Y ffwrnais yn y nos

Beirniadu diffyg ymgynghori ag undebau yn sgil datgarboneiddio dur

Mae undebau wedi cynnig ail gynllun gan eu bod yn pryderu bod y cynllun gwreiddiol yn peri risg i ddiogelwch ac i swyddi

‘Banc Lloyds wedi cefnu ar bobol’

Lowri Larsen

Cynghorydd yn ymateb i’r newyddion am gau cangen Caernarfon

Bygythiad newydd i beiriannau twll yn y wal wrth i gostau gynyddu

Annog Llywodraeth San Steffan i adolygu ffi cyfnewid LINK, sy’n talu am gost gweithredu peiriannau twll yn y wal

Pobol ifanc yn fwy tebygol o fod ar gytundebau oriau sero na phobol hŷn

Pobol 16-24 oed dair gwaith yn fwy tebygol o fod ar gytundebau oriau sero na phobol dros 25 oed

Angen camau brys ar fesuryddion rhagdalu er mwyn “achub bywydau”

Mae adroddiad diweddaraf y Pwyllgor Deisebau’n cael ei lansio ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Tlodi Tanwydd heddiw (dydd Iau, Tachwedd 30)

HSBC: Tridiau i ymateb i alwadau Cymraeg

Cyhuddodd un o bwyllgorau’r Senedd y cwmni o beidio a darparu yn ddigonol ar gyfer cwsmeriaid Cymraeg

Gwerth economaidd yr Urdd wedi cynyddu 76% mewn pum mlynedd

Cyfrannodd Urdd Gobaith Cymru £44.9m at economi Cymru yn 2022-23, o gymharu â £25.5m yn 2017-18

Mwy o fenywod ifainc yn wynebu gwahaniaethu yn y gweithle, medd ymchwil newydd

Mae 48% o fenywod ifainc Cymru wedi dioddef ryw fath o wahaniaethu, yn ôl ymchwil newydd – i fyny o’r 43% ddywedodd yr un fath y llynedd

Cam ymlaen i Borthladd Rhydd Caergybi

Mae Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn wedi cymeradwyo achos busnes amlinellol, fydd yn mynd o flaen llywodraethau Cymru a San Steffan nesaf

Cynllun economaidd Llywodraeth Cymru’n “cynnig dim byd newydd”

Mae Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu cynllun diweddaraf Vaughan Gething i gryfhau’r economi