Iechyd

“Cynnydd da” o ran cyrraedd targedau brechu, meddai Mark Drakeford

“Dros yr wythnos ddiwethaf, mae 10,000 o bobl y dydd ar gyfartaledd wedi cael eu brechu wrth i’r rhaglen gyflymu”

Iechyd

Fferyllwyr yn galw am gyflymu’r broses o ddarparu brechlyn Covid-19

Fferyllfa yn Llanbedrog yw’r cyntaf yng Nghymru i gynnig brechlyn Covid-19

Iechyd

Gwahardd teithiau i’r DU o Dde America a Phortiwgal oherwydd amrywiolyn Covid

Y penderfyniad brys yn fesur “rhagofal” meddai’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth

Cymru

Cyhuddo Darren Millar o ddweud celwydd

“Stopia ddweud celwydd a chefnoga ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Darren” meddai Vaughan Gething

Cymru

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn beio system iechyd Cymru am oedi o ran brechu

“Rhywle yn y system yng Nghymru mae nifer sylweddol o frechlynnau wedi’u darparu nad ydynt wedi’u rhoi i feddygfeydd neu leoliadau …

Profion Covid-19, y coronafeirws
Iechyd

Covid: Gall pobl sydd wedi’u heintio fod ag imiwnedd am fisoedd

Ond arbenigwyr yn rhybuddio y gallen nhw drosglwyddo’r firws at bobl eraill

Cymru

Astudiaeth sy’n ymchwilio i’r defnydd o alcohol yn derbyn cyllid gan elusen

Prosiect y tîm o Abertawe’n un o bedwar i gael cymorth dan raglen grantiau New Horizons yr elusen Alcohol UK

Iechyd

Brechu covid: cartrefi yng Nghymru i dderbyn llythyron gwybodaeth

Y cyhoedd yn cael eu hannog i aros eu tro, a pheidio â chysylltu â’r GIG

Iechyd

Vaughan Gething yn rhybuddio am oblygiadau ariannol Covid-19 i’r Gwasanaeth Iechyd

“Rydym yn wynebu’r her anferth yma, sef y posibiliad y gallai’r sustem orboethi,” meddai

Iechyd

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn rhoi croeso “gofalus iawn” i ffigurau covid

“Mae angen bod yn ofalus â’r newyddion da,” meddai Dr Frank Atherton