Arian a Busnes

Chwyddiant wedi dyblu i 0.6%

Roedd yn 0.3% ym mis Rhagfyr

Arian a Busnes

Llywodraeth Cymru yn addo “gwneud popeth o fewn ein gallu” i gefnogi busnesau

Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi rhoi £1.7bn i gefnogi busnesau ers dechrau’r pandemig

Arian a Busnes

HSBC i gau canghennau yng Nghymru

“Mae hwn yn benderfyniad strategol y mae angen i ni ei gymryd i gael rhwydwaith o ganghennau sy’n addas ar gyfer y dyfodol,” …

Arian a Busnes

Brittany Ferries yn lansio llwybr Cherbourg-Rosslare ddeufis yn gynnar yn sgil pwysau Brexit

Cwmnïau’n osgoi’r biwrocratiaeth ychwanegol ym mhorthladdoedd Cymru

Arian a Busnes

Lesley Griffiths yn tynnu sylw San Steffan at fygythiad Brexit i bysgodfeydd Cymru

Mae’r pysgodfeydd yn wynebu “sefyllfa ddifrifol”, meddai

Arian a Busnes

Economi’r Deyrnas Unedig wedi crebachu ym mis Tachwedd

Yr ail glo yn Lloegr yn cael y bai am ostyngiad o 2.6% mewn GDP

Arian a Busnes

Pysgotwr o Ben Llyn yn dweud nad yw wedi cael ei dalu ers mis Tachwedd

Y diwydiant wedi cael “dim help” gan y Llywodraeth, meddai, wrth i’r gwleidyddion ddadlau

Arian a Busnes

Tesco yn cyhoeddi gwerthiant calonogol dros gyfnod y Nadolig  

Ond disgwyl i gostau’r pandemig gyrraedd  £810m eleni

Arian a Busnes

Whitbread yn cael gwared a 1,500 o swyddi

Gwerthiant y grŵp, sy’n berchen Premier Inn, wedi haneru yn dilyn cyfyngiadau’r coronafeirws

Arian a Busnes

Buddsoddiad gwerth £14.4m yn Hufenfa De Arfon

Y bwriad yw cynyddu’r cynhyrchiant o 15,000 tunnell o gaws y flwyddyn i 23,000 tunnell