Naw ym mhob deg yn y gorllewin yn teimlo bod gwasanaethau bws wedi gwaethygu

Mae arolwg yn “paentio darlun clir”, yn ôl Plaid Cymru

Cymeradwyo cynlluniau llawn fferm wynt alltraeth yng Nghonwy

Gall fferm wynt alltraeth Awel y Môr bweru mwy na hanner cartrefi Cymru pan yn weithredol

Hwb bancio newydd yn gam ymlaen i arian parod

Catrin Lewis

Mae hwb bancio cyntaf Cymru wedi agor ym Mhrestatyn gyda’r bwriad o wneud bancio wyneb i wyneb yn haws
Adeiladwr

Rhaglen gyflogaeth yn targedu diwydiannau sydd â phrinder gweithwyr lleol

Ymhlith y diwydiannau mae ynni a’r amgylchedd; adeiladu; gweithgynhyrchu uwch, creadigol a digidol; twristiaeth a lletygarwch; iechyd; bwyd a …

Llyfrgell yn cyflwyno gwasanaeth bancio wythnosol

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Halifax yn ymweld â Llyfrgell Caerffili bob dydd Iau ar ôl i gangen leol gau ei drysau

Cofio Gareth Fôn Jones: ‘Noson arbennig i gofio person arbennig’

Lowri Larsen

Noson arbennig nos Sadwrn (Rhagfyr 9) i gofio tad, partner, mab, brawd, cyfaill, prifathro a gŵr busnes

“Siom aruthrol” yn y ffordd gyhoeddodd Pontins Prestatyn eu bod yn cau

Aelod o’r Senedd yn gofyn a ddylai fod yna newid yn y gyfraith er mwyn osgoi sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol

“Sobor ofnadwy” fod WHSmith yn cau siop arall yng Nghaernarfon

Lowri Larsen

Bydd yn cael “effaith reit drwm ar bobol Caernarfon”, yn ôl un o’r trigolion lleol

Stori luniau: Diwrnod o weithredu yn Aberteifi dros Balesteina

Cip ar dri digwyddiad gafodd eu cynnal yn y dref dros y penwythnos

Gwersyll Pontins ddim yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ceiswyr lloches

Daw hyn wedi’r newyddion annisgwyl y byddai gwersyll Pontins Prestatyn yn cau ar unwaith