Cwympo mewn cariad gyda Rio de Janeiro

Izzy Morgana Rabey

Mae’n ddinas mor werdd, gyda choed fforestydd glaw ar y palmant ble bynnag yr ydych chi. Mae’n hynod fynyddig, mewn ffordd anarferol iawn
Izzy Morgana Rabey

Mynd â Spam i Rio!

Izzy Morgana Rabey

“Rwy’n cofio bwyta spam yn y 1990au ar gyfer fy nghinio yn yr ysgol gynradd ym Machynlleth, ond dw i heb ei weld o ers hynny!”
Izzy Morgana Rabey

Gair o Galiffornia

Izzy Morgana Rabey

Rwy’n ysgrifennu’r golofn hon o stiwdio Hal Todd ym Mhrifysgol San Jose, Califfornia
Izzy Morgana Rabey

Un o fwytai cyri gorau Llundain

Izzy Morgana Rabey

“Dyma damaid bach o fy Llundain i – y pethau, llefydd, ardaloedd a darnau o hanes sy’n cadw fi mewn cariad â byw yn Llundain a’i egni …
Izzy Morgana Rabey

Gweithio yn Y Grand

Izzy Morgana Rabey

“Y tro cyntaf wnes i aros yn y ddinas hon ar gyfer swydd, roeddwn i’n aros mewn Travelodge ble – wir yr – roedd yna waed ar wal yr …
Izzy Morgana Rabey

Wythnos lewyrchus yng Nghymru

Izzy Morgana Rabey

“Roeddwn i lan ym Mangor i ddathlu’r project MonologAye rydw i wedi bod yn arwain am y rhan fwyaf o 2023”
Llwyfan y Mynydd, Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Dyn Gwyrdd gwlyb a gwych!

Izzy Morgana Rabey

Fe wnaeth o iachau rhan ohono i fel perfformiwr, fe wnaeth o iachau’r unigrwydd rydw i wedi bod yn teimio o fewn y sîn cerddorol Cymraeg
Izzy Morgana Rabey

Sioe pum seren, cariad a phen-blwydd

Izzy Morgana Rabey

“Wythnos yma fe wnes i droi’n 33 ac mi’r oedd o’n un o ben-blwyddi gore fy mywyd”

Sinead O’Connor – arwres ddewr, arloesol

Izzy Morgana Rabey

Hi oedd un o’r artistiaid pop cyntaf i fod yn wir agored am y ffaith iddi ddioddef gyda salwch meddwl
Izzy Morgana Rabey

Braint cael dianc i Bortiwgal

Izzy Morgana Rabey

“Mae’r strydoedd yn gymysgedd hardd o bensaernïaeth Islamaidd ac Ewropeaidd, yn lliwgar ac yn dathlu pydredd hardd yr hen adeiladau”