safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Cydymdeimlo

Manon Steffan Ros

“Dydw i ddim yn eich adnabod chi, felly dwn i ddim sut fydd galar yn edrych, teimlo, blasu ar eich aelwyd chi”

Argyfwng cyflogau… neu oes yna fwy iddi?

Dylan Iorwerth

“Pan fydd haneswyr yn edrych yn ôl ar yr adeg yma, mae’n bosib y byddan nhw’n dweud mai dyma gyfnod cyrch fawr ola’ yr undebau llafur”

Fydd gweithwyr da, gonest o’r siort orau sy’n gweithio’n galed yng Nghymru ddim yn eistedd yn ôl

Laura Doel

Cyfarwyddwr NAHT sy’n rhannu ei haraith yn rali Hawl i Streicio Cyngres yr Undebau Llafur (TUC)

Y Gwasanaeth Iechyd – buwch sanctaidd sy’n colli pob parch

Huw Onllwyn

“Dere, Eluned Morgan, dyma gyfle i ti arwain sgwrs gonest a chall am ein Gwasanaeth Iechyd”

Dynion yw’r broblem

Cris Dafis

“Mae gan y byd cyfan broblem. A dynion yw’r broblem. Dynion. Nid menywod trawsryweddol”
Mark Drakeford

Maes Awyr Caerdydd a Phont y Borth – Llywodraeth Cymru’n gwneud smonach o bethau

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Mae rhywun yn cael yr argraff weithiau nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried yr elfennau ymarferol wrth wneud eu penderfyniadau

Mae’n bryd i Gymru arwain a threialu wythnos waith pedwar diwrnod

Jack Sargeant

Yr Aelod Llafur o’r Senedd sy’n dadlau’r achos dros arbrofi ag wythnos waith fyrrach

Beth nesaf i’r Adar Gleision?

Siôn Misra

Golwg ar le mae Caerdydd ar hyn o bryd, o’i gymharu â lle dylen nhw fod ac yr hoffen nhw fod wrth iddyn nhw ystyried pwy fydd eu rheolwr nesaf

Cofio J. Elwyn Hughes

Ieuan Wyn

Y Prifardd Ieuan Wyn sy’n cofio am yr ieithydd, awdur a’r hanesydd, ac yn manylu ar ei gyfraniad lleol yn Nyffryn Ogwen a’i …