Mae un a fu’n cystadlu gyda DWY gân yn ffeinal Cân i Gymru 2021 wedi rhyddhau sengl newydd oddi ar ei EP gyntaf…

Symbiosis yw casgliad cyntaf Melda Lois o’i chaneuon, ac maen nhw yn crisialu rhai o’r perthnasau sydd bwysicaf iddi hi.