Cerddorion a bandiau i berfformio yn safleoedd eiconig Casnewydd ar gyfer Gŵyl Newydd

Bydd yr ŵyl yn digwydd yn rhithiol ar sianel AM ddydd Sadwrn, 25 Medi

Enwau cyfarwydd ar lein-yp Gŵyl y Llais 2021

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm rhwng 4 a 7 Tachwedd

“Prin yw’r cyfleoedd” i gerddorion jazz yng Nghymru chwarae’n fyw

Bydd Triawd Tomos Williams yn chwarae cyngerdd yn Theatr Clwyd am y tro cyntaf ers dechrau’r pandemig

Rhoi bywyd newydd i hen alawon a chaneuon

Bydd set gerddoriaeth newydd sbon gan AVANC, yn dilyn cydweithrediad â’r Llyfrgell Genedlaethol, yn cael ei ffrydio’r wythnos nesaf

Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn teimlo fel moment “haul ar fryn”

Mae’r ŵyl eleni wedi agor yn swyddogol heddiw, 19 Awst
Edward H Dafis

Y drymiwr Charli Britton wedi marw’n 68 oed

Mae lle i gredu iddo ddioddef cyfnod byr o salwch

Angladd Richard Jones, Ail Symudiad

Taith olaf Richard ‘Fflach’ Jones wrth i dref Aberteifi ddod ynghyd

Cafodd gwasanaeth angladdol un o frodyr ‘Ail Symudiad’ ei gynnal yn y dref ddoe (dydd Sadwrn, Awst 14)

Endaf, skylrk a Fairhurst yn rhyddhau ail gân prosiect ‘Sbardun Talent Ifanc’ 

“Ro’n i’n gwybod fod yn lot o bobol allan yna oedd yn rili talentog ac ella’n atgoffa fi o pan o’n i’n ifanc”

Tad Britney Spears yn cytuno i gamu nôl o reoli ei chyllid

Daw hyn wedi i’r gantores fynnu ei fod e’n gadael y rôl, a bod y trefniant cyfreithiol cymhleth sy’n rheoli ei bywyd a’i gyrfa yn …

Y gantores Mared yw ennillydd Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am ei halbwm ‘Y Drefn’

‘Does ‘na ‘run cerddor ‘dw i wedi gweithio â nhw mor ddiffuant o dalentog, mor anhygoel o gynhyrchiol ac mor, mor weithgar â Mared …