safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Ydy Brexit wedi denu pobol ifanc adref, neu wedi gyrru mwy i ffwrdd?

Laurel Hunt

Tra bod rhai yn mynd dramor i weithio, mae’n haws i eraill ddychwelyd adref

Adwaith cadwyn

Dr Sara Louise Wheeler

Curiadau o bob traw yn lledaenu enfys o leisiau

A fydd y Prif Weinidog yn parhau i fod yn ddysgwr…?

Dylan Wyn Williams

Neu a gawn ni “gyfieithiadau stoc gan ryw SpAd neu’i gilydd”?

Cegin Medi: Pei Pob Dim

Medi Wilkinson

Mae’r cyfan yn bwydo pedwar person am £1.35 y pen!

Tudalennau blaen Sul y Pasg

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Yr hyn sydd ddim ym mhapurau newydd y dydd, a chylchgronau’r wythnos newydd hon

Yr arwerthwr sy’n teimlo y gall cwmni Cymreig gystadlu ag unrhyw un arall ar lwyfan y byd

Malan Wilkinson

Mae Ben Rogers Jones yn “poeni wrth weld y Gymraeg yn cael ei ddileu”

Gawn ni fwy o sylwebaethau ar Radio Cymru?

Alun Rhys Chivers

Cafodd gêm ryngwladol Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl ei darlledu ar yr orsaf, ond lleihau mae’r sylw i gemau domestig canol wythnos, medd golygydd …

Cegin Medi: Brechdan cyw iâr, pesto, tsili a choriander sbeislyd

Medi Wilkinson

Mae’r cyfan yn bwydo dau o bobol am £2.72, a’r cynnyrch yn hyfryd a ffres!
Iesu Grist ar y groes mewn ffenestr liw

NIUR; dynion a dadrithio â’r weinidogaeth

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Myn gwaith ymchwil diweddar fod dynion yn prysur gefnu ar yr eglwys Gristnogol. Na! Wir? Does bosib?!

Cam yn ôl i ddatganoli yng Nghymru

Huw Prys Jones

Ni ddylai’r cyhoedd gael anghofio’r ffordd gywilyddus mae’r Blaid Lafur yng Nghymru wedi fficsio eu hetholiad mewnol i Vaughan Gething