Yr actor Rhys Ifans
Cerddoriaeth

“Miwsig Cymraeg wedi siapio fi mewn ffordd sylfaenol iawn,” medd Rhys Ifans

“Mi roddodd y sîn ddigon o hyder i fi yn fy Nghymreictod” medd yr actor

Cerddoriaeth

Deuawdau… Sywel Nyw!

Bu Mark Cyrff yn cydweithio gydag un o hen benau ifanc y Sîn, ac mae’r canlyniad yn hyfryd
Cerddoriaeth

Cofio Aled Lloyd Davies – “arian byw o ddyn”

Hyfforddwr a gosodwr cerdd dant a fu’n rhan allweddol o adfywiad y grefft drwy Gymru yn y 1960au
Cerddoriaeth

Creu cynulleidfa ddigidol newydd i Gymru

Mae platfform AM yn cael ei ail-lansio, ond pam? Alun Llwyd, Prif Weithredwr AM, sy’n egluro

Cerddoriaeth

Gorwelion yn enwi artistiaid Wythnos Lleoliadau Annibynnol Cymru

Bydd Gorwelion yn darlledu sesiynau o bump lleoliad yng Nghymru, rhwng Ionawr 25-29

Cerddoriaeth

Cofio Osian Ellis – eicon rhyngwladol ar y delyn

Hyd at y flwyddyn cyn ei farwolaeth, roedd yn dal wrthi yn recordio a chyhoeddi cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Daeth Nadolig anarferol

Mae dynes gamera o’r Wyddgrug wedi gwneud rhaglen ar un o draddodiadau cyfoethocaf Cymru, a hynny mewn ffordd cwbl gyfoes
Cerddoriaeth

Mwstash dros y môr

Mae’r Welsh Whisperer wedi bod yn gwneud ei farc draw yn Iwerddon
Cerddoriaeth

Gwilym yn cyhoeddi sengl newydd ar ôl blwyddyn “rwystredig”

“Mae yna dôn eithaf eironig o cheesy i’r gân, ac rydan ni wedi trio cael hwyl efo fo”

Cerddoriaeth

Fideo cerddoriaeth Cymraeg a Gwyddelig cyntaf erioed

Urdd Gobaith Cymru a phrosiect ieuenctid TG Lurgan yn Iwerddon yn rhyddhau fideo cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Wyddeleg