Llafur a’r Blaid – mwy na chytundeb?

“Mae nifer o’r blogwyr yn gweld mwy na chasgliad o bolisïau yn y cytundeb newydd rhwng Llafur a Phlaid Cymru”

Ai’r un yw ci a’i gynffon?

“Egwyddor cytundeb fel hyn – egwyddor, a ddywedaf – yw fod cynffon yn ysgwyd ci”

COP – rhyw olwg arall

“Mae yna filoedd o goed wedi’u torri er mwyn cynnwys yr holl erthyglau am COP26”

Cymunedau rhydd

“Ar drothwy rali arall yng Nghaerdydd i alw am degwch tai ac ar ganol trafodaethau covid, roedd sylw rhan o’r blogfyd ar wahanol …

Argyfwng, amgylchedd ac undeb

“Dyw gwyleidd-dra a Boris Johnson ddim yn eiriau a fyddai fel rheol yn yr un frawddeg”

C-omisiwn!

“Prif stori wleidyddol yr wythnos oedd cyhoeddi sefydlu comisiwn ar lywodraethu Cymru. Ond i Dafydd Wigley, mae yna un broblem fawr”

Am Gymru … gwelwch yr Alban

“Os na ddaw newid o’r canol – o San Steffan a Heddlu Llundain – rhaid i ni yng Nghymru gymryd y grym ein hunain”

Er gwaetha’ pawb a phopeth

“Mae Llywodraeth San Steffan yn tanseilio ein setliad datganoli”

Llafur tros annibyniaeth

“Gyda ‘ffrindiau’ fel y rhain, does fawr angen gelynion ar yr undeb. Diwrnod da arall i’r mudiad annibyniaeth”

Gweld trwyddyn nhw

“Brexit 2016: Dod draw yma i ddwyn ein swyddi. 2021: DDIM yn dod yma i ddwyn ein swyddi”