£3 miliwn o gyllid ychwanegol i helpu gwasanaethau deintyddol

Mae Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol Cymru yn dweud bydd y cyllid yn gymorth i ddeintyddion wrth adfer o’r pandemig

Cynnydd mewn costau byw yn “argyfwng” yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru

Bydd llawer o deuluoedd ledled Cymru yn cael trafferth i ymdopi’r gaeaf hwn, medd arweinydd y blaid Jane Dodds

Angen i Gymru rannu ei hadnoddau a’i harbenigedd am Covid-19 gyda gwledydd tlawd y byd

Daw’r galwadau gan Blaid Cymru wrth iddi ddod i’r amlwg fod 40,000 o fechlynnau wedi mynd yn wastraff yng Nghymru

“Dim cynlluniau brys” i ehangu pasys Covid i dafarndai neu fwytai, yn ôl Llywodraeth Cymru

Daw hyn yn dilyn sylwadau’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans cyn i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei hadolygiad o’r cyfyngiadau ddydd Iau …

Sefyllfa “argyfyngus” o ran denu athrawon Cymraeg, yn ôl Plaid Cymru

Prinder o dros 300 o athrawon cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd a 500 yn y sector uwchradd

‘Dim tystiolaeth’ am effeithiolrwydd pasys Covid, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol

“Mae’n hanfodol bod y polisi’n cael ei gefnogi gan dystiolaeth gadarn,” medd Jane Dodds

Galw am nodi eithriadau pàs Covid mewn cyfraith ar gyfer pobl awtistig

Yn ôl Cymdeithas Awtistiaeth Cymru, mae rhai pobl awtistig yn ofni cael pigiad ac felly heb dderbyn y brechiad Covid-19.

Diffyg hanes Cymru a hanes BAME Cymru ar gwricwlwm ysgolion

Yn ôl adroddiad gan Estyn, mae’r rhan fwyaf o ysgolion yng Nghymru yn methu o ran addysg hanes BAME Cymru

Llywodraeth Cymru’n addo “newid y naratif” ynghylch troseddau yn erbyn menywod

Mewn dadl am sbeicio, rhannodd Joyce Watson, Aelod Llafur o’r Senedd, ei phrofiad o fynd yn sâl yn sydyn mewn tafarn ffrind ger ei chartref yn …

Symbolau hiliol i’w gweld mewn protest y tu allan i’r Senedd

Gwelwyd symbolau Natsïaidd gan rai protestwyr wrth i Aelodau o’r Senedd bleidleisio o blaid ymestyn pasys Covid yng Nghymru