Mopio ar y mynyddoedd… ac ennill gwobr ryngwladol

Cadi Dafydd

“Pan wnes i adael y brifysgol yn 2014, doeddwn i erioed wedi bod fyny mynydd… erioed wedi bod fyny’r Wyddfa na dim byd”

Llety i godi hyder dysgwyr Cymraeg

Cadi Dafydd

Chwalu’r ffin rhwng dysgwyr a’r gymuned Gymraeg yw nod prosiect newydd yn Llanbedr Pont Steffan

Cerfluniau sy’n ystyried ymateb corfforol eu cynulleidfa

Cadi Dafydd

Mae gan y gynulleidfa ran amlwg yng ngwaith cerflunydd ifanc o Ddyffryn Conwy

Disgwyl am y golau ar draethau Cymru

Cadi Dafydd

Golwg ar arfordir Cymru, o Landudno i Borthcawl, yw testun arddangosfa ffotograffiaeth newydd un o orielau’r brifddinas

Legins gwyrdd-thiol Gemau’r Gymanwlad

Cadi Dafydd

Dwy fyfyrwraig sydd wedi cael y fraint o ddylunio legins eco-gyfeillgar i Dîm Cymru eu gwisgo yn ystod Gemau’r Gymanwlad

Cacennau, creadigrwydd a Fiat 500

Cadi Dafydd

Fiat 500, gitâr, tacsi, bag Chanel… does yna’r un gacen nad ydy Sadie Griffiths am fentro i’w phobi

Y pebyll posh sydd at ddant plant

Cadi Dafydd

“Rydyn ni wedi meddwl wedyn y bysa hi’n bosib ei logi fo allan am y diwrnod ar gyfer priodasau neu bartïon neu barti plu”

Pwytho map o gaeau ac enwau’r fro

Cadi Dafydd

“Mae pobol wedi gwirioni o’i weld, yn enwedig os oedden nhw wedi bod yn byw i ffwrdd”

“Ein llygredd NI sy’n llygru’r Arctig”

Cadi Dafydd

“Mae trafod yr amgylchedd a newid hinsawdd yn medru bod yn anodd efo plant”

Encil ecogyfeillgar i bobol ddod yn ôl at eu coed

Cadi Dafydd

“Rydyn ni’n byw mewn byd mor brysur, mae’r rhan fwyaf ohonom ni ar autopilot y dyddiau yma, a dw i’n cynnwys fy hun yn hyn yn bendant”