Arian a Busnes

Ffatri Ford ym Mhen-y-bont yn cau

Ar ôl 40 mlynedd o waith cynhyrchu bydd ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cau ei drysau am y tro olaf heddiw

Arian a Busnes

Cyhoeddi cynllun cefnogi swyddi i gymryd lle’r cynllun ffyrlo

Y Canghellor Rishi Sunak yn datgelu ei ‘gynllun i’r economi dros y gaeaf’

Arian a Busnes

Galw ar y Llywodraeth i gyfathrebu’n well gyda busnesau wrth i Brexit agosáu

“Nifer o gwestiynau” sydd angen eu hateb, yn ôl Siambrau Masnach Prydain

Rishi Sunak
Arian a Busnes

Canghellor yn ‘ystyried cynllun cymorth swyddi fel yr Almaen’ wrth i bwysau gynyddu arno i weithredu

Kurzarbeit – cynllun sy’n caniatáu i gwmnïau dorri oriau gwaith yn sylweddol mewn cyfnod economaidd caled

Awyren
Arian a Busnes

Pobol Cymru’n chwilio am y Maldives fwyaf wrth geisio trefnu gwyliau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Ymchwil yn awgrymu bod rhestrau cwarantîn coronafeirws yn dylanwadu ar gynlluniau pobol

Arian a Busnes

Ailagor rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin am gostio llai na’r disgwyl, medd adroddiad

Adroddiad newydd yn ategu’r achos dros ailagor y rheilffordd

Arian a Busnes

Cau lleoliadau yn Abertawe am dorri rheolau Covid-19

Nifer o fwytai a thafarndai wedi eu heffeithio gan reolau ac achosion o’r coronafeirws yn Abertawe
Arian a Busnes

Cau tafarndai yng Nghymru, a’r mesurau newydd eraill sy’n dod i rym

Mark Drakeford wedi cyflwyno cyfres o fesurau wrth annerch y genedl neithiwr (nos Fawrth, Medi 22)

Pen ac ysgwydd Vaughan Gething
Arian a Busnes

Vaughan Gething yn croesawu sylwadau Llywodraeth Prydain ar weithio o gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori pobol i weithio o gartref ers dechrau’r pandemig