Boi o Batagonia ar ‘Disgo Newydd’ Sywel Nyw

Elin Wyn Owen

“Mae o’n eithaf doniol – yr holl bersona sydd o’i amgylch o – bod o’n berson sydd mor fodern yn nhermau’r Ariannin”

Dylanwadau di-ddiwedd yn sail i’r Dail

Elin Wyn Owen

“Dw i’n credu bod pethau fel Hollywood a sioeau teledu yn anhygoel, ond ar yr un pryd yn ein caethiwo ni fel gwylwyr i raddau”

Y band pync sy’n herio’r gwleidyddion

Elin Wyn Owen

“Pa ffordd haws o gael neges drosodd i bobol ifanc na thrwy rywbeth bachog a byr?”

Canu roc “yn fodd i fyw”

Elin Wyn Owen

Ers colli ei wraig mae gitarydd adnabyddus wedi canfod cysur yn canu a recordio ei ganeuon ei hun

Adwaith yn cael aelod newydd… mewn da bryd i rocio Glasto!

Elin Wyn Owen

“Roedd Adwaith yn edrych i greu sŵn mwy ac ehangu ar beth sydd ganddyn nhw yn barod”

Gwilym, Dafydd Iwan ac Adwaith am rocio Steddfod yr Urdd!

Elin Wyn Owen

Mi fydd cyfle i weld rhai o geffylau blaen y Sîn Roc Gymraeg ar benwythnos ola’r Eisteddfod yn Llanymddyfri

Y ffatri tiwns sy’n jamio roc caled

Elin Wyn Owen

Mae yna ganwr profiadol iawn wedi cychwyn band newydd sy’n cicio tîn

Gwi Jones yn canu am gadw i fynd er gwaetha’r galar

Elin Wyn Owen

Mae crwt o Geredigion wedi canu gydag aelod o The Jackson 5 ac wedi cyfarfod Chaka Khan, Seal a Kelis

Canu pop breuddwydiol am bentref bach dychmygol

Elin Wyn Owen

Mae plant wrth eu boddau gyda’r fideo i un o’r caneuon ar albwm gyntaf Dafydd Owain

Caneuon “di-flewyn-ar-dafod” am sefyllfa “frawychus” Cymru

Elin Wyn Owen

“Dw i’n pigo cydwybod pobol yn y gân yna… i ddechrau meddwl am y peth”