John Gwynne

Cofio John Gwynne, llais dartiau a chriced – a llawer mwy

Edward Bevan

“Byddai John wrth ei fodd ymhlith y dorf Gymreig yn dweud wrth bawb fod ganddo fe gyndeidiau o Gymru”
Jonny Clayton Gerwyn Price

Gerwyn Price a Jonny Clayton yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd

Enillodd y pâr y gystadleuaeth yn 2020, ond yr Alban yw’r deiliaid presennol ar drothwy’r twrnament mawr yn yr Almaen
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price yn chwarae yn yr Uwch Gynghrair er ei fod e wedi torri asgwrn yn ei law

Bydd y Cymro o sir Caerffili yn chwarae yn Birmingham heno (nos Iau, Mawrth 31) ond mae ei ornest baffio wedi’i gohirio am y tro
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Gerwyn Price yn holliach i chwarae yn yr Uwch Gynghrair yn Nottingham

Mae’r Cymro wedi gwella digon i barhau yn y gystadleuaeth
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Noson siomedig i Gerwyn Price a Jonny Clayton yng Nghaerwysg

Collodd y ddau eu gêm gyntaf yn rownd wyth olaf pedwaredd noson yr Uwch Gynghrair

Gerwyn Price yn dal yn rhif un yn y byd

Enillodd y Cymro o sir Caerffili y Bencampwriaeth Ryngwladol Agored yn Riesa dros y penwythnos
Gerwyn Price yng Nghaerdydd

Dwy gêm naw dart i Gerwyn Price wrth iddo ennill noson yr Uwch Gynghrair yn Belfast

Fe wnaeth y Cymro o sir Caerffili guro’r Sais James Wade o 6-4 yn y rownd derfynol ar drydedd noson y gynghrair – ac mae e am droi at …

Y dartiau yn dod i Gaerdydd

Alun Rhys Chivers

Mae sêr dartiau Cymru wedi bod draw i’r Senedd i dderbyn clod
Jonny Clayton

Uwch Gynghrair Dartiau: “Yr un fwya’ pwysig i fi oedd Caerdydd”

Alun Rhys Chivers

Jonny Clayton wedi colli’r rownd derfynol, ond yn mynd i Lerpwl mewn sefyllfa gref
Jonny Clayton

“Doedd hi ddim am fod” i Jonny Clayton yng Nghaerdydd

Y Cymro Cymraeg o Bontyberem wedi colli yn erbyn Peter Wright yn ffeinal noson agoriadol yr Uwch Gynghrair Dartiau yng Nghaerdydd