Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â Golwg a Golwg360

Rydym wrthi’n profi gwefan newydd Golwg360 a Golwg+, ac hoffem glywed eich barn.

Beth sy’n dda am y safle? Beth sy ddim cystal? Ydych chi wedi profi unrhyw anawsterau neu broblemau? Sut fyddech chi’n gwella’r wefan yn y dyfodol?

Os oes problem technegol, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib i ni os gwelwch yn dda – er enghraifft, ar ba dudalen roeddech chi’n edrych ar y pryd; beth oeddech chi’n ceisio gwneud pan gafwyd y broblem; beth oedd y neges a ddangoswyd i chi, os oedd yna un.

Diolch – rydym yn gwerthfawrogi pob adborth.

Rhowch enw i ni plîs.

Mae angen cyfeiriad ebost dilys.

Nid oes rhaid rhoi enw a chyfeiriad, ond byddai’n ddefnyddiol er mwyn gallu cysylltu â chi. Ni chaiff eich gwybodaeth ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â’r telerau ac amodau.

Neu gallwch gysylltu â ni fel hyn:

Post

Cwmni Golwg
Blwch Post 4
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7LX

E-bost

Os ydych chi’n profi anawsterau gyda’r wefan neu â chwestiwn technegol, defnyddiwch y ffurflen uchod, os gwelwch yn dda.

Ymholiadau cyffredinol: cymorth@golwg.com
Datganiadau i’r wasg / stori i Golwg360: gol@golwg.com
Hysbysebu swydd: ymholiadau@golwg.com
Hysbysebu: hysbysebion@golwg.com

Ffôn

+44 (0)1570 423529