Gallai Cymru annibynnol fuddsoddi biliynau yn rhagor mewn gwasanaethau cyhoeddus, yn ôl adroddiad

Mae ymchwil Melin Drafod yn dadlau y byddai’n ddarbodus gwella sefyllfa gyllidol Cymru o ryw 6-7% o GDP dros gyfnod o amser drwy newidiadau polisi

Cymunedoli

Selwyn Williams

Selwyn Williams o Gwmni Bro Ffestiniog sy’n cynnig syniadau ar gyfer trafod a chreu model o ddatblygu cymunedol dros Gymru

Cannoedd o swyddi yn y fantol yn ffatri 2 Sisters Llangefni: ‘Ergyd i’r Gymraeg a chymunedau’

“Mae hyn yn newyddion trychinebus i’r holl weithwyr hynny sydd mewn perygl o golli eu swyddi yn ffatri 2 Sisters yn Llangefni”

Strydoedd Unigryw: “Mae hi wedi bod yn dda cydweithio a chael cefnogaeth busnesau lleol”

Nod y prosiect yw sicrhau bod strydoedd mewn cymunedau gwledig yn gallu cystadlu â siopau ar-lein er mwyn cynyddu nifer eu hymwelwyr a’u hincwm

Beth fydd dyfodol Tafarn yr Eagles yn Llanuwchllyn?

Lowri Larsen

Mae’r dafarn ar werth, ac mae’r perchnogion yn awgrymu y gellid ei phrynu fel tafarn gymunedol

‘Manteision posib i lesiant, cynhyrchiant a’r amgylchedd efo wythnos waith pedwar diwrnod’

Cadi Dafydd

“Os ydyn ni am i bobol ymgysylltu’n gadarnhaol â’u gwaith, fedrith gwaith ddim bod yn bopeth i rywun.

Ystyried cynlluniau i uwchraddio adeilad tafarn Ty’n Llan

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Daeth trigolion Llandwrog ynghyd i brynu’r dafarn y llynedd wedi iddi gau ei drysau yn 2017
Ann Davies a John Davies tu fas siop gemwaith 11+13 Rhodfa'r Gogledd, 2018

Siop T.J. Davies yn ddyledus i’w staff wrth i’r busnes yn Aberystwyth baratoi i gau ei ddrysau

Lowri Larsen

Mae’r siop, sydd wedi bod yn y teulu erioed, wedi bod yn gwasanaethu’r dref ers 75 o flynyddoedd
Peilon a gwifrau yn erbyn awyr las ac ambell gwmwl gwyn

Cynllun gostyngiad mewn biliau ynni newydd i fusnesau: beth sydd angen ei wybod?

Bydd yn dod i rym ar gyfer busnesau, elusennau a’r sector cyhoeddus o fis Ebrill

Galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ymrwymo i strategaeth economaidd ar gyfer twf cynaliadwy

Mae Ysgrifennydd Economi Cymru’n galw am ddatblygu strategaeth sefydlog a thymor hir i fynd i’r afael â heriau economaidd