Byd y Blogiau

Un neges ola’…

Mi fyddai Jan Morris wedi bod yn falch, siŵr o fod. Mi drodd ei cholli hi yn fwy na chofio a galaru… hyd yn oed wrth adael, mi wnaeth hi bwynt
Byd y Blogiau

Hel straeon

Y storïau yr yden ni’n eu creu sy’n aml yn llywio ein bywydau. Rhyw syniad bach athronyddol fel yna sydd wrth wraidd peth o’r blogio diweddar
Byd y Blogiau

Ta-ta Trump

Rhyw orfoledd tawel sydd yn y blogfyd wrth ystyried colled Donald Trump
Byd y Blogiau

Mynd am dro (pedol)

Bron na allwch chi glywed y boddhad wrth i Boris orfod gosod cyfnod clo ar Loegr ar ôl iddo wawdio Mark Drakeford am ei glo dros dro
Byd y Blogiau

Archfarchnadgate!

O holl bynciau mawr y byd, y mwya’ ydi eich hawl i gael pythefnos o brynu dillad yn eich archfarchnad leol
Byd y Blogiau

Dim ond eilunod o’n cylch ym mhob man…

I ba raddau y mae’r Arlywydd Trump yn effeithio arnon ni? Os coeliwch chi’r blogwyr, tipyn go-lew
Byd y Blogiau

Y madarch yn codi llais

“Efallai bod menywod wedi ennill yr ‘hawl i ddweud na’. Ond falle nid y Cymry.”
Byd y Blogiau

Bo-Jo, gazebo a phroblemau Plaid Cymru

Mae Glyn Morris wedi trio gwneud sens o Fesur y Farchnad Fewnol ac awydd Boris Johnson i wario ein harian ni ar ran newydd o’r M4
Annibyniaeth
Byd y Blogiau

Rhyddid gwlad a rhyddid pobol

Mae’n ymddangos mai tacteg pleidiau eraill ydi anwybyddu cynigion annibyniaeth Plaid Cymru

Byd y Blogiau

Abc!

Annibyniaeth, Brexit a Chernyw sydd dan sylw