Rheolwr Abertawe’n cadarnhau cytundeb deufis i gyn-seren Uwch Gynghrair Lloegr

Mae’r asgellwr Yannick Bolasie, oedd yn werth £25m ar un adeg, yn cynnig opsiwn ymosodol ychwanegol i’r Elyrch

Crystal Palace am gynnig ffordd allan i Gymro dan bwysau?

Mae adroddiadau bod y clwb yn Llundain yn awyddus i ddenu Steve Cooper, rheolwr Nottingham Forest, i olynu Roy Hodgson

Taine Plumtree allan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae’r chwaraewr rheng ôl wedi anafu ei ysgwydd, a bydd angen llawdriniaeth arno

“Digon o ddiddordeb” yn swydd prif hyfforddwr Morgannwg

Alun Rhys Chivers

Dywed llefarydd y bydd y broses o lunio rhestr fer a chynnal cyfweliadau’n cael ei chwblhau’n fuan

Adroddiadau bod George North ar fin ymuno â Provence

Bydd cytundeb y Cymro gyda’r Gweilch yn dod i ben ar ddiwedd y tymor hwn

Cymru’n herio’r Ffindir yng ngemau ail gyfle Ewro 2024

Bydd y gêm yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ar Fawrth 21

Morgannwg yn dechrau tymor criced 2024 yn Lord’s

Swydd Derby fydd eu gwrthwynebwyr cyntaf yng Nghaerdydd

Rhwystredigaeth i Rob Page â safon y dyfarnu

Cafodd sawl apêl gan Gymru am gic o’r smotyn eu gwrthod, tra eu bod nhw wedi’u cosbi’n hallt wrth i Dwrci gael cic o’r …

Cymru’n gorfod dibynnu ar y gemau ail gyfle i gyrraedd Ewro 2024

Alun Rhys Chivers

Doedd hi ddim yn bosib i dîm Rob Page gymhwyso’n awtomatig wrth i Groatia guro Armenia
Rob Page

Noson fawr i Gymru yn erbyn Twrci

Mae gobeithion tîm Rob Page o gyrraedd Ewro 2024 yn awtomatig allan o’u rheolaeth nhw bellach