Buddug – un i gadw llygaid arni

Elin Wyn Owen

Aeddfed y tu hwnt i’w blynyddoedd – dyna’r unig ffordd i ddisgrifio artist 17 oed o bentref Brynrefail ger Llanberis

Bangar Bendifaddau gan Diffiniad

Elin Wyn Owen

“Mae gennym ni esgidiau mawr i’w llenwi bob tro rydyn ni’n rhyddhau cân ac mae hi’n gorfod bod cystal neu’n well na’r un o’i blaen hi”

Los Blancos yn ôl – Llond Llaw yn llonni’r galon!

Elin Wyn Owen

“Mae cymysgedd o gymeriadau rydyn ni’n eu hadnabod a chymeriadau rydyn ni wedi eu creu ar yr albwm”

Gofyn wyf am fersiwn ffynci o Calon Lân

Elin Wyn Owen

“Dw i ddim yn gwybod sut galla i esbonio fe, ond mae’n gân sydd reit yn fy nghalon i”

Canfas Gwyn y Gitarydd

Elin Wyn Owen

“Cyn belled fy mod i’n dal i allu cyfansoddi a bod pobol yn hapus i weithio efo fi, fydd yna gerddoriaeth newydd yn reit aml dw i’n gobeithio”

Jazz am ein hanes tywyll a’r terfysgoedd

Elin Wyn Owen

“Fi’n hollol gyfforddus gyda gadael i’r cerddorion yma fynegi eu hunain o fewn y fframwaith. Dyna yw pwrpas jazz”

Minas yn mwynhau creu yn Gymraeg

Elin Wyn Owen

“Holl bwynt Minas yw bod yn authentic a bod yn agored a pheidio cuddio unrhyw beth”

Canu am fwystfilod cyfalafol ffiaidd… a Thai Haf!

Elin Wyn Owen

“Mae’n ddifyr chwarae caneuon Cymraeg y tu allan i Gymru hefyd achos ni’n cael sgyrsiau diddorol gyda phobol”

Das Koolies – y Super Furries NAMYN un!

Elin Wyn Owen

Os ewch chi yn ôl i wrando ar gyfweliadau Super Furry Animals ar hyd y blynyddoedd, fe glywch chi sôn o bryd i’w gilydd am eu ‘band paralel’ ffantasi

MC Mabon yn dychwelyd… gyda’i albwm gyntaf ers degawd a mwy

Elin Wyn Owen

“Mae trio crynhoi’r holl ganrifoedd yma mewn i 20 munud yn her”