Prif Swyddog Meddygol Cymru ddim yn cynghori pobol eithriadol o agored i niwed i gysgodi

Dr Frank Atherton yn awyddus i sicrhau cydbwysedd rhwng y risg o niwed gan Covid-19 a risg o niwed i iechyd meddwl pobol

Achosion o Covid-19 ymhlith staff parc gwyliau Hafan y Môr ger Pwllheli

Y cwmni wedi cadarnhau nad ydyn nhw wedi cael gwybod bod unrhyw westai wedi profi’n bositif ar ôl gadael y parc ger Pwllheli

Y Ceidwadwyr Cymreig yn cyhuddo Syr Keir Starmer o ragrith

“Yn anffodus nid dyma’r tro cyntaf i arweinydd Llafur y Deyrnas Unedig, wrth geisio ennyn pennawd rhad, wrthddweud ei blaid ei hun yng …

Ysgolion yn cau yn un o’r rhesymau dros achosion Covid-19 yn gostwng

Mae arbenigwr yn “wyliadwrus optimistaidd” wrth i achosion leihau ar draws y Deyrnas Unedig

Rhoi codiad cyflog o 3% i weithwyr y Gwasanaeth Iechyd yn “annheg”, medd Keir Starmer

Arweinydd y Blaid Lafur yn cefnogi cynnal ymgynghoriadau gyda gweithluoedd, ond yn dweud nad oes “neb eisiau gweld streic” yn y …

Claf canser 71 oed wedi cael “safon wael o ofal” gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg cyn iddi farw

Roedd “catalog o fethiannau” yn y gofal gafodd hi, yn ôl yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

‘Bron i hanner carcharorion y Berwyn wedi gwrthod brechlyn Covid-19’

Ond mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn wfftio’r ffigurau

Sajid Javid

Sajid Javid yn ymddiheuro am awgrymu na ddylai pobol “gwato” rhag Covid-19

Ysgrifennydd Iechyd San Steffan yn dweud nad oedd yn ceisio “lleihau” effaith y feirws ar bobol

Galw am gyflwyno mygydau FFP3 yng Nghymru

Ymchwil yn dangos eu bod nhw hyd at 100% yn effeithiol wrth atal Covid-19

Cynnydd mewn ymwelwyr yn rhoi “pwysau ychwanegol sylweddol” ar wasanaethau lleol yn y gogledd

“Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i Feddygon Teulu, Ysbytai, Gwasanaethau Cyhoeddus o bob math, yr Heddlu?”