Dadl am ehangu ynni niwclear yng Nghymru yn cyrraedd y Senedd

Yn ôl y Ceidwadwyr, mae “buddion gwych” i ynni niwclear ac mae’n chwarae rhan “anhygoel” wrth greu swyddi sy’n …

Rhaglen Eco-Ysgolion yn troi’n 30 oed

Mae 90% o ysgolion Cymru’n cymryd rhan yn y cynllun, ond mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i’r ganran gynyddu i 100%

Cymru’n ail wlad orau’r byd am ailgylchu

Daw’r newyddion heddiw (dydd Mercher, Mehefin 5) ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd

O goch i wyrdd?

Rhys Owen

Mae’r Blaid Werdd yn croesawu pobol sydd wedi’u “dadrithio” gan y Blaid Lafur, yn ôl yr arweinydd Anthony Slaughter

Diwrnod y Ddaear 2024: ‘Dim digon o ymwybyddiaeth’

Elin Wyn Owen

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn teimlo bod angen addysg wirioneddol am newid hinsawdd ar frys fel y caswson ni am Covid-19 ar ddechrau’r …

Diwrnod y Ddaear 2024: Planed v Plastigau – Sut alla i wneud gwahaniaeth?

Elin Wyn Owen

O ddefnyddio tybiau eich hun ar gyfer têc-awê i osod hidlydd micro blastigau yn eich peiriant golchi, arbenigwyr yr amgylchedd sy’n rhannu eu …

‘Pobol yn meddwl mwy am arbed arian nag am yr amgylchedd wrth deithio’

Laurel Hunt

“Os ydyn nhw’n gallu cyrraedd Ffrainc am £40 yn lle £120, yn sicr dydyn nhw ddim yn edrych ar yr allyriadau carbon,” medd un asiant …

Cynnydd graddol ond “annigonol” yn niferoedd y Bodaod Tinwyn

Mae niferoedd yr adar ysglyfaethus wedi cynyddu 14% rhwng 2016 a 2023

Distyllfa wisgi’n bwydo sbarion i wartheg

Bob dydd, mae 400 o wartheg Fferm Pentre Aber yn cael pedair tunnell o haidd o Ddistyllfa Aber Falls