Ail-danio’r angerdd dros dynnu lluniau… ac ennill gwobr fawreddog

Cadi Dafydd

“Mae’n bwysig trio gwneud rhywbeth gwahanol, i allu gwahaniaethu rhwng [gwaith] pobol eraill”

Cael blas garw ar fwyta pryfaid

Cadi Dafydd

Mae ffermwraig o Sir Benfro wedi sefydlu’r bwyty cyntaf ym Mhrydain sy’n gweini bwyd wedi ei greu o bryfaid

“Rhoi hotties mwyaf Cymru ar blât”… ac ymgyrchu dros hawliau merched

Cadi Dafydd

Pan nad ydy hi yn cyflwyno Tisho Fforc?, mae un o Gymry Llundain yn holi Harry Styles, Ed Sheeran a Lizzo

Dod i adnabod criw Gogglebocs Cymru

Cadi Dafydd

“Mae Gogglebocs yn rhoi cyfle i fi wylio teledu yn Gymraeg”

Y Wal Goch yn dod ynghyd ar drothwy Cwpan y Byd

Cadi Dafydd

Mae’n addo bod yn benwythnos a hanner draw yn Wrecsam lle mae gŵyl bêl-droed yn cael ei chynnal

Cwmni anrhegion Cymreig yn cyrraedd carreg filltir

Cadi Dafydd

Mae Adra yn cyflogi wyth o bobol leol ac wedi ennill gwobr am werthu ar y We

Codi ofn ar blant – a chythruddo rhieni!

Cadi Dafydd

“Mae hwn y math o lyfr dw i’n dychmygu plant yn smyglo i’r ysgol yn eu bagiau a dangos i’w gilydd amser chwarae”

Marmalêd Maesyfed – cychwyn y cyfan mewn bwthyn heb drydan!

Cadi Dafydd

Mae Joanna Morgan wedi ennill gwobrau rhyngwladol ac mae pobol yn taenu ei jam mewn bwytai ym mhedwar ban byd

Côr Caerdydd – côr Cymraeg gwreiddiol y brifddinas – yn dathlu pen-blwydd arbennig

Cadi Dafydd

Mae Pencampwyr Steddfod Tregaron eleni wedi canu gyda Bryn Terfel, Kiri te Kanawa a Barry Manilow

Y dylunydd sy’n rhoi ei stamp ar y Steddfod

Cadi Dafydd

“Mae dylunio ar gyfer Maes B wir yn bleserus achos mae o’n hollol wahanol i weddill y pethau dw i’n eu gwneud”