Mae gan Gymru driawd pop sydd “DDIM EISIAU SWNIO’R UN PETH Â PHAWB ARALL”…

Ydych chi erioed wedi dod ar draws unawd flugelhorn mewn cân bop?

Dyna’n union sydd i’w glywed ar sengl gyntaf band pop indie o Eryri sy’n dablo mewn jazz.