Airbus Brychyn
Arian a Busnes

“Newyddion dychrynllyd”: 1,435 o swyddi Airbus yn diflannu ym Mrychdyn

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig i “gamu i’r adwy”

Awyren wen yn hedfan trwy awyr las
Arian a Busnes

Rhybudd gan undeb am ddyfodol y diwydiant awyrennau

Daw hyn yn sgil cyhoeddiad am golli 1,700 o swyddi Airbus

Arian a Busnes

Canolfan antur yng Nghonwy ddim am ailagor eleni

Bydd Adventure Parc Snowdonia ynghau am weddill y flwyddyn

Arian a Busnes

Disgwyl i dafarndai a bwytai tu allan yng Nghymru ail-agor ar Orffennaf 13

Ond yn amodol ar achosion o’r coronafeirws yn parhau i ostwng

Airbus Brychyn
Arian a Busnes

“Nid dyma ddechrau’r diwedd i Airbus ym Mrychdyn” – Gweinidog yr Economi

Llywodraeth Cymru am “sefyll ochr yn ochr” gyda gweithwyr
Arian a Busnes

Pryder am ddyfodol cwmni argraffu’r Cambrian Printers yn Aberystwyth

Yn sgil y coronafeirws mae Cambrian Printers wedi penderfynu dechrau proses ymgynghori ffurfiol â gweithwyr y cwmni.
Y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd
Arian a Busnes

Datblygwyr y Gyfnewidfa Lo yn mynd i’r wal

Signature Living yn rhedeg cyfres o westai, datblygiadau tai a busnesau eraill

Airbus Brychyn
Arian a Busnes

Airbus am dorri 15,000 o swyddi yn sgil “argyfwng dwys”

Bydd yn effeithio ar safleoedd y cwmni ar draws y byd

Arian a Busnes

“It’s Clan-Goth-Len” medd fideo’n hysbysebu Bragdy Llangollen

Mae’r fideo wedi cael ymateb negyddol ar dudalen Facebook y bragdy