safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Match of the Day

Manon Steffan Ros

“Gwyliodd wrth i dri deg pedwar o wynebau pymtheg oed gael eu swyno’n araf gan y chwithdod ar y sgrin”

Cwffio ar y cae

Phil Stead

“Mae’r elyniaeth rhwng Rhyl a Bangor wedi dod â phroblemau i gynghrair sydd fel arfer ddim ond yn gorfod poeni am ddefaid ar y cae”

Homar o Sgandal 2

Dylan Iorwerth

“Wrth i’r oedi (a’r pris) gynyddu eto ar gyfer rheilffordd gyflym HS2, mae gwleidyddion Cymreig ar y cyfan wedi bod yn dawel iawn”

Digwyddodd hyn oll dan y Natsïaid

Jason Morgan

“Gwnaeth Grant Shapps AS, a Braverman ei hun, ddefnyddio eu tras neu gysylltiadau Iddewig i ffugio ffieidd-dra at Gary Lineker”

Diolch i’r menywod

Cris Dafis

“Dwi wedi bod yn hel atgofion am rai o’r menywod gwych sydd wedi bod yn fosys ac yn benaethiaid arna i”

Stori bersonol yn paentio darlun ehangach

Gwilym Dwyfor

“Yr unig broblem gyda ‘Cymru, Dad a Fi’ oedd bod y cysyniad braidd yn wan”

Anodd ffarwelio gyda threinyrs fu mor ffyddlon

Barry Thomas

“Pam bod esgid ysgafn gydag ambell streipan liwgar arni yn gafael mor dynn yng nghalon dyn?”

Sefyllfa menywod dros y byd yn amlygu’r angen am Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Nerys Salkeld

Nerys Salkeld, un o griw LeadHerShip elusen Chwarae Teg, yn tynnu sylw at sefyllfa menywod mewn gwledydd fel Qatar, Iran ac Wcráin

Pwysigrwydd cofleidio cyfiawnder ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Saaya Gopal

“Yn anffodus nid ydym yn chwarae rhan mor llawn â dynion ym mywyd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru”

“Fonheddigion…. ac, o, Miss Gwenllian!”

Siân Gwenllian

“Mae pethau yn newid – ond yn rhy araf o beth coblyn!”