Cynnydd sylweddol yn y galw am wasanaethau adfer yng Nghymru dros y chwe mis diwethaf

Mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol wedi cynnal arolwg

Plaid Cymru yn galw am chwyldro ym maes iechyd a gofal

“Er mwyn delio â’r galw, mae’n rhaid gweld newid chwyldroadol mewn agweddau tuag at fesurau iechyd ataliol”
Nyrs yn siarad gyda chlaf

Cau cartref nyrsio yng Ngheredigion

Bydd Cartref Nyrsio Abermad yn Llanfarian, Aberystwyth yn cau ond does dim dyddiad wedi’i bennu eto

Galw am fynd i’r afael â’r bwlch iechyd rhwng y rhywiau

Mae’r Blaid yn galw am wasanaethau o ansawdd uchel a buddsoddiad mewn hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Dyn yn dal papur ag arno'r gair "Help"

Croesawu’r penderfyniad i ddarparu mwy o gefnogaeth i wasanaethau iechyd meddwl

Ond rhybudd bod “gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed yn llawer is na’r safon dderbyniol”

Sefydlu “tîm bach o fewn Llywodraeth Cymru” i oruchwylio’r Gwasanaeth Iechyd yn “siomedig”

Roedd Dr Olwen Williams wedi galw am sefydlu corff annibynnol ag “arweinyddiaeth genedlaethol” er mwyn sicrhau bod yr un safonau’n bodoli dros Gymru
Dyn yn dal papur ag arno'r gair "Help"

‘Angen trawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl Cymru’n llwyr’

Bydd y Ceidwadwyr Cymreig yn galw yn y Senedd heddiw (dydd Mercher, Mai 18) am adolygiad brys i wasanaethau iechyd meddwl plant a phobol ifanc

Dim ond 53% o bobol sy’n byw gyda dementia yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis – ‘angen codi ymwybyddiaeth’

Jane Dodds yn galw am “godi ymwybyddiaeth” wrth drafod ei phrofiadau gyda’r clefyd
Dementia

Dim diagnosis o ddementia am flwyddyn i 60% o’r bobol sy’n byw â’r cyflwr yng Nghymru

Pobol yn camgymryd dementia am henaint yw un o’r rhesymau am yr oedi, yn ôl ymchwil sydd wedi’i gyhoeddi ar ddechrau Wythnos Gweithredu …
Plac Porffor Thora Silverthorne

Dadorchuddio Plac Porffor i nyrs “arloesol a dewr” o Abertyleri

Roedd Thora Silverthorne yn un o’r nyrsys cyntaf o wledydd Prydain i wirfoddoli i helpu’r rhai a gafodd eu hanafu yn Rhyfel Cartref Sbaen