Un dyn dan y lach

“Mae’r record uchel yn nifer y cwynion yn dangos eto fod y cyhoedd yn craffu’n fanwl ar ymddygiad aelodau”

“Trychinebus fu canlyniadau etholiadol Plaid Cymru ers 1999”

Y cyn-Weinidog Treftadaeth, Rhodri Glyn Thomas, sy’n tafoli hynt a helynt y pleidiau gwleidyddol ers dyfodiad datganoli

Ryan Giggs wedi ‘cicio ei gyn-gariad yn ei chefn a’i thaflu allan o stafell wely gwesty yn noeth’

Ond y cyn-bêl-droediwr yn dweud wrth Llys y Goron Manceinion ei fod yn ddieuog

Twp, twp … a thwpach

“Yn y bôn: roedd yna gynllwyn i feddiannu YesCymru. Fe gafodd ei greu gan… Farcswyr ac eraill sy’n perthyn i’r Chwith Eithaf…”

Y Frenhines a’r Cynlleiad

Mae gwybodaeth wedi dod i’r fei sy’n dangos bod Llywodraeth Prydain yn cytuno mai ‘Cynlleiad’ gawson ni i ddechrau

Yr unig ateb bellach

“Mae’r dydd wedi dod pan yw’n rhaid i awdurdodau lleol Cymru fynd hanner-yn-hanner gydag unrhyw Gymro sydd am brynu tŷ yng Nghymru”

Gair o ddiolch o Teddington

Rwy’n clywed nad yw pêl-droed yn dod adref wedi’r cyfan

Dadlau a Checru

I ddadle, ma’ raid i chi fod yn barod i glywed pethe chi ddim yn lico

Covid Hir

Mae cwsg fel petae e’n glynu fel gelen i fy mab i

Mae Cymru ar Werth

Fel bron pob man arall yn y byd, mae tai yn broblem yng Nghymru