Arian a Busnes

Network Rail yn cael £1bn yn llai ar gyfer gwelliannau

Mae’n dilyn Adolygiad Gwariant y Canghellor wythnos ddiwethaf

Arian a Busnes

Ail weithiwr ffatri fwyd yn marw yn sgil achosion o’r coronafeirws ar y safle

GMB yn galw am brofion torfol a chyflog llawn i weithwyr absennol

Arian a Busnes

Cyfyngiadau Covid-19: Busnesau gogledd Cymru yn galw am eglurhad gan y Prif Weinidog

Llythyr gan dros 130 o fusnesau yn rhannu eu pryderon am effaith negyddol y cyfyngiadau newydd ar y sector lletygarwch

Arian a Busnes

Wizz Air yn agor llwybrau newydd ym maes awyr Caerdydd

Mae disgwyl i’r cwmni hedfan greu 40 o swyddi

Bonmarché
Arian a Busnes

Bonmarché yn nwylo’r gweinyddwyr

Yr ail waith i’r gadwyn siopau fynd i ddwylo’r gweinyddwyr mewn ychydig dros flwyddyn

Arian a Busnes

Rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal pleidlais cyn cyflwyno cyfyngiadau newydd, medd Darren Millar

Y Ceidwadwyr Cymreig yn poeni am effaith y cyfyngiadau ar fusnesau

Arian a Busnes

Arcadia a Debenhams: galw ar Lywodraeth Cymru i gamu i mewn i achub swyddi

“Newyddion dinistriol” medd Helen Mary Jones

Arian a Busnes

Dros 200 o dafarndai Brains i gau

Bydd bragdy mwyaf Cymru yn rhoi 1,500 o weithwyr ar ffyrlo tra bod dros 100 o dafarndai yn y gogledd wedi gwahardd y prif weinidog am 18 mis

Adam Price
Arian a Busnes

“Diffyg rhesymeg” yng nghyfyngiadau coronafeirws Rhagfyr Cymru

Plaid Cymru’n galw am gyfaddawd i helpu’r diwydiant lletygarwch

Arian a Busnes

Cau siopau Debenhams yn “newyddion difrifol i Fangor”

Mae’r cwmni am gau eu 124 o siopau yng ngwledydd Prydain wrth i’r cwmni gael ei ddirwyn i ben