safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Fi-a-Ffion

Olrhain hanes ‘Hwsn’ – ac apêl am wybodaeth

Dr Sara Louise Wheeler

Ar hyn o bryd rwy’n ceisio casglu adnoddau ac ysgrifennu cofnod geiriadur cynhwysfawr am un o’r unig feirdd Cymraeg o fro Wrecsam i gyrraedd y …
Llun-llai-cropped

Dryswch dros ffiniau ‘Dinas Wrecsam’

Dr Sara Louise Wheeler

Er gwell neu er gwaeth, ac ynghanol llawer o ddadlau a theimladau cryf, mae’r ardal o Gymru a elwir yn ‘Wrecsam’ wedi derbyn statws Dinas.
Siambr Ty'r Cyffredin

Y Deyrnas Unedig ar ei gliniau

Huw Bebb

Y teulu brenhinol a Thywysog Cymru, yr economi, prisiau ynni a’r heddlu sy’n mynd â sylw ein Gohebydd Seneddol ni yn ei golofn yr …

Galar

Manon Steffan Ros

“Mae o’n gweld y teulu ar y newyddion, eu hanes nhw’n gwlwm o hen rwygiadau, ffraeo, diffyg teyrngarwch, angylion a …

“Dinistr sydd y tu hwnt i ddychymyg”

Siân Stephen, Rheolwr Cysylltiadau Allanol DEC Cymru

Elusennau DEC yn galw am gymorth i ailadeiladu bywydau yn dilyn llifogydd hanesyddol ym Mhacistan

Y Deyrnas Unedig neu Ogledd Corea?

Huw Bebb

Mae yna sawl un wedi cael eu harestio am gyfleu safbwyntiau gwrth-frenhinol yr wythnos hon

Ta-ta Liz… a’r frenhiniaeth?

Dylan Iorwerth

“Mae dau reswm pam y bu brenhiniaeth gyfansoddiadol, etifeddol yn gymorth tuag at greu a chynnal gradd o ryddid personol”

Cyflwr Sycharth yn siomi

“Cryn siom wrth weld cyflwr un o safleoedd mwyaf hanesyddol a phwysig ein cenedl – cartref Owain Glyndŵr”

Gadewch iddyn nhw alaru – fe ddaw tro ar fyd

Jason Morgan

“I genedlaetholwyr, bydd yn adeg anodd a rhwystredig, ac efallai digalon. Ein hunig ddewis yw disgwyl i’r llanw droi”

Radio Cymru yn taro rhech

Gwilym Dwyfor

“Bydd colled fawr ar ôl rhaglen ‘Penwythnos Geth a Ger’”