safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Cymunedoli

Selwyn Williams

Selwyn Williams o Gwmni Bro Ffestiniog sy’n cynnig syniadau ar gyfer trafod a chreu model o ddatblygu cymunedol dros Gymru

Codi’r Gwastad… ond i bwy?

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Cael eu siomi wnaeth rhannau sylweddol o Gymru

Rhaid i ni ofalu am y gofalwyr

Natasha Davies

“Hyd nes y byddwn ni’n gwerthfawrogi gwaith gofalu’n iawn, bydd cydraddoldeb yn dal i fod yn ddim mwy na dyhead”

Dathlu protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith

“I nodi chwedeg mlwyddiant Protest Pont Trefechan, mae Cymdeithas yr Iaith yn trefnu taith gerdded o amgylch Aberystwyth”

Y mab yn hedfan i ben arall y byd

Marlyn Samuel

“Dw i’n gwybod ei bod hi’n anodd ond, er mwyn eich mab, ceisiwch eich gorau i guddio eich ofnau”

Pechodau Crefydd

Huw Onllwyn

“Mae ein capeli a’n heglwysi’n dod yn fwy-fwy amherthnasol i fywydau’r mwyafrif – a phwy all feio pobl am droi eu …

Brwydr ar dir anodd

Dylan Iorwerth

“Mae yna ffrynt newydd wedi agor yn y gwrthdaro rhwng Holyrood a Llundain, ymrafael sydd am gymhlethu pethau fwy fyth”

Oes aur y tîm cenedlaethol drosodd

Phil Stead

“Efallai fy mod i’n gor-ymateb, efallai bydd ein chwaraewyr ifainc yn camu fyny a fydd yr oes aur yn parhau”

Anodd osgoi’r Tywysog Harri

Jason Morgan

“Maen nhw wedi ychwanegu at yr opera sebon brenhinol a fydd, fwy na thebyg, yn cryfhau’r diddordeb yn y sefydliad hwnnw, yn hytrach na’i …

Barn fy nghyfrifiadur am AI

Huw Onllwyn

“Mae gan ddeallusrwydd artiffisial y potensial i chwyldroi llawer o ddiwydiannau a gwneud llawer o brosesau yn fwy effeithiol”