Car Aston Martin DBX SUV

SUV sy’n cael ei gynhyrchu yn Sain Tathan yn adfywio gwerthiant Aston Martin

Cafodd mwy na 1,350 o’r cerbydau eu prynu gan gwsmeriaid yn nau fis cyntaf eleni

Gweithwyr Canolfannau Gwaith yn bygwth mynd ar streic

Mae’r undeb yn gwrthwynebu’r penderfyniad i “fynnu” bod mwy o weithwyr yn dychwelyd i’r gweithle, ac i ddechrau ailagor y …

Debenhams Caerdydd ac Abertawe’n cau mis yma

Mae Boohoo wedi prynu gwefan a brand Debenhams, a bydd eu holl siopau’n cau erbyn Mai 15

Adeiladwr

Gweithwyr Cymru am weld mwy o bwerau datganoli i Gymru, yn ôl ymchwil newydd

Mae adferiad teg a gwyrdd, a chodi cyflogau yn y sector cyhoeddus ymhlith rhai o brif flaenoriaethau eraill gweithwyr cyn yr etholiad

Y Cymry sydd fwyaf tebygol o brynu cynnyrch sy’n eco-gyfeillgar

Ymchwilwyr wedi bod yn holi pobol gwledydd Prydain

Cwmni cydrannau ceir i gau ei ffatri yng Ngorseinon

Toyoda Gosei yn bwriadu dirwyn ei fusnes yn y Deyrnas Unedig i ben

Undeb yn galw am wneud mwy i orfodi rheolau diogelwch Covid yn y gweithle

Ystadegau newydd yn dangos mai dim ond 1 o bob 4 cyflogwr yng Nghymru sy’n dilyn rheoliadau Covid y llywodraeth

Gallai adeiladu band eang ffeibr llawn roi hwb mawr i economi Cymru

Astudiaeth newydd yn datgelu y gallai ei gyflwyno gefnogi 49,000 o weithwyr newydd

TSB yn lansio mwy na 40 o wasanaethau “pop up” newydd

“Bydd y gwasanaeth pop up yn cefnogi ein cwsmeriaid mewn rhannau o’r wlad lle mae’n cymryd mwy o amser i gyrraedd cangen TSB”