Ffos-y-Fran: “Gwaed yn berwi” dros gyflwr y safle glo brig

“Rhaid adfer [y safle], fel arall bydd y lle’n hyll a pheryglus yn hytrach nag yn rhywle y gallwn ni ei ddefnyddio”

Adar ysglyfaethus yn dal i gael eu lladd yng Nghymru

13% o holl achosion y Deyrnas Unedig yn 2022 wedi digwydd yng Nghymru

Gobaith i ddatblygiadau yn y Bala yn sgil gwelliannau i’r safle trin gwastraff

Mae ceisiadau cynllunio i godi tai yn yr ardal wedi bod ar stop oherwydd pryderon am lefel uchel o ffosffad yn yr afonydd

Awgrymu codi ffi ar yrwyr yng nghanol Caerdydd

Mae’r adroddiad newydd yn ystyried targed Llywodraeth Cymru i sicrhau bod 45% o deithiau’r wlad yn cael eu gwneud ar drafnidiaeth …