Cymru

Ymestyn ymchwiliad i fethiannau unedau mamolaeth i 160 o achosion

Bydd rhieni a effeithiwyd yn cael gwybod am ganfyddiadau’r ymchwiliad i fethiannau’r unedau mamolaeth yn yr Hydref

Iechyd

Dirwy o hyd at £10,000 am beidio hunan ynysu yn Lloegr

Mae hi bellach yn drosedd i beidio â chydymffurfio â’r rheolau yn Lloegr

Arian a Busnes

Maes awyr Caerdydd am aros ar agor – er bod Bro Morgannwg dan glo

Daw’r cyhoeddiad wrth i Fro Morgannwg ddechrau ar gyfnod clo lleol

Andrew R T Davies
Cymru

“Cyfnod clo rhanbarthol” sydd yn y de, meddai’r Ceidwadwyr Cymreig

Tair ardal arall yn ymuno â rhestr o siroedd y de sy’n wynebu cyfyngiadau llym

Cymru

Cyfnod clo lleol yng Nghastell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg a Thorfaen dydd Llun

Rhannau helaeth o’r de dan gyfyngiadau llym erbyn hyn

Iechyd

Trydedd ton o’r coronafeirws “yn gwbl bosib”, medd gwyddonydd

Oedi, ac nid datrys, y broblem mae cyfnodau clo lleol

Cymru

Hanfodol bod y gwasanaethau brys ar gael i’r rhai sydd eu hangen fwyaf, medd Vaughan Gething

Ysgrifennydd Iechyd Cymru’n cyhoeddi apêl cyn misoedd y gaeaf yn sgil y coronafeirws

Cymru

Cyfnod clo yn Abertawe a Chaerdydd o 6 o’r gloch heno (nos Sul, Medi 27)

Bydd 1.5m o boblogaeth Cymru mewn cyfnod clo erbyn hynny

Cymru

Achosion Covid Caerdydd ‘yn digwydd trwy rwydweithiau teuluol yn bennaf’

Arweinydd y Cyngor yn esbonio’r angen am gyflwyno’r cyfyngiadau yn ddi-oed

Cymru

Rhybudd y gall fod angen cyfyngiadau llymach

Y sefyllfa’n ddifrifol iawn, yn ôl y Gweinidog Iechyd