Arian a Busnes

Ysgrifennydd Cymru’n mynd i safle dur Celsa ar ei ymweliad cyntaf ers gwarchae’r coronafeirws

Mae cwmni Celsa wedi derbyn benthyciad gan Lywodraeth Prydain

Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian
Arian a Busnes

Plaid Cymru’n galw ar gwmni Reach i ystyried peidio â thorri swyddi

“Cam mawr yn ôl” fyddai rhannu cynnwys o Loegr nad yw’n berthnasol i Gymru

Arian a Busnes

Croesawu’r cynlluniau ar gyfer tacsi dŵr rhwng Cymru a Lloegr

Cynllun “cyffrous ac arloesol”, yn ôl yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd, Russell George

Arian a Busnes

Amlinellu’r cynlluniau i gau strydoedd trefi Ceredigion

Fe ddaw wrth i’r Cyngor Sir ei gwneud hi’n ddiogel i bobol fynd allan i siopa

Arian a Busnes

Mark Drakeford yn ymweld â busnesau twristiaeth wedi’r ailagor

Fe fydd prif weinidog Cymru’n ymweld ag un o fusnesau Bro Morgannwg heddiw (dydd Sadwrn, Gorffennaf 11)

Arian a Busnes

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn poeni am ddyfodol papurau newydd Cymru

Fe ddaw ar ôl i benaethiaid Media Wales rybuddio am golli hyd at 70 o swyddi

Arian a Busnes

Swyddi 70 a mwy o newyddiadurwyr Media Wales yn y fantol

Mae swyddi dros 70 o newyddiadurwyr yn y fantol yn Media Wales, sy’n cyhoeddi’r Western Mail, y South Wales Echo a WalesOnline, yn ôl …

Arian a Busnes

Colli “cannoedd” o swyddi Laura Ashley – “ergyd drom i ganolbarth Cymru”

Yr AS lleol, Russell George, yn gofidio am ddyfodol gweithwyr yr ardal
Arian a Busnes

Mwy na 300 o swyddi yn y fantol yng Nghaerffili

General Electric yn cyhoeddi ei fod am gael gwared ar 369 o swyddi

Arian a Busnes

450 o swyddi yn y fantol yn y Celtic Manor

Dyletswydd i gynnal y swyddi, meddai Delyth Jewell