Y ffwrnais yn y nos

Galw am wladoli gweithfeydd dur Port Talbot

Daw’r alwad gan Blaid Cymru yn dilyn cyhoeddi rhagor o streiciau gan weithwyr Tata

Y Senedd yn gwrthod galwadau i ddileu cynlluniau i gyflwyno treth dwristiaeth

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Arweiniodd Laura Anne Jones ddadl ynghylch cynlluniau Llywodraeth Cymru i gyflwyno ardoll ar gyfer ymwelwyr

Wylfa: cyhoeddiad at ddibenion etholiadol yn unig, medd gwrthwynebwyr

Rhys Owen

“Grawnwin surion” yw’r gwrthwynebiad, medd Virginia Crosbie, Aelod Seneddol Ceidwadol Ynys Môn

Chwyddiant yn gostwng i’w lefel isaf ers bron i dair blynedd

“Ond does dim byd normal am gostau hanfodion, gyda phrisiau bwyd yn dal i fyny tua 30% o fis Mawrth 2021”

Cadarnhau bwriad ar gyfer gorsaf niwclear newydd yn Wylfa

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi datgan mai Wylfa yw’r safle maen nhw’n ei ffafrio

Pryderon am “effaith enfawr” cyfyngiadau posib ar fisas graddedigion

Cadi Dafydd

“Un o’r pethau sydd wir o bryder i mi ydy y bydd yr effaith yma’n cael ei theimlo’n wahanol mewn ardaloedd gwahanol”

Gohirio newid treth y cyngor tan 2028

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Daeth cadarnhad o’r penderfyniad gan Rebecca Evans, Ysgrifennydd Cyllid Cymru

Angen adolygiad mwy “eang” o Gytundeb Masnach a Chydweithredu’r Undeb Ewropeaidd

Mae Jeremy Miles wedi bod yn trafod dyfodol perthynas Cymru a’r Deyrnas Unedig gyda’r Undeb Ewropeaidd

Ffigurau’r Trussell Trust yn “adlewyrchu’r realiti poenus i ormod o lawer o deuluoedd”

Dros y flwyddyn ddiwethaf, maen nhw wedi dosbarthu mwy o becynnau bwyd nag erioed o’r blaen