Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Tir, Carwyn Graves. Mae’r llyfr yma yn cyfuno sawl pwnc sy’n agos at fy nghalon: ein hanes, ein barddoniaeth, ein cysylltiad â’r tir. Mae’n egluro sut gwnaethon ni ddatblygu’r tir sydd gennym ni heddiw a sut y gallwn ni symud yn ein blaenau’n hyderus i ddyfodol sy’n cynnal ein tir a ninnau.

Y llyfr newidiodd fy mywyd