Diogelwch ffermwyr: “dangos nid darlithio” sydd ei angen, medd Samuel Kurtz

Daw sylwadau’r AoS Ceidwadol wrth iddo feirniadu ffigyrau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr HSE) ar ddamweiniau angheuol ar …

Mark Drakeford yn cwestiynu “maint a graddfa” Jac yr Undeb ar adeilad y Swyddfa Dreth yng Nghaerdydd

Mae’n amau hefyd y bydd hyn yn gyrru mwy o lofnodwyr at ddeiseb i Yes Cymru

s

Plaid Cymru’n galw ar Lywodraeth Cymru am fwy o gyllid i hosbisau plant

Cymru sydd â’r buddsoddiad lleiaf mewn hosbisau plant o blith gwledydd y Deyrnas Unedig

Cynllun Llywodraeth Cymru i “chwistrellu tegwch yn ôl i’r system dai”

Bydd y cynllun yn codi sicrhau tai fforddiadwy ac yn diogelu buddiannau cymunedau Cymraeg.

Annog y Prif Weinidog i ofyn i gyngor Caerdydd gadw Stryd y Castell ar gau i geir

“Mae’n rhaid i ni symud pobl oddi wrth ddefnyddio ceir preifat, ac nid yw ailagor ffordd yn ateb i hynny,” medd Rhys ab Owen AoS

Cefnogaeth i fusnesau: ‘does dim ymgais i guddio’r ffigurau,’ medd Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething yn amddiffyn cymorth Llywodraeth Cymru i fusnesau yn ystod yr argyfwng

Golau uwchfioled i ddifa’r feirws? Croesawu “ymrwymiad positif” gan y Gweinidog Iechyd

Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru yn holi am UV-C yng Nghyfarfod Llawn y Senedd

Sesiwn holi’r prif weinidog: annibyniaeth a chymorth Covid ymhlith y pynciau trafod

Andrew RT Davies yn codi cwestiynau am gymorth i fusnesau, ac Adam Price yn crybwyll pwerau pellach i Gymru

Adam Price yn cyhoeddi ei dîm yn y Senedd

Rhun ap Iorwerth yn llefarydd iechyd, a Luke Fletcher yn llefarydd ar yr economi

Camdriniaeth ar-lein yn gwneud pobl o gefndir lleiafrifol yn llai awyddus i roi cynnig ar wleidyddiaeth, medd AoS newydd

Natasha Asghar AoS yw’r pumed aelod o’r Senedd nad yw’n wyn yn y 22 mlynedd ers dechrau datganoli.