Creu dau borthladd rhydd yn dod â “photensial economaidd anferth”, yn ôl Plaid Cymru

Bydd y safleoedd yn derbyn hyd at £26m yr un gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac mae disgwyl iddyn nhw greu tua 20,000 o swyddi

Tai yn costio 6.2 gwaith yn fwy na’r cyflog cyfartalog yng Nghymru’r llynedd

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn amcangyfrif mai pris cyfartalog tŷ oedd £190,000, tra bo cyflogau cyfartalog gweithwyr llawn amser yn £30,600

TUC Cymru’n lansio adnoddau ynghylch aflonyddu rhywiol yn y gweithle

Mae dros 50% o fenywod wedi dioddef aflonyddu yn y gweithle, yn ôl y gyngres undebau llafur
Qatar Airways

Cyhoeddiad Qatar Airways yn cynnig “gobaith” i Gaerdydd

Daw hyn wrth i’r cwmni teithiau awyr gyhoeddi eu bod nhw am ddechrau hedfan o Birmingham eto am y tro cyntaf ers y pandemig Covid-19

Gwrthod cais i droi bwyty gafodd ei losgi mewn tân yn llety gwyliau

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae adran gynllunio Cyngor Ceredigion wedi amlinellu nifer o resymau ynghylch eu penderfyniad

Atyniad twristaidd newydd Abertawe’n denu buddsoddiad gwerth £4m gan Lywodraeth Cymru

Skyline Enterprises Ltd sy’n arwain y fenter gwerth £34m, sydd wedi cael un o’r buddsoddiadau twristiaeth mwyaf yng Nghymru ers blynyddoedd

“Hatric” o fethiannau o ran economi Cymru

Llai mewn gwaith, mwy yn ddiwaith a mwy yn economaidd anweithgar

“Rhagolygon llwm i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru”

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn lladd ar y cynlluniau i gyflwyno treth dwristiaeth

“Os ydach chi’n colli’r dafarn, rydach chi’n colli’r gymuned hefo fo”

Lowri Larsen

Yn sgil y Gyllideb, bydd y dreth ar gwrw 11 ceiniog yn is mewn tafarndai na’r dreth mewn archfarchnadoedd

Mark Drakeford yn ymweld â Ffrainc i gwrdd â chwmnïau sy’n buddsoddi yng Nghymru

“Mae’r cysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad wedi’u gwreiddio yn yr hanes a’r diwylliant rydyn ni’n eu rhannu,” meddai Mark Drakeford