Izzy Morgana Rabey

Sioe stand-yp ar feic sbin yn cael pum seren

Izzy Morgana Rabey

Wrth i’r ddawns fynd rhagddi, roedd y plu yn disgyn o’r wisg ac yn edrych fel glaw, conffeti neu eira
Izzy Morgana Rabey

Dod off y drygs!

Izzy Morgana Rabey

Ers 2020, rydw i wedi bod ar y feddyginiaeth Sertraline, ar ôl cael diagnosis o bryder cronig y flwyddyn honno
Izzy Morgana Rabey

Dewrder myfyrwyr America yn ysbrydoli

Izzy Morgana Rabey

Mewn gwlad ble mai’r risg fwyaf i bobl ifanc yw cael eu saethu mewn ysgolion, mae dewrder y myfyrwyr hyn yn anhygoel
Izzy Morgana Rabey

Cymuned a chroeso yn Nhre-biwt

Izzy Morgana Rabey

Ni fydd tynnu pobl ifanc allan o’r gymuned yna, a’u symud i ochr arall y brifddinas, yn hyrwyddo cynhwysiant
Izzy Morgana Rabey

Cysgod rhyfel tros Wlad Pwyl

Izzy Morgana Rabey

Dim ond ers 34 mlynedd mae Gwlad Pwyl wedi bod yn rhydd o ormes Rwsia
Izzy Morgana Rabey

Pwy ydw i, ar wahân i fy ngwaith?

Izzy Morgana Rabey

Roeddwn i wedi colli pwy oeddwn i wrth gladdu fy hun mewn gwaith
Izzy Morgana Rabey

Y lladd a’r llwgu

Izzy Morgana Rabey

“Rydym ni chwe mis i mewn i’r rhyfel rhwng Palestina ac Israel ac erbyn hyn mae’r term “rhyfel” wedi cael ei ddisodli gan y term “hil-laddiad”
Izzy Morgana Rabey

Cyfarfod rhieni’r cariad… yng Ngwlad Pwyl

Izzy Morgana Rabey

“Mae pobl ifanc cwiar yn haeddu cael eu hamddiffyn. Mae pobl ifanc traws yn haeddu byw”
Izzy Morgana Rabey

Bwystfil gwyllt yn y theatr!

Izzy Morgana Rabey

“Mae Feral Monster ar fin croesawu ei chynulleidfaoedd cyntaf. Dyma’r sioe gerdd rwy’n ei chyfarwyddo ar gyfer National Theatre Wales”
Izzy Morgana Rabey

Cowbois yn y theatr

Izzy Morgana Rabey

“Ers y pandemic mae’r theatr wedi gweithio’n galed i lwyfannu gwaith sy’n rhoi lle canolog i leisiau byd-eang a cwiar”