Liz a Wili Walia

Dylan Iorwerth

“Y ffordd fwyaf effeithiol o ddinistrio pobol yw gwadu a dileu eu dealltwriaeth o’u hanes”

Y Frenhines, y Brenin… a’r Tywysog

Dylan Iorwerth

Roedd rhaid troi i’r blogfyd i gael ambell farn wahanol am Ddigwyddiad Mwya’r Byd Erioed

Ta-ta Liz… a’r frenhiniaeth?

Dylan Iorwerth

“Mae dau reswm pam y bu brenhiniaeth gyfansoddiadol, etifeddol yn gymorth tuag at greu a chynnal gradd o ryddid personol”

Y prawf ar wareiddiad

Dylan Iorwerth

“Hoff beth y Blaid Geidwadol yw gosod ei methiannau polisi ar ysgwyddau pobol gyffredin a’r sector elusennol”

Yr economi, twpsod

Dylan Iorwerth

“Mae’r streiciau presennol wedi cael eu gorchymyn gan bleidlais aelodau ac maen nhw’n gyfreithlon”

Maddeuant… neu beidio

Dylan Iorwerth

Cadw golwg ar wefannau a blogiau Cymru

Dangos eu lle i’r brodorion

Dylan Iorwerth

“Mae’r Torïaid eisiau dethol yn 11 oed ar sail incwm y rhieni, gan roi gwell addysg i blant yr 20% cyfoethocaf”

Eisteddfod Prydeindod

Dylan Iorwerth

“Mae Dafydd Glyn Jones wedi edrych ar gefndir gwaith holl Archdderwyddon Cymru tros y blynyddoedd a datgelu’r hyn allai fod yn sgandal …

O Dominic i dai

Dylan Iorwerth

“Mae mwyafrif pobol Cymru yn cefnogi camau i gyfyngu ar berchnogaeth ail gartrefi”

Dim ond 11 oedd yn y ras

Dylan Iorwerth

“Poni sioe, hunandybys ydi’r ffefryn, Rich’n’slack”