Chwilio am lwybr ymlaen

Dylan Iorwerth

“Colled fawr i’r byd, ac i Ewrop yn arbennig, yw bod y gwledydd llwyddiannus hyn yn mynd dan fawd America”

Dringo dros y rhwystrau

Dylan Iorwerth

“Mae trafferthion Gogledd Iwerddon yn fwy na thrafferthion un rhan o wlad”

Hidlo wedi’r bleidlais

Dylan Iorwerth

“Pe bai yna etholiad cyffredinol fory, byddai Ceidwadwyr Cymru yn debyg o gael eu sgubo o’r neilltu yn llwyr”

Y byd ar ei bedwar

Dylan Iorwerth

“Os yw ASau benywaidd a gweithwyr benywaidd yn rhybuddio’i gilydd ynghylch pa ASau i’w hosgoi, dydi’r system ddim yn gweithio”

Melys moesau mwy

Dylan Iorwerth

“Oes, mae gen i ail dŷ, troedle yn fy hen ardal. Os gorfodir fi gan y dreth newydd i’w werthu, pwy a’i pryn?”

Niwclear neu Gymru?

Dylan Iorwerth

“Petai Cymru’n cael un neu hyd yn oed nifer o orsafoedd ynni niwclear, mi allai fod yn ddadl effeithiol iawn yn erbyn annibyniaeth i …

Pwy sydd fwya’ gwirion?

Dylan Iorwerth

Mae’r dyn a oedd am godi pont i Ogledd Iwerddon ac a addawodd hanner cant o ysbytai newydd, yn awr am godi naw gorsaf niwclear newydd”

Dadlau yn y gwynt

Dylan Iorwerth

“Yn Lloegr does dim datblygiadau gwynt mawr wedi bod ar y tir (gyda’u heffeithiau gwael) ers i ddeddfwriaeth yn 2016 fynnu cael cefnogaeth …

Byd y bêl, niwcs a Chymru

Dylan Iorwerth

“Yn yr Alban, fel y gallai fod yng Nghymru, mae rhyfel Putin yn codi cwestiynau newydd am arfau niwclear”

Dim ond dweud…

Dylan Iorwerth

“Tra byddwn ni’n disgwyl i’r Pwtyn ddod i’r rhwyd, beth am sefydlu’r llys a chael tipyn o bractis gyda Tony Blair yn brif gymeriad?”