Pwy fydd Dysgwr y Flwyddyn 2024?

Cadi Dafydd

“Doedd neb yn fy nheulu yn siarad Cymraeg, ond mae fy mrawd, fy nhad a fy nithoedd i gyd yn dechrau dysgu nawr hefyd!”

Y ferch sy’n harddu tai a chreu celf

Cadi Dafydd

“Fi wedi byw ar bwys y môr drwy fy oes, wastad wedi bod ar bwys yr arfordir yn gweld y traeth sy’n helpu fi gyda syniadau”

Y Cymro sy’n bencampwr MMA Ewrop

Cadi Dafydd

“Dim ots pwy ydy’r gwrthwynebydd, dw i’n cael yr un nerfau. Dw i ofn bob person dw i’n cwffio”

Agor bar llawn cynnyrch Cymreig A bragu cwrw

Cadi Dafydd

“Fydda i wedi gwneud y cwrw craidd – yr IPA, y stowt, blonde a stwff fel yna – ond dw i’n awyddus i wneud stwff eithaf wacky”

Tyfu te ym Mro Morgannwg

Cadi Dafydd

Mae gan fferm de gyntaf Cymru ddegau o filoedd o blanhigion, ac maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn arbrofi a pherffeithio’u cynnyrch

Dwy chwaer y Parti Pinc

Cadi Dafydd

“Mae o’n neis cael gweld y genod yn mwynhau, rydyn ni bob tro’n cael neges gan y mamau wedyn eu bod nhw wedi gwirioni”

Clwb bocsio Pencampwr Cymru

Cadi Dafydd

“Mae’r ffaith bod y plant yn troi fyny ac yn trio, mae hynny’n fuddugoliaeth. Rydyn ni’n falch o hynny”

Ioga i fabis

Cadi Dafydd

“Pan ti’n ffeindio allan dy fod yn feichiog am y tro cyntaf, mae o’n gallu bod reit unig os nad wyt ti’n adnabod pobol sydd wedi cael plant”

Meinir Gwilym yn gwerthfawrogi gwledd flodeuog yn Japan

Cadi Dafydd

“Mae garddio yn Japan yn grefft fel peintio llun – mae yna gymaint o elfennau i fod yn ymwybodol ohonyn nhw”

Y stripars sy’n newid y naratif

“Dw i ddim yn gadael i neb gymryd shit. Os mae yna rywbeth yn digwydd, maen nhw’n gallu siarad efo fi.