Izzy Morgana Rabey

Bwystfil gwyllt yn y theatr!

Izzy Morgana Rabey

“Mae Feral Monster ar fin croesawu ei chynulleidfaoedd cyntaf. Dyma’r sioe gerdd rwy’n ei chyfarwyddo ar gyfer National Theatre Wales”
Izzy Morgana Rabey

Cowbois yn y theatr

Izzy Morgana Rabey

“Ers y pandemic mae’r theatr wedi gweithio’n galed i lwyfannu gwaith sy’n rhoi lle canolog i leisiau byd-eang a cwiar”
Izzy Morgana Rabey

Fy sioe fwya’ hyd yma

Izzy Morgana Rabey

“Bob bore rwy’n cerdded o’r Sblot i Theatr y Sherman, ac yna rwy’n cwrdd â fy nhîm ar gyfer y sioe ‘Feral Monster’”
Izzy Morgana Rabey

Methu aros i osgoi e-byst!

Izzy Morgana Rabey

“Rwy’n gobeithio yn 2024 y bydd gen i fwy o amser i ryddhau cerddoriaeth eto”
Izzy Morgana Rabey

Fy nghariad wedi fy ngwahardd rhag…

Izzy Morgana Rabey

“Rydw i’n gorffen y flwyddyn nôl yn Llundain, ar ôl tri mis o fyw rhwng Abertawe, Rio de Janeiro, San Diego, San Francisco”

Cwympo mewn cariad gyda Rio de Janeiro

Izzy Morgana Rabey

Mae’n ddinas mor werdd, gyda choed fforestydd glaw ar y palmant ble bynnag yr ydych chi. Mae’n hynod fynyddig, mewn ffordd anarferol iawn
Izzy Morgana Rabey

Mynd â Spam i Rio!

Izzy Morgana Rabey

“Rwy’n cofio bwyta spam yn y 1990au ar gyfer fy nghinio yn yr ysgol gynradd ym Machynlleth, ond dw i heb ei weld o ers hynny!”
Izzy Morgana Rabey

Gair o Galiffornia

Izzy Morgana Rabey

Rwy’n ysgrifennu’r golofn hon o stiwdio Hal Todd ym Mhrifysgol San Jose, Califfornia
Izzy Morgana Rabey

Un o fwytai cyri gorau Llundain

Izzy Morgana Rabey

“Dyma damaid bach o fy Llundain i – y pethau, llefydd, ardaloedd a darnau o hanes sy’n cadw fi mewn cariad â byw yn Llundain a’i egni …
Izzy Morgana Rabey

Gweithio yn Y Grand

Izzy Morgana Rabey

“Y tro cyntaf wnes i aros yn y ddinas hon ar gyfer swydd, roeddwn i’n aros mewn Travelodge ble – wir yr – roedd yna waed ar wal yr …