Wizz Air yn cwtogi eu hamserlen ym Maes Awyr Caerdydd dros dro

Bydd yr amserlen yn cael ei chwtogi rhwng Medi 19 a mis Ebrill 2023 yn sgil “pwysau macro-economaidd cynyddol”

‘Angen ymateb yr un mor chwyldroadol â’r system ffyrlo i’r argyfwng costau byw’

Cadi Dafydd

“O ran yr effaith mae e’n sicr fel Covid, ond dydy’r llywodraeth yn San Steffan ddim yn fodlon cydnabod bod problem,” medd Delyth Jewell
Karen Evans

Oriel gelf yn helpu gwasanaeth cyfieithu i gyrraedd eu miliwn

Mae oriel Y Galeri yng Nghaerffili yn dathlu llwyddiant Helo Blod, gwasanaeth cyfieithu a chyngor Cymraeg, wrth iddyn nhw gyrraedd miliwn o eiriau
Cann Office

Cais i godi rhagor o lety gwyliau ar safle gwesty’r Cann Office yn Llangadfan

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae’r cais yn “cynnig profiad gwyliau unigryw, gan alluogi ymwelwyr i ymlacio a dianc yn y lleoliad gwledig hwn”

“Rhaid i’r diwydiant twristiaeth weithredu’n gyflymach i leihau ei allyriadau carbon”

Cadi Dafydd

“Dydyn ni ddim yn gweld bod y ras at sero-net o fewn twristiaeth yn cael ei harwain yn ddigon cryf,” meddai arweinydd yn y maes o Benarth

Galw am ddileu’r cynnydd mewn prisiau ynni ym mis Hydref

Byddai parhau â’r cynllun yn “esgeulus”, yn ôl Jane Dodds
Parc yr Wyl yng Nglyn Ebwy

Cyflwyno cynlluniau ar gyfer Parc yr Ŵyl yng Nglyn Ebwy

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae cwmni o Birmingham sy’n berchen ar y safle eisiau ei droi’n ganolfan fusnes

NFU Cymru’n herio’r penderfyniad i gynnig smwddis di-laeth yn unig yn yr Eisteddfod

Mae’r undeb wedi cyfarfod â Chyngor Sir Ceredigion er mwyn lleisio pryderon

Beirniadu Barclays am adael Dolgellau – a galw am beiriannau twll yn y wal i’r dref

Mabon ap Gwynfor a Liz Saville Roberts yn cyhuddo banciau’r stryd fawr o anwybyddu anghenion yr etholaeth
1888 Down the Gully

Cwrw Cymreig newydd yn croesawu cefnogwyr Lloegr a De Affrica i Gaerdydd

Bydd gêm griced ugain pelawd rhwng y ddwy wlad yn cael ei chynnal yng Ngerddi Sophia heno (nos Iau, Gorffennaf 28)