Stryd Fawr
Arian a Busnes

Llafur Cymru’n cyhoeddi cynllun swyddi i helpu’r Stryd Fawr

Ymhlith y cynlluniau mae banciau cymunedol newydd

Arian a Busnes

Ailagor siopau yn gyfle i “godi calonnau pobol leol”

“Rydw i’n hyderu bod y cyfnodau clo drosodd, ac y cawn barhau gyda chynnig ein gwasanaeth ar y stryd fawr gyda phwyll a gofal,” medd perchennog arall

Logo Gwasanaeth Iechyd Cymru
Arian a Busnes

‘Bydd Covid-19 yn rhoi pwysau ariannol ar y gwasanaeth iechyd am flynyddoedd i ddod’

“Rhagolygon ar gyfer cyllideb Cymru yn rhai go llwm,” yn ôl Canolfan Llywodraethiant Cymru

Arian a Busnes

Gweithiwr gofal o dde Cymru yn ennill £1m  

Ennillodd Sara Thomas o Dreharris ar gerdyn crafu er nad yw hi’n “eu prynu’n aml”

Arian a Busnes

Achub oddeutu 2,000 o swyddi cwmni Peacocks

… a 200 o siopau’r cwmni sydd â siopau ledled de Cymru

Arian a Busnes

Penderfyniad wedi’i wneud i roi’r gorau i gefnogi Ardal Gwella Busnes Aberystwyth

Mae’r bartneriaeth yn cael ei rheoli gan Aberystwyth ar y Blaen, ac yn cael ei harwain a’i hariannu gan fusnesau o fewn yr ardal

Arian a Busnes

Elw Next wedi haneru ar ôl gorfod cau siopau

Elw cyn treth y cwmni dillad a nwyddau cartref wedi gostwng 54% i £342m am y flwyddyn hyd at fis Ionawr

Arian a Busnes

Codiad cyflog i filiynau o bobol wrth i’r isafswm cyflog gynyddu

Y Cyflog Byw Cenedlaethol yn codi 2.2% gan gynyddu i £8.91 yr awr, a bydd yn cael ei roi i bobol 23 a 24 oed am y tro cyntaf

Arian a Busnes

Disgwyl i filiau nwy a thrydan godi bron i £100 y flwyddyn o Ebrill 1

Ofgem wedi caniatáu i gyflenwyr drosglwyddo’r cynnydd mewn prisiau nwy a thrydan i gwsmeriaid

Arian a Busnes

‘Rhaid sicrhau bod gweithwyr yn rhan o’r trafodaethau ynghylch dyfodol Liberty Steel,’ meddai Plaid Cymru

“Yr unig ddyfodol tymor hir diogel a chynaliadwy i weithfeydd dur Cymru yw dychwelyd ei berchnogaeth i ddwylo’r Cymry”