Adolygiadau

Hewlfa Drysor: Camsillafu Gwarthus

Roedd gwylio hwn yn lot o hwyl. Rhaglen fach ddifyr ar gyfer awr fach dawel yng nghanol y pla
Adolygiadau

Huzzah i yrfa newydd George North!

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi cael blas ar Bridgerton, The Great a The Serpent
Meddwl

‘Ta ta Twitter!’ medd lot o bobol dw i’n nabod, ond tybed a wnawn nhw sylwi?

Wel, fe gath e fynd yn diwedd. Taflwyd Trump oddi ar Twitter
Pen ac Ysgwydd Huw Irranca-Davies
Gwleidyddiaeth

‘Mae’n warthus bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi lladd Erasmus’

“Gwae nhw os nad yw’r cynllun newydd yn un da” medd Huw Irranca-Davies
Gwleidyddiaeth

“Dewis anysbrydoledig yw Plaid Cymru o hyd”

Ond pan ddaw etholiadau San Steffan, mi fydd pethau’n anos i Lafur
Meddwl

Dychmygwch…

Dw i ddim yn gwrthwynebu brechiad i’r Frenhines, na’i gŵr
Gwleidyddiaeth

David TC Davies a’r “super gonorrhoea”

Yn dilyn blynyddoedd o “rybuddion iasol” mewn print ac ar y cyfryngau am effaith Brexit, mae’r AS Ceidwadol yn falch ei fod yn fyw ac yn iach
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth! Annibyniaeth?

Ar ddwy ochr Clawdd Offa, mae pobol yn poeni am annibyniaeth
Gwleidyddiaeth

Y Brexiteers sydd wedi ennill

Bydd y ddadl hon a’r babis greodd hi’n parhau, ond wedi pum mlynedd cyson o ddicter a chasineb, mae gen i ryw dawelwch ynof
Meddwl

Addunedu

Bron flwyddyn union yn ôl i heddiw, ro’n i ar bigau’r drain