Yr Elyrch am dalu teyrnged i ddau o’r hoelion wyth

Bu farw Leighton James a Terry Medwin dros yr wythnosau diwethaf ac fe fydd y clwb yn talu teyrnged iddyn nhw cyn gêm ola’r tymor ddydd Sadwrn …

Hyrwyddo Amrywiaeth trwy Bêl-droed yn Wrecsam

Joshua Hughes

Roedd Ysgol Morgan Llwyd ymhlith yr ysgolion fu’n cymryd rhan yn y prosiect
Caerdydd

Disgwyl i Gaerdydd ac Erol Bulut drafod cytundeb newydd

Mae’r perchennog Vincent Tan wedi rhoi ei sêl bendith ar gyfer trafodaethau

Cymro wedi ymestyn ei gytundeb gyda’r Elyrch

Roedd opsiwn yng nghytundeb blaenorol Liam Cullen i’r clwb ymestyn ei gytundeb am dymor arall

George Baker, aelod o garfan bêl-droed Cymru yn 1958, wedi marw

Bu farw’r cyn-asgellwr ac ymosodwr yn 88 oed

Gŵyl y Wal Goch: Mwy na phêl-droed

Rhys Owen

Mae Neville Southall yn noddwr ar gyfer y digwyddiad

Aaron Ramsey allan am weddill y tymor

Fydd e ddim yn chwarae i Gaerdydd eto y tymor hwn, ac mae’r rheolwr Erol Bulut yn galw arno i “beidio meddwl am y tîm cenedlaethol”
Joe Allen

Joe Allen wedi chwarae i Abertawe am y tro olaf?

Mae awgrym na fydd Joe Allen ar gael am weddill y tymor oherwydd anaf, ac mae ei gytundeb gyda’r Elyrch yn dod i ben yn yr haf