Gyda Vaughan Gething bellach wedi’i benodi’n Brif Weinidog Cymru, dyma golofnydd golwg360, y digrifwr Steffan Alun, i’w groesawu i’r swydd…