Cymru’n ail wlad orau’r byd am ailgylchu

Daw’r newyddion heddiw (dydd Mercher, Mehefin 5) ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd

O goch i wyrdd?

Rhys Owen

Mae’r Blaid Werdd yn croesawu pobol sydd wedi’u “dadrithio” gan y Blaid Lafur, yn ôl yr arweinydd Anthony Slaughter

Diwrnod y Ddaear 2024: ‘Dim digon o ymwybyddiaeth’

Elin Wyn Owen

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn teimlo bod angen addysg wirioneddol am newid hinsawdd ar frys fel y caswson ni am Covid-19 ar ddechrau’r …

Diwrnod y Ddaear 2024: Planed v Plastigau – Sut alla i wneud gwahaniaeth?

Elin Wyn Owen

O ddefnyddio tybiau eich hun ar gyfer têc-awê i osod hidlydd micro blastigau yn eich peiriant golchi, arbenigwyr yr amgylchedd sy’n rhannu eu …

‘Pobol yn meddwl mwy am arbed arian nag am yr amgylchedd wrth deithio’

Laurel Hunt

“Os ydyn nhw’n gallu cyrraedd Ffrainc am £40 yn lle £120, yn sicr dydyn nhw ddim yn edrych ar yr allyriadau carbon,” medd un asiant …

Cynnydd graddol ond “annigonol” yn niferoedd y Bodaod Tinwyn

Mae niferoedd yr adar ysglyfaethus wedi cynyddu 14% rhwng 2016 a 2023

Distyllfa wisgi’n bwydo sbarion i wartheg

Bob dydd, mae 400 o wartheg Fferm Pentre Aber yn cael pedair tunnell o haidd o Ddistyllfa Aber Falls

Dŵr Cymru wedi gollwng 40% yn fwy o garthion yn nyfroedd Cymru ers 2022

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n galw am gosbau llymach er mwyn mynd i’r afael â’r sefyllfa

Gwarchod 50,000 o wenyn wrth ail-doi plasty ym Mhen Llŷn

Roedd pum haid o wenyn mêl duon Cymreig yn byw yn nho Plas yn Rhiw, ac maen nhw wedi cael eu symud i gartref newydd tra bo gwaith yn cael ei gwblhau