Neil Harris, rheolwr Caerdydd
Pêl-droed

“Dim sglein” wrth i Gaerdydd a Charlton orffen yn gyfartal ddi-sgôr

Neil Harris yn ei dweud hi am sefyllfa Albert Adomah, sydd wedi chwarae yn ei gêm olaf i’r clwb

Joe Rodon
Pêl-droed

Pryderon y bydd Joe Rodon allan am weddill y tymor

Amddiffynnwr canol Abertawe a Chymru wedi anafu ei ffêr

Rygbi

Effaith Covid-19 ar rygbi cymunedol

Gadeirydd Pwyllgor Clybiau Rygbi Gogledd Cymru yn gobeithio y bydd modd i glybiau rygbi ail agor yn raddol.
Pêl-droed

Sylwebydd pêl-droed yn galw am hyfforddiant ar sylwebu ar chwaraewyr croenddu

Astudiaeth yn awgrymu bod chwaraewyr croenddu’n cael llai o sylw ffafriol mewn sylwebaethau

Chwaraeon Eraill

Lefelau ymarfer corff yn ystod y coronafeirws yn dibynnu’n helaeth ar gyfoeth

Mae’r lefelau uchaf o ymarfer corff mewn ardaloedd mwy breintiedig

Criced

“Pryder gwirioneddol” a “rhwystredigaeth go iawn” am griced ar lawr gwlad

Cadeirydd Cynghrair Griced De-ddwyrain Cymru ac Ysgrifennydd Clwb Criced Trecelyn yn bryderus
Steve Cooper
Pêl-droed

Abertawe heb Jordon Garrick ar gyfer y daith i Millwall

Mae wedi’i wahardd am dair gêm ar ôl cael ei anfon o’r cae yn erbyn Luton

Caerdydd
Pêl-droed

Robert Glatzel yn gobeithio dechrau i Gaerdydd yn erbyn Charlton

Mae e wedi sgorio dwy gôl mewn dwy gêm wrth ddod oddi ar y fainc

Criced

Y tymor criced sirol i ddechrau ar Awst 1

Bydd amserlen yn cael ei phenderfynu rhwng y 18 sir