safbwynt

Eich barn ar bob dim

Camu’n ôl i fyd y Beatles

“Ma’ Paul, druan, yn bosi bŵts. Fel y boi synhwyrol ar stag do yn trïo cal y bois i fynd i amgueddfa cyn dechre tanco”

Datganoli darlledu “o fantais garw i Gymru”

“Nid yw ‘ymchwilio i bosibiliadau’, ‘mynd i’r afael â phryderon’ a ‘chefnogi’, er yn gadarnhaol, yn ddigon bellach”

Pêl-droed, politics a Chwpan y Byd

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Gweithredu, nid troi at y grandstand

Ydi Plaid Cymru yn derbyn mai catalydd fydd hi, yn hytrach nag arweinydd, yn y daith at annibyniaeth?

Cymru yn y gemau ail gyfle

“Mae’r penderfyniad y tro yma i chwarae’r ddwy gêm ail gyfle yn agos efo’i gilydd yn anfantais i’r gwledydd bach”

Covid: diffyg consensws gwyddonol

“Mae’n hen bryd i rhywun herio’r llywodraeth – a gofyn am weld y cyfiawnhad dros eu polisïau yn ystod y pla”

Dim byd yn draddodiadol am Cerys Hafana

“Mae Cerys Hafana’n holwraig naturiol iawn ac roedd hi’n amlwg fod ei chyfranwyr yn gyfforddus yn ei chwmni”

Tywyllwch Mis Tachwedd

“Mae hi wedi cymryd dros hanner canrif i Mike sylweddoli mor bell mae’r tywyllwch yna’n treiddio”

Y fargen fydd yn diffinio Adam Price

“Os oes cyflawniadau o bwys yn deillio o’r cytundeb [Llafur-Plaid Cymru], mae’n anodd gweld sut y gallan nhw ei wrthod”

Grym a dylanwad pobl yr ymylon

“Fel y gŵyr pawb erbyn hyn, mae cyfran o boblogaeth Prydain yn adweithiol ac yn eithafol iawn”