Yn ddiweddar bu erthyglau ar BBC Cymru Fyw a WalesOnline am y ffaith fod 80% o ddisgyblion ardal Tre-biwt – Butetown – yn y brifddinas sydd wedi trio am le yn yr ysgolion uwchradd o fewn eu dalgylch ddim wedi cael lle. Mae hyn o ganlyniad i’r awdurdodau yn ceisio cael mwy o “integreiddio” rhwng cymunedau yng Nghaerdydd, ond mewn ffordd rwyf wirionedd yn anghytuno ag o.