Byd y Blogiau

Diwedd … hiliaeth, y Dem Rhydd, tai haf a diddymwyr datganoli

Efo pedair wythnos tan etholiad y Senedd, mae rhai o’r blogwyr yn canolbwyntio mwy ar bwy fydd yn colli nag yn ennill
Byd y Blogiau

Gwynt etholiad – yn y gwynt

“Mae Plaid Cymru wedi cael trafferthion lleol ym mhob un o’i phrif seddi targed – Llanelli, Blaenau Gwent a Gorllewin Caerdydd”
Byd y Blogiau

Chwifiwn eu baneri

Mae Dafydd Glyn Jones wedi cael gafael ar enghraifft glasurol (ym mhob ystyr) o’r baldorddi Borisaidd
Byd y Blogiau

Menywod a chyfiawnder

Mae mam newydd yn tynnu sylw at achos arall o fethu ag ystyried hawliau menywod yn iawn
Byd y Blogiau

Diangen, diangen, diangen

Ar ddiwedd wythnos y Gyllideb, roedd John Dixon yn parhau efo’i ymdrech un-dyn i newid barn pobol am ddyledion llywodraethau
Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Byd y Blogiau

Cymru, Lloegr… a Holyrood

Mae pawb wrthi bellach, ar ddwy ochr y ddadl, yn trafod cenedlaetholdeb
Byd y Blogiau

Hei-jac yr Undeb

Yn yr Alban a Chymru, mae blogwyr wedi sylwi fod rhyw fath o ymgyrch ar droed o gyfeiriad Llundain i glodfori’r Undeb
Byd y Blogiau

Ein rhoi ni yn ein lle

Diolch i Max Hastings, yr arbenigwr ar ramadeg Gymraeg, am gyfuno gwers iaith a chyngor gwleidyddol
Byd y Blogiau

Chwilio gwell a chael…?

Nid Cymru yn unig sy’n chwilio am gyfeiriad… mae’r Blaid Lafur wrthi hefyd
Byd y Blogiau

Y gair sy’n dechrau efo ‘Ff’!

“Mae cefnogaeth i annibyniaeth a dileu’r Senedd ar tua’r un lefel gan osod Cymru, ar hyn o bryd, ar groesffordd gyfansoddiadol”