Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn
Arfbais y sir ar adeilad y cyngor

Parcio am ddim i hybu busnesau lleol Gwynedd ar drothwy’r Nadolig

Bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r sir ar ôl 11yb bob dydd rhwng Rhagfyr 10 a 27

Penillion am Fethesda yn fan cychwyn personoleiddio llechi

Lowri Larsen

“Rwy’ wrth fy modd pan mae pobol yn cysylltu efo fi yn dweud bo nhw eisiau i mi wneud rhywbeth personol iddyn nhw neu rywun arall”

“Dim opsiwn arall” i staff prifysgolion ond streicio

Cadi Dafydd

“Mae llawer o’n cydweithwyr yn mynd i ffwrdd yn sâl, mae e wir yn mynd yn toxic gweithio dan yr amgylchiadau hyn”

Ffair Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dod â phobol yn ôl at ei gilydd

Lowri Larsen

“Mae plant wedi colli allan yn gymdeithasol oherwydd y cyfnod clo”

Gofyn i siopau a busnesau rannu eu profiadau am effaith cau Pont Menai

Cafodd ei chau ar frys ar Hydref 21 yn sgil pryderon am ddiogelwch
Gareth Bale Penderyn

Penderyn yn denu Gareth Bale

Bydd capten Cymru’n llysgennad ac yn gyfranddaliwr, er nad yw’n yfed alcohol

Ysgrifennydd Cyllid Cymru’n galw ar y Canghellor “i fuddsoddi mewn pobol a gwasanaethau cyhoeddus”

“Mae’r economi yn dirywio, ac rydyn ni’n wynebu’r dirwasgiad hiraf ers y Dirwasgiad Mawr,” yn ôl Rebecca Evans
Ben Lake

Plaid Cymru’n rhybuddio am ddiffyg atebion i’r argyfwng ynni

Maen nhw’n poeni y bydd rhagor o bobol yn cael eu gwthio i dlodi