Safbwynt

Heno yn mynd Back To The Future!!

Wrth i brif raglen gylchgrawn S4C ddathlu pen-blwydd arbennig, mae Angharad Mair yn pendroni a ydy Heno wedi dofi ers y dyddiau cynnar “beiddgar”

Safbwynt

Priodas Dan Glo

Yn ddiweddar, mae John wedi bod yn edrych ar Helen. Edrych arni go-iawn.
Gwleidyddiaeth

Felly, be wnawn ni rŵan?

Dylan Iorwerth sy’n poeni am ddylanwad San Steffan
Safbwynt

Natur a Ni – rhaglen fach ddifyr iawn

Da o beth yw gweld fod S4C yn darlledu Natur a Ni, sef rhaglen ddigon hamddenol am fyd natur.
Gwleidyddiaeth

Coffa da am gymeriad lliwgar, ffraeth a hoffus

Gyda thristwch y clywais am farwolaeth sydyn y cymeriad lliwgar a’r Aelod o’r Senedd, Mohammad …
Safbwynt

Clawdd Offa ddim yn cywiro pob pechod

Ddim clefyd Seisnig yn unig yw hiliaeth. Jyst clefyd. Ma fe’n bobman.
Safbwynt

Cydio yng ngwar y foment

Mae ambell ffotograff yn cydio yng ngwar y foment ac yn croniclo cyfnod cyfan mewn un ddelwedd fythgofiadwy
Llun o Alan Jones yn batio
Criced

Helynt cap Alan Jones – a hanes y gêm – yn ei eiriau ei hun

Bu’n rhaid i gyn-gricedwr Morgannwg aros hanner canrif am gydnabyddiaeth
Gwleidyddiaeth

DARN BARN: Y broblem efo Thomas Picton

Dylan Iorwerth sy’n trafod gwaddol caethwasiaeth … a Chymru
Cofgolofn Colston
Gwleidyddiaeth

Neges frys o Fryste

Ma’ protestwyr Bryste wedi neud ffafr â ni – gan roi cyfle inni ddefnyddio ein proper channels i ddilyn eu hesiampl.