rhy gyffredinol ac amwys”

Penderfynu pledio’n euog

Phil Stead

“Mi’r oeddwn i yn casáu colli am flynyddoedd.

Creisus canol oed – antur ardderchog

Sara Huws

“Roedd hi’n ddwy flynedd yn union ers fy ysgariad wythnos diwetha – a dw i wedi bod yn dathlu”

Diferu cyfoeth neu ddiferu mewn cyfoeth?

Cris Dafis

“Talu am bryd bwyd y bachan mwya cyfoethog yn y tŷ bwyta ac wedyn gobeithio y gwnaiff e adael i ni lyfu ei blât…”

Cymru yn teimlo’n wahanol i weddill y deyrnas

Jason Morgan

“Gyda’r prif firi ar ben, efallai bod hi’n haws rŵan edrych yn ôl ar y cyfnod diweddaraf yma wedi marwolaeth y Frenhines”

Penblwydd Hapus, Arwel Hogia’r Wyddfa

Manon Steffan Ros

“Mae alawon y dyn yn gymaint o ran o’r fan hyn ag ydi caneuon yr adar mân sy’n nythu yng nghoed Llanberis”
Wrexham-ar-y-tomen-glas

Cae ras breuddwydion Wrecsam

Dr Sara Louise Wheeler

Nôl yn 2020, roedd bywyd yn rhibidirês o arswyd ac ansicrwydd.