Y dyn sy’n arloesi drwy drin cyrls y Cymry

Cadi Dafydd

“Dw i’n gobeithio mynd o gwmpas salons y gogledd, mae lot o bobol o’r gogledd yn dod ata fi felly maen nhw’n desperate i fi fynd lan fan hynny”

Dod â diodydd iach o America i Arfon… a’u cynnig mewn cwpanau di-blastig

Cadi Dafydd

“Mae’r blas Meri Beri yn boblogaidd iawn, mae’n cynnwys llus, ceirios, mefus, bananas a sudd afal”

Y llyfr coginio sy’n fendith i fanc bwyd

Cadi Dafydd

Chwaraewr rygbi Cymru ac un o ddihirod Pobol y Cwm wedi cyfrannu at lyfr coginio dwyieithog newydd

Mapio’r llwybr garw o Gaerdydd i Gonwy

Cadi Dafydd

Mae Taith Cambria yn 298 o filltiroedd ac yn cymryd tair wythnos i’w gerdded

Côr CF1 yn ugain oed

Cadi Dafydd

Yn ogystal ag ennill llu o wobrau, mae cantorion y brifddinas wedi canu gyda Take That a Lulu

Ceisio datrys dirgelwch y bryngaerau

Cadi Dafydd

“Un o’r pethau rydyn ni eisiau ei wneud yw annog mwy o bobol i ymweld â’r fryngaer drwy glirio’r rhedyn a chodi byrddau gwybodaeth yn esbonio’r …

Chwilio am atebion i’r argyfwng hinsawdd

“Wrth gymryd rhan mewn sgyrsiau fel hyn yn y Cynulliadau un peth sy’n digwydd yn naturiol yw bod pobl yn dod i adnabod ei gilydd”

Pawb a’i fam eisiau camperfan

Cadi Dafydd

Mae’r cyn-asgellwr Shane Williams yn un o gwsmeriaid busnes newydd sy’n addasu’r fan gyffredin yn westy ar bedair olwyn

Y Parc sy’n denu pum miliwn y flwyddyn

Cadi Dafydd

Wrth i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddathlu carreg filltir nodedig, mae yna wynebu sawl her wrth i fwy a mwy fwynhau ‘gwyliau gartref’

Peintio geiriau a golygfeydd ein gwlad ar froc môr

Cadi Dafydd

“Mae broc môr yn ganfas rhad ac am ddim, yn syml”