Gwenno Saunders

Gwobr Mercury wedi’i gohirio yn dilyn marwolaeth Brenhines Lloegr

Mae Gwenno yn y ras am ei halbwm Tresor, sy’n gyfangwbl Gymraeg a Chernyweg

Gŵyl Ara Deg yn “gyfle prin i ymgolli mewn cerddoriaeth”

Perfformiadau gan Sage Todz, Gruff Rhys a Carwyn Ellis & Rio 18 a Riley Walker yn rhan o’r arlwy ym Methesda eleni

‘Gŵyl Ryng-geltaidd An Orient yn gyfle i Gymru arddangos ei diwylliant i gynulleidfa eang’

Cadi Dafydd

“Mae o’n beth da cynnal cysylltiad efo unrhyw genedl… ond mae yna bethau yn gyffredin rhwng y gwledydd”

Sesiynau ar draws y ddinas

Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Ffoto Nant a Stiwdio Sain i gynnal cyfres o sesiynau mewn amryw o leoliadau anghyffredin

Gig i leddfu’r felan ôl-eisteddfodol

Bydd Llety Arall yn croesawu’r artistiaid adnabyddus Eve Goodman, Pedair ac Elidyr Glyn

Brwydr y Bandiau: Sgwrs gyda’r cystadleuwyr

Rhys Evan, Llyffant, Francis Rees a Sachasom yw’r pedwar sy’n cystadlu heddiw (Awst 3) am y teitl a’r fraint o gael chwarae yn Maes B nos Sadwrn

Pa mor gynhwysol yw’r Sîn Roc Gymraeg?

Cadi Dafydd

“Rydych chi’n gorfod adeiladu teulu’ch hunan, achos dw i’n credu bod y gynrychiolaeth [LHDTC+] yn ofnadwy”

‘Angen cofio bod y Deyrnas Unedig yn cynnig lle diogel i Wcráin gynnal yr Eurovision’

Cadi Dafydd

Teimlad bod “y naratif i gyd o gwmpas y Deyrnas Unedig” a phawb wedi’u dal yn y cyffro, meddai Esyllt Sears