Arwydd Senedd Cymru

Croesawu cefnogaeth aelodau Llafur Cymru tuag at gynlluniau i ddiwygio’r Senedd

Ond mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud y dylai’r cyhoedd gael pleidleisio ar gynigion i ehangu’r Senedd a newid y system bleidleisio

‘Heddwch a chymod am gael eu cadw mewn cof wrth lunio polisïau Cymru yn sgil pwyllgor newydd’

Cadi Dafydd

Nod Grŵp Trawsbleidiol y Senedd dros Heddwch a Chymod yw gweithio mewn ffordd adeiladol i ddatblygu polisi, medd y cadeirydd Mabon ap Gwynfor
Arwydd Senedd Cymru

Ymgyrchwyr yn croesawu cynlluniau “hanesyddol” i ddiwygio’r Senedd

Ond y Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud nad ydyn nhw’n mynd ddigon pell, a’r Ceidwadwyr Cymreig yn gwrthwynebu

Amlinellu’r ffordd ymlaen ar gyfer diwygio’r Senedd

Dylid cynyddu maint y Senedd i 96 aelod erbyn yr etholiad nesaf yn 2026, meddai datganiad safbwynt ar y cyd rhwng Mark Drakeford ac Adam Price

Cyhuddo’r Democratiaid Rhyddfrydol o “anghysondeb” ar gynnal ymchwiliad Covid-19 penodol i Gymru

“Mae teuluoedd yng Nghymru yn haeddu sicrwydd, nid cefnogaeth pan mae’n gyfleus i’r Democratiaid Rhyddfrydol”

Jane Dodds yn galw am fabwysiadu system bleidleiso Cynrychiolaeth Gyfrannol

Huw Bebb

“Mae pobol wedi cael digon ar Lafur a’r Ceidwadwyr yn ennill ymhob man a theimlo bod eu pleidlais ddim yn gwneud cyfrif”

Mark Drakeford yn amddiffyn Eluned Morgan yn sgil sgandal oryrru

“Rwyf wedi delio gyda’r mater o dan y cod gweinidogol ac mae ar gau”
Coronavirus

Galwadau o’r newydd i gynnal ymchwiliad Covid-19 penodol i Gymru

Huw Bebb

“Os gall Llywodraeth yr Alban gynnal ymchwiliad i’w gweithredoedd, nid oes rheswm pam na all Cymru wneud hynny hefyd”

Andrew RT Davies yn honni bod gan Lywodraeth Cymru fwy o ddiddordeb mewn “materion woke” na “phroblemau bob dydd”

Gwnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig y sylwadau gan eu bod nhw’n cyflogi pedwar swyddog amrywiaeth ac wedi gwario £150,000 arnyn nhw y llynedd

Aelodau o’r Senedd yn beirniadu dull Llywodraeth Cymru o ymdrin â threth

Pwyllgorau’r Senedd yn poeni y byddai’r dull yn “rhoi llawer gormod o bŵer i weinidogion Cymru” ac yn “gyrru mandad …