Izzy Morgana Rabey

Sgrechian, rhuo a harmoneiddio

Izzy Morgana Rabey

“Cyn bo hir bydda i’n rhyddhau albwm o gerddoriaeth fyw gyda fy mand The Mermerings”
Izzy Morgana Rabey

Beth yw bod yn fam?

Izzy Morgana Rabey

“Wrth baratoi’r sioe, fe wnaeth y cwmni wneud dros 50 o gyfweliadau gyda phobl ynglŷn â’u perthynas gyda’u mamau”
Izzy Morgana Rabey

Canu am y Cwîn a’r gwirionedd

Izzy Morgana Rabey

“Roeddwn i wir wedi syfrdanu bod cân sy’n siarad am berthynas rhywun tuag at y teulu brenhinol yn cael ei sensro”
Izzy Morgana Rabey

Wastad wedi teimlo yn androjynaidd

Izzy Morgana Rabey

“Yn y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi gorfod dod mas eto mewn dwy ffordd”
Izzy Morgana Rabey

Egni’r bobl Sorbaidd yn swyno

Izzy Morgana Rabey

“Rydw i newydd ddod nôl o daith gerddorol yn yr Almaen gydag Efa Supertramp a’i band Chwalaw, a’r delynores Cerys Hafana”
Izzy Morgana Rabey

Y rhyddid i greu

Izzy Morgana Rabey

“Wythnos diwethaf wnes i adael yr unig swydd gyson sydd gyda fi yn y byd addysg.
Izzy Morgana Rabey

Llacio staes lawr ym Mhowys

Izzy Morgana Rabey

“Fe wnaeth y byd go-iawn ymdoddi yn gyfan gwbwl i mi, ac wedi fy ngorchuddio gyda glitter, paent wyneb a gwisgoedd o bob lliw”
Izzy Morgana Rabey

Yr Izzy-steddfod!

Izzy Morgana Rabey

Roedd e’n bleser i fod yn rhan o Eisteddfod a oedd yn teimlo fel yr un fwyaf croesawgar i mi erioed ei phrofi

Cydweithio, cyfnewid, creu

Izzy Morgana Rabey

“Rydw i dal yn dod dros y perfformiad wnes i ym Mhafiliwn yr Eisteddfod ar y nos Sadwrn cyntaf, sef gig enfawr”
Izzy Morgana Rabey

Yma o hyd oherwydd ein gallu i addasu, ehangu a herio

Izzy Morgana Rabey

“Mae’n amlwg i mi fod yna dal syniad eitha’ cul o beth mae Cymru a Chymreictod yn ei olygu i bobl ifanc Cymreig heddiw”