Y cwestiynau Mawr

Dylan Iorwerth

“Mae perthynas gwahanol rannau o’r ‘Deyrnas Unedig’ yn dal i achosi poendod i’r blogwyr”

Gwrthryfel ar y gorwel yn Lloegr?

Dylan Iorwerth

“Os aiff pethau din dros ben yn Lloegr, dim ond difrod ymylol fyddwn ni, a gallai holl sylfaen ein status quo presennol gwympo’n ddarnau”

Rhyfeloedd diwylliannol

Dylan Iorwerth

Am unwaith, mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y Senedd yn cael ychydig o sylw oherwydd ei gyfri’ trydar

Blwyddyn Newydd Ddig

Dylan Iorwerth

Wnaeth tymor tangnefedd ddim para’n hir. A Harri Bach, Dug Sussex, yn arwain y cwyno

Argyfwng? Pa argyfwng?

Dylan Iorwerth

“Mae llywodraeth ar sail argyfwng yn trawsnewid cymdeithasau. Maen nhw’n datblygu i fod yn aneffeithiol a thotalitaraidd”

Addysg trwy’r Gymraeg i bawb – blogwyr yn codi pryderon

Dylan Iorwerth

“Mae yna bendroni wedi bod ynghylch ffigurau iaith Cyfrifiad 2021”

Yr eliffant a’r llygoden

Dylan Iorwerth

“O ran Cymru beth bynnag, ychydig o lygoden a gafodd ei geni gan eliffant yw arolwg Llafur ar y cyfansoddiad”

Rhy gynnar i glochdar

Dylan Iorwerth

“Yn nyddiau ola’ argyfyngus ymgyrch refferendwm yr Alban, gwnaeth llywodraeth y Deyrnas Unedig… 19 addewid i etholwyr yr Alban”

Trwy lygaid pwy?

Dylan Iorwerth

“Mae yna broblemau hawliau dynol yn Qatar… ond yn sicr dim digon i gyfiawnhau condemnio’r wlad gyfan a throi Cwpan y Byd yn wleidyddol …

Myth a gwirionedd

Dylan Iorwerth

“Cwestiwn mawr y cyfnod wrth gwrs ydi: pwy sydd yn ‘nabod Macsen?”