Nigella eisiau gwahoddiad i Casa Cadwaladr

“Dw i’n mawr obeithio y bydd y llyfr yn apelio at y to hŷn, ond hefyd i bobl ifanc sy’ ychydig bach yn nerfus i fentro i’r gegin hefyd”

Bachu cyfle i rannu doniau

Mae Caru Crefftio yn gyfrol sy’n dathlu creadigrwydd aelodau Merched y Wawr ac yn deillio o’r dudalen Facebook ‘Curo’r Corona’n Crefftio’

Meistr y Mônuts sy’n byw ar bedair awr o gwsg

“Dw i dal yn cael buzz o godi mor gynnar. Mi ddylwn i fynd i gysgu am saith bob nos ond dw i’n hoffi cael amser efo fy nghariad a’r cŵn”

Coffi i’r Cofis  

“Gobeithio erbyn y flwyddyn nesa’ fyddwn ni’n gallu gweini coffi o’r trelar a’r freuddwyd ydy agor rhosty”

Tanio’r dychymyg

“Ro’n i’n crynu cymaint ar y diwrnod cyntaf ro’n i yn methu agor y bag o glai”

Brat yn esgor ar ail frat…

“Pan o’n i yn y brifysgol wnes i weithio rhan amser yn Le Gallois, bwyty da iawn ym Mhontcanna, ac ro’n i’n mwynhau gymaint”

Pwmpio gwaed newydd i ‘Galon Ddramatig Cymru’

“Yn hytrach nag osgoi’r diwydiant trwm, rydyn ni eisiau dangos i ymwelwyr bod dwy i’r ardal, fel eu bod yn deall ei chymeriad unigryw”

Clic yn ôl i’r gorffennol

“Mae Eryri wastad wedi teimlo fel lle arbennig iawn i fi”

Y rocar yn troi’n athletwr

Dw i’n fwy ffit, o gorff a meddwl, heddiw nag o’n i pan o’n i’n 40

Tudur Owen yn achub caffi Cymraeg

“Mae arlwyo yn fy ngwaed” meddai’r digrifwr poblogaidd