Gwynedd â’r cyfraddau Covid-19 uchaf yng Nghymru

Mae gan y sir 694.4 achos ymhob 100,000 o’r boblogaeth

“Angen tystiolaeth glir” i ddangos bod newidiadau wedi cael eu gwneud yn Uned Hergest, medd Plaid Cymru

Adroddiad Holden yn cyfeirio at “ddiwylliant o fwlio” yn yr uned, ac yn nodi bod cyfathrebu yn “ddifrifol wan” rhwng …

Ambiwlans

Y perfformiad gwaethaf o ran adrannau brys ac ambiwlans ers dechrau cofnodion

Fis Hydref, fe wnaeth llai na 65% o gleifion dreulio llai na phedair awr mewn adrannau damweiniau ac achosion brys

Beirniadu adolygiad Covid-19 diweddaraf Llywodraeth Cymru

Mae Mark Drakeford yn dweud na fydd unrhyw newidiadau i’r cyfyngiadau presennol, gyda Chymru’n aros ar lefel rhybudd sero

Buddsoddi £51m mewn offer diagnostig newydd

Bydd hyn yn golygu uwchraddio sganiau MRI a CT gan sicrhau bod pobol sy’n aros am sgan yn cael eu gweld yn gynt

Staff bwrdd iechyd “dan bwysau” i ddarparu brechlyn atgyfnerthu Covid-19

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi colli 50% o’i staff brechu ers dechrau’r rhaglen, sydd wedi arwain at oedi wrth gynnig dos …

Baner annibyniaeth Catalwnia

Dim tynhau ar gyfyngiadau Covid-19 yng Nghatalwnia er gwaetha’r cynnydd mewn achosion

Mae’r cyfyngiadau presennol wedi cael eu hymestyn am bythefnos arall

Plaid Cymru’n galw am “dryloywder, atebolrwydd a gwelliant” ar ôl i adroddiad Holden gael ei gyhoeddi

Cafodd yr adroddiad am safonau gwasanaethau iechyd meddwl gogledd Cymru ei gomisiynu yn 2013, a dydy’r canfyddiadau llawn heb eu rhyddhau tan …

‘Angen chwyldro mewn gofal cymdeithasol’

Rhai gweithwyr gofal cymdeithasol yn symud i weithio yn y sector manwerthu gan fod y sector honno’n talu’n well, meddai cynghorwyr yn …

Rhwystredigaeth i sinemâu a theatrau ynglŷn â’r cynllun pasys Covid

“Dydy llawer o sinemâu a theatrau ledled Cymru yn syml yn methu ag ymdopi â’r costau ychwanegol i weithredu’r cynllun,” medd Jane Dodds