Porth Iâ

Codi ffi pi-pi ar ymwelwyr a pherchnogion ail gartrefi yng Nghernyw

Fydd dim modd defnyddio cyfeiriad yr ail gartref i fanteisio ar ddefnydd rhad ac am ddim i bobol leol
Shayoni Lynn

Yr ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus o India sydd eisiau rhoi Cymru ar y map

Alun Rhys Chivers

Mae Lynn PR, cwmni Shayoni Lynn, yn newid ei enw ar ôl darganfod dull newydd o weithio ar faterion byd eang, gan gynnwys y pandemig a rhyfel Wcráin

Sir Gaerfyrddin eisiau manteisio ar gynnydd mewn twristiaid

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae mwy o bobol yn dewis mynd ar wyliau yn nes at adref yn sgil y pandemig, ac mae eiddo’n cael eu haddasu at y diben hwnnw
Porth Iâ

Cernyw yn “barc antur” i berchnogion ail gartrefi

Mae un tŷ haf ar werth am gyn lleied â £325,000 ac mae busnes lleol wedi gwneud cais am ragor o lety i’w gweithwyr wrth wynebu dyfodol ansicr

Sefyllfa “bryderus” i siopau sglodion yn sgil cynnydd mewn costau bwyd, olew, nwy a thrydan

Cadi Dafydd

Siopau’n gorfod codi prisiau, ac un siop wedi penderfynu cau dros ddau amser cinio gan eu bod nhw’n gwneud colled ariannol yn ystod yr …
Catamaran

Arbenigwr morwrol sydd wedi teithio’r byd yn cefnogi fferi rhwng Abertawe a Gogledd Dyfnaint

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Chris Marrow wedi ymateb i drafodaethau cynghorwyr yn y ddinas, sydd am weld gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno

Cwrs arloesol newydd i helpu perchnogion busnesau i reoli gweithlu hybrid neu o bell

Bydd cyfarwyddwyr, rheolwyr uwch a staff yn gallu elwa ar gwrs Coleg Cambria wrth i’r wlad ddechrau adfer o’r pandemig
Ilfracombe

Fferi o Abertawe i Ddyfnaint a Chernyw: hawlio gormod o glod?

Ioan Richard

“Dylem oll groesawu’r fath gyfleuster ond peidio â’i orbwysleisio fe fel mae Llafur Abertawe wedi’i wneud, jyst er lles …

Annog Llafur i fynd i’r afael â phrinder tai yn hytrach na chosbi perchnogion ail gartrefi

Y Ceidwadwyr yn ymateb i adroddiadau am alwadau’r diwydiant twristiaeth ar iddyn nhw ailfeddwl eu cynlluniau i drethu llety hunanarlwyo
Pentraeth

Gwaith yn dechrau ar ddatblygu 23 o dai fforddiadwy ym Môn

Tai fforddiadwy 100% ym Mhentraeth, Ynys Môn fydd yn cynnig cymysgedd o gartrefi i’r rhai sy’n byw a gweithio ar yr ynys