Codi’r stêcs

Dylan Iorwerth

“Nid defaid economaidd ydym, rydym yn fodau dynol cyflawn sy’n gorff, meddwl ac ysbryd”

Ystadegau a rhywfaint o’r gwir

Dylan Iorwerth

Yng Nghymru, aeth canran y Torïaid i lawr ym mhob etholaeth ac aeth canran Llafur i lawr ym mhob etholaeth ac eithrio tair

Dim ond heddiw tan yfory…

Dylan Iorwerth

“Byddai pobol yn gwaredu, yn hollol ddealladwy, pe bai ysgolion neu ysbytai’n gwrthod plant am fod ganddyn nhw ddau frawd neu chwaer hŷn…”

Ta-ta Toris, helo be?

Dylan Iorwerth

“Os ydy’r hyn yr ydw i’n ei glywed yn gywir, mae Pencadlys y Ceidwadwyr fwy neu lai wedi rhoi’r ffidil yn y to”

“Cynnydd Farage yn golygu cwymp y Deyrnas Unedig”

Dylan Iorwerth

“Gallai Starmer ennill mwyafrif anferth er ei fod yn ennill llai o bleidleisiau nag a wnaeth Jeremy Corbyn yn 2019″

Yr etholiad arall

Dylan Iorwerth

“Byddai’n gyflawniad rhyfeddol i unrhyw arweinydd fynd â’i blaid o dra-arglwyddiaeth etholiadol i ebargofiant mewn dim ond pum mlynedd”

Gormod o rym nid yw dda

“Ers i’r Cyngor roi’r gorau i gasglu sbwriel a chlirio’r strydoedd, mae’r gwylanod yn gwneud gwaith angenrheidiol, yn lleihau’r sefyllfa …

Gwersi ‘Gaeleg Duo Lingo’ i Gymru

Dylan Iorwerth

“Beth am wirfoddoli dros y Sul i ganu rhannau Carmen neu Rigoletto yn ein Cwmni Opera Cenedlaethol?”

Methu dal y pwysau?

Dylan Iorwerth

“Efallai fod rhai gwleidyddion Llafur yn teimlo gwres y tân, ond mae’r cwestiynau sy’n cael eu holi i Gething yn gwbl gyfreithlon”

Y polyn seimllyd

Dylan Iorwerth

“Pwy yn union sy’n shafftio pwy?