Huw Ffash yn dathlu 30 mlynedd ar deledu

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu bod e fwy o seren nag yw Huw Ffash. Mae pobol yn dod lan i siarad â Gruff”

Creu opera sy’n “lot o sbort” i blant

Cadi Dafydd

“Rhywbeth hollol naturiol yn yr Almaen i fynd i weld opera a bod yna blant yn mynd i’w gweld hi, felly mae o’n bwysig, a gwneud o yn y …

Twt Lol – y bragdy sy’n cael hwyl gyda’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Beth rydyn ni’n trio gwneud yw cael ychydig o hwyl gyda’r Gymraeg. Gyda’n cwrw ni mae yna stori tu ôl i’n cwrw, stori ddoniol neu ddiddorol”

Y chwarelwr sy’n mynydda gyda’i gamera

Cadi Dafydd

Ar ei deithiau mae’r mynyddwr yn tynnu lluniau trawiadol o fachludoedd tlws a chonglau anghysbell

Dathlu mam y Mab Darogan 

Cadi Dafydd

Mam y Mab Darogan fydd yn cael ei dathlu ar Ddiwrnod Owain Glyndŵr yn un o drefi Ceredigion

Chwareli a charthenni Cymru’n ysbrydoli crochenydd

Cadi Dafydd

“Mae’n braf cael adborth positif a fy mod i’n creu rhywbeth mae pobol yn barnu sydd ddigon da a’u bod nhw wir eisiau ei brynu fo”

O fynyddoedd Stiniog i fryniau Macedonia

Cadi Dafydd

“Dw i’n gweld darluniau fel ffurf celf eithaf democratig – mae o jyst ar gael, dydych chi ddim yn gorfod mynd i chwilio amdanyn nhw”

Sgandal brenhinol a gwesteion crand – adfywio hanes castell mwyaf Cymru

Cadi Dafydd

Mae Castell Caerffili, sydd â ‘phwysigrwydd hanesyddol anferth’, yn cael ei drawsnewid ar hyn o bryd ar gost o £10 miliwn

Y dawnswyr sydd wrthi ers dros hanner canrif

Cadi Dafydd

Dim ond llond llaw o glybiau dawns forys sydd ar ôl yng Nghymru ond mae’r Blaenau Sovereigns yn mynd o nerth i nerth
Sian Gwenllian AC a phlant ar bont uwch afon Ogwen

Troi’r Dŵr i’n Melin ein Hunain

“Y ffaith ein bod ni wedi llwyddo i gynhyrchu ynni glân – a ni bia fo! Hynny ydi rhan o gyfoeth Ynni Ogwen i fi”