Arian a Busnes

Mil o weithwyr Nwy Prydain ar streic

“Mae Nwy Prydain, sy’n gwmni proffidiol, yn defnyddio’r pandemig fel esgus i dorri ar hawliau ac amodau gweithwyr”
Arian a Busnes

Gogledd Iwerddon yn wynebu prinder cynnyrch o ganlyniad i gytundeb Brexit

“Mae anfon lasagne o Brydain Fawr i Weriniaeth Iwerddon mor gymhleth”

Arian a Busnes

Te gwyrdd llesol newydd yn dod i Gymru

Cwmni Welsh Brew yn cydweithio â Phrifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Arian a Busnes

28 o yrwyr bysiau Arriva wedi profi’n bositif am y coronafeirws yn ardal Wrecsam

Mae’r cwmni’n annog pob teithiwr i wisgo mygydau wyneb yn sgil yr achosion

Arian a Busnes

Deliveroo yn dod i Lanelli

Bydd y gwasanaeth dosbarthu bwyd ar gael mewn 100 o drefi a dinasoedd newydd yng ngwledydd Prydain eleni

Arian a Busnes

Dechrau derbyn ceisiadau am grant £180m ar gyfer y sector lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Amcangyfrif y gallai busnes lletygarwch sydd â chwe aelod o staff llawn-amser fod yn gymwys i dderbyn cyfanswm o £12,000 i £14,000

Arian a Busnes

Bylchau’n ymddangos ar silffoedd ffrwythau a llysiau… a rhybudd am darfu yng Nghaergybi

“Mae’r anhrefn wedi dechrau” rhybuddia arbenigwr cludo nwyddau

Arian a Busnes

Heathrow yn colli 58.8 miliwn o deithwyr yn 2020

Y maes awyr yn gweld gostyngiad o 72.7% yn nifer y teithwyr y llynedd

Arian a Busnes

“Poeni garw ymysg nifer yn y sector lletygarwch” – Arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Powys

“Pryder bydd rhaid i lawer o fusnesau yn y sector lletygarwch gau am byth oni bai bod cymorth grant newydd yn cael ei gadarnhau”