safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Merched ac awtistiaeth

Natalie Jones

“Bu Leanne Jones yn treulio nosweithiau yn ceisio chwalu meddyliau poenus ei merch fach, wrth iddi orwedd yn methu cysgu ac yn beichio …

Boris, yr Urdd a’r strîcyr

Dylan Iorwerth

“Mi allwch chi deimlo’r cynnwrf wrth i Dafydd Glyn Jones ail-fyw trefn newydd brutans-got-talent-aidd Eisteddfod yr Urdd o gyflwyno …

Gwell anwybyddu camgymeriadau

“Mae’n well anwybyddu pa bynnag gamgymeriad a gadael i’r sgwrs lifo, ond gwneud ymdrech i gynnwys y ffordd neu air cywir nes ymlaen yn y …

Syniad bach da ar gyfer taclo Tai Ha’

Barry Thomas

“Ddechrau’r wythnos roedd yna stori fach ddifyr am drigolion tref lan-y-môr yn Lloegr yn pleidleisio dros gyfyngu ar Dai Haf”

Qatar – rhy boeth, rhy bell, peint yn £10

Phil Stead

“Doeddwn i byth yn mynd i Qatar. Mae’n rhy boeth i gochyn fel fi”

Sloganau a strategaethau

Dylan Iorwerth

“Nid dweud celwydd ac wedyn gwadu bod yna reswm dros ddweud celwydd ydi’r unig batrwm amlwg sydd i’w weld yn San Steffan”

Dw i wedi fy ailgyffroi

Garmon Ceiro

“Mewn gymaint o ffyrdd, dyden ni ddim yn gwbod beth yw dyfodol Cymru, i ble ma’n gwlad ni’n mynd”

Diolch, Phil Bennett

Manon Steffan Ros

“Ers iddo fe glywed, ma’ Hywel ni fel blodyn sydd heb ga’l dŵr”

Anfon ffoaduriaid i Rwanda yn erchyll

Cris Dafis

“Bydd gan bawb sy’n gweithredu’r polisi hiliol a drewllyd hwn – a phawb sy’n ei amddiffyn neu’n ei gefnogi – waed pobl ddiniwed ar eu …

CBAC yn methu arholiad

Huw Onllwyn

“Mae ein disgyblion a’u rhieni yn haeddu gwell esboniad gan CBAC”