Galw am roi gwasanaeth post mewn dwylo cyhoeddus yn dilyn “methiant” preifateiddio

Daw’r alwad gan Liz Saville Roberts a Mabon ap Gwynfor yn sgil streic yn Nolgellau

“Polisïau economaidd ffantasïol” Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn peryglu economi’r Deyrnas Unedig

Huw Bebb

“Rydan ni’n symud o’r byd ffantasi i’r byd go iawn ac mae pobol yn mynd i ddioddef oherwydd bod y bobol yma wedi cael rhoi ei ffantasïau ar …

Bwyty annibynnol yn Nolgellau’n cau ei ddrysau am y tro olaf oherwydd y cynnydd mewn costau ynni

Penderfynodd y Gatehouse Steakhouse bod rhaid cau ei ddrysau ar ôl derbyn dyfynbris o £7,378 y mis am nwy a thrydan

“Angen ystyried o le ddaw ein hynni” wrth i’r bunt ddisgyn, yn ôl economegydd

Elin Owen

“Gallem yng Nghymru ddarparu trydan llawer, llawer rhatach a fyddai o gymorth yn y tymor hir,” meddai Dr John Ball
Kwasi Kwarteng

Kwasi Kwarteng yn cyhoeddi “cynllun cynhwysfawr” – cyfres o doriadau trethi a chymorth i dalu biliau ynni

Ymhlith y mesurau mwyaf dadleuol sydd dan y lach gan wrthbleidiau mae dileu’r cap ar fonws bancwyr a chael gwared ar y cynnydd yn y dreth …

“Rhaid trethu elwon anferth y cwmniau nwy ac olew”

Bydd Kwasi Kwarteng, y Canghellor newydd, yn cyhoeddi cyllideb fach fore heddiw (dydd Gwener, Medi 23) a’r disgwyl yw y bydd yn cynnwys …

‘Rhaid i Ganghellor San Steffan gynnig setliad ariannol sy’n gweithio i Gymru’

“Mae gan y Prif Weinidog a’r Canghellor gyfle euraidd yr wythnos hon i newid cwrs a dechrau adfer y difrod a wnaed gan lymder a …

Awgrym na fydd y newid i reolau ffracio Lloegr yn effeithio ar waharddiad Cymru

Daeth cadarnhad heddiw (Medi 22) y bydd ffracio’n cael ei ganiatáu eto yn Lloegr, sy’n “arbennig o ingol” ar union ddyddiad …

Croesawu bod Stena Line wedi prynu hen safle Alwminiwm Môn

Bydd y pryniant yn rhoi “hwb sylweddol” i Gaergybi, Ynys Môn ac i economi Cymru, medd dirprwy arweinydd Cyngor Môn

“Testun pryder” bod cyfradd cyflogaeth menywod yng Nghymru wedi gostwng

Cadi Dafydd

67.7% o fenywod rhwng 16 a 64 oed mewn gwaith rhwng mis Mai a Gorffennaf 2022, y gyfradd gyflogaeth isaf ers 2015