Gerwyn Price a Jonny Clayton

Jonny Clayton yn cipio’r lle ail gyfle olaf yn yr Uwch Gynghrair Dartiau

Collodd Gerwyn Price yn y rownd derfynol yn Aberdeen ar noson ola’r gynghrair

Gerwyn Price – y chwaraewr cyntaf i ennill pedair noson yr Uwch Gynghrair eleni

Daeth y Cymro i’r brig yn Brighton neithiwr (nos Iau, Ebrill 13)
Jonny Clayton

“Teimlad braf” i Jonny Clayton wrth ennill yn Berlin

Dyma’r noson gyntaf i’r Cymro Cymraeg ei hennill ar gylchdaith yr Uwch Gynghrair Dartiau eleni
Jonny Clayton Gerwyn Price

Jonny Clayton yn herio Gerwyn Price yn Nottingham

Bydd y ddau Gymro’n mynd ben-ben yn yr Uwch Gynghrair Dartiau heno (nos Iau, Mawrth 16)
Jonny Clayton Gerwyn Price

Ehangu Cwpan Dartiau’r Byd i 40 o dimau a chynyddu cronfa’r wobr ariannol i £450,000

Bydd y twrnament ar ei newydd wedd yn cael ei gynnal dros bedwar diwrnod ym mis Mehefin
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price yn dathlu yng Nghaerdydd

Enillodd y Cymro ail noson yr Uwch Gynghrair Dartiau ar ei domen ei hun
Gerwyn Price

Gerwyn Price yw’r chwaraewr dartiau sy’n derbyn y ganran uchaf o sylwadau negyddol ar-lein

Roedd 23.8% o’r sylwadau gafodd eu gwneud ar-lein am y chwaraewr o Sir Gaerffili dros y flwyddyn ddiwethaf yn rhai negyddol, yn ôl ymchwil

Gerwyn Price yn cipio Cyfres Dartiau’r Byd

Fe wnaeth y Cymro guro Dirk van Duijvenbode o 11-10 mewn gêm derfynol gyffrous
John Gwynne

Cofio John Gwynne, llais dartiau a chriced – a llawer mwy

Edward Bevan

“Byddai John wrth ei fodd ymhlith y dorf Gymreig yn dweud wrth bawb fod ganddo fe gyndeidiau o Gymru”