Arian a Busnes

Cau tafarndai yng Nghymru, a’r mesurau newydd eraill sy’n dod i rym

Mark Drakeford wedi cyflwyno cyfres o fesurau wrth annerch y genedl neithiwr (nos Fawrth, Medi 22)

Pen ac ysgwydd Vaughan Gething
Arian a Busnes

Vaughan Gething yn croesawu sylwadau Llywodraeth Prydain ar weithio o gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori pobol i weithio o gartref ers dechrau’r pandemig

Arian a Busnes

Perchnogion Premier Inn am dorri hyd at 6,000 o swyddi

Whitbread yn rhybuddio am effaith y coronafeirws ar y diwydiant

Stryd Aberystwyth
Arian a Busnes

Ymestyn mesurau i ddiogelu busnesau

Golyga hyn na fydd unrhyw fusnes yn cael ei droi allan os yw’n methu talu rhent rhwng nawr a diwedd mis Rhagfyr.

Arian a Busnes

Cyflogwyr wedi ad-dalu dros £200m mewn taliadau ffyrlo

Nid yw’r swm ond cyfran fechan o’r £35.4bn sydd wedi ei dalu gan Lywodraeth Prydain.

Arian a Busnes

Pennaeth cwmni yn anrhegu £10m i’w staff

Daw’r weithred o haelioni wrth i Brif Weithredwr Admiral ildio’r awenau
Arian a Busnes

Ymestyn cynllun Cymorth i Brynu Cymru

Bydd y cynllun yn cael ei ymestyn tan fis Mawrth 2022 gyda’r posibilrwydd o estyniad pellach tan fis Mawrth 2023

Arian a Busnes

Dylid ystyried safle Wylfa ar gyfer adweithydd modiwlaidd bach – Gweinidog Cysgodol y Ceidwadwyr

Janet Finch-Saunders yn gofyn i safle Wylfa gael ei ystyried ar gyfer adweithydd modiwlaidd bach

Arian a Busnes

Ynys Môn wedi ei ‘difrodi yn feddyliol’ gan saga Wylfa Newydd

Ymgyrchydd PAWB yn teimlo’n chwerwfelys am gyhoeddiad Hitachi