Y salon sy’n steilio wigiau i bobol mewn angen

Cadi Dafydd

Mae busnes trin gwallt ar arfordir y gogledd yn y ras am wobr Dewi Sant oherwydd ei waith yn helpu cleifion canser

Clodfori Pen Llŷn mewn print

Cadi Dafydd

Mae dynes o Fanceinion wedi sgrifennu llyfr am ddysgu siarad Cymraeg, darganfod cerddoriaeth werin a busnesau lleol cynhenid

Canrif o raglenni radio a theledu dan yr un to

Cadi Dafydd

“Mae’r archif yn gasgliad mor gyfoethog o gynnwys, boed yn rhaglenni dogfen neu’n newyddion neu’n ddramâu neu’n chwaraeon neu beth bynnag”

Dathlu Llwybr yr Arfordir gyda cherddi a chelf

Cadi Dafydd

Mae gwaith ugain o artistiaid a beirdd blaenllaw wedi dod ynghyd dan un to mewn arddangosfa newydd i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru

Hanesion y rhai wnaeth ffoi rhag Hitler i Gymru

Cadi Dafydd

Mae yna straeon i gynhesu’r galon a rhai sy’n oeri’r gwaed yn rhan o arddangosfa go arbennig lawr ym Mae Caerdydd

Papur bro cyntaf Cymru’n 50 oed

Cadi Dafydd

Mae papurau bro wedi eu disgrifio fel “mudiad grymus yn hanes y Gymraeg”. A’r her at y dyfodol yw denu gwaed ifanc

Iwerddon, Affrica, Cymru a Jamaica

Cadi Dafydd

Mae cyfres newydd yn edrych ar hanes difyr a dwys y mewnfudwyr sydd wedi dod yma

Dysgwr y Flwyddyn yn 40 oed

Cadi Dafydd

Shirley Flower o Glwyd oedd y gyntaf i ddod i’r brig nôl yn 1983

“Gwefr gan yr oerfel” – y fam sy’n nofio mewn natur

Cadi Dafydd

“Dw i’n meddwl bod unrhyw un sy’n trio nofio gwyllt yn mynd yn gaeth yn eithaf sydyn”

Y deli sy’n bwydo’r Gymraeg ym Mhontcanna

Cadi Dafydd

“Dw i ddim yn meddwl gei di leoliad gwell na CannaDeli. Ti yng nghanol cymuned Gymraeg Caerdydd…”