Peintio geiriau a golygfeydd ein gwlad ar froc môr

Cadi Dafydd

“Mae broc môr yn ganfas rhad ac am ddim, yn syml”

Rhoi hwb i fenywod hynod Pen Llŷn… a chodi arian i Steddfod Boduan

Cadi Dafydd

“Fe wnes i roi Dilys Cadwaladr fel y Dduwies sydd yn y cefndir, roedd hi’n athrawes ar Ynys Enlli yn y 1940au ac fe wnaeth hi ennill y Goron …

Dylunio dillad sy’n dibynnu ar natur

Cadi Dafydd

Mae gwaith dylunydd ffasiwn ifanc o Ardudwy yn gwbl ddibynnol ar natur

Gwerthu cawsiau i enwogion a thrigolion Gwlad y Medra

Cadi Dafydd

Roedd Nigel Slater, y cogydd a’r awdur llyfrau coginio, yn un o gwsmeriaid rheolaidd gwerthwr caws sydd wedi agor siop ar Ynys Môn yn ddiweddar

Rhoi’r ffermwyr yn y ffrâm

Cadi Dafydd

“Pan wnes i ddechrau tynnu lluniau i ddechrau roeddwn i reit swil”

Mopio ar y mynyddoedd… ac ennill gwobr ryngwladol

Cadi Dafydd

“Pan wnes i adael y brifysgol yn 2014, doeddwn i erioed wedi bod fyny mynydd… erioed wedi bod fyny’r Wyddfa na dim byd”

Llety i godi hyder dysgwyr Cymraeg

Cadi Dafydd

Chwalu’r ffin rhwng dysgwyr a’r gymuned Gymraeg yw nod prosiect newydd yn Llanbedr Pont Steffan

Cerfluniau sy’n ystyried ymateb corfforol eu cynulleidfa

Cadi Dafydd

Mae gan y gynulleidfa ran amlwg yng ngwaith cerflunydd ifanc o Ddyffryn Conwy

Disgwyl am y golau ar draethau Cymru

Cadi Dafydd

Golwg ar arfordir Cymru, o Landudno i Borthcawl, yw testun arddangosfa ffotograffiaeth newydd un o orielau’r brifddinas

Legins gwyrdd-thiol Gemau’r Gymanwlad

Cadi Dafydd

Dwy fyfyrwraig sydd wedi cael y fraint o ddylunio legins eco-gyfeillgar i Dîm Cymru eu gwisgo yn ystod Gemau’r Gymanwlad