Nyrs yn siarad gyda chlaf

Cyngor Gwynedd yn ceisio denu pobol i weithio yn y sector gofal cymdeithasol

“Fel ym mhob sector a sefydliad rydym yn wynebu heriau wrth recriwtio a chadw gweithwyr gofal, ar draws meysydd gofal cymdeithasol”
Ambiwlans

Herio Prif Weinidog Cymru tros amserau aros am ambiwlans

Mae cleifion yn aros yn hirach nag erioed erbyn hyn
Canser y pancreas

‘Angen rhagor o arbenigwyr canser wrth ddrysau ffrynt ysbytai’

“Mae fy mhrofiad i wedi bod yn un o oedi, rhwystredigaeth ac ansicrwydd”

Ffisiotherapyddion yn ymuno â’r streiciau

Mae’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion wedi dweud y bydd gweithredu diwydiannol yn mynd rhagddo ar Chwefror 7

Rhaid i ni ofalu am y gofalwyr

Natasha Davies

“Hyd nes y byddwn ni’n gwerthfawrogi gwaith gofalu’n iawn, bydd cydraddoldeb yn dal i fod yn ddim mwy na dyhead”
Ambiwlans

Amseroedd aros ac ymateb y gwasanaeth ambiwlans ar eu gwaethaf erioed

Dim ond 39.5% o’r galwadau ‘coch’ hyn gafodd eu hateb o fewn 8 munud, sy’n ostyngiad am y pumed mis yn olynol

Beirniadu Mark Drakeford am ddweud y gallai cau meddygfeydd “wella pethau”

Mae Plaid Cymru’n cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o anwybyddu’r pryderon am ddyfodol meddygfa yn ardal Bedwas ger Caerffili

1,500 o weithwyr ambiwlans yng Nghymru’n cyhoeddi streiciau newydd

Bydd dau ddiwrnod ym mis Chwefror, a dau arall ym mis Mawrth
O'r chwith i'r dde: Steffan Garrero, Amanda Smith, Sean Connelly, Glenda Davies, Len Noakes

Podlediad a Chymdeithas Bêl-droed Cymru’n cydweithio i gael diffibrilwyr i glybiau’r genedl

Mae nifer o unigolion blaenllaw eraill yn cefnogi’r ymgyrch hefyd
Gofal canser Macmillan

Y rhan fwyaf o bobol gafodd driniaeth am ganser yn ystod y pandemig yn fodlon â’r gofal gawson nhw

Mae dros 6,000 o bobol gafodd driniaeth yn 2020 wedi rhoi eu barn fel rhan o arolwg