Disgwyl i Vaughan Gething golli pleidlais o ddiffyg hyder

Gydag adroddiadau bod dau Aelod Llafur o’r Senedd yn sâl, gall Vaughan Gething golli’r bleidlais yn ei erbyn

Cynlluniau i ehangu’r Senedd gam yn nes

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Cafodd y diwygiadau eu trafod yn y Senedd ddoe (Ebrill 30), gydag Aelodau o’r Senedd yn galw am gymalau i sicrhau gwell atebolrwydd gan …

Cwestiynu’r angen am weinidog gogledd Cymru

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Dylai bod pob gweinidog yn eich llywodraeth yn weinidog dros ogledd Cymru, siawns,” meddai Llŷr Gruffydd

Lesley Griffiths wedi cael sicrwydd nad oes cynlluniau i gau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ond mae Heledd Fychan, Aelod or Senedd Plaid Cymru, wedi dweud wrthi yn y Senedd heddiw nad “bygythiadau gwag” yw pryderon yr amgueddfa …

Vaughan Gething yn wynebu Cwestiynau’r Prif Weinidog am y tro cyntaf

Cafodd ei holi am ariannu teg i Gymru, digartrefedd, y Gwasanaeth Iechyd a’r cyfraniadau dderbyniodd ei ymgyrch i ddod yn Arweinydd Llafur Cymru

“Dyw penodi Vaughan Gething ddim yn newid y Cytundeb Cydweithio o gwbl”

Cadi Dafydd

“Mi fyddwn ni dal i sgriwtineiddio Llafur yn yr un ffordd ar lawr y Senedd, ac mi fyddwn ni dal i gydweithio ar y prosiectau sydd ar ôl i’w …

Croesawu cynigion i wella cydbwysedd rhywedd y Senedd

Cadi Dafydd

“Nid [diffyg] teilyngdod sydd yn golygu nad yw menywod yn cael eu cynrychioli mewn gwleidyddiaeth, ond rhwystrau hanesyddol a systemig”

Y Senedd yn gwrthod galwadau am ymchwiliad Covid i Gymru

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Gan fod 27 pleidlais o blaid a 27 yn erbyn, bu’n rhaid i’r Llywydd Elin Jones ddefnyddio’i phleidlais – gan bleidleisio yn erbyn y …

Galw am ymchwiliad Covid i Gymru yn y Senedd

“Mae’n deg dweud bod methu sefydlu ymchwiliad Covid penodol i Gymru yn tanseilio datganoli,” medd Mabon ap Gwynfor, llefarydd iechyd Plaid Cymru

Trafod newid trefn etholiadau’r Senedd

Dan Fil Diwygio’r Senedd, mae cynnig i gyflwyno system bleidleisio rhestrau caëedig – cynllun sydd wedi denu rhywfaint o wrthwynebiad