Cynghrair Twristiaeth Cymru’n beirniadu cynlluniau i fynd i’r afael â’r argyfwng ail dai

Eisoes mae papur newydd ‘The Telegraph’ wedi beirniadu’r cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru sy’n addo mynd i’r afael â’r argyfwng

Banc Barclays i gau chwech o’u canghennau yng Nghymru

Mae disgwyl i’r canghennau yng Nghaernarfon, Porthmadog, Gorseinon, Port Talbot, Mynwy a Chas-gwent gau fis Chwefror

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £45m er mwyn hyfforddi staff a chefnogi busnesau bach a chanolig

Bydd y cyllid yn cefnogi mwy na 1,000 o fusnesau, yn helpu i greu 2,000 swydd newydd, ac yn diogelu 4,000 swydd arall

Lansio ymgyrch #GwenerGwyrdd i annog pobol i droi eu cefnau ar Ddydd Gwener Du

Mae Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru yn gofyn i bobol beidio prynu unrhyw beth ddydd Gwener (Tachwedd 26), neu brynu gan gwmnïau cynaliadwy lleol

Creature Sound

Lleoliad cerddorol yn Abertawe am gau ei ddrysau wedi helynt sinema gyfagos

Mae Creature Sound yn dweud nad oes modd iddyn nhw weithredu’r pasys Covid mewn modd sy’n gofalu ac yn gwarchod hawliau pawb

Trafnidiaeth Cymru dan y lach unwaith eto am drenau gorlawn

Roedd trenau gorlawn wedi eu gweld yn dilyn y gêm rhwng Cymru ac Awstralia dros y penwythnos

Cynnal pleidlais ar weithredu diwydiannol yn erbyn Tesco

Bydd gweithwyr o ganolfannau dosbarthu, yn cynnwys safle Magwyr yng Ngwent, yn pleidleisio yn y bythefnos nesaf

Cinema & Co Abertawe

Galw ar sinema annibynnol i ymbellhau oddi wrth “grwpiau asgell dde eithafol”

Cangen Abertawe’r mudiad Stand Up To Racism wedi ysgrifennu llythyr agored at Cinema & Co., sy’n gwrthod gweithredu pasys Covid

GMB

Aelodau undeb GMB sy’n gweithio i Panasonic Caerdydd yn cyhoeddi streiciau

Mae’n dilyn anghydfod ynghylch cyflogau

Cinema & Co Abertawe

Sinema annibynnol yn anwybyddu gorchymyn i gau tros y pasys Covid-19

Roedd Cinema & Co yn mynnu na fydden nhw’n gofyn am gael gweld pasys cwsmeriaid cyn iddyn nhw gael mynediad i’r lleoliad