safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Y dyn oedd yn hoffi cadw ystadegau pêl-droed

Phil Stead

“Bu farw Mel ap Ior Thomas o Flaenau Ffestiniog yn 71 oed… ac mae pêl-droed Cymru wedi colli ffrind annwyl arall”

Pen-blwydd Hapus, Rwdlan

Manon Steffan Ros

“Gwenodd Miri wedyn, ei gwên Rwdlannaidd, ddireidus fach ei hun, gan wybod nad oeddwn i mewn tymer rhoi ffrae”

Arwyr y siopau Cymraeg

Barry Thomas

“Wrth i ni gamu fewn i fis ola’r flwyddyn, mae golygon y rhelyw yn troi at Siopa Dolig”

Y gloman yn y glaw

Lowri Larsen

Stori greadigol gyfoes gan ohebydd golwg360

Angen mwy o onestrwydd ynghylch mewnfudo

Huw Prys Jones

Boed yn fewnfudo yng nghyd-destun Prydain neu Gymru, mae angen i’r pwnc gael ei drafod yn onest ac agored

Yr awdur sy’n “caru adar ysglyfaethus, Freddie Mercury a gangsta rap”

Malan Wilkinson

“Sôn am fyd natur, mae bod allan yn ei ganol, yn rhoi llonyddwch mewnol amhrisiadwy i mi”

Mantais sylweddol Trump

Jason Morgan

“Mae Biden a’i blaid wedi rhoi dosbarth meistr ar sut i beidio cyfleu’r llwyddiannau i’r etholwyr”

Yr hawl i gartref

Dylan Iorwerth

“Dim ond Cyngor Gwynedd sydd wedi manteisio ar y darpariaethau newydd a ddaeth i leddfu’r broblem trwy gytundeb Plaid Cymru a’r Llywodraeth …

Anghofio a chofio, cofio ac anghofio

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Rydym yn paratoi’r ffordd i ddyfodol heb y gallu i anghofio, ac felly heb fedru gosod ein pechodau o’r neilltu, ac o’r herwydd heb y gallu i faddau

Hybrid-gyhoeddi – rhwng y ‘cloudalists’ a’r sefydliad Cymraeg

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio ar ei thaith at wireddu breuddwyd, ar ôl blynyddoedd maith o gael ei gwrthod a’i siomi