Jonny a Gezzi ar ben y byd… eto!

Barry Thomas

“Da o beth fydda hi i S4C atgyfodi ei rhaglen ddartiau ‘Oci Oci Oci!’ ar gyfer rhifyn arbennig yn rhoi sylw dyledus i Jonny …
Jonny Clayton Gerwyn Price

Cymru’n bencampwyr y byd

Mae Gerwyn Price a Jonny Clayton wedi ennill Cwpan Dartiau’r Byd am yr ail waith mewn pedair blynedd
Gerwyn Price a Jonny Clayton

Jonny Clayton yn cipio’r lle ail gyfle olaf yn yr Uwch Gynghrair Dartiau

Collodd Gerwyn Price yn y rownd derfynol yn Aberdeen ar noson ola’r gynghrair

Gerwyn Price – y chwaraewr cyntaf i ennill pedair noson yr Uwch Gynghrair eleni

Daeth y Cymro i’r brig yn Brighton neithiwr (nos Iau, Ebrill 13)
Jonny Clayton

“Teimlad braf” i Jonny Clayton wrth ennill yn Berlin

Dyma’r noson gyntaf i’r Cymro Cymraeg ei hennill ar gylchdaith yr Uwch Gynghrair Dartiau eleni
Jonny Clayton Gerwyn Price

Jonny Clayton yn herio Gerwyn Price yn Nottingham

Bydd y ddau Gymro’n mynd ben-ben yn yr Uwch Gynghrair Dartiau heno (nos Iau, Mawrth 16)
Jonny Clayton Gerwyn Price

Ehangu Cwpan Dartiau’r Byd i 40 o dimau a chynyddu cronfa’r wobr ariannol i £450,000

Bydd y twrnament ar ei newydd wedd yn cael ei gynnal dros bedwar diwrnod ym mis Mehefin
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price yn dathlu yng Nghaerdydd

Enillodd y Cymro ail noson yr Uwch Gynghrair Dartiau ar ei domen ei hun
Gerwyn Price

Gerwyn Price yw’r chwaraewr dartiau sy’n derbyn y ganran uchaf o sylwadau negyddol ar-lein

Roedd 23.8% o’r sylwadau gafodd eu gwneud ar-lein am y chwaraewr o Sir Gaerffili dros y flwyddyn ddiwethaf yn rhai negyddol, yn ôl ymchwil