Izzy Morgana Rabey

Dathlu bywydau ifanc traws

Izzy Morgana Rabey

“Mae pobl wedi bod yn gofyn: ‘Izzy, sut wyt ti’n ymdopi gyda thair sioe yn digwydd ar yr un pryd?”
Izzy Morgana Rabey

Sioe sy’n cynhesu’r galon

Izzy Morgana Rabey

“Sut ei bod hi ond yn ddeufis fewn i’r flwyddyn ac rydw i eisoes eisiau gwyliau yn barod?”
Izzy Morgana Rabey

Pythefnos hollol wyllt yn Llundain

Izzy Morgana Rabey

“Fe wnaeth The Royal Court wir newid fy mywyd fel cyfarwyddwr benywaidd cwiyr Cymraeg”
Izzy Morgana Rabey

Cân i Taid – dylanwad enfawr

Izzy Morgana Rabey

“Rwy’n gobeithio y bydd fy nhaid, Ken, yn mwynhau – lle bynnag mae o – gyda’i hoff ddiod, sef cymysgedd o Port a Brandi!”
Izzy Morgana Rabey

Hiliaeth – mae gwahanol fathau

Izzy Morgana Rabey

“Y gwirionedd yw bod gwaith gwrth-hiliol yn gofyn i ni wneud rhywbeth sy’n gwrthwynebu bob peth sydd wedi cyfrannu atom ni’n bodoli fel …
Izzy Morgana Rabey

Blwyddyn brysur ar antur greadigol

Izzy Morgana Rabey

“Fy ngobaith yn 2023 yw y byddwn ni’n gallu gweld cwymp y Torïaid, y Teulu Brenhinol a’r llywodraeth yn Iran”
Izzy Morgana Rabey

Nofio mewn Celf draw ym Mharis

Izzy Morgana Rabey

“Rwyf yn eistedd yng ngorsaf Garde Du Nort yn aros am fy nhrên nôl i Lundain ar ôl penwythnos o ddianc o gyfrifoldebau ym Mharis”
Izzy Morgana Rabey

Sgrechian, rhuo a harmoneiddio

Izzy Morgana Rabey

“Cyn bo hir bydda i’n rhyddhau albwm o gerddoriaeth fyw gyda fy mand The Mermerings”
Izzy Morgana Rabey

Beth yw bod yn fam?

Izzy Morgana Rabey

“Wrth baratoi’r sioe, fe wnaeth y cwmni wneud dros 50 o gyfweliadau gyda phobl ynglŷn â’u perthynas gyda’u mamau”
Izzy Morgana Rabey

Canu am y Cwîn a’r gwirionedd

Izzy Morgana Rabey

“Roeddwn i wir wedi syfrdanu bod cân sy’n siarad am berthynas rhywun tuag at y teulu brenhinol yn cael ei sensro”