Tywyllwch ac un golau dan ddaear

Dadlau am gyllid diogelu tomenni glo 55 blynedd wedi trychineb Aberfan

Llywodraeth Cymru yn dweud bod cyfrifoldeb “moesol, cyfreithiol a gwleidyddol” ar Lywodraeth Prydain i gyllido diogelwch tomenni glo.

Galw am wahardd rasio milgwn yng Nghymru

Mae’r elusen Hope Rescue Partners yn galw ar Aelodau o’r Senedd i gefnogi ei deiseb i wahardd y chwaraeon “creulon” yng …

£1.3 miliwn o gyllid plannu coed yn mynd i gwmnïau y tu allan i Gymru

Mae Plaid Cymru yn honni bod llywodraeth wedi neilltuo naw cytundeb gwerth £1,306,561 i ymgeiswyr sydd â chyfeiriadau y tu allan i Gymru.  

Metro Cymru: prosiect “uchelgeisiol a chymhleth” £1 biliwn i wella trafnidiaeth cyhoeddus

“Nid prosiect trafnidiaeth yn unig yw’r Metro, mae’n ymwneud â newid bywydau pobl ledled Cymru” – Lee Waters

Rhaid i’r Comisiwn Cyfansoddiadol Annibynnol roi ystyriaeth “ddifrifol a sylweddol” i annibyniaeth, yn ôl Adam Price

Mae’r comisiwn yn cael i’w sefydlu i edrych ar berthynas cyfansoddiadol Cymru gyda gweddill y Deyrnas Unedig

Comisiwn newydd i ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru

Yr Athro Laura McAllister a Dr Rowan Williams i arwain ar y Comisiwn a fydd yn hybu “sgwrs genedlaethol am ddyfodol Cymru”.

Agoriad swyddogol y Senedd: “Pwysig bod pobl ddu yn cael eu gweld” yn ôl cantorion ifanc

Bu Eadyth Crawford a Lily Beau yn perfformio cân arbennig a gyfansoddwyd gan y ddwy ar gyfer y Seremoni Agoriadol.

‘Pobol gyffredin Cymru ddylai agor ein Senedd, nid aristocrat o wlad arall’

Sawl un yn galw am sefydlu Gweriniaeth ar ôl gweld y Frenhines Elizabeth yn agor y Senedd

Agoriad Swyddogol yn dangos bod cydraddoleb i’r Senedd medd y Llywydd, Elin Jones

“Y sgwrs (a’r Frenhines Elizabeth) yn ddifyr ar hyd y ffordd ond gwnaf ddim rhannu cynnwys y sgwrs honno yma gyda chi ar hyn o bryd”

Sesiwn newydd y Senedd yn gyfnod i “edrych tuag at y dyfodol”, medd Mark Drakeford

A’r Frenhines yn canmol pobol Cymru am eu hymdrechion yn ystod y pandemig, gan ddweud eu bod nhw’n “esiamplau disglair” o …