Croesawu cyllid gwerth £130m i fusnesau bach a chanolig yn y Gyllideb

Fe ddaw fel rhan o gyhoeddiad y Canghellor Rishi Sunak yr wythnos hon

Abertawe a Chaerdydd yn dioddef waethaf yn sgil cynnydd mewn trethi

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am ostyngiad ar gyfer busnesau bach

Rishi Sunak

Cynyddu’r Cyflog Byw ar gyfer pobol dros 23 oed i £9.50 yr awr

£8.91 yw’r ffigwr ar hyn o bryd

Prisiau petrol wedi codi i’w lefel uchaf dros y penwythnos

142.94c y litr ar gyfartaledd – 0.46c yn uwch na’r record flaenorol

Galw am agor banciau cymunedol yn y canolbarth

Daw’r alwad gan Russell George, yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd dros Sir Drefaldwyn

Gwefan ac ap Tesco yn gweithio eto ar ôl cael eu hacio

Cafodd nifer fawr o bobol drafferthion wrth geisio siopa am fwydydd neu dracio archebion

Cwmni DST am arwain ar gynllun morlyn llanw newydd Blue Eden yn Abertawe

Bydd y prosiect yn creu miloedd o swyddi

Ras 10k Abertawe

Beirniadu cyngor sir am wario £156,000 ar gelf i harddu llwybrau seiclo a cherdded

Bwriad y darnau celf, yn ôl swyddogion, yw “cefnogi mentrau, grwpiau a diwylliant trwy roi llwyfan i dalent

Prisiau tai yng Nghymru wedi cynyddu 12.5% mewn blwyddyn

“Wrth edrych i’r dyfodol, rydyn ni’n disgwyl i’r cynnydd mewn prisiau tai barhau’n gymharol fywiog”

Diffyg dealltwriaeth ymysg banciau am yr heriau sy’n wynebu sefydliadau cymunedol, meddai arolwg

Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, yn rhybuddio y gallai ffioedd ychwanegol HSBC ar gyfrifon cymunedol “fygwth eu gallu i ailsefydlu wedi …