Ystyried rhoi fisas dros dro i fynd i’r afael â phrinder gyrwyr lorïau

Adroddiadau bod cyfyngiadau ar fewnfudwyr wedi cael eu llacio er mwyn ceisio datrys y sefyllfa

Codiad cyflog o £15,000 i Brif Weithredwr Cyngor Ceredigion

Bydd y Prif Weithredwr nawr yn derbyn cyflog o £130,000

Pwyso ar Lywodraeth Cymru i dalu am gyrsiau gyrru lorïau i bobol ifanc

Mae’r cyrsiau’n gallu costio hyd at £2,000 yr un i bobol ifanc sy’n hyfforddi

Cynlluniau i’w gwneud hi’n anghyfreithlon i fusnesau atal gweithwyr rhag cael tips

“Bydd ein cynlluniau yn sicrhau bod tips yn mynd i’r rhai weithiodd amdanyn nhw”

Llun gwneud o sut y bydd yr atomfa newydd yn edrych

Wylfa Newydd: trafodaethau “cychwynnol” gyda chwmnïau “sydd wedi gwneud cynigion i ddatblygu’r safle”

Galw ar y Canghellor Rishi Sunak i ymrwymo i’r prosiect yn ei adolygiad gwariant am y tair blynedd nesaf

Galw am sicrwydd y bydd cyflenwad nwy Cymru’n parhau yn sgil yr argyfwng ynni

“Rwyf wedi ysgrifennu at Ofgem yn dilyn y cyfarfod, gan ofyn am eu sicrwydd ysgrifenedig o barhad y cyflenwad i ddefnyddwyr Cymru”

Logo Undeb Rygbi Cymru

Dyledion net Undeb Rygbi Cymru wedi cynyddu i £114.4m

Ond fe wnaethon nhw elw cyn treth o £400,000 yn ystod y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mehefin

‘Y system nawdd cymdeithasol ddim yn gweithio i rentwyr yng Nghymru’

Dim ond 2.7% o’r tai a gafodd eu hysbysebu ar y farchnad dros yr haf oedd ar gael i rentwyr ar incwm isel, yn ôl Sefydliad Bevan

HSBC i hybu defnydd o’r Gymraeg mewn canghennau

Byddan nhw’n annog staff i wella sgiliau a gwybodaeth o’r iaith, yn ogystal â chynnig deunydd ysgrifenedig yn ddwyieithog

Gwerth dros £1 biliwn o bensiynau’r wladwriaeth heb eu talu

“Mae’n hanfodol bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cywiro tandaliadau ac yn gweithredu newidiadau i atal problemau tebyg yn y …