Y Senedd yn gwrthod galwadau am ymchwiliad Covid i Gymru

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Gan fod 27 pleidlais o blaid a 27 yn erbyn, bu’n rhaid i’r Llywydd Elin Jones ddefnyddio’i phleidlais – gan bleidleisio yn erbyn y …

Galw am ymchwiliad Covid i Gymru yn y Senedd

“Mae’n deg dweud bod methu sefydlu ymchwiliad Covid penodol i Gymru yn tanseilio datganoli,” medd Mabon ap Gwynfor, llefarydd iechyd Plaid Cymru

Trafod newid trefn etholiadau’r Senedd

Dan Fil Diwygio’r Senedd, mae cynnig i gyflwyno system bleidleisio rhestrau caëedig – cynllun sydd wedi denu rhywfaint o wrthwynebiad

Mark Drakeford yn rhoi’r gorau i fod yn Brif Weinidog Cymru

Bydd yn gadael ei swydd fel arweinydd Llafur Cymru ar unwaith, ac yn parhau fel Prif Weinidog Cymru nes bydd ei olynydd yn cael ei benodi.

Undeb Rygbi Cymru: Cytuno ar ymchwiliad i honiadau yn erbyn un o weinidogion Llywodraeth Cymru

Mae’r cyhuddiadau yn erbyn Dawn Bowden gan Aelod Seneddol Gŵyr yn ymwneud â’r ffordd deliodd â honiadau o gasineb tuag at fenywod yn …
Arwydd Senedd Cymru

Menywod yn meddiannu’r Senedd

Y nod yw ysgogi trafodaeth am gynrychiolaeth gyfartal ac ysbrydoli mwy o fenywod i ddod yn arweinwyr mewn bywyd cyhoeddus
Arwydd Senedd Cymru

Croesawu cefnogaeth aelodau Llafur Cymru tuag at gynlluniau i ddiwygio’r Senedd

Ond mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud y dylai’r cyhoedd gael pleidleisio ar gynigion i ehangu’r Senedd a newid y system bleidleisio

‘Heddwch a chymod am gael eu cadw mewn cof wrth lunio polisïau Cymru yn sgil pwyllgor newydd’

Cadi Dafydd

Nod Grŵp Trawsbleidiol y Senedd dros Heddwch a Chymod yw gweithio mewn ffordd adeiladol i ddatblygu polisi, medd y cadeirydd Mabon ap Gwynfor
Arwydd Senedd Cymru

Ymgyrchwyr yn croesawu cynlluniau “hanesyddol” i ddiwygio’r Senedd

Ond y Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud nad ydyn nhw’n mynd ddigon pell, a’r Ceidwadwyr Cymreig yn gwrthwynebu

Amlinellu’r ffordd ymlaen ar gyfer diwygio’r Senedd

Dylid cynyddu maint y Senedd i 96 aelod erbyn yr etholiad nesaf yn 2026, meddai datganiad safbwynt ar y cyd rhwng Mark Drakeford ac Adam Price