Senedd

“Fydd na ddim ymgyrch gan Blaid Cymru yng Ngogledd Caerdydd,” medd cyn-ymgeisydd

Ashley Drake yn dweud na fydd y gangen yn cefnogi pwy bynnag ddaw yn ei le
Gwleidyddiaeth

Y Blaid Lafur yn lansio eu maniffesto ar gyfer etholiad y Senedd

Addewid i hyfforddi 12,000 o ddoctoriaid, nyrsys, arbenigwyr iechyd, a seicolegwyr

Senedd

Dros 10 o ymgeiswyr y Blaid Diddymu wedi “tynnu allan” o etholiad y Senedd

Arweinydd y blaid yn beio “cenedlaetholwyr Cymreig” am y datblygiad 
Senedd

Y rhan fwyaf o bobol am gadw’r Senedd, yn ôl arolwg barn

Pôl piniwn yn dangos bod 74% o siaradwyr Cymraeg rhugl yn gefnogol ohoni

Andrew R T Davies
Senedd

Andrew RT Davies a datganoli: “Dylem newid yr hyfforddwr, nid diddymu’r tîm”

Bydd yr arweinydd yn lladd ar weledigaeth Plaid Diddymu yn ddiweddarach

Senedd

Llafur Cariad

Ers tro byd, mae darogan am gwymp y Blaid Lafur yng Nghymru. Jason Morgan sy’n ystyried a fydd hynny’n cael ei wireddu eleni?
Senedd

Deisebau i’r Senedd: Galw am gynyddu’r trothwy o 50 llofnod i 250

Pwyllgor yn teimlo bod y rheol bresennol yn rhy hael

Senedd

Datganoli: Pwyllgor Senedd yn codi pryderon am ymyrraeth Llywodraeth San Steffan

Adroddiad yn galw am “gyd-ddealltwriaeth” er mwyn osgoi “tensiwn diangen”

Adam Price
Gwleidyddiaeth

Adam Price yn galw ar arweinwyr pleidiau i “gondemnio ymddygiad” Plaid Diddymu

Arweinydd Plaid Cymru hefyd am i bleidiau eraill roi pwysau ar y BBC fel bod y Diddymwyr ddim yn cael cyfrannu at ddadl deledu’r arweinwyr

Senedd

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio tros lymhau rheolau ffurfio grwpiau

Daw’r cam yn dilyn blwyddyn dymhestlog o newid pleidiau ym Mae Caerdydd