Wyres Gwynfor yn cynnal y diddordeb teuluol

Cadi Dafydd

“Roedd fy wncwl Dafydd yn fasydd i un o’r bandiau Cymraeg cyntaf, Y Blew, ac fy wncwl Alcwyn oedd yn gwneud y lluniau iddyn nhw”

Cynnig dihangfa o’r byd digidol

Cadi Dafydd

Mae Gwersyll Pentre Ifan yn cynnig dihangfa i bobol ifanc o’r byd digidol a chyfle i  ailgysylltu â natur

STEIL.Yr Ysgwrn

Cadi Dafydd

“Roedd dewis sut i osod Yr Ysgwrn wrth wneud y gwaith adnewyddu yn dipyn o her!”

Cŵn ar y clwt – “argyfwng”

Cadi Dafydd

“Mae’r ddeng wythnos nesaf yn allweddol i Tirion, i achub y goes. Dydy hi ond yn ddeng wythnos oed”

Gwerthu’r cyfan er mwyn adeiladu’r freuddwyd

Cadi Dafydd

Mae miloedd ar filoedd yn dilyn cwpwl sy’n ceisio byw mor wyrdd a rhad â phosib

Huw Ffash yn dathlu 30 mlynedd ar deledu

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu bod e fwy o seren nag yw Huw Ffash. Mae pobol yn dod lan i siarad â Gruff”

Creu opera sy’n “lot o sbort” i blant

Cadi Dafydd

“Rhywbeth hollol naturiol yn yr Almaen i fynd i weld opera a bod yna blant yn mynd i’w gweld hi, felly mae o’n bwysig, a gwneud o yn y …

Twt Lol – y bragdy sy’n cael hwyl gyda’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Beth rydyn ni’n trio gwneud yw cael ychydig o hwyl gyda’r Gymraeg. Gyda’n cwrw ni mae yna stori tu ôl i’n cwrw, stori ddoniol neu ddiddorol”

Y chwarelwr sy’n mynydda gyda’i gamera

Cadi Dafydd

Ar ei deithiau mae’r mynyddwr yn tynnu lluniau trawiadol o fachludoedd tlws a chonglau anghysbell

Dathlu mam y Mab Darogan 

Cadi Dafydd

Mam y Mab Darogan fydd yn cael ei dathlu ar Ddiwrnod Owain Glyndŵr yn un o drefi Ceredigion