Llun pen ac ysgwydd o Leanne Wood

Pandem-oniwm

Mae’r dadlau’n parhau am y pandemig. Ac, yn groes i lawer, mae Leanne Wood yn feirniadol o Lywodraeth Lafur Cymru.

Y badell ffrio a’r tân

“Does yna ddim ffordd o ddelio gyda Phrif Weinidog sy’n dangos nad yw’n ffit o gwbl i fod yn y swydd”

Twp, twp … a thwpach

“Yn y bôn: roedd yna gynllwyn i feddiannu YesCymru. Fe gafodd ei greu gan… Farcswyr ac eraill sy’n perthyn i’r Chwith Eithaf…”

Ie, Cymru, Na, Lloegr

“Mae’r hyn sydd yn y fantol i YesCymru yn fawr iawn…”

O Boris Johnson i Lyfr Mawr y Plant

“Trwy ddymuno’n dda i Loegr a’r Alban ond gan wneud pwynt o anwybyddu Cymru, cadarnhaodd [Boris] Johnson fod bodolaeth Cymru’n sarhad i’w …

Yr Argyfwng Tai – problem Gymru gyfan

Mae criw’r Blaid yn Wrecsam yn taflu dŵr oer am ben y cynllun sy’n pennu y bydd angen codi miloedd o dai yn y gogledd-ddwyrain

Y bwji, pêl-droed a’r Wyddeleg

Roedd rhyw sylwebydd gwleidyddol yn bownd o ddefnyddio pêl-droed i wneud ei bwynt

Geiriau o gysur

“Beth fydd ei angen i Drakeford droi cefn ar y DU? Rheibio llwyr pwerau’r Senedd, efallai”

Wil Walia – darpar Dywysog Cymru – lan yn yr Alban

“Un ateb posib fyddai mynnu rhywfaint o hunanreolaeth tros faterion fel yr iaith, tai ac economi ar gyfer y rhan yma o Gymru”

Twyll a hunan-dwyll

“Does dim angen edrych ymhellach na Chaerdydd lle mae’r ddinas wedi ei hildio’n llwyr i gyfalafiaeth gorfforaethol”