Dim-ocratiaeth

Dylan Iorwerth

“Mae antics Gareth Wyn Jones yn bygwth ynysu’r diwydiant yn llwyr ar amser pan mae angen cymaint o ffrindiau â phosibl arno”

Dyfalu’r dyfodol…

Dylan Iorwerth

“R’yn ni wedi ein dal rhwng setliad datganoli sy’n bodloni neb a’r ffaith fod y cyfle am unrhyw newid cyfansoddiadol yn cael ei sathru a’i …

Mwy na gwyrdd yn cael golau coch

Dylan Iorwerth

“Dylai Llafur ddal ei thir a gwrthsefyll methdaliad economaidd arweinwyr y Torïaid a’u cerrig ateb cyfryngol”

Keir eleison

Dylan Iorwerth

“Llywodraeth yw hon [yng Nghymru] nad yw byth yn mynd dros ugain milltir yr awr, oherwydd does dim raid iddi”

Maen nhw’n paratoi at ryfel…

Dylan Iorwerth

“Mae Rishi yn amatur llwyr o gymharu â Trump. Os yw e wir am ennill, dylai ddechrau troseddu o ddifri”

Cyn sôn am annibyniaeth

Dylan Iorwerth

“Gallai’r cynnig yma, sy’n annemocrataidd ac yn mynd â grym, fod yn ddechrau ar ddiwedd datganoli – mae mor ddifrifol â hynny”

Y byd yn erbyn y gwir

Dylan Iorwerth

“Mae Starmer wedi mentro’r cwbl ar y dybiaeth mai amhoblogrwydd Jeremy Corbyn oedd achos problemau etholiadol diweddar y Blaid Lafur”

Diwrnod talu’n ôl a blwyddyn etholiadau

Dylan Iorwerth

Ers 2016 mae’r Deyrnas Unedig wedi mynd drwy 5 Prif Weinidog, 6 Ysgrifennydd Cartref, 6 Ysgrifennydd Tramor a 6 Canghellor y Trysorlys

Dim llety yn y lle

Dylan Iorwerth

“Pa mor galed fydd Mr Gething a Mr Miles yn barod i ymladd llywodraeth Lafur yn San Steffan?”

Tymor ewyllys da

Dylan Iorwerth

“Un o hoff driciau rhai colofnwyr – a beirdd – ydi dychmygu stori’r geni trwy lygaid heddiw”