Tim Martin, cadeirydd cwmni Wetherspoon
Arian a Busnes

Wetherspoon yn cyhoeddi cynlluniau i adnewyddu tafarndai yn Hwlffordd a Chaerfyrddin

Mae’r gwaith yn rhan o fuddsoddiad gwerth £145m a fydd yn creu 2,000 o swyddi newydd – ond yn amodol ar lacio’r cyfyngiadau, medd …

Arian a Busnes

Blwyddyn eithriadol o dda i Gigyddion, yn ôl ystadegau newydd

“Fyswn i’n licio meddwl y gwneith hyn gario ymlaen”

Arian a Busnes

“Mae ’na ddigon o drafferth hefo fake ID … be nesa’, fake Covid passports??”

Ymateb tafarnwyr i’r syniad o wirio ‘tystysgrifau brechu Covid’ cwsmeriaid

Arian a Busnes

Cyhoeddi mai llun Alan Turing fydd ar y papur £50 newydd

Bydd yr holl bapurau ar gael mewn polymer o fis Mehefin ymlaen

Arian a Busnes

Tafarnwyr yn anhapus gyda’r syniad o wirio ‘tystysgrifau brechu Covid’ eu cwsmeriaid

Mae nifer o dafarnwyr wedi dweud bod y syniad yn “anweithredol”

San Steffan
Arian a Busnes

Gweinidogion Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn codi llais yn erbyn llywodraeth Prydain

Cyhuddo Llywodraeth San Steffan o “ddarparu cyllid i ddiwallu blaenoriaethau Whitehall” yn lle rhai pobol Cymru, Yr Alban a Gogledd …

Arian a Busnes

Chwyddiant y Deyrnas Unedig yn lleddfu’n annisgwyl

Banc Lloegr yn disgwyl y bydd chwyddiant yn cyrraedd tua 2% erbyn diwedd eleni.

Arian a Busnes

Llafur: ‘Dylai’r Llywodraeth ystyried gwladoli Liberty Steel er mwyn achub miloedd o swyddi’

Mae’r cwmni’n cyflogi 5,000 o weithwyr yn eu ffatrïoedd gan gynnwys Casnewydd

Arian a Busnes

Gwyddonwyr yn croesawu addewid i gynyddu cydweithio rhwng Cymru ac Iwerddon

Bydd arbenigwyr gwyddorau bywyd o Brifysgol Abertawe yn chwarae rôl allweddol mewn cynlluniau i feithrin cysylltiadau agosach rhwng Cymru ac Iwerddon