Iechyd

Gofalwraig ddi-dâl o Rydaman yw’r person cyntaf i dderbyn brechlyn Moderna yn y Deyrnas Unedig

“Rydw i wrth fy modd, yn hapus iawn, ac yn teimlo’n freintiedig”

Cymru

Profion Covid-19 cymunedol ar Ynys Cybi yn awgrymu bod nifer yr achosion ar i lawr

Mae disgwyl i’r ganolfan brofi gymunedol aros ar agor am “ychydig wythnosau” er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bawb sy’n byw a gweithio yn yr ardal

Iechyd

Arweinwyr yn galw am beidio enwi amrywiolion Covid-19 newydd ar ôl llefydd

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn gweithio ar enwau newydd ar gyfer yr amrywiolion

Brechlyn
Cymru

Dechrau rhoi’r brechlyn Moderna yng Nghymru

Sir Gaerfyrddin yw’r sir gyntaf yng Nghymru i dderbyn cyflenwadau

Trinidad a Tobago
Iechyd

Prif weinidog Trinidad a Tobago wedi profi’n bositif am Covid-19

Mae e’n hunanynysu ac yn cael ei oruchwylio’n feddygol

Cymru

Merch sydd ag OCD yn ennill gwobr Gohebydd Ifanc y Flwyddyn BBC Cymru

“Roedd yn gyfle i siarad am rywbeth sy’n bwysig iawn i mi, ond wnes i erioed feddwl y baswn i’n ennill”

Nyrs yn siarad gyda chlaf
Cymru

Y Blaid Lafur yn addo codiad cyflog i ofalwyr: “dangos bod cael y Blaid Lafur mewn grym yn gwneud gwahaniaeth”

“Mae ein gofalwyr yn haeddu mwy na chymeradwyaeth,” meddai Vaughan Gething

Iechyd

Boris Johnson am amlinellu cynllun trwyddedau brechu Covid-19

Fe ddaw wrth lacio’r cyfyngiadau er mwyn i grwpiau o bobol gael ymgynnull ac i ddigwyddiadau dan do gael eu cynnal yn ddiogel

Iechyd

Bydd Cymru wedi cynnig pigiadau Covid i bawb yn y grwpiau blaenoriaeth erbyn dydd Sul

Mark Drakeford yn brolio “ymdrech wirioneddol ryfeddol,” a llawer mwy o gynhadledd coronafeirws Llywodraeth Cymru

Iechyd

Pasborts covid: awgrym nad yw arweinwyr Llafur yn cydweld

Keir Starmer yn amheus, Mark Drakeford ychydig yn fwy o blaid, Boris Johnson o’r farn eu bod yn anochel