safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Dafydd Iwan yng Nghasnewydd

Jason Morgan

“Mae Cymru wedi teimlo’n wahanol eleni, mewn ffordd sydd i’w theimlo ym mêr yr esgyrn ac mewn sgwrs a chân”

Yr Argyfwng Tai: Her i Lywodraeth Cymru

Huw Onllwyn

“Beth yw pwynt cael ein Llywodraeth ein hunain os na fydd yn ddigon dewr i weithredu?”

Dadl blentynnaidd Gianni Infantino

Cris Dafis

“Prin yw’r bobl sydd wedi eu taflu i’w marwolaeth o bennau adeiladau ddim ond am fod ganddyn nhw wallt coch”

Gwneud sblash i gyfeiliant y gerddorfa

Sara Huws

“Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl adeg fy mhen-blwydd eleni – mae hi wedi bod yn flwyddyn hegar i lawer ohonom ni”

Pobl yw Ceiswyr Lloches

Natalie Jones

“Mae’n hynod drist bod gennym lywodraeth yn clodfori ‘hen ddyddiau da’ cyfundrefn oedd yn hawlio a bwlio”

Tro pedol ar alcohol yn Qatar… beth ddaw nesaf?

Huw Bebb

BEBB AR BÊL-DROED: Ein Gohebydd Seneddol sy’n pwyso a mesur arwyddocad tro pedol Qatar ar werthu’r ddiod gadarn

Dim limrig Geraint Lloyd ar Radio Cymru

“Siom o’r mwya oedd na chafodd ei chyhoeddi ar y radio!”

Myth a gwirionedd

Dylan Iorwerth

“Cwestiwn mawr y cyfnod wrth gwrs ydi: pwy sydd yn ‘nabod Macsen?”

Tywysog… pwy?

Huw Bebb

“Mewn seremoni digon rhyfedd, fe wnaeth William ymweld â charfan bêl-droed Lloegr er mwyn dosbarthu eu crysau Cwpan y Byd iddyn nhw”