S4C a PYST yn cyhoeddi fideo gynta’u partneriaeth gyda Sachasom

Elin Owen

“Trwy’r delweddau a symbolau gwahanol mae yna naratif sy’n dilyn fy mhrofiadau yn y broses greadigol yn creu cerddoriaeth”

Adwaith – ail albwm y genod o Gaerfyrddin allan heddiw

Ac mae trydydd albwm eisoes ar y gweill, gyda’r bwriad i’w recordio ym Mhortiwgal ym mis Tachwedd

Gŵyl Car Gwyllt yn gyfle i weld Blaenau Ffestiniog “yn ei gogoniant”

Elin Owen

“O ddawns i reggae, rap a phop, dw i ddim yn meddwl bod yna wlad yr un maint efo iaith fel ’ma yn cynhyrchu gymaint o gerddoriaeth …

Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am gynnal Eurovision 2023 yng Nghymru

“Fel gwlad y gân, alla’i ddim meddwl am unlle gwell i gynnal Eurovision – gadewch i ni groesawu’r byd i Gymru”

Rhyddhau sengl i godi arian at argyfwng bwyd Yemen

Criw o gerddorion, gan gynnwys Gruff Rhys, wedi rhyddhau’r gân ‘Lloches’ er mwyn annog pawb i weithredu nawr

Stori un ferch yn canfod ei rhyddid ar lwyfan

“Nes i ddiweddu mewn perthynas dreisgar o’dd ‘di para bron i bum mlynedd, ac yn ystod yr amser yna nes i ddatblygu caethiwed i alcohol a …

Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2022

Albymau gan Ciwb, Breichiau Hir, Kizzy Krawford a Papur Wal ymysg y rhai ar y rhestr fer eleni

Gitarydd Catfish and the Bottlemen: “dim dewis ond cerdded i ffwrdd o’r band”

Cadarnhaodd Johnny Bond ei fod wedi gadael ym mis Mawrth 2021 ond camodd i’r adwy fel gitarydd sesiwn ar gyfer pedair sioe yr haf diwethaf
Dafydd Iwan a thîm pêl-droed Cymru

‘Yma o Hyd’ yn cyrraedd rhif 1 yn siartiau iTunes

“Mae’r hyn sydd wedi digwydd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru a’r tîm cenedlaethol yn wych oherwydd mae wedi bod yn broses raddol …