Hunant wedi dihuno yn y cyfnod clo

 “Y syniad ydy taflu nôl y dwfe gwyn a gweld y gynfas liwgar oddi tano”

Banter Bois y Rhondda

“Pan o’n i yn yr ysgol do’n i byth yn credu bydden i ar y teli, ond wnes i jest troi lan a siarad lot o nonsens ag oedden nhw’n hoff fe”

Covid a Brexit – yr halen yn y briw

“Mae’n llawer anoddach anfon pethau at gwsmeriaid ac mae’n costio llawer mwy”

Codi gwên wrth dynnu tractor

98 o dractorau hen a newydd wedi ymgynnull yng nghae Canolfan Gymuned Camros ger Hwlffordd ar gyfer ‘Tractor Run’

Meistr y macaron

“Mae pethau wedi mynd yn boncyrs a dw i’n credu bod ennill y Bake Off llynedd wedi helpu lot hefyd”

Taith yr iaith…

Mae Cymdeithas Madog yn helpu pobl yng ngogledd America i ddysgu, defnyddio a mwynhau’r iaith Gymraeg. Fe fu Golwg yn holi rhai o’r aelodau

Y dyn denim ar Antur

“Dydy creu denim ddim yn grêt i’r amgylchedd – mae’n cymryd tua 2,000 o alwyni o ddŵr i wneud un pâr o jîns”

Dod â blas o’r Wladfa draw i Walia

“Yn ystod yr wythnos gyntaf wnaethon ni tua 500 o empanadas, ac mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel”

Crwydro gyda’r camera…

Gyda’r dyddiau’n hir a mwy o gyfleoedd i grwydro, mae cyfnod yr haf eleni yn adeg berffaith i botsian efo’r camera

O’r planhigyn i’r paned

Ystad De Peterston ym Mro Morgannwg yw’r gyntaf yng Nghymru i dyfu a phrosesu te stad unigol – ac mae ar werth yn un o siopau mwyaf eiconig …