Dafydd Elis-Thomas yn chwerthin
Senedd

‘Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod pwysigrwydd diwylliant a’r celfyddydau’

Dafydd Elis-Thomas yn trafod sefyllfa’r sector yn ystod argyfwng Covid

Addysg

Brechu athrawon? Gweinidog Addysg yn “llwyr gefnogol” o’r drefn fel y mae hi

Yn wahanol i weithwyr iechyd, d’yw athrawon ddim ymhlith y ‘grwpiau blaenoriaeth’

Addysg

Llywodraeth Cymru yn ystyried cymorth ariannol i fyfyrwyr

Llywodraeth Cymru yn ystyried pecyn o gymorth ariannol i fyfyrwyr prifysgol sy’n talu rhent am lety nad ydynt yn ei ddefnyddio oherwydd y …

Iechyd

Vaughan Gething yn rhybuddio am oblygiadau ariannol Covid-19 i’r Gwasanaeth Iechyd

“Rydym yn wynebu’r her anferth yma, sef y posibiliad y gallai’r sustem orboethi,” meddai

Senedd

Ffrae dros gyllid: swm o £1bn yn bwnc llosg yn y Cyfarfod Llawn

Y Blaid Lafur a’r Ceidwadwyr yn dadlau tros arian i ddelio â’r argyfwng

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch
Senedd

Bydd etholiad y Senedd yn “heriol iawn” i’w chynnal, medd un o weinidogion Llywodraeth Cymru

‘Bydd her ychwanegol wrth sicrhau ei fod yn cael ei gynnal mewn modd diogel’

Senedd

Brexit: Jeremy Miles yn galw ar y ddwy ochr i “ddangos hyblygrwydd”

Mae diwedd y cyfnod pontio yn prysur nesáu

Y gwleidydd yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn 2015
Senedd

Bil y Farchnad Fewnol: Dafydd Elis-Thomas wedi pleidleisio o blaid

‘Camgymeriad,’ medd y Dirprwy Weinidog Diwylliant

Senedd

Jeremy Miles a Brexit: “Dw i’n galw ar i’r ddwy ochr ddwysáu eu hymdrechion”

Mae’n “echrydus o wael” bod ansicrwydd o hyd, meddai’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Senedd

‘Gofalwyr yn teimlo fel eu bod wedi’u hanwybyddu’n llwyr’

Un o bwyllgorau’r Senedd yn clywed tystiolaeth llwm am y sefyllfa yng Nghymru