Warren Gatland yn cyhoeddi ei dîm cyntaf ers dychwelyd i fod yn brif hyfforddwr rygbi Cymru

Bydd Cymru’n herio Iwerddon yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn (Chwefror 4)
Dylan Ebenezer a Joe Ledley ger yr Wyddfa

All Joe Ledley a’i daith iaith annog y genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg?

Alun Rhys Chivers

Fe fydd y cyn-bêldroediwr ymhlith yr enwogion fydd yn cymryd rhan yn Iaith Ar Daith 2023, a’i fentor fydd y cyflwynydd chwaraeon Dylan Ebenezer

Croesawu ymddiswyddiad Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru

Mae Steve Phillips wedi camu o’r neilltu yn dilyn honiadau o hiliaeth, misogynistiaeth a homoffobia o fewn y corff

Rheolwr Wrecsam yn canmol perfformiad “rhagorol” yn erbyn Sheffield United

Bydd yn rhaid iddyn nhw ailchwarae’r gêm gwpan ar ôl gêm gyfartal 3-3

Sabri Lamouchi yw rheolwr newydd tîm pêl-droed Caerdydd

… ac mae Sol Bamba yn dychwelyd i’r clwb fel aelod o’r tîm hyfforddi

“Unrhyw beth yn bosib” ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, medd Warren Gatland

“Rwy’n hynod o gystadleuol, a byddaf yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i gael y tîm hwn i gystadlu â’r timau gorau yn y byd”

Beth nesaf i’r Adar Gleision?

Siôn Misra

Golwg ar le mae Caerdydd ar hyn o bryd, o’i gymharu â lle dylen nhw fod ac yr hoffen nhw fod wrth iddyn nhw ystyried pwy fydd eu rheolwr nesaf
Sorba Thomas

Sorba Thomas yn mynd ar fenthyg i Blackburn

Bydd yn symud o Huddersfield tan ddiwedd y tymor